Hur man ska göra för att bygga teamkänsla och produktiva agila team

Det finns många chefer som styr via management by fear genom att trycka ner och hunsa personalen, det finns chefer som är kontrollfreaks och toppstyr allt och det finns chefer som är av den falska och opålitliga slicka uppåt och sparkar neråt typen som personalen lär sig ha noll förtroende för, eller till och med börjar hata vilket inte är bra för produktiviteten eller arbetsklimatet.

Denna typ av chefer är tyvärr allt för vanliga och representerar raka motsatsen till den sorts ledarskap som forskning och erfarenhet har visat krävs gör att skapa förtroende, lojalitet och teamkänsla hos personalen, som i sin tur leder till produktivitet och ett arbetsklimat som både chefer, personal och organisationen kan frodas i.

Om er organisation är belastad med många chefer av den gamla management by fear, kontrollfreak eller slicka uppåt och sparkar neråt sorten bör ni kanske försöka omskola dem, eller förflytta dem till en administrativ tjänst utan personalansvar och försöka rekrytera chefer med en modern ledarskapsfilosofi i stället, åtminstonne till utvecklingsavdelningen.

Läs gärna följande artikel skriven av Atlassian som gör Jira och Confluense så inser ni att det inte bara är agila team som har nytta av de moderna teambuildingpriciperna den agila rörelsen förespråkar.

Praktiskt taget alla arbetsplatser skulle gynnas av att följa många av de agila teambuildingprinciperna som visats sig fungera väldigt bra.

How Atlassian teams build agility and strength (without silly games)