Kristna har både rätt till självförsvar och en plikt att bekämpa ondska

”Legitimt försvar kan inte bara vara en rättighet utan en grav skyldighet för någon som är ansvarig för en annans liv, familjens eller statens allmänna goda.”

A Christian Duty in the Face of Terror

På grund av IS härjningar i Mellanöstern, de hatbrott och terrordåd som begås av islamister i väst och att islamister finns även i Sverige blev jag intresserad av att se vad bibeln har att säga om självförsvar för det verkar som om vissa kristna är pacifister men inte alla, så ville reda ut saken.

Jag tror den katolska prästen har helt rätt när han säger att kristna bara behöver vända andra kinden till när det gäller förolämpningar och mindre allvarliga saker och inte behöver var 100% pacifister.

När det gäller allvarligare saker som t.ex. islamisters hatbrott och terrordåd som oftast innebär fara för liv och hälsa, så har kristna både rätt att försvara sig, och till och med en plikt att bekämpa ondskan, som nog många pacifistiska kristna protestanter skulle behöva fundera på.

Enligt Anas Khalifa finns salafister och deras idéer i alla moskéer i Sverige.


Jag har rest från Boden till Ystad, föreläst i föreningar och moskéer i
flera år, och jag har alltid hittat någon som är salafist där.

Vare sig man tror på en gud eller ej så är det rätt uppenbart att Islam innehåller vissa imperialistiska och våldsbejakande doktriner som islamister och jihadister väljer att följa, och man i en sekulär demokrati måste stävja och förklara oacceptabla och inte försöka dölja eller mörka.

Det kommer därför antagligen alltid finnas en viss procentandel muslimer som är islamister vid varje given tidpunkt, och utgör ett hot mot icke-muslimer.

*Berättigad faktabaserad kritik är inte rasism (islam är för den delen en religion/ideologi och inte en ras) utan bara sunt förnuft, och även i sekulära demokratier finns det en gräns för religionsfrihet som islamister och jihadister går över.

Islamismen i Sverige börjar bli ett hot

”Terrorhotet ökar nu i skrämmande takt: Säkerhetspolisen talar öppet om att extremistmiljöerna ökat från några hundra personer till att det nu finns tusentals extremister i Sverige. Den kraftiga ökningen är bakgrunden till att sex tongivande muslimska ledare på senare tid tagits i förvar i Sverige.”

Säpo: Tusentals extremister i Sverige – sex personer i förvar

Försvarshögskolan har även släppt en rapport som visar på att islamismen ökar även i Sverige, så vi kan nog förvänta oss betydligt fler islamistiska hatbrott och terrordåd i stil med dem i Tyskland och Frankrike även i Sverige framöver.

Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället

En av de värsta sakerna som uppdagats med islamismen i Sverige är att vi finansierar dem via skattepengar och att b.l.a. sossarna håller dem bakom ryggen.

Detta är obegripligt med tanke på att islamister är emot demokrati, sekularism och frihet.

”Ebba Busch och gruppledaren i riksdagen Andreas Carlson, i en debattartikel i Expressen (20/2) efterlyser krafttag mot det växande sabotaget mot svenska kyrkor och kyrkogårdar. På mindre än tio år har det skett fler än 800 attacker mot kristna lokaler, i vad som skribenterna kallar hatbrott.”

Nämn även orsaken till kyrkoattackerna

Islamisterna verkar dessutom vara huvudmisstänkta för de många attackerna mot kyrkor, men även anarkister, vänsteraktivister, nazister, radikalfeminister och satanister begår hatbrott mot kristna och kyrkor, fast dessa mördar och mordbränner oftast inte utan vandaliserar och trakasserar mest.

”In France and Germany, the spike in anti-Christian attacks dovetails with the recent mass immigration from the Muslim world. The lack of official statistics on perpetrators and motives makes it impossible to know precisely how many attacks can be attributed to Muslim anti-Christianism or the jihadist cause.”

Europe: Anti-Christian Attacks Reach All-Time High in 2019

Med tanke på att kristna verkar ha många fiender och fientligheterna från både islamister och andra ökar så är kristnas rätt till självförsvar därför en högaktuell fråga.

Katolikerna anser att kristnas rätt till självförsvar är obestridlig

”Det korta svaret är ja, självförsvar är berättigat. Kyrkans lärda har gjort det klart att självförsvar inte bara är en rättighet, utan i vissa fall en plikt. I katekesen presenteras riktlinjerna för när exakt självförsvar är legitima. Låt oss titta på vad den har att säga.”

The Catholic Guide to Self Defense

Här en bra artikel om kristet självförsvar på det vardagliga planet och den hänvisar till den katolska katekesen som i sin tur baseras på det Bibeln har att säga om saken i en sorts färdigsummerad form, så att vanligt folk inte ska behöva uppfinna hjulet igen.

Det råder som sagt delade meningar i den kristna världen angående rätten att använda våld i självförsvar när det inte går att undvika, där vissa samfund är helt emot det medans andra inklusive katolikerna anser att rätten till självförsvar är obestridlig.

Det är många olika bibelverser som måste vägas mot varandra när man vill tolka det Bibeln säger om en viss fråga eller situation, och katolikerna har ägnat nästan 1700 år åt att göra det på ett metodiskt och systematiskt sätt.

Katolikerna uppfattning om att självförsvar inte bara är en rättighet, utan i vissa fall en plikt för kristna stämmer nog även rätt bra överens med den allmänna uppfattningen om rätten till självförsvar, så på denna punkt sympatiserar jag med katolikerna tolkning.

Ibland kan även protestanter ha något att lära av dem.

Tror även vissa kristna har någon sorts messiaskomplex så i stället för att följa de råd Bibeln har för hur vanliga kristna ska bete sig försöker de bli 100% pacifister och ger då efter för ondskan.

Jag tror varje enskild kristen själv måste avgöra vad som gäller för dem, men har svårt att se att Gud skulle se det som något ont om man försvarar sig själv, eller kanske i ännu högre grad andra goda mot onda människors våldshandlingar om man kan göra det.

Bibeln säger ingenstans att våld i sig självt är fel eller synd

”Bibeln säger ingenstans att våld i sig självt är fel eller synd. Det helt avgörande är syftet Motivet! Om avsikten är att skada! Och vad som får oss att utföra våldshandlingen i fråga!”

Är våld alltid synd?

Till och med Jesus själv använde sig av milt våld vid ett tillfälle när han drev ut månglarna ur templet med en knutpiska.

Sen detta med att Jesus inte skulle ha piskat någon människa utan bara några av djuren när han drev ut månglarna från templet.

Han var en from predikant och ingen skräckinjagande soldat och det måste ha varit dussintals månglare där, och på den tiden var folk rätt hårdhudade.

Att tro att han inte var tvungen att ge ett par av dem piskrapp för att de skulle förstå att han menade allvar är väldigt naivt och gränsar till önsketänkande, så till och med Jesus använde vid minst ett tillfälle milt våld.

Hur ser gud och bibeln på dråp och självförsvar?

”Om angriparen försöker slå ihjäl dig, men du inte skyddar din kvinna som du älskar och inte skyddar dig själv fast du kan, utan du låter angriparen mörda dig och våldta din kvinna, så skulle Gud nog sörja över en sådan dumhet och vad som då ser ut som brist på kärlek till din kvinna.”

Hur ser Gud på dråp och självförsvar?

Sen har vissa protestantiska samfund ofta för stort fokus på de mest pacifistiska delarna av Bibeln och försöker så gott det går ignorera de icke pacifistiska delarna och försöker efterlikna Jesus i allt, men inte ens protestanter kan berättiga 100% pacifism.

Det är även tillåtet för kristna att bli poliser eller militärer bara de är rättfärdiga

”Även soldater frågade honom: ”Och vi, vad ska vi göra?” Han svarade dem: ”Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!” (Luk 3:14)”

”Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.” (Rom 13:4)

”Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd” (Luk 22:36)

”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd” (Matt 26:52)

Kan man som kristen vara polis eller militär?

Det är uppenbarligen även tillåtet för kristna att bli poliser eller militärer och försvara de goda mot de onda eller sitt land med våld om så krävs så länge det är rättfärdigt, men de måste vägra lyda order om de beordras att göra något som inte är det vilket gör det problematiskt.

Jesus krävde kanske att hans lärjungar skulle vara pacifister då han beordrade dem att stoppa ner sina svärd, men inte att t.ex omvända romerska soldater skulle sluta vara soldater utan bara bete sig rättvist och moraliskt, och i det yrket måste man bruka våld ibland vilket Jesus visste och inte invände mot.

Man kanske även ska tolka hans uttalande om att ”den som tar till svärd ska med svärd förgås” situationsspecifikt och då krävde han inte ens att hans apostlar skulle vara pacifister.

Lärjungarna var numerärt underlägsna och hade sannolikt blivit dödade med svärd om de börjat försvara Jesus med sina svärd, och dessutom ville han inte bli försvarad i det läget utan uppfylla sitt öde.

Det uttalandet från Jesus kan med andra ord tolkas som att kristna har rätt att försvara sig med vapen men inte ska göra det för lättvindigt, och att det i just den situationen inte var lämpligt att göra det.

Sen ska överheten verka som guds hämnare och straffa de onda enligt lagen, och lagen och överheten förutsätt då vara på de godas sida.

Kanske även straffa de onda enligt öga för öga tand för tand principen så straffet motsvarar skadan de orsakat, undantaget dödsstraff och tortyr som Jesus var emot och då bör vara t.ex. livstidsstraff utan benådning i stället.

Det är oftast moraliskt sett rättvisast.

Gud vill med andra ord att de onda straffas redan i detta livet även enligt nya testamentet fast inte lika hårt som enligt gamla testamentet.

Det är kanske bara apostlar som måste vara relativt pacifistiska

Det kanske bara är präster (dagens motsvarighet till apostlar), diakoner, munkar och nunnor som måste vara relativt pacifistiska medans vanliga kristna får försvara sig och andra med det våld som nöden kräver (inklusive dödligt våld) mot onda människors våldshandlingar, för då rimmar dessa 2 helt olika budskap från Jesus själv, Johannes döparen och Paulus.

Präster och diakoner är dem Bibeln ställer direkta krav på att de ska försöka vara som apostlarna (oklanderliga) så jag tror inte de kan delta i krig som stridande soldater, men däremot som fältpräster i det katolikerna benämner som rättfärdiga krig.

Sen har de nog som alla andra kristna en plikt att försvara andra kristna mot onda handlingar i det vardagliga, och kanske även om det innebär visst användande av milt våld som när Jesus drev ut månglarna ur templet, eller t.ex. driva ut vandaler ur en kyrka med en knutpiska vid pågående skadegörelse.

Vanliga kristna behöver bara hålla fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på dem

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” (Rom 12:18)

”I en situation med en okänd aggressor med okänd avsikt, som i 2 Mosebok 22:2, är det okej att använda självförsvar. Om brottet redan har inträffat, som i Ordspråksboken 25 och Romarbrevet 12, bör vi inte ta lagen i våra egna händer, men söka rättvisa genom myndigheterna.”

Self-defense – What does the Bible say?

Vanliga kristna är tvungna att leva och verka i den världsliga världen och det verkar som Jesus förstår det och inte kräver pacifism av dem på samma sätt som av sina apostlar, utan bara att ”hålla fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er”.

Blir man eller någon i ens närhet angripen av onda våldsverkare är det inte längre möjligt, så kristna behöver inte acceptera att bli behandlade hur som helst.

Mycket i gamla testamentet gäller även för kristna men inte allt

Senare definierade de lutherska teologerna tre användningar för lagen:

  1. lagen håller yttre ordning på obehärskade och olydiga människor.
  2. lagen lär mänskorna att känna sin synd,
  3. lagen ger de pånyttfödda en trygg vägledning, enligt vilken de bör leva, för de har inte blivit fria från ”den gamla människan”.

”Luther räknar inte explicit upp lagens tre bruk, men lagens fortsatta andra användning i förening med predikan av evangelium innebär i praktiken ett tredje bruk. En kristen är skyldig att lyssna till Guds röst (jämför Romarbrevets sjätte kapitel) men är inte förpliktad att följa de ceremoniella föreskrifterna i Mose lag.”

Mose lag och de kristna

T.ex pingstvänner och en del andra följer visst uteslutande nya testamentet när de även till viss del borde följa gamla testamentet med en del undantag, vilket ni kan läsa mer om via länken ovan.

Dessutom försöker de vara precis som Jesus och hävdar att alla kristna måste vara det, trots att Jesus inte krävde det av vanliga omvända kristna och inte ens själv var 100% pacifist.

Man måste veta vilka bibelverser ur både gamla och nya testamentena som är tillämpliga i vilka situationer och även hur man ska tolka dem i förhållande till varandra och de omständigheter som råder, vilket jag anser att de som är 100% pacifister inte gör.

Mycket av det som står i Bibeln ska nämligen tolkas situationsspecifikt och det finns gott om situationspecifika bibelverser som ofta övertrumfar de saker som är generella riktlinjer.

Självförsvarskrig och rättfärdiga krig enligt just war doktrinen

”Dessa teologer påpekar att behovet av rättfärdighet endast gäller offensivt inte defensivt krig, eftersom principen om legitimt försvar inför ett angrepp är uppenbar.”

Just War According to Catholic Teaching

Katolikerna har även en doktrin för självförsvarskrig som de anser vara rättfärdiga krig medans det är blandade karameller bland protestanter där vissa är 100% pacifister trots att Bibeln inte ger stöd för det och andra precis som katolikerna anser att självförsvar och rättfärdiga krig är tillåtna.

Does the Bible say anything about war?

Ett rättfärdigt krig är självförsvar på nationell nivå men principerna är desamma som på individnivå när det gäller självförsvar eller att försvara andra goda.

Kristna har rätt till självförsvar och en plikt att försvara andra goda mot onda handlingar

Genom att ta upp flera olika källors syn på saken tror jag man kan konstatera att kristna inte ska vända andra kinden till jämt utan ibland faktiskt både har rätt och till och med en plikt att försvara sig själv och andra mot onda handlingar.

Det går att tolka Bibeln så den stödjer rättfärdiga krig och självförsvar, och jag tror inte gud ser det som en god gärning att låta oskyldiga goda dö om man kan försvara dem med det våld som krävs och det inte går att undvika, eller blodspillan och lidandet skulle hinna bli för stort om man bara försökte med fredliga medel.

Korstågen var rättfärdiga krig

”Uppfattningen att korstågen var oprovocerade anfallskrig mot den fredliga muslimska världen är bara så fel det kan bli.”

Nio viktiga fakta som kommer att förändra din syn på korstågen

Eftersom korstågen har fått mycket obefogad kritisk i modern tid för att folk missuppfattat dess verkliga syfte och orsak måste jag ta upp dem med då de hänger ihop med rättfärdiga krig och självförsvar.

Vad gäller t.ex. korstågen så har modern forskning kommit fram till att de INTE var oprovocerade anfallskrig mot den fredliga muslimska världen utan ett gensvar på 400 år av muslimsk aggression och krigföring mot den kristna världen där de erövrade mer och mer land från oss och gjorde det svårt för pilgrimerna.

Korstågen följde även den katolska just war doktrinen och var att betrakta som rättfärdiga krig ungefär som kriget mot IS, men var blodiga och brutala historier ungefär som alla krig var på den tiden.

Många av adelsmän som ingick i korstågen verkar inte heller ha följt påvens direktiv helt utan även ägnat sig både åt plundring och skövling, och i stället för återbörda de återerövrade landområdena till det kristna Bysantiska riket skapade sina egna små kungadömen, så de återföll i gamla dåliga jordiska vanor, men de var så folk gjorde i krig på den tiden.

Fast det var knappast korstågets fel då påven direktiv var av hängivenhet endast och inte för egen vinning, så direktivet var tydligt men följdes inte helt av alla.

Sånt sker även i dagens krig ibland trots att vi har genevkonventionerna som ska reglera hur man får bete sig i väpnade konflikter.

Tempelriddarna var korstågens motsvarighet till elitförband

”För att kunna bli upptagen i orden måste en ny rekryt lova att leva som en munk – i ‘fattigdom, dygdighet och lydnad’ – en tillvaro mycket långt från den de flesta riddare förde i Heliga landet, där riddarståndet var ökänt för sitt vidlyftiga leverne med slagsmål, flitiga besök hos prostituerade och ett omåttligt drickande.”

Tempelriddarna var både farliga och fromma

Tempelriddarna var korstågens motsvarighet till de elitförband som finns i dag och kanske kan jämföras med SAS, Navy Seals, Gröna baskrarna eller Marinkåren i U.S.A. och man kan säga att de var en sorts krigarmunkar.

De var med andra ord inga onda människor som modern pop-kultur försökt få dem att framstå som.

Det fanns ingen al Aqsa moské Muhammed kunde uppstiga från i Jerusalem vid hans död men den fanns i Saudi-arabien

”Early Islamic sources state that the ”al Aqsa Mosque” (literal meaning: ‘the farther mosque’), mentioned only once in the Koran, was one of two mosques located near Ji’irrana, a village located between Mecca and Taaf in the Arabian Peninsula (now Saudi Arabia.) One of the mosques was called ”al-Masjid al-Adna,” meaning the ”closer mosque” and the other ” al-Masjid al-Aqsa”, the ”farther mosque.” When the Koran refers to the al Aqsa mosque while telling the myth of the Prophet Muhammad’s night time journey from the ”holy mosque” of Mecca to al Aqsa, that is, the ”farther mosque,” it is referring to the mosque in Ji’irrana.”

The real al Aqsa Mosque is not in Jerusalem

Relaterat till korstågen är även frågan om Jerusalem verkligen är en helig stad även för muslimerna eller om det är så att muslimerna stal vår heligaste stad och decennier efter Muhammeds död rev den bysantinska kyrka som stod på Tempelberget och byggde en moské där i stället, som de sen helt fräckt påstod att Muhammed uppstigit från.

Muhammed var nämligen aldrig i Jerusalem, påstod aldrig det eller att al Aqsa moskén skulle ligga där.

Det fanns alltså ingen moské där vid hans död utan en bysantinsk kyrka eller ruinerna av en, så hur han hade kunnat uppstiga från en moské därifrån är för mig en gåta.

Att Jerusalem utsetts till en helig stad för muslimerna med är en efterhandskonstruktion av Umayyaderna som hade ett kalifat baserat i Damaskus.

De byggde Tempel moskén ovanpå platsen där Kung Salomons Tempel legat och där det då låg en bysantinsk kyrka först 70 år efter Muhammeds död för att de behövde en ny helig stad p.g.a en konflikt med härskaren i Mecka.

”At the time of the Muslim conquest, the Temple Mount is understood to have been the site of an elaborate Byzantine church with an elaborate mosaic floor, some of the remains of which were discovered in the 1930s by the British Mandate Antiquities Department.”

Islamization of the Temple Mount

Det fanns alltså inte ens någon moské i Jerusalem som Muhammed hade kunna besöka och uppstiga från vid tidpunkten för hans död.

Umayyaderna tog helt fräckt platsen där Salomons tempel legat där det då låg en bysantinsk kyrka och byggde en moské där för att de behövde en ny helig plats att vallfärda till när de inte blev insläppta i Mecka.

”In 682 C.E., fifty years after Mohammed’s death, Abd allah Ibn al-Zubayr, the tough man of Mecca, rebelled against the Umayyads who ruled Damascus and would not allow them to fulfill the Haj in Mecca. Since the Haj pilgrimage is one of the five basic Islamic commandments, they were forced to choose Jerusalem as their alternative for a pilgrimage site. In order to justify choosing Jerusalem, the Umayyads rewrote the story told in the Koran, moving the al Aqsa mosque to Jerusalem, and adding, for good measure, the the night time journey of Mohammed to al Aqsa. This is the reason the Sunnis now consider Jerusalem their third holiest city.”

Att senare islamska lärda tror den strofen i koranen skulle gälla Jerusalem är enbart en efterhandskonstruktion då det fanns en moské med namnet ”al Aqsa mosque” som refereras till i koranen men i Ji’irrana i Saudi-Arabien, så alla fakta pekar på att det är den moskén som avses i Koranen.

Inga som helst fakta som stödjer tolkningen att Muhammed uppsteg från Jerusalem finns, men däremot finns fakta som bevisar att det var en efterhandskonstruktion.

Sanningen är att det är en lögn och historieförfalskning av Umayyaderna som skapat mycket elände och krig mellan muslimer och kristna/judar genom århundradena.

”Another verse (17:104) has God Himself making the same point: ”We said to the Children of Israel: ‘Dwell securely in the Land.'” Qur’an 2:145 states that the Jews ”would not follow your qibla; nor are you going to follow their qibla,” indicating a recognition of the Temple Mount as the Jews’ direction of prayer. ”God himself is saying that Jerusalem is as important to Jews as Mecca is to Moslems,” Palazzi concludes. His analysis has a clear and sensible implication: just as Muslims rule an undivided Mecca, Jews should rule an undivided Jerusalem.”

The Muslim Claim to Jerusalem

Jerusalem är alltså inte en helig stad för muslimer utan bara för kristna och judar om man ska beakta fakta i målet och den ståndpunkten har till och med stöd i koranen enligt ovan artikel, vilket innebär att korstågen var moraliskt berättigade även i det avseendet.