Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Kaj Linna blev oskyldigt dömd och utsatt för justitiemord p.g.a rättsröta och korrumperade poliser

”Leif GW Persson är upprörd över polisutredningen, som under många år fått kritik från flera håll. När podden ”Spår” uppmärksammade fallet 2015 ville nästan ingen inblandad i utredningen ens uttala sig.

– Det är en fullkomligt stollig utredning. Om samma misstankar handlat om mig eller en vanlig människa, då hade man inte ens kallat oss till förhör. Aldrig i livet att vi hade dömts mot vårt nekande. Kaj Linna är ingen duvunge direkt, men tacka fan för att han inte ska sitta inne på livstid för något han inte har gjort, säger Leif GW Persson.”

Leif GW:s krav: Släpp morddömde Kaj Linna

Såg brottsjurnalen i går och där berättade Leif G.W om hur ohederligt och skamlöst polisen och åklagaren i Norrbotten betett sig i målen mot Kaj Linna.

G.W berättade att Kaj blivit utsatt för ett blatant justitiemord eftersom rättsväsendet i norr helt ignorerat allt som talade för hans oskuld och verkade ha bestämt sig för att få honom fälld till varje pris.

Brottsjournalen del 1, säsong 2

Han sa också att det bara är genom att skapa massmedial uppmärksamhet man en chans att få sådana domar upphävda eftersom rättsväsendet in i det längsta av ren prestige vägrar erkänna att de gjort fel.

Lista: Indicierna i Kalamarksmordet

Det får mig att undra över hur vanligt det är att rättsväsendet tar ut svängarna mycket mer än de borde för att få åtalade som borde bli frikända dömda bara för att de inte vill erkänna att de har fel eller av andra partiska skäl?

Trots att Sune som var den av bröderna som överlevde pekade ut Kaj’s arbetskamrat Bertil och inte Kaj skyldig eftersom han sa sig känna igen hans röst och det fanns massor av fakta som starkt pekade på Kajs oskuld, så hade rättsväsendet i Norrbotten helt sonika bestämt sig för att Kaj var skyldig och ignorerade alla bevis som talade för hans oskuld.

Rättsväsendet i detta land beter sig många gånger alldeles för godtycklig och samvetslöst har jag kommit att inse under mina efterforskningar, och som i fallet med Kaj Linna får folk oskyldigt dömda till och med för så allvarliga saker som mord på grund av rena prestigeskäl, och inte bara vänskapskorruption, jäv/partiskhet eller inkompetenta nämndemän.

Det handlade enligt G.W bara om att polisen i Norrbotten inte ville erkänna att det hade fel från början och gjort ett dåligt förundersökningsjobb, och det är så samvetslöst att man knappt tror det är sant.

Leif GW Persson ger en mörk bild av det svenska rättsväsendet

Kaj Linna är hårt kritisk till rättsväsendet

I sitt sommarprat riktar Kaj Linna svidande kritik mot stora delar av rättsväsendet:

  • Åklagaren som enligt Linna målade upp en ”helfalsk bild”
  • Domstolarna, som agerade som ”åklagarens jultomte”.
  • Polisen, som Linna anser slog fast att han var skyldig redan före rättegången.
  • Kriminalvården som han känt sig godtyckligt och orättvist behandlad av.

Även media får kritik av Linna. Polis och åklagares uppgifter upprepas ofta okritiskt, tycker han.”

Övertygad att det finns fler rättsskandaler

När personer inom rättsväsendet ostraffat tillåts bete sig så här allvarlig så måste något förändras.

Vi måste kanske återinföra tjänstemannaansvaret så poliser och åklagare som beter sig så här allvarligt och ohederligt helt enkelt döms till fängelse, precis som en person som har avgett falsk vittnesmål och fått en oskyldig dömd för t.ex. mord och sedan blir avslöjad riskera bli.

Mened är allvarliga saker men poliser och åklagare som ignorerar allt som talar till den åtalades fördel och oskuld och får dem oskyldigt dömda av ren prestige i kombination med någon sort illvilja baserad på fördomsfullhet är ännu värre.

Rättsröta och justitiemord förstör oskyldigas liv

”Inte utan visst missmod har man under det gångna året kunnat följa flera skakande beskrivningar i samband med statens myndighetsutövning där rättssäkerheten allvarligt ifrågasatts och oskyldiga personer drabbats svårt.”

Om rättsväsendets ansvar

Såna här saker händer när de poliser och den åklagare som sköter en utredning har en så stark negativ uppfattning om en misstänkt att de igonerar allt som talar för dennes oskuld och i stället för att tro på det mest sannolika och logiska tror det de vill tro och därmed får oskyldiga människor dömda för brott.

Sen kan en misstänkt vara så förtalad på den ort denne bor trots att denne är hederlig och inte ens en småskurk att polisen har en negativ och helt felaktig bild av denne och därför vill tolka allt så negativt som möjligt.

Då kan de börjar bete sig lika partiskt och ilvilligt som mot Kaj Linna och vill tro personen i fråga är en skurk eller ett galet psykfall kapabelt till vad som helst och definitivt skyldig, när det bara är den personens fienders ilvilliga skitsnack och förtal och det är de som är de verkliga skurkarna.

Att bli utsatt för justitiemord en gång p.g.a. extremt partiskt och ilvilligt beteende från polis och åklagare är nog illa, men att bli utsatt för det två gånger om polisen av hämndlystnad eller för att de fortfarande är extremt illvilligt inställda får chansen en andra gång skulle nog få den mest tålmodiga att brista.

Man kan förstå att Kaj Linna inte ens vill bo kvar i Sverige på grund av detta och poliser och åklagare som beter sig så här illvilligt och partiskt är så kriminella att de borde få sitta i fängelse själva.

Sen finns det folk som fått sitt liv minst lika förstört som Kaj Linna utan att sitta i fängelse om de bara blir dömda till villkorlig dom eller liknande där poliser, åklagare, domare och nämndemän betett sig lika godtyckligt och ignorerat allt som talar för personens oskuld för att de så gärna velat tro på målsägaren.

Inom rättsväsendet lägger de nämligen betydelse på folks trovärdighet som är en rätt godtycklig historia, så fint folk har oftast hög trovärdighet och inte lika fint folk mindre.

Sånt leder också till att folk blir bespottade, hatade och berövade alla möjligheter att få det liv de borde ha fått på grund av att de fått sitt rykte och anseende förstört genom att bli oskyldigt dömda och utsatta för justitiemord.

Om en målsägare har så hög trovärdighet i rättens ögon att denne omöjligt kan ljuga kommer rätten som bara är människor ofta att vilja tro denne så mycket att de kommer ignorera allt som talar emot målsägaren och för den åtalade och vilja fälla denne till varje pris.

”Och att i en rättssal nämna ordet mened där poliser eller vakter är inblandade är det mest opassande man kan göra. Även under överläggningarna. Och hur elegant skrivningarna i domarna kan runda det faktum att en mened faktiskt ägt rum.” (Pia Gadd. En nämndemans betraktelser)

I till exempel Kaj Linnas fall hade poliserna som gjort utredningen antagligen hög trovärdighet vilket gav det falska vittnesmålet som de så väldigt görna ville tro var sant det med i rättens ögon.

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Rättsväsendet kan till och med konstruera brott för att få någon dömd

Det kan till och med vara så att rätten ibland sympatiserar så starkt med en målsägare att de tar ut svängarna för mycket och dömer en person för brott trots att det objektiva eller subjektiva rekvisiten inte är uppfyllda genom att övertolka allt som är till nackdel för den åtalade och ignorera allt som talar emot målsägaren.

Då dömer man en person för brott trots att inget brott ens begåtts bara för att man tycker synd om målsägaren eller är bekant med denne, och det är till och med ett ännu mer blatant justitiemord än i Kaj Linnas fall för där var åtminstone ett brott begånget av någon.

Polisen Conny Andersson blev utsatt för precis detta av sina korrumperade kollegor för att de ville tysta honom då han började bli ett hot, och enlig f.d nämndemannen Pia Gadd kan de göra så av hämndskäl med.

Före detta polisen Conny Andersson berättar om hur korrumperad polisen blivit

I de lugnaste vatten kan de fulaste fiskarna simma

Samvetslösa typer som förstör år eller till och med decennier av folks liv med lögner och annat riktigt samvetslöst beteende av de mest konstiga eller små skäl finns lite här och där inklusive inom rättsväsendet.

Vissa kan till och med utge sig för att vara riktigt heliga och oklanderliga som rätt många massmediala skandaler där poliser, polischefer, präster, diakoner o.s.v blivit avslöjade visar.

I de lugnaste vatten kan de fulaste fiskarna simma som det gamla ordspråket lyder.

Skrupelfria och skenheliga personer finns tyvärr både inom och utanför rättsväsendet och ställer till mycket elände för oskyldigt folk.

Kaj Linnas fall är även en bra indikator på hur mycket ett decennium av ens liv är värt då han fick 18 miljoner i skadestånd, men pengarna är bara plåster på såret och kan aldrig ge honom full kompensation, och jag anser att han borde fått minst det dubbla för bieffekterna av detta kommer han få leva med resten av livet.