Kategori: Kyrkan & Kristendom

Denna kategori finns därför att alltför många präster och diakoner i både svenska kyrkan och andra samfund beter sig betydligt ohederligare än bibeln kräver av dem, och oftast verkar förvänta sig att slippa lindrig undan genom att bekänna sin synd i bikt och ge en läpparnas bekännelse.

Eftersom detta är raka motsatsen till vad bibeln kräver av dem så tycker jag det är så magstarkt att det förtjänar en egen kategori precis som korruptionen inom rättsväsendet gör.