När är det tillåtet att positivt särbehandla kvinnor eller män vid anställning?

”För att positiv särbehandling ska vara tillåten måste åtgärden genomföras med respekt för de begränsningar som EU-domstolen uppställt i sin praxis. Det innebär bland annat att:”

Undantag från förbudet mot diskriminering

Enligt DO så får man bara positivt särbehandla ena könet av jämställdhetsskäl när deras kompetenser i princip är lika för det sökta jobbet, och det råder en kraftig obalans på arbetsplatsen, annars bryter man mot lagen.

Alla verkar inte veta om att man bara får positivt särbehandla det ena könet vid anställning, kompetensutveckling eller befordran om de två toppkandidaterna är man och kvinna och deras kompetenser i princip är lika, för annars gör man sig skyldig till diskriminering av den mest kompetenta i sin jämställdhetsiver.

Vad är rättvis könsfördelning?

När det sen gäller rättvis könsfördelning på en arbetsplats så är det inte samma sak som 50/50 fördelning till varje pris, utan är rent praktiskt relativt och beror statistiskt på hur könsfördelningen i snitt ser ut inom det yrket just nu.

Enligt sannolikhetsläran avgör det i stort fördelningen mellan manliga och kvinnnliga toppkandidater, oavsett om det är ett kvinno eller mansdominerat yrke.

Sen kan det vara så att ena könet totalt sett har mindre år i yrket och då kommer det bli en mindre andel toppkandidater bland dem än deras totala andel, tills dess att de som grupp hunnit skaffa sig den erfarenhet som behövs.

Det tar tid att komma i kapp men vissa har inte tålamodet och försöker vinna genom att fuska i spel och diskriminera det motsatta könet i stället.

Tvingande 50/50 könsfördelning och kvotering leder till könsdiskriminering

En kvinna eller man som blir förbisedd för att en arbetsgivare som i sin iver att få en 50/50 könsfördelning (som inte är berättigad annat än i yrken där genomsnittet i stort är det) anställer en mindre kompetent person av motsatta könet blir då den som utsätts för diskriminering och den arbetsgivaren gör fel mot.

Sen går det inte att tvinga folk att bli intresserade av vissa yrken heller då kvinnor och män i genomsnitt är lite olika funtade, och inte bara p.g.a uppfostran och kultur utan även av biologiska skäl, så det kommer nog alltid vara obalans i många yrken.

Det finns skillnader mellan män och kvinnor som leder till att vi föredrar olika saker

Forskning har nämligen visat att kvinnors och mäns hjärnor fungerar lite olika så vi kommer aldrig i genomsnitt göra exakt likadana yrkesval av vår egen fria vilja.

Jämn könsfördelning är nog bara möjligt i yrken som i genomsnitt lockar bägge könen lika mycket helt naturligt.

Däremot skadar det inte att tydliggöra att kvinnor och män är lika önskvärda för en arbetsgivare oavsett yrke så de vet att de har valmöjligheten och uppmuntra ett sådant yrkesval så de som vill vågar.

Utfallet i sig kommer däremot alltid avgöras av genomsnittet av individernas egna val och intressen.

Sen är det en hårfin skillnad mellan att uppmuntra och försöka tvinga på folk sin egen agenda, vilket politiker och ibland även företag ofta har svårt att förstå.

50/50 fördelning på alla områden är nog inte uppnåeligt med mindre än tvingande diktatur, och det är knappast något folk vill ha för det kommer göra fler missnöjda än nöjda bland både kvinnor och män då de inte får välja själva.

Ibland blir det en sorts masshysteri som gör att man driver saker för långt och tappar helhetssynen på saken, och det gäller även begreppet könsfördelning som sett till rättvisa faktiskt är relativt.

Det hade varit bättre att använda begreppet rättvis kompetensbaserad könsfördelning i dessa frågor.

How different are men’s and women’s brains?

Study finds some significant differences in brains of men and women

Brain Differences Between Genders