Julian Assange kan vara ett offer för radikalfeministisk aktivism inom polisen och svenska kyrkan

”Polisens förhörsledare i Assangeutredningen är vän med en av de två kvinnor som anmälde Wikileaks-grundaren för sexuella övergrepp, visar Expressens granskning.  Personliga hälsningar på nätet avslöjar att förhörsledaren och kvinnan som anmälde Julian Assange hade kontakt redan i april 2009 –  16 månader innan Julian Assange polisanmäldes för bland annat våldtäkt.  På sin egen facebooksida hyllade polisens förhörsledare för två veckor sedan kvinnornas advokat och beskrev Julian Assange som den ”överdrivet upphaussade sprickfärdiga bubblan”.”

Polisen vän med kvinna som anmälde Assange

Fallet Julian Assange där häktningsbeslutet efter 7 år lades ner får en verkligen att fundera, för både en av kvinnorna som anmälde honom och förundersökningsledaren som satte igång allt var både vänner, aktiva i det socialdemokratiska partiet och att döma av artikeln nån sorts radikalfeminister som hatar vita cis män, så jäv och politisk aktivism som i praktiken innebär maktmissbruk.

Kan denna form av vänskapsband och politisk aktivism orsaka rättsröta vid högprofilfall som Assange där de försöker sätta dit honom för våldtäkt som är allvarligt när han på sin höjd gjort sig skyldig till ofredande, så är det illa.

”Förhörsledaren och kvinnan som anmälde Julian Assange lärde känna varandra genom att båda är engagerade i det socialdemokratiska partiet. Förhörsledaren har bland annat suttit i styrelsen för HBT-Socialdemokraterna.”

Egentligen är det viktiga här inte ens vilken part som talar sanning vilket vi aldrig kommer veta säkert, men Assange påstår att allt var frivilligt och det finns många tecken på att det är han som talar sanning.

Det viktiga här är polisens uppenbara jäv, politiska aktivism och radikalfeminism som fick styra hennes agerande och ägna sig åt maktmissbruk, och diakonen Annas politiska aktivism och radikalfeminism som kan misstänkas bidragit till en högst tvivelaktig våldtäktsanmälan.

Det kan nog ske i mindre fall gällande andra saker med på mindre orter, av liknande vänskapsband och aktivistiska skäl om sådana får för sig att straffa någon de inte gillar.

Finns många tveksamheter kring Anna Ardins beteende och påståenden

”Jag ska inte bli långrandig. Det var 2010 som Ardin och hennes väninna hoppade i säng med Assange. Inte samtidigt, utan en efter en, i angiven följd. Utan ens ha avtalat med varandra, vad jag förstår. De verkar ha blivit stötta eller t o m svartsjuka när de fick veta. Ardin till den grad att hon fann anledning att agera enligt en bruksanvisning i sju steg som hon själv publicerat kort dessförinnan”

Sjustegsmodell för laglig hämnd

Nåt som gör mig väldigt tveksam till Anna Ardin är det faktum att hon är diakon för en god kristen diakon (diakoner och präster har extra höga krav på sig i bibeln) har inte one night stands med kändisar bara för att det känns coolt… vilket hon hade mer än en gång så i praktiken en kändis groupie.

Hon hade även publicerat en sjustegsmodell för hur man hämnas på laglig väg på sin blogg och inte bara länkat till som hon påstår, och det är inte heller att vara en god kristen.

Sen verkar hon vara radikalfeminist med och lida av nån sorts förakt mot vita cis män vilket i stort är obefogat för dagens generation, så det är inte heller att vara en särskilt god kristen.

Man kan lätt tro att denna tjejen inte ens är särskilt religiös utan snarast någon sorts radikalfeministisk aktivist som utger sig för att vara något hon inte är eller så har hon inte förstått att dagens feminism på många punkter inte är förenlig med kristendomen.

Förstå mig rätt angående Anna för jag lägger inga moraliska värderingar kring det faktum att hon fullt medvetet och frivilliga var en Assange groupie som låg med honom för att hon tyckte det var coolt och kanske var lite småkär i honom.

Däremot är jag av åsikten att personer som inte vill vara goda kristna inte ska bli präster eller diakoner precis som personer som inte vill vara laglydiga och hederliga inte ska bli poliser, åklagare eller domare, eller folk som inte vill bota sjuka inte ska bli läkare eller sjuksköterskor.

Krsitendomen är inte så kvinnofientlig som dagens feminister verkar tro

”Nya testamentets väg till harmoniska relationer mellan kvinnor och män handlar helt enkelt inte om att ständigt “hävda sin rätt” – utan om att hedra, tjäna och älska varandra. Bara då kan vi på djupet bjuda in Jesus och hans korsmärkta kraft i våra liv.”

Dagens feminism är oförenlig med kristen tro

Just när det gäller präster och diakoner i svenska kyrkan verkar en del av dem som blivit det under de senaste 30 årens snarast ha blivit det av radikalfeministiska skäl än religiösa skäl för att de velat krossa patriarkatet inom kyrkan, och det som de anser vara den kvinnofientliga kristendomen eftersom kristendomen har en lite mer traditionell syn på kvinnas roll.

”Betyder det att hustrun bara skall underordna sig mannen? Bibeln säger i Efesierbrevet 5:21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus.”

Bibelämnen – Hustru

Dock långt ifrån så traditionell och kvinnofientlig som feministerna tror för kristendomen kräver att även män är goda kristna och behandlar sina fruar väl, och kvinnor har rätt att jobba även om de anses ha huvudansvaret för hemmet.

Sen är det så att ett kristen kvinna bara behöver lyda sin make om han beter sig som en god kristen, och beter han sig som en god kristen så behandlar han henne väl.

Kvinnan måste i sin tur behandla mannen väl om han han beter sig som en god kristen, så radikalfeministiskt mansförakt eller andra oresonliga egocentriska beteenden passar inte in i ett kristet förhållande.

Den saken är med andra ord inte riktigt lika illa som det kan verka om man bara ser till den meningen lösryckt.

Sen finns det en annan religion som är 10 ggr kvinnofientligare som de av någon underlig orsak gillar så rätt obegripligt och inkonsekvent.

Många är övertygade om att Anna Ardin ljuger

”I am slightly updating and reposting this from 2012 because the mainstream media have ensured very few people know the detail of the “case” against Julian Assange in Sweden. The UN Working Group ruled that Assange ought never to have been arrested in the UK in the first place because there is no case, and no genuine investigation. Read this and you will know why”

Why I am Convinced that Anna Ardin is a Liar

Läser ni denna sammanfattning av händelseförloppet, Annas påståenden och anklagelser om våldtäkt mot Assange blir det ännu märkligare för hon visste att Assange ville ligga med Wilen med, och låg med honom mer än en natt under hans vistelse så man blir bara mer och mer tvivlande till dessa våldtäktsanklagelser.

Jag får en känsla av att Anna och den utredande polisen som bägge verkar vara radikalfeminister och kände varandra blev arga på Assange för att han legat med Wilén utan kondom och fått henne att oroa sig för HIV eller så började hon själv oroa sig för det i efterhand och blev arg.

Kan i.o.f vara så att hon på det även blev svartsjuk efter att hon fick bekräftat att han faktiskt hade legat med henne och fram tills dess inbillat sig att hon inte skulle bli det, så en kombination av orsaker.

”Ardin’s story is of course incredibly weak, but that does not matter. Firstly, you were never supposed to see all this detail. Rape trials in Sweden are held entirely in secret. There is no jury, and the government appointed judge is flanked by assessors appointed directly by political parties.”

Då är det radikalfeministisk aktivism och i efterhand rädsla för HIV och svartsjuka som är orsaken.

I såna fall är Julian Assange ett offer för radikalfeministisk aktivism in om polisen och svenska kyrkan, för det är sannolikt det mansförakt som följer med den ideologin som i såna fall gjorde att de bägge ansåg sig vara moraliskt berättigade att straffa honom genom att försöka sätta dit honom med falska våldtäktsanklagelser.

Om han sen gjorde eller inte gjorde något fel mot den andra kvinnan Wilén spelar ingen roll för det vara Anna som anmälde honom för våldtäkt.

Wilén verkar i efterhand mest ha blivit orolig för HIV och inget annat, och ansåg sig inte ha blivit våldtagen.

”Nej, det var inte de två kvinnorna som anklagade Julian Assange för våldtäkt. Det var den svenska polisen som åtminstone förfalskade ett av förhören. ”

Polisförfalskning av förhör med Julian Assange

Sen kan det vara så att den svenska regeringen i efterhand grep tillfället i flykten och ville sätta dit Julian Assange för att kunna utlämna honom till USA, men det beror nog troligen på radikalfeminist aktivism och prestige som visst är ett reellt problem inom rättsväsendet.

De såg kanske Julian Assange som någon sorts storvilt de mer än gärna hade velat fälla.

Anna Ardin har även på senare år agerad väldigt suspekt då hon i praktiken varit informatör åt Turkiet

”Vilka är det då som förser rapporten med dessa uppgifter och slutsatser? Kapitlet om Sverige har skrivits av Anna Ardin, Mattias Irving och Emin Poljarevic.”

”Såväl Irving som Ardin var tidigare aktiva i den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet, som de båda lämnade i början av året. Under flera år har de bedrivit en hätsk kampanj mot forskare, myndigheter och enskilda medarbetare som arbetar med frågor kopplade till radikal islamism.”

”Ett exempel är en kampanj mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och flera av dess medarbetare som ägde rum 2017 efter att MSB publicerat en förstudie om det islamistiska Muslimska brödraskapets närvaro i Sverige. Anna Ardin hängde då ut en av medarbetarna på sin blogg och publicerade dennes anställningskontrakt och CV.”

”Vi har alltså aktivister och universitet i Sverige som villigt lånar sig till en utländsk makts påverkansoperationer mot svenska myndigheter, enskilda forskare och journalister som bevakar radikal islamism.”

Svenska aktivister som går Erdogans ärenden

Anna Ardin har även på senare år agerad väldigt suspekt då hon i praktiken varit informatör åt Turkiet och informerat dem om personer och myndigheter hon anser håller på med islamofobi och även hängt ut myndighetspersoner som forskar i radikal islamism på sin blogg.

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om denna tjej men detta är ju i Sverige att betrakta som klassiskt vänsterextremistiskt beteende som har kopplingar till radikalfeminism då den är en del av vänsterextremismens agenda.

Radikalfeministisk aktivism kan alltså mycket väl vara förklaringen till det som hände Julian Assange tillsammans med rädsla för HIV, lite svartsjuka, det prestigebundna beteende rättsväsendet ibland uppvisar och eventuellt i ett senare skede en inofficiell begäran från U.S.A. om utelämnande.

Stora problem med radikalfeministisk aktivism inom rättsväsendet

”I Sverige är det lagligt diskriminera, hetsa och begå hatbrott om du tillhör ”rätt” grupp. Som feminist är det fritt fram hitta på vilka lögner, anklagelser och lagbrott som helst för feministernas högsta beskyddare, Riksåklagaren Petra Lundh, är själv feminist och vad kan vara bättre än att få använda sin privata hobby att hata män i sin yrkesutövning ?”

Kan sveriges riksåklagare vara en korrumperad aktivist med rätt begå brott ?

Enligt bloggen Lexnoxa har det svenska rättsväsendet rätt stora problem med radikalfeministisk aktivism som sätter rättssäkerheten ur spel, och roten till problemet anser han vara det feministiska mentorskapsnätverket Hilda som många av topparna inom rättsväsendet är medlemmar i.

”Även om kvinnorna från början inte avsåg anmäla Assange för våldtäkt övertog den allmänna åklagaren Marianne Ny ärendet och rubricerade ärendet som våldtäkt under allmänt åtal. Hela historien har sedan kryddats med konstigheter. Det visar sig att den ena kvinnan är god vän med den polis som är förhörsledare vilket skapar en jävs-situation, det är oklart om kompisen bedrivit utredningen objektivt. Kvinnorna velar fram och tillbaka under offentlig uppmärksamhet.”

Är åklagare samhällets fiende eller stöd ?

Är det så smittar det självklart av sig neråt i leden för då kan de på golvet som också är radikalfeministiska aktivister utan att vara medlemmar i Hilda som inte är den enda feministiska sammanslutningen i Sverige ostraffat ägna sig åt radikalfeministisk aktivism de med, för det vet att de högre upp kommer skydda dem och låta dem göra det ostraffat.

Visst tycker även jag som jämställdist av jämställdhet är viktigt även om vi jämställdister till skillnad från dagens radikalfeminister har kvar den klassiska definitionen på jämställdhet om lika spelregler som är riktigt jämställdhet.

Jämställdismen kämpar även för mäns rättigheter där dessa är eftersatta och inte bara kvinnors som feministerna, så jämställdismen har en betydligt mer balanserad syn på jämställdhet.

Däremot är det helt oacceptabelt om radikalfeministisk aktivism inom rättsväsendet sätter vår rättssäkerhet ur spel och gör att oskyldiga råkar illa ut och skyldiga slipper undan beroende på vad dessa radikalfeministiska aktivister tycker om dem.

Ytterligare läsning på min blogg

Metoo har fått en del kvinnor att göra allt för lösa och godtyckliga anklagelser om sexuella trakasserier mot män

Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

Svenska kyrkan har problem med vissa av sina präster och den politiska styrningen

Kvinnliga och manliga präster som sexutnyttjar församlings-medlemmar

Vittnesmål om sexbrott inom svenska kyrkan

Diakon i svenska kyrkan får tillbaka vigningsrätt efter sexuellt ofredande