Ska man utvärdera prestationer i Scrum?

The alleged primary purpose of performance reviews is to enlighten subordinates about what they should be doing better or differently. But I see the primary purpose quite differently. I see it as intimidation aimed at preserving the boss’s authority and power advantage. Such intimidation is unnecessary, though: The boss has the power with or without the performance review.

Att förnedra och nedvärdera anställda skapar inte motivation och produktivitet utan tvärtom för att komplettera artikel ovan, för maktmissbruk och pennalism där chefer bara är ute efter att till varje pris trycka ner och trampa på en anställd är inte sunt ledarskap och dessutom olagligt.

Detta till skillnad från välmenande chefer som försöker ge konstruktiva råd baserade på objektiva fakta och inte subjektivitet eller i värsta fall rena lögner och pennalism som bara handlar om att utöva makt och vilja trycka ner folk.

När det gäller t.ex. scrum så har scrum teamet scrum retrospektiv efter varje sprint där de konstruktivt utvärderar sig själva och försöker komma på sätt de kan bli bättre på, så det är redan inbyggt i scrum och något teamet sköter själva så för scrum teams behövs inga andra utvärderingar.

Scrum skapar produktivitet via ständiga förbättringar, förtroende, respekt och teamkänsla, och inte scare tactics eller pennalism.

Därmed inte sagt att livet i ett scrum team är konfliktfritt för det består av människor och vissa kan vara väldigt snarstuckna och lättretliga och börja bete sig illa och långsint mot någon annan av väldigt små skäl, så man kan behöva vara rätt tuff för att få bukt med det.

Sen förekommer självklart normala meningsskiljaktigheter gällande teknikval, lösningsval, vad som var rätt och fel att göra o.s.v precis som i alla andra team, men så länge alla kan skilja på sak och person och beter sig konstruktivt och inser att man inte alltid kan ha rätt leder sådana normala konflikter och diskussioner framåt och inte bakåt.

Performance evaluations and Scrum