Produktägare i scrum kan diktera arkitekturen för scrum teamet

Scrum team ska vara självorganiserande och produktägaren ska tala om vad som ska göras och teamet bestämma hur det ska göras vilket många tror innebär att produktägaren och kunden inte får komma med några direktiv gällande tekniska val o.s.v.

Men produktägaren och de intressenter denne representerar behöver inte nöja sig med att bara komma med user stories till teamet som dessa sedan får implementera med den teknologi dessa vill utan har rätt att ha med tekniska specifikationer i sina krav.

En produktägare och dens intressenter behöver inte tillfråga teamet om saken innan ett sådant strategiskt övergripande beslut fattas och ibland kan skäl finnas till det .

Det är produktägaren som fångar in och specificerar kraven och kraven kan även vara specifika kring tekniska arkitekturval, och teamet måste hålla sig inom de ramar produktägaren och de intressenter denne representerar ger dem.

Det rekommenderas att kraven förfinas i samråd med teamet för att utnyttja deras tekniska expertis men det blir då i ett senare skede inom ramen, och gäller user stories.

Teamet förutsätts även fatta ansvarsfulla beslut och göra det som är bäst för kunden, gör inte teamet det har produktägaren självklart rätt att ingripa eftersom dennes intressenter betalar kalaset.

Men som artikeln säger ska inte produkägare och chefer fatta sådana här beslut över huvudet på temet för lättvindigt utan då ska de ha kompetensen och goda skäl att göra det också, och helst göra det i samråd med teamet.

via Can a Product Owner Dictate the Architecture?