Bortom 80/20 Regeln: Denna Formula Kan Få Dig Att tänka Om Angående Tidsplanering

Intressant koncept där man drivit paretoprincipen till sin spets. Fungerar nog inte i alla yrkesroller men visar på att man beroende på var i hierarkin man befinner sig bör ägna åtminstone en del av sin arbetstid åt strategiska beslut, ytterligare en lite större del åt high impact aktiviteter om såna finns och resten av tiden ska man försöka ägna åt produktivt arbete. För vd’s och högre chefer kan det kanske vara en bra ansats till en time management strategi.

Tänk även på att det bara är i en ideal värld där inga hinder, fördröjningar, återvändsgränder, villospår eller naturliga begränsningar finns som man kan vara 100% effektiv, så ni inte springer ihjäl er…

via Beyond The 80/20 Rule: This Formula Might Make You Rethink Time Manage