Är polisen, tullverket och andra myndigheter beredda att gå för långt när de bryter mot lagen vid anställningar och tillsättning av tjänster

”Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten – genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen – avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att – med eller utan vite – erbjuda klaganden anställningen i fråga.”

AD 2018 nr 24

För ca 9 år sedan sökte jag en tjänst på tullverkets IT avdelning som jag inte ens blev kallad till intervju för & av ren nyfikenhet begärde jag ut ansökningshandlingar för de som sökt jobbet för att se hur mycket mer kompetenta än mig de var.

Till min förvåning upptäckte jag att jag var den överlägset mest kompetenta & lämpade sökanden & att den de valt att anställa inte ens var hälften så kompetent som mig vilket gjorde mig rätt sur för en statlig myndighet har ett lagstadgat ansvar att anställa den mest kompetenta & lämpade så jag överklagade till statens överklagandenämnd.

I tullverkets första inlaga i det ärendet så angav de som skäl till att inte ha anställt mig eller ens ha kallat mig till intervju att de pratat med en chef på ett tidigare jobb jag haft & denne sagt att jag har samarbetssvårigheter vilket gjorde mig riktigt förbannad, för den chefen hade inga som helst egna skäl till att säga det, & jag hade bara varit schysst & tillmötesgående mot denne så när jag läste det kunde jag knappt tro det var sant.

Jag hade som tur är massor av mejl korrespondens mellan mig & den chefen som bevisade att chefen omöjligen kunde ha några egna skäl till att ge mig ett dåligt omdöme eller påstå jag hade samarbetssvårigheter som jag skickade in i nästa inlaga.

Då tog tullverket tillbaka sitt påstående om att chefen skulle ha sagt att jag skulle ha samarbetssvårigheter & försökte släta över det, & chefen de påstod skulle ha sagt det förnekade att han skulle ha sagt något sådan, men en statlig myndighet påstår knappast något sådant om det inte har skett också?

”De senaste åren har antalet personer som fått bifall när de överklagat en statlig tjänstetillsättning minskat. 2020 var det bara en person som fick rätt. Den myndighet som fick bakläxa var Kriminalvården.”

Bara en person fick rätt i överklagandenämnden

Trots att jag lyckades bevisa att påståendet om samarbetssvårigheter inte kunde var sant, att tullverket till & med tog tillbaka det i sin nästa inlaga, att det var det enda skäl de hade till att inte ha anställt mig, & jag var mer än dubbelt så kompetent & lämpad som den de anställde så lät ändå Statens överklagandenämnd tullverket slippa undan med sitt uppenbara lagbrott.

”Bedömningsgrunder vid anställning

4 § Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.”

Lag (1994:260) om offentlig anställning

I princip borde det vara frågan om korruption vid två olika statliga organ & dessutom förtal mot mig av minst tullverket & kanske även från chefen de påstod gav omdömet.

Jag ville självklar veta vems skitsnack chefen i fråga fört vidare då han inte hade några egna skäl, så jag pressade både honom & tullverket rätt hårt för att få dem att berätta & även ställa upp & vittna mot källan till det så jag skulle kunna sätta stopp för det, men bägge vägrade & tullverket sa bara att de sagt allt de har att säga, vad nu det betyder…

Den typen av skitsnack kan nämligen lätt förstöra en persons jobbchanser & försörjningsmöjlighet & tvinga denne att leva i ekonomisk & social misär vilket var precis vad som hände mig, så det är rätt allvarliga saker.

Tullverket anställde något år senare den chef de påstod hade förtalat mig

En intressant sak att beakta i sammanhanget är att tullverket som är en av landets brottsbekämpande myndigheter och påstår sig ha höga moraliska krav på dem de anställer något år senare gick och anställde den chef de påstod skulle ha gett mig det dåliga omdömet som it-chef på sin it avdelning.

Det framstår som oerhört underligt då de vid det laget visste att han ljugit om mig och dessutom väldigt skadliga lögner som han inte hade minsta eget skäl för, om det är så att han verkligen sagt det de påstod i sin första inlaga.

Den andra alternativa förklaringen är att tullverket hittade på det dåliga omdömet och anställde den tidigare chefen som någon sorts plåster på såret,

Ingen av dessa två logiska förklaringar är till tullverkets fördel i denna historia, och kanske inte till den berörda chefens heller för varför skulle denne ens vilja jobba åt tullverket om de ljugit om saker han sagt som riskerar få honom att framstå som en samvetslös lögnare och till och med bli åtalad och dömd för förtal.

Sen är/var både den rekryterande chefen och chefen som gav omdömet bodde bägge i Boden sen ca 20 år och jobbade bägge i IT branschen i boden och Luleå sen lika många år.

I boden hade det redan innan jag överklagade denna tjänst det uppstått väldigt mycket både spekulativt och illvilligt skitsnack om mig på grund av några grannkonflikter jag haft med vissa grannar som varit riktigt hopplösa marodörer och ligister som min hyresvärd tyvärr gjort så lite som möjligt åt.

Men det med samarbetssvårigheter gäller kanske en annan sorts mer yrkesrelaterat icke faktabaserat eller objektivt skitsnack från någon, för det finns folk som har väldigt känsliga egon och kan sätta igång med sådant skitsnack av väldigt små skäl, och jag kan ha råkat trampa någon känslig person på tårna.

Eller så kunde de inte använda det privata skitsnacket de kanske fått höra som uppstått p.g.a grannkonflikter då jag har haft några riktigt hemska grannar under min tid i Boden som dessa kanske är lite bekanta med, så de blev tvungna att skriva om det till yrkesmässigt skitsnack.

Jag personligen tror mer på alternativ 2 för bland dessa finns många personer som snackat skit och Boden är ett litet ställe där alla är mer eller mindre bekanta och jag är inte från Boden utan en utböling, och de inom etablissemanget som har makten att förstöra folks liv är en liten klick.

Chefen gick från att jaga mig med blåslampa till totalt ointresse helt utan egna skäl till det

En annan mycket intressant aspekt i denna historia är att den chef tullverket påstod skulle ha gett mig det dåliga omdömet, efter att ha jagat mig med blåslampa i 6 månader för att få mig att lova att inte börja jobba åt någon annan innan han lyckats ordna ett nytt lämpligt uppdrag åt mig så de skulle kunna ge mig en fast tjänst efter att mitt tillfälliga uppdrag där avslutats, helt plötsligt tappade intresset för mig utan någon orsak 1 1/2 år tidigare.

Jag sökte även efter det om det var 1 el. 2 mycket lämplig tjänster på det berörda bolaget mellan det och innan tjänsten jag överklagade på tullverket, så bevisligen hade bolaget fått in mycket lämpliga tjänster som passade mig men blev då inte ens kallad till intervju.

När en chef så totalt ändrar sitt intresse för en utan att ha några som helst egna skäl till det så måste man börja misstänka saker, och jag tyckte själv det var jättekonstigt då jag varit väldigt schysst och tillmötesgående mot honom.

När jag fick läsa tullverkets påstående om det han skulle ha sagt om mig blev det logiskt att tro att orsaken till att han helt tappade intresset och aldrig mer visade intresse kunde vara att han fått höra en massa skitsnack från någon av sina vänner och bekanta som fick honom att tappa intresset och som han sedan förde vidare till tullverket.

Det blir då också logiskt att tro att det skitsnacket måste har försiggått X antal år innan den berörda chefen blev indragen i det och sannolikt kan ha förstört många jobbchanser för mig, så långt ifrån någon konspirationsteori.

Ursprungligen anlitade denne chef mig för ett 6 månaders uppdrag via ett bemanningsföretag

Ursprungligen anställde denne chef mig för ett 6 månaders uppdrag via ett bemanningsföretag och vi skrev kontrakt våren 2011 och uppdraget skulle börja i Juni, men uppdraget blev försenat så jag sökte ett sommarvikariat som IT-support tekniker på ett annat företag för att ha en inkomst under sommaruppehållet då jag hade börjat plugga på universitetet igen för att åtminstone få en inkomsts som räckte till mat på bordet, och fick sommarvikariatet.

P.g.a deras kund blev starten uppskjuten tills hösten 2011 och chefen som var extremt intresserad av mig fick mig att lova att inte börja jobba åt någon annan redan då, vilket ledde till att jag tackade nej till att få en tillsvidare anställning som IT-support tekniker på det företag jag då hade sommarvikariat hos.

Jag hann i vilket fall inte vara hos chefen i frågas företag mer än ett par veckor innan de fick reda på att kunden p.g.a lagändringar prioriterat om sin produktportfölj helt, så uppdraget jag var anlitad till blev uppskjutet på obestämd tid och min projektanställning där tog slut i förtid.

Jag fortsatte därför plugga på universitetet för att få en inkomst som åtminstone gav mat på bordet för mer än så räckte det inte till (lån är i.o.f ingen inkomst, men ni förstår vad jag menar).

Samtidigt försökte jag stärka min konkurrenskraft på arbetsmarknaden och göra det bästa av situationen i väntan på att det skulle vända för mig.

Sen tror jag att jag kanske gick den systemvetenskapliga utbildningen i onödan eftersom jag redan hade en liknade utbildning i bagaget och erfarenhet inom yrket, om det är skitsnacket de blev inblandade i som gjorde det så svårt för mig att få ett nytt jobb även innan detta.

Det var i varje fall efter att uppdraget avslutades i förtid p.g.a deras kunds omprioriteringar som han fortsatte jaga mig med blåslampa i 6 månader till för att få mig att lova att inte börja jobba åt någon annan.

Det var hela tiden frågan om att de inom en snart framtid skulle ha ett nytt uppdrag åt mig och att jag skulle få tillsvidare anställning, så jag sökte inte ens jobb någon annanstans p.g.a det eftersom jag är av den gamla skolan där man håller sitt ord.

Tills deras intresse helt plötsligt och oförklarligt tvärdog i Februari 2012 dagen innan jag skulle på en ny intervju för ett uppdrag de fått in, vilket är allt annat än normal med tanke på att jag bara varit schysst och tillmötesgående mot chefen.

Totalt jagade alltså denne chef mig med blåslampa i nästan ett 1 år och fick mig att tro att snart är det dags så jag inte skulle söka inte jobb någon annanstans, vilket fick mig att tacka nej till en fast anställning som IT-support tekniker i Augusti 2011.

Det skulle visa sig var den enda fasta jobbchansen jag skulle få fram tills Februari 2017 då jag blev anställt på LTU som systemutvecklare, förutom ett halvårs vikariat som statistikhandläggare på Bodens Kommun 2014.

Hans löften som säkert var sanna tills de inte lägre var det tillsammans med det skitsnack han måste ha blivit inblandad i senare kostade mig många år av mitt liv (5 1/2 år) som jag mer eller mindre fick leva i ekonomisk och social misär.

Vid den tidpunkten hade jag även redan haft 5 väldigt knapra år bakom mig och knappt haft råd med mat för dagen, och började misstänka att det var det skitsnacket de måste ha fått höra och blivit inblandade i som var orsaken till det.

Detta säger jag för att det är absolut nödvändigt för att ni ska förstå att jag hade alla skäl i världen att bli upprörd när jag fick läsa om det osanna omdöme han gett mig, att ihärdigt och upprepade gånger kräva av både honom och tullverket att de skulle berätta varifrån skitsnacket kom och ställa upp och vittna mot den eller de personerna, och att det inte gav dem rätt att börja snacka ännu mer skit om mig.

Den typen av skitsnack kan förstöra en persons jobbchanser och tvinga honom att leva i ekonomisk och social misär vilket verkar vara vad som hände mig, så det är inga harmlösa småsaker utan allvarliga saker som kan och i mitt fall verkar ha ställt till allvarlig skada.

Verklig ekonomisk skada man kan åsamkas för utebliven inkomst

Så ni ska förstå hur stor verklig ekonomisk skada sådana här saker kan orsaka har jag räknat ut det i Excel och gjort en fin tabell, men detta gäller bara till och med Februari 2017.

Den ekonomiska skada som uppstått fram tills dess fortsätter ränta på ränta effekten att ticka på för, så den verkliga ekonomiska skadan i exemplet är större nu än den var vid den tidpunkten.

Här finns inte sveda och värk med, men med tanke på att detta ledde till att jag blev tvungen att leva i ekonomisk och social misär 5 1/2 år till vilket inte var hälsosamt skulle jag vilja säga att den moraliskt sett är mycket större (mångdubbelt), fast vi har så löjligt låga skadestånd för sånt i Sverige att det närmast är ett hån mot offren.

Sen finns inte det faktum att det även kommer påverka min pension negativt med, men jag har räknat på inkomst före skatt för att lite förenklat kompensera för det.

Tabellen är däremot bra som exempel så ni ska förstå att jag bara p.g.a den ekonomiska skadan sånt här orsakar hade all rätt i världen att pressa den tidigare chefen och tullverket stenhårt för att få dem att berätta sanningen och vittna.

*Undrar ni över varför det står – i justeringskolumnen för de år då mina inkomster varit större än de lån jag varit tvungen att dra på mig för att få mat på bordet så beror det på att — blir + i formeln jag använder i startvärdeskolumen för varje år när jag för över värdet. Hade kunna ändra formel så det blev + vid överskjutande inkomst och – när lånen varit större men rent praktiskt har det ingen betydelse. 8% är den vedertagna ränta man kan räkna med att få som avkastning på sina pengar om man investerar dem och 3% är en realistisk förväntad löneförhöjning om man är ambitiös och jobbar hårt.

Vissa försökte och lyckades utmåla mig som en galen konspirations-teoretiker för att jag drog logiska slutsatser

Detta tar jag som sagt var inte upp för att svartmåla folk utan delvis för att det gäller två chefer vid en statlig myndighet och deras HR avdelning och deras lagvidriga beteende.

Det kan nämligen hända varenda människa i detta land som söker jobb hos dem och överklagar en tillsättning, så det ligger stark i allmänhetens intresse att få upp detta i ljuset.

Men framförallt för att jag senare då det blev en fortsättning på denna konflikt blev utmålad som en galen person som ägnar mig åt konspirationsteorier och har en psykos för att jag drog de mest logiska slutsatserna angående det som hänt och vilka konsekvenser det sannolikt fått, och även undrade över hur mycket mer skitsnack som orsakats av den press jag satte på både tullverket och chefen som gav omdömet för att få dem att berätta vem som låg bakom skitsnacket och vittna.

De ryktena om att jag skulle vara en galen konspirationsteoretiker som lider av en psykos som vissa försökte utmåla mig som p.g.a. detta kan mycket väl också ha fått en rätt stor spridning eftersom väldigt många människor börjat bete sig oförklarligt avigt och fientligt mot mig efter den händelsen, och det är som om sånt här går i okontrollerad spinn när folk ska försöka berättiga sitt eget beteende.

Det lustiga är att de i samma veva som de lyckades utmåla mig som en galen konspirationsteorietiker som led av en psykos och att det jag påstod inte var sant, i nästa andetag även begick ett misstag i sin argumentation som innebär att de erkände att den press jag satte på tullverket och den tidigare chefen faktiskt hade lett till mer och värre skitsnack.

Det innebär att den biten inte heller var någon konspirationsteori utan sant.

Jag hittade även andra oegentligheter som skapar starka rimliga tvivel om att de ljög om andra saker med vid det tillfället.

Bara synd jag inte insåg det redan då utan först i efterhand för de avslöjade sig själva, men de la ut en bra dimridå som tog lite tid att ta sig igenom.

De har i vilket fall en rätt bakvänd och självberättigande syn på saken, och även om det är deras ärliga åsikt så är den inte okej och inte objektiv heller.

Jag tycker det är rätt märkligt att folk som beter sig korrumperat eller lögnaktigt och kostat en jobb vilket tvingar en att leva i ekonomisk och social misär börjar snacka ännu mer skit om en för att man i ett sånt läge kräver heder, sanning och rättvisa av dem.

Jag är helt enkelt tvungen att ta upp detta för att påvisa att jag inte är någon galen konspirationsteoretiker utan faktiskt både har bevis för det som hänt och väldigt goda och starka skäl till att dra de slutsatser jag drar, men även för att visa på hur illa folk på myndigheter kan bete sig om man överklagar tillsättningar av tjänster eller kräver att folk ska berätta sanningen och ställa upp och vittna.

Sen är min personliga åsikt att tullverket som brottsbekämpande myndighet har ett absolut moraliskt ansvar att berätta sanningen och erbjuda sig att vittna i såna här situationer vilket de vägrade göra, så jag gjorde inte ens något fel som försökte pressa dem till det.