Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

”Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund. De godkänner på löpande band myndighetsbeslut dagligen som saknar stöd i lag. Så vad ger vi för dessa juristdomare som nu i flock skjuter skarpt mot nämndemännen?”

Korrumperade domare är ett värre problem än dåliga nämndemän

Denna artikel visar att även många domare är korrumperade, så problemet är inte bara fördomsfulla och partiska nämndemän, eller korrumperade poliser och åklagare som, utan korruptionen verkar gå rakt genom hela rättsväsendet.

Även domare är alltså korrumperade och villiga att bryta mot lagen och fria förövarna för att de vill hålla de som tillhör rätt yrkesgrupper eller organisationer bakom ryggen, så de inte ska behöva ta konsekvenserna.

Detta verkar vara fallet vare sig de är målsägande eller åtalade precis som för folk som jobbar som poliser, åklagare eller domare, och innebär i praktiken att rättsväsendet beter sig lite grann som en sorts maffia som anser att lagen inte gäller dem och deras bundsförvanter, utan bara andra.

90% av domarna är felaktiga och beror på korrumperade domare

”Nu var fallet ovan inget undantag. I mer än 90 procent av de domar som jag läst under 20 års tid så har det varit precis likadant. När jag pratat med advokater låter så säger de alla samstämmigt att ”tyvärr, så ser verkligheten ut. Förvaltningsrätterna går nästan undantagslöst på myndighetens linje”.”

Ohederliga domare värre än dåliga nämndemän

90% korruptionsgrad inom förvaltningsdomstolar är VÄLDIGT mycket så inte så konstigt man ofta hör om folk som blivit grovt felbehandlade, oskyldigt dömda eller att deras egna går fria när de gjort fel.

Makt korrumperar sägs det och det verkar stämma, men hur kan denna korruption hos domare få förekomma i så här hög grad?

Denna form av korruption hos rättsväsendet har även betydelse för företag som ligger i tvist med myndigheter och kan handla om tid & pengar som går förlorade och i värsta fall att de går i konkurs, men även privatpersoner kan på grund av korruption hos rättsväsendet få sina liv förstörda.

Friskrivningsklausul

Bilden som används i denna artikel har ingenting med korrupta domare att göra utan symboliserar bara domare i allmänhet.