Medlemmar i ett scrum team behöver inte vara generalister utan kan vara specialister

”Development Teams are cross-functional, with all the skills as a team necessary to create a product Increment;”

”Individual Development Team members may have specialized skills and areas of focus, but accountability belongs to the Development Team as a whole.”

Läser man scrum guiden som är facit så står det till och med rent ut att det är teamet som helhet som ska vara cross functional och att enskilda medlemmar kan ha/har expertområden dessa ska fokusera på.

Ingenstans står det att varje enskild medlem ska vara cross functional eller vara generalister som ska kunna göra allt och hoppa in på vadsomhelst, vilket sunda förnuftet säger är helt orimligt att begära i it branschen som är en komplex och mångfacetterad bransch.

Varifrån missuppfattningen om generalister som verkar vara rätt vanlig åtminstone inom scrum kretsar i Sverige kommer ifrån kan man undra, men någon ”early adopter” som sen blev coach och mentor åt andra kanske misstolkade saken?

Kan även vara så att det stått så i tidigare versioner av scrum guiden men att de insett att det är en helt orealistisk rekommendation och har ändrat den?

via Scrum Guide | Scrum Guides