Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

”Nämndemannakåren består till alltför stor del av såna som bara sitter av tiden, aldrig har en egen mening, och skrämmande ofta av såväl enfaldiga, som fördomsfulla, rasistiska och nonchalanta.”

Dåliga nämndemän är en fara för rättssäkerheten

#metoo gjorde mig uppmärksam på att våra två moralens högborg är minst lika drabbade om inte mer än övriga yrken och gör sitt bästa för att sopa det under mattan.

Jag spekulerade även i om det faktum att både Svenska kyrkan och tingsrätter till stor del styrs av politiskt tillsatta lekmän kan utgöra en fara för korruption, för på samma ort känner dessa oftast varandra om de är med i samma parti.

Men en ännu större fara verkar vara att många av dessa lekmän är okunniga, ignoranta, fördomsfulla amatörer, och kan vara en fara för rättssäkerheten i detta land enligt den erfarna f.d. nämndemannen Pia Gadd.

Partierna släpper fram olämpliga nämndemän

Massor av felaktiga domslut fattas troligen varje år p.g.a dåliga nämndemän

”Rättegångarna visade sig vara hårdregisserade föreställningar, med fast utformade regelverk som alldeles för många inte fattar ett dyft av. Och det blir knappast bättre av att många jurister talar så få utanförstående begriper.”

Massor av felaktiga domslut fattas troligen varje år där saker som objektivt sett inte är brott bedöms som det p.g.a att dessa nämndemän inte är i närheten av att vara så objektiva, opartiska, kunniga och samvetsgranna som krävs om man ska tro det som står i hennes bok.

Detta innebär både att oskyldiga åtalade kan bli fällda trots att de inte borde blivit det och skyldiga blir frikända trots att det inte borde blivit det, så oskyldiga utsätts för justitiemord och skyldiga slipper undan.

Nämndemän får genomgå en utbildning men det är uppenbart att det inte på långa vägar är tillräckligt för att säkerställa objektiva och opartiska domslut.

Alldeles för många godtyckliga domslut fattas nog i detta land varje år, och många av dem p.g.a dåliga nämndemän.

Tyvärr verkar domstolsväsendet självt leva i illusionen om sin egen förträfflighet vilket nedan artikel visar, och vill man inte se sina egna brister kan man inte åtgärda dem heller.

Juristdomaren om nämndemän

Domstolen. En nämndemans betraktelser

”Det är en lättillgänglig bok som börjar som en intressant bakom kulisserna-bok, men utvecklas till en stridsskrift med udden riktad mot själva rättsstatens hjärta – domstolsprocessen. Det här är riktigt nyttig läsning.”(Johannes Nesser, Tidningen Journalisten)

Provläs ett kapitel ur Pia Gadds bok om hur domstolar fungerar på sidan nedan.

Boktips: Domstolen. En nämndemans betraktelser

Rätt intressant läsning och man får lite twilight zone känsla, för det gemene man tror om vårt rättsväsende jämfört med hur illa det verkligen fungerar blir uppenbart.

”Och jag har ibland haft anledning att undra om hämnden blivit rumsren i svenskt rättsväsende. Eller som det kan kallas <retributiv rättvisa>.”

Särskilt illa är att hon tror att rättsväsendet till och med kan ägna sig åt att fälla folk av rena hämndskäl, och vad är det om inte maktmissbruk och maffiametoder.

”Att domstolar upprätthåller och förstärker sociala skillnader, det har utredning efter utredning kommit fram till, att många grupper har både gräddfil och räkmacka inom rättssystemet.”

Jag tror det nuvarande systemet med politiskt tillsatta nämndemän är rättsosäkert för politiker är inte kända för att vara objektiva utan tvärtom, och dessutom tillhör politikerna etablissemanget vilket gör att risk för vänskapskorruption föreligger, och de som drabbas är vanligt folk.

Nämndemän måste bli bättre på att logiskt, opartiskt och samvetsgrant utvärdera alla fakta i målet

”Ofta är nämndemännen det enda hindret mot mutor inom domstolar och därmed ett stort problem för mutade domstolar. Om riksåklagaren underlåter åtala en nämndeman som med avsikt brutit mot våra lagar uppstår en debatt huruvida Sverige bör ha nämndemän utan att någon funderar över vad det verkliga problemet är : okunniga straffimmuna förtroendevalda.”

Idag redovisar jag ännu ett bedrägeri av riksåklagaren, det börja bli många nu

Eftersom alla kan ljuga inklusive de goda som diakoner, präster, poliser, åklagare och till och med domare vilket b.l.a. justitiemordet mot Kaj Linna och deras många avslöjade försök att skydda sina egna bevisar, så måste en nämndemän utgå ifrån att alla i ett mål kan ljuga hur trovärdiga de än framstår som.

Vanligare än man tror att psykopater är målsägare och duperar myndigheter

”Och att i en rättssal nämna ordet mened där poliser eller vakter är inblandade är det mest opassande man kan göra. Även under överläggningarna. Och hur elegant skrivningarna i domarna kan runda det faktum att en mened faktiskt ägt rum.”

Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Nämndemän måste lära sig tänka som Sherlock Holmes och logiskt och opartiskt utvärdera alla fakta i målet

1. Definiera mysteriet
2. Närma dig varje mysterium med ett tomt sinne
3. Lär dig hur man läser en situation
4. Använd logik
5. Ge aldrig upp möjligheten att lyssna
6. Underskatta aldrig någon
7. Lär dig hur du skiljer vitala fakta från oväsentliga fakta

”Att ha ett skarpt öga för detaljer och starka analytiska färdigheter är nyckeln till att bli en bra detektiv. Du måste arbeta med rätt strategi. Sherlock Holmes var hänsynslös på att samla in, analysera och härleda från information. Det visar på vikten av att samla så mycket bevis och data som möjligt. Ingenting är värdelöst förrän du bestämmer dig för att det är det. Oavsett vilka slutledningar Holmes gjorde, gjorde han det baserat på de bevis som hittades. Som Sherlock påpekade ”Det är ett stort misstag att teoretisera innan du har alla bevis. Det snedvrider omdömet”, vilket är ett komplicerat sätt att säga,” Gissa inte bara. Utan utred.”

7 Investigation Strategies From Sherlock Holmes

Nämndemän måste lära sig tänka som Sherlock Holmes och logiskt och opartiskt utvärdera alla fakta i målet för att försöka komma fram till rätt slutsatser, för de är den sista försvarsmuren mot korruption och godtyckligt beteende inom rättsväsendet, eller vittnen och målsägare som är duktiga lögnare.

Då måste man lägga alla sina känslor, fördomar och förutfattade meningar åt sidan och som punkt 2 i artikeln säger ”närma sig mysteriet med ett tomt sinne”, vilket är en konst de flesta nämndemän och även poliser, åklagare och domare verkar ha svårt för.

Juristdomaren och nämndemännen måste ta ansvar för att alla oklarheter i målet utreds

”Sammanfattningsvis har alltså domstolen anledning att såväl före som under och efter huvudförhandlingen beakta eventuella luckor och oklarheter i förundersökningen. Något ansvar för att upptäcka sådana ofullkomligheter före förhandlingen kan domstolen inte anses ha. Under förhandlingen bör domstolen ibland agera – och bl.a. ställa frågor – på grund av upptäckta luckor och oklarheter. I vilken mån man ska göra det bör i huvudsak bero på vad agerandet kan leda till, främst om det kan bli till den tilltalades fördel eller nackdel, något som domstolen bör noga överväga. Och efter förhandlingen har domstolen att beakta luckor och oklarheter i den mån de – förenklat – har betydelse för bedömningen av om beviskravet är uppfyllt. Åklagaren har skyldighet att se till att alla luckor i utredningen täpps till om detta kan vara till den misstänktes fördel. Och polisen har i sin tur skyldighet att upplysa åklagaren om luckor och oklarheter.”

Bevisprövning och utredningskrav i brottmål

Domstolarna har också ett ansvar för att utreda eventuella luckor, oklarheter eller motsägelse som upptäcks under huvudförhandlingarna för annars kan det bli som i fallet Kaj Linna där de som Kaj Linna uttryckte de uppträder som åklagarens jultomte och bidrar till att döma en oskyldigt för ett brott, eller till och med utsätter en person för justitiemord om inget brott objektivt sett begåtts men åklagaren genom en mycket partisk och vinklar argumentation och bevisföring försöker konstruera brott och få den åtalade fälld för dessa.

*Vi borde kanske anamma samma jurysystem som i USA där vanligt folk blir slumpmässigt uttagna till jurytjänst och både försvaret och åklagarsidan har viss möjlighet att påverka urvalet? Det kanske ger störst chans till en opartisk rätt som det heter i Sverige eftersom nämndemän bara är människor med fel och brister, och i många fall är för subjektiva och godtyckliga. Domarna har nog även de sin del i skulden eftersom de ska vägleda nämndemännen och kan missbruka sitt inflytande till att vilseleda dem i stället då juridik är komplicerat, och ibland verka det även omöjligt att få nämndemän att döma enligt lagen… Exempel på när polis, åklagare och domare betett sig korrumperat, fördomsfullt eller partiskt och i förväg bestämt vad de vill utfallet ska bli av ett eller annat skäl finns även.