Vittnesmål om sexbrott inom svenska kyrkan

En man i den församlingen jag arbetade i begick övergrepp mot mig. Jag bad min kyrkoherde om stöd. Den manliga kyrkoherden sade: ‘Nej, vi ska inte säga något utåt. Det här får du hantera själv. Tänk på församlingsbon och hans framtid’

Det verkar vara illa ställt inom både kyrkan och rättsväsendet när det gäller mörkläggning av sexbrott inom de egna leden, och det beror troligen på att de som organisationer har väldigt mycket att förlora på att det kommer ut.

Feministerna som drivit #metoo kampanjen är mest intresserade av kvinnofridsfrågan, men denna omoral och skrupelfrihet är ett tecken på ett mycket vidare och djupare problem.

Detta kan sannolikt innebära att de försöker dölja annan sorts ohederligt beteende med, det får alla oskyldiga som utsätts också lida för så det är större än bara en sakfråga.

Det har inte bara påvisat problemen med sexbrott i sig utan visat på att vi har ett mycket djupare problem som kan stavas korruption och maktmissbruk, och såna saker gör sig även många kvinnor skyldiga till när de eller nån de känner vinner på det, t.ex. förövaren.

När sådant här sker inom kyrkan som ska vara en fredad zon mot sånt, eller inom rättsväsendet som ska bekämpa det så är det ytterst allvarligt och helt oacceptabelt.

Vittnesmål från kyrkan om övergrepp