Hur man hanterar mobbande chefer och kollegor

”Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.”

”Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad”

”Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.”

”Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge.”

Chefer mesta mobbarna

Kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Med tanke på konflikthantering och kompromisser som är så vanligt i Sverige med vår konsensuskultur där det inte är helt ovanligt med åsikter som det är inte bara ens fel att två träter, sanningen ligger i betraktarens ögon och man måste kunna samarbeta med alla och liknande gamla klyschor.

Hanterar man konflikter enligt dessa i konsensus namn är det ungefär som att spå vädret enligt bondepraktikan i stället för med modern meteorologi, och visar på stor nonchalans och ovilja att åtgärda arbetsplatsmobbning.

Då utgör det ett direkt hinder mot att skapa en bra arbetsplatskultur som är produktiv och hälsosam, så man kan inte låta arbetsplatsmobbning förekomma bara för att göra de ”onda” nöjda, och gör bara organisationen en stor otjänst då.

”I Norge har man goda erfarenheter av att motverka mobbning på jobbet. En av de metoder som utvecklats kallas för faktaundersökning. Den följer samma principer som en polisutredning.”

Undersök mobbningen som en polis

Bättre då att försöka gå så vetenskapligt och objektivt till väga som möjligt och utreda mobbing på samma sätt som poliser ska utreda misstänkta brott enligt den norska modellen.

Men då måste förstås intresset för att göra så finnas från verksamhetsledningen sida vilket det inte kommer göra om organisationen ni jobbar i är korrumperad.

”Många har policys som säger att det finns en nolltolerans för denna typ av beteende, men i praktiken finns ingen arbetsrättslig konsekvens mot den som kränker. Dessutom låter många chefer situationen gå för långt innan de agerar.”

Som chef är du personligt straffansvarig för kränkande särbehandling

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Han anser att arbetsplatsmobbing borde kriminaliseras

Dessutom är chefer straffrättsansvariga för arbetsplatsmobbning och tar de mobbarnas parti i sin strävan efter konsensus begår de ett lagbrott.

Tidigare såg hon mobbning mer som ett problem i en grupp. Nu betraktar hon det dessutom som ett individproblem – hos mobbaren.

Så kan mobbning stoppas

Men är mobbarna chefernas favoriter och cheferna själva är inblandade eller till och med är roten till det så har organisationen stora problem som kan kräva väldigt stora åtgärder, men man är tvungen att ta den striden om man vill organisationens bästa.

Hur hanterar man chefer som håller på med kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning?

”Men har du blivit måltavla för en mobbande chef ska du inte att sitta och vänta på bättre tider och att chefen ska bli en ny människa, tycker ledarskapscoachen Cheryl Dolan och tankeledaren Faith Oliver. De ger några förslag på hur man tar kontroll och styr upp situationen.”

Så hanterar du en chef som mobbar

Blev intresserad av arbetsplatsmobbning efter att ha läst artikeln om att det till och med kan driva folk till självmord.

Stämmer det kollega säger är det cheferna själva som oftast mobbar, och dessutom är skyldiga till den grövsta och mest skadliga arbetsplatsmobbningen.

Kan verkligen inte påstå att jag sympatiserar med sådant, och det gör nog ingen normal människa.

Så störst problem blir de om det är chefen eller cheferna själva som är mobbarna och utnyttjar sin makt till att jävlas så mycket som möjligt med er, och denna typ av chefer är i många fall psykopatiska.

Har du en psykopat som kollega på jobbet eller till och med en psykopatisk chef?

Psykopatiska chefer kan med kall beräkning ge er uppdrag de vet kommer möta motstånd eller inte är riktigt rumsrena (t.o.m. olagliga) endast i syfte att få något att sätta dit er för eller anklaga er för när något går fel, och kommer även försöka ge er skulden för det som är deras ansvar och beslut.

Chefer kan även göra så här utan att ha planerat det från början om deras beslut väcker för hårt motstånd och försöka göra er till syndabock för att rädda sina egna skinn, och den sortens opålitliga chefer kan ni läsa mer om här.

Lita aldrig på en chef som gör dessa fem saker

Misstänker ni att er chef är antingen psykopatisk eller opålitlig ska ni vara väldigt förutseende och se till att allt mellan er är dokumenterat, så när de ber er göra något se till att få det skriftligt gällande vilka befogenheter och skyldigheter det innebär så ni i efterhand kan bevisa vad ert uppdrag varit och vad som sagts.

Exempel på hur en ohederlig chef kan bete sig vare sig det är planerat eller sker i efterhand

  • Det ger er i uppdrag att genomföra något som de vet att många av era kollegor är emot och kommer möta motstånd.
  • Era kollegor som visar sig vara både rebelliska och egensinniga börja bete sig otrevligt och fientligt mot er, och motarbeta ert uppdrag eftersom de är emot det.
  • Den chef som gett er uppdraget och i det läget borde backa upp er så ni kan göra ert jobb byter i stället fot av ett eller annat ohederligt skäl, knivhugger er i ryggen och försöker göra er till syndabocken för det beslut de själva fattat och det motstånd det mött.
  • För att berättiga sitt förräderi försöker sen chefen svartmåla er och få er att framstå som inkompetent, ha samarbetssvårigheter, inte passa in o.s.v. trots att dessa saker snarast stämmer in på de av era kollegor som började motarbeta fattade chefsbeslut och ert uppdrag, så ni kommer hamna i en helt absurd situation.

Ovanstående scenario och liknade är inte helt ovanliga när mobbande chefer är i farten som jag förstått det  och jag råder er att i såna här lägen spela in alla samtal ni har med er chef som ev. uppläxningssamtal för påhittade fel ni begått, löne och medarbetarsamtal, och uppdrag de ger er så de inte i efterhand kan förneka saker de sagt eller uppdrag de gett er.

Det kan rädda ert skinn i slutändan och hindra dem från att lyckas förstöra ert liv, och ni har rätt att spela in alla samtal ni själva deltar i så låt dem inte skrämma er till att låta bli, och ni behöver inte ens upplysa dem om att ni spelar in då.

Sköt även så långt det är möjligt all korrespondens med era chefer, HR och kanske även skyddsombudet via mejl när det gäller klagomål mot kränkande särbehandling och krav på att dessa åtgärdas så ni kan bevisa att ni klagat.

Ni ska även veta att ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare för missförhållanden ni vill få åtgärdade så låt dem inte skrämma er till att hålla tyst, utan ju mer ni varit tvungen att klaga utan att något görs desto starkare blir ert case mot er arbetsgivare, och framför allt om ni väljer att koppla in massmedia i samband med rättsärenden ni gör i framtiden.

Sen ska ni när ni har tillräckliga bevis för att er chef betett sig felaktigt direkt kontakta ert huvudskyddsombud så denne får ta tag i det.

Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen

”Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen, men det är viktigt att gå försiktigt fram så man inte tar ställning innan man har ett underlag. Har man tagit någons parti kan det vara svårt att backa från det senare, säger Stefan Blomberg till Arbetsvärlden.”

Anmälde chef inom välfärden – blev utköpt för 16 månadslöner

Var också medvetna om att både HR och högre chefer på en arbetsplats i ett sånt läge kan ställa sig på chefens sida även om bevisen för att det är som ni säger är tydliga, för chefer har ofta deras förtroende från start och de kan även vara så att er arbetsplats är genomkorrumperad så dessa hjälper till att skydda cheferna.

Gör det ändå för ju mer de skyddar cheferna trots era bevis desto värre gör de det för sig själva i slutändan.

Alternativ tar ni det högre upp i er fackliga organisation, men förvänta er inte de ska upphöra direkt ändå, för det kan bli en lång och utdragen fajt och ibland är det omöjligt att få en arbetsgivare att sluta och de tar hellre smällen med skadestånd.

Ni kan polisanmäla mobbande chefer

”Enligt en grov, officiell uppskattning tar årligen 100-300 personer livet av sig som en följd av mobbning på arbetsplatsen. För dem som mobbats länge blir facit nästan alltid detsamma. De blir uppsagda, utköpta eller säger upp sig själva. Arbetsgivaren och cheferna går fria. Om arbetsgivarna inte klarar av att fullgöra sina lagstadgade åtaganden måste vi dra åt tumskruvarna. Därför borde fler göra som Maria Persson, Ging Eriksson, 27, och Jeanette Vänttinen, 27, Polisanmäl!”

Mary Mårtensson: Mobbas du på jobbet? Polisanmäl!

Ni kan i slutändan även lämna in en stämningsansökan till tingsrätten när era bevis är tillräckliga för det, och polisanmäla dem för förtal, ärekränkning och ofredande. Ni bör rådfråga jurist först så ni gör det när tiden är mogen för det kan ta ett par år att samla på sig en nog stor bevismassa mot dem.

Detta kan ni göra själv och kan vara ett betydligt enklare och effektivare sätt än gå via facket och AD som ofta är en lång och omständlig väg, och kanske ett snabbare sätt att få slut på mobbingen.

Se även till att så många massmedia som möjligt i ett sånt läge uppmärksammar fallet så effekten blir största möjliga för det är er heder och framtid det gäller.

Förenings STOPPS information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

”Föreningen STOPP:s bok, Boken om kränkande särbehandling i arbetslivet, är ett levande dokument som föreningen ständigt uppdaterar efter hur lagstiftningen och tillämpningen på området utvecklar sig. Den är skriven för dig som drabbats av mobbning i arbetslivet eller vill skaffa kunskaper i ämnet. Det är viktigt för oss i föreningen att ingen blir kränkt av det vi skriver och att undvika sakfel, så alla är välkomna att delge oss synpunkter och erfarenheter som kan förbättra texten.”

Föreningen STOPP har en väldigt bra e-bok i PDF format som ni kan ladda ner gratis från deras hemsida. Den tar upp det mesta du behöver veta om du är utsatt för mobbing på din arbetsplats på ett lättförståeligt sätt.

Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet –

SKL’s och Visions information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Sverige kommuner och regioner har en bra FAQ sida med de vanligaste frågorna kring kränkande särbehandling.

Frågor och svar om kränkande särbehandling

Vision har en bra sida med grundläggande information om kränkande särbehandling.

Mobbning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Arbetsmiljöverket har lite mer djupgående information om kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling och mobbning

Och en sida där ni anonymt kan rapportera oegentligheter gällande arbetsmiljön på er arbetsplats.

Tips och arbetstagares anmälan