Demokrati, yttrandefrihet, näthat och sociala medier

Alla är för yttrandefrihet. Det går knappt en dag utan att det proklameras, men vissa människors uppfattning är att de är fria att säga vad de tycker, men om någon annan säger något tillbaka är det en skandal.” Winston S. Churchill

Demokrati och yttrandefrihet i sociala medier

Vad många människor inte förstår är att demokrati och yttrandefrihet går hand i hand.

Att försöka tysta all kritik mot vad som anses politiskt korrekt är motsatsen till demokrati och yttrandefrihet.

Politisk korrekthet är faktiskt en slags fascism eftersom ingen kritik mot dess dogmer är tillåten, eftersom sanningen kanske låter som hat hos de som hatar sanningen … eller olika åsikter från deras egna.

För 10 år sedan var sociala medier oreglerade, men på senare år har de sociala medierna, och i synnerhet Facebook, blivit löjligt intoleranta med sin ”politiskt korrekta” censur.

Deras mer intoleranta politiskt korrekta användare utnyttjar det fullt ut genom att försöka stänga av alla som inte håller med dem.

Ren hatpropaganda bör inte tillåtas, men de försöker tysta alla som kritiserar det som anses vara politiskt korrekt, även när det finns anledning att kritisera det.

Det är samma antidemokratiska fascistiska censur som det gamla Sovjet, Kina eller Nordkorea praktiserat, den enda skillnaden är vad som är censurerat och det är inte västlig demokrati utan mer av en teknokratisk diktatur.

Jag anser att sociala medier måste börja behandla alla sidor lika och tillåta så mycket som möjligt så vi får en öppen och demokratisk debatt där alla får komma till tals.

Jag är inte så politiskt intresserad själv, men jag tror att det är nödvändigt för demokratin eftersom det är vad demokrati handlar om, att alla får uttrycka sin åsikt och rösta på vem de vill.

Vi kan inte låta inte de intoleranta översittarna vinna, eller som man också kan kalla dem, de politiskt korrekta åsiktsfascisterna.

Politisk korrekthet leder till censur och åsiktsfascism

PDF’en du kan ladda ner från en hälsokostsajt har en hel del tankeväckande information även om den är lite väl spekulativ och konspiratorisk.

Jag tror inte det finns någon egentlig dold officiell agenda utan det är bara de politiskt korrekta som är extremt intoleranta, går i flock och försöker påverka de sociala medie företagen, vilket i sin tur leder till självcensur och det slags åsiktsfascism som beskrivs i PDF’en, även om deras slutsats om en konspiration är överdriven.

Man kan säga att de lyckats identifiera symptomen men gjort fel diagnos på vilken sjukdom som orsakar dem.

The Censorship Plan Decoded

När är näthat brottsligt och räknas som olaga hot eller ofredande?

”But as absurd as this case is, the problem is the law, not how the cops are choosing to enforce it. Hate-speech laws are censorious and unwieldy by their very nature. Hate speech is an entirely subjective concept: one man’s hate speech is another’s deeply held moral belief.”

A victory for common sense

Vill även ta upp näthat för numera verkar väldigt många vara så lättstötta att det anser att alla form av kritik och motargument är näthat, men näthat är ett väldigt luddigt och subjektivt begrepp och det mesta som folk anser vara näthat är tack och lov inte brottsligt för annars hade ingen vågat säga nåt alls.

Däremot finns det två brottstyper som ni ovetandes kan göra er skyldiga till trots att ni inte ens försöker göra er skyldiga till dem eftersom dessa två lagar och deras bedömningsgrunder i princip helt grundar sig på mottagarens subjektiva känslor, och domstolarnas lika subjektiva bedömning av hur giltiga mottagarens subjektiva (och ibland spelade) känslor av budskapet är, och avsändarens syfte och avsikt med dem.

Ibland vill domstolar även av ren partiskhet i för hög grad fälla någon och bedömmer saken på negativast möjliga sätt för att kunna göra det och begår i princip justitiemord.

Olaga hot

”För att ett hot på nätet ska vara straffbart krävs för det första att det är hot om ett annat brott.”

”För det andra krävs det att hotet är tillräckligt för att framkalla rädsla för liv, hälsa eller egendom hos den hotade personen.”

Just brottet olaga hot och dess rätt subjektiva kriterier anser jag vara särskilt bekymmersamt eftersom det tillåter för känslobaserade och subjektiva bedömningar av domstolarna, utom då någon uttryckligen hotar att bruka våld mot person eller egendom.

Detta gör att folk faktiskt kan bli bli oskyldigt dömda för olaga hot även om det inte hotar med att bruka våld mot person eller egendom ifall målsägaren lyckas övertyga en lite för känslomässig rätt om att den minsann trodde det innebar det ändå.

Det finns de som är väldigt överkänsliga, och domare och nämndemän är bara människor med fel, brister och känslor som alla andra.

När det gäller olaga hot finns bara ett sätt att förhindra att det missbrukas och leder till att oskyldiga döms, och det är att kräva att det handlar om tydligt uttalade hot om våld mot person eller egendom med allvar bakom.

Det ska med andra ord vara ställt bortom rimligt tvivel att det är frågan om olaga hot innan man kan dömas för det och inte som det är nu där man kan bli dömd på väldigt lösa och subjektiva grunder.

Ofredande

”För att det ska räknas som ofredande behöver inte meddelandena vara
kränkande, det räcker med att de är otrevliga. Detsamma gäller såklart för bilder och filmer.”

Brottet ofredande är ytterligare ett brott som är alldeles för subjektivt och luddigt och kan leda till att folk blir dömda för det på väldigt lösa och subjektiva grunder om rätten är lite för partiskt eller känslomässig till målsägaren fördel.

Även här bör lagen ändras så att det krävs rätt grova kränkningar som upprepats många gånger under längre tid innan det kan bli frågan om det.

Ett exempel på hur lätt du kan bli dömd för olaga hot och ofredande

Låt säga du skickat några arga mail till någon där du kraftfullt uppmanat denne att stå till svars för något den gjort mot dig som t.ex hittat på grova lögner som skadat dig svårt, och du sen blir polisanmäld av denne för ofredande och olaga hot trots att du inte hotat med våld mot person eller egendom och det bara rör sig om en handfull mail du skickade under en kortare tidsperiod.

Du blir sedan fälld för p.g.a en rätt som beter sig så partiskt och känslomässigt att man kunde tro det kastat ut både lagboken och sitt sunda förnuft genom fönstret…

Tror ni inte att en svensk domstol kan bete sig så partiskt och subjektivt bör ni läsa mina inlägg under kategorin rättsröta och korruption så ni vaknar upp, för det kan de.

Då har personen ifråga lyckats förstöra ditt liv dubbelt.

Först genom att hitta på grova lögner om dig och sedan för att du skickade några arga mail om saken där du t.ec. uppmanade personen att stå för det den gjort och berätta sanningen, för annars kommer du göra det och då kommer denne förlora sitt rykte och anseende i stället.

Personer ni skickar arga mail till kan ibland bara vara överkänsliga, men i andra fall fula fiskar som kan ha starka motiv om än inga verkliga skäl till att polisanmäla er och ljuga ihop en story om den rädsla och kränkning de känner för att själv slippa bli avslöjade som lögnare och skurkar…

Ha detta i åtanke så länge dessa två lagar är så subjektiva och godtyckliga som de är.

Vad är brottsligt

Yttrandefrihet och upphovsrätten

”Men denna typ av indirekt undantag för parodier är mycket mindre robust än ett explicit och tydligt undantag inskrivet i lagtexten. För den som
tar emot ett skadeståndskrav och vill veta ifall det finns grund för detta krav är det betydligt enklare att veta hur man ska agera ifall lagen tydligt säger att det man gjort är lagligt än om man ska behöva tyda rättspraxis.”

En svensk tiger – upphovsrätten hotar yttrandefriheten

En intressant fråga är detta om upphovsrätten vs. Parodier, satir och yttrandefrihet.

Vi kanske också behöver ett explicit fair use undantag precis som i USA?

Att sen boken i sig verkar intressant då den avslöjar lite smutsig byk är är en annan sak.

Hur stor yttrandefrihet har en privatperson i sociala medier och på nätet?

”Enligt journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke tillåter
yttrandefriheten de flesta hätska meningsutbyten, på nätet och utanför.
Han menar att den som ger sig in i en offentlig diskussion får acceptera
att motståndet kan bli hårt.”

Internetkunskap har en sida med väldigt bra information om vad yttrandefriheten tillåter dig att säga så du får bättre koll på vad som går över gränsen och räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp.

Jag kan rekommendera alla att läsa igenom det så ni inte av misstag gör er skyldiga till sådant.

Vad får man egentligen säga på nätet?

Yttrandefriheten på nätet

Statligt anställda har stor rätt till yttrandefrihet i sociala medier och på nätet

”En myndighet får inte formulera sig så att medarbetarna riskerar att tro att de ständigt måste vakta sin tunga i sociala medier eller andra sammanhang. Statligt anställda har rätt att delta i det demokratiska samtalet utan några krav på att främja sin arbetsgivares intressen.”

Statstjänstemän bör uppmuntras säga sin mening

Blev lite nyfiken på trafikverkskandalen och tror jag förstår varför den inträffade… En maktfullkomlig ledning som för att gynna sig själva styrde myndigheten på en diktatoriskt och lagvidrigt sätt via management by fear.

Tyvärr verkar även polisen vara en av de myndigheter som har problem med maktfullkomligt ledarskap då de inte gillar att poliser avslöjar stora och små oegentligheter i deras led, vilket är ytterst allvarligt då de ska stå för lag och ordning och inte bryta mot den själva.

Bloggande polis får skadestånd

Vi får hoppas det inte är lika illa på andra ställen så de i den politiska korrekthetens namn försöker förbjuda sina anställda att delta i den demokratiska debatten, för det är varken bra för demokratin, folket eller landet.

Förutom tillitsbaserat ledarskap borde man kanske återinföra den statliga lönetrappan och möjligen skärpa arbetsrättsliga lagar och regler, och kriminalisera mobbning och jämställa det med grov misshandel så en chef kan få fängelse för det för att minska risken för maktmissbruk och management by fear i staten?

Som statstjänsteman ligger ens lojalitet i första hand hos medborgarna och inte den myndighet man jobbar för, vilket är lite annorlunda mot den privata sektorn.

”Det finns en stor samsyn i statsvetenskaplig forskning att identiteten förändrats och att en tystnadskultur spridit sig. Som tjänsteman är man en bricka i ett företag där chefen bestämmer.”

Det som fungerar inom den privata sektorn kanske inte alltid är lämpligt inom statlig verksamhet då statstjänstemän jobbar under andra villkor och med andra krav på sig.

Det som får ett privat företag att bli effektivt och välfungerande då privata företag måste gå med vinst för att överleva kan leda till att en statlig myndighet blir mer korrumperad och ineffektiv p.g.a maktmissbruk.

Många verkar tro det är utökat tjänstemannaansvar som behövs och på vissa punkter kanske, men jag tror det primärt är tillitsbaserat ledarskap, skärpt arbetsrätt och hårdare straff för statliga myndigheter som kränker och mobbar, och kriminalisering av mobbing så man lättare kan polisanmäla en chef för mobbning utan att behöva gå omvägen via facket och AD.

Det omtvistade tjänsteansvaret

5 skäl till varför du bör byta från Facebook till annan social media plattform för yttrandefriheten

Här en artikel som ger 5 bra skäl till varför du bör byta från Facebook till den ryska tjänsten VK om du är intresserad av yttrandefrihet och demokrati, men även Twitter har betydligt högre i tak än FB.

5 skäl till varför du bör överge Facebook för VK