Hur man ska göra för att bygga teamkänsla och produktiva agila team

The conventional, trust fall-based approach to team building is broken. And when I say “broken”, I mean “never worked in the first place”. Not only do team-building games feel contrived, they don’t translate into the work your team does or change how you work together. And games that involve revealing your innermost hopes, fears, and desires (eep!) often backfire by making people feel less comfortable.

Det finns många chefer som styr via management by fear genom att trycka ner och hunsa personalen, det finns chefer som är kontrollfreaks och toppstyr allt och det finns chefer som är av den falska och opålitliga slicka uppåt och sparkar neråt typen som personalen lär sig ha noll förtroende för, eller till och med börjar hata vilket inte är bra för produktiviteten eller arbetsklimatet.

Denna typ av chefer är tyvärr allt för vanliga och representerar raka motsatsen till den sorts ledarskap som forskning och erfarenhet har visat krävs gör att skapa förtroende, lojalitet och teamkänsla hos personalen, som i sin tur leder till produktivitet och ett arbetsklimat som både chefer, personal och organisationen kan frodas i.

Men det kan även vara så att vissa medlemmar i ett team beter sig egocentriskt, falsk, illa och börjar motarbeta och mobba dem som inte alltid tycker som de gör, och är prestigebundna, snarstuckna, långsinta och andra mindre lämpliga saker.

Arbetsmiljölagen väger alltid tyngst i sådana fall för teamkänslan måste byggas på att folk beter sig schysst mot varandra och kan hantera konflikter och meningskiljaktigher utan att börja hata och bete sig illa mot dem som inte alltid tycker likadant.

Teamkänslan byggs inte på att vissa tvingas underkasta sig mobbing och översittare så de som beter sig illa ska bli nöjda, utan genom att först få dem att upphöra med det för att team building ska ha en chans att fungera.

I vilket fall är tipsen i nedan artikel och Atlassians play book rätt bra för teambuilding i normalfallen och värda att prova, men ville även säga att ibland krävs mer än så för att ge team building en chans att fungera.

Praktiskt taget alla arbetsplatser skulle kunna gynnas av att följa många av de  teambuildingprinciperna som visats sig fungera bra, men ni behöver inte använda alla utan välj dem som passar er bäst och prova er fram.

Men var medvetna om att den mänskliga faktorn eller praktiska omständigheter ibland kan göra det svårt att implementera dem utan att röja väg för dem först.

How Atlassian teams build agility and strength (without silly games)