Leif GW Persson ger en mörk bild av det svenska rättsväsendet

”Leif GW Persson tecknar en mörk bild av det svenska rättsväsendet. Under senare år har det förekommit en rad rättsprocesser där poliser, åklagare, domare och advokater gjort skrala och till och med usla insatser. Riktigt illa var det när Thomas Quick dömdes, då gick botten ur rättssystemet.”

Advokaten – Hur mår det svenska rättsväsendet?

Rättsväsendet dömer oskyldiga p.g.a uselt utredningsarbete och godtycklighet

Leif GW Persson är nog den person i Sverige som har bäst koll på hur illa ställt det verkligen är inom rättsväsendet och han är inte nådig när det gäller deras godtyckliga sätt att göra förundersökningar, åtala och döma folk på för lösa och spekulativa grunder.

Sen har vi även problemet med vänskapskorruptionen och deras ökända kåranda, som också ställer till det ibland och både kan leda till att skyldiga går fria och oskyldiga döms med berått mod.

Men det värsta av allt är att f.d. nämndemannen Pia Gadd tror att de till och med kan ägna sig åt att fälla folk av rena hämndskäl ibland även om den nog inte sker så ofta.

Att oskyldiga döms bland annat p.g.a:

 • Inkompetens
 • Godtycke
 • Fördomsfullhet
 • Corfimation bias
 • Partiskhet
 • Ren prestige
 • Politiskt korrekt ideologi
 • För att skydda sina egna
 • Ren illvilja där de till varje pris vill fälla någon

Är väldigt allvarligt och något som alla borde engagera sig i, för det kan drabba dig eller någon av dina nära och kära en vacker dag…

Norska advokater trodde i en undersökning att var 10’de av deras klienter blev oskyldigt dömd, och rättsväsendet själv påstår att endast 0,5% blir det så sanningen ligger nog ungefär i mitten.

Jag tror därför ca 5% blir det och det är en rätt stor risk med tanke på hur allvarliga konsekvenser det kan få.

Ca. ett par tusen personer per år blir då oskyldigt dömda för både små och stora brott vilket är rätt många.

På det har vi antalet felaktigt dömda och enligt en undersökning Svea hovrätt gjort ändras 44% av alla tingsrättsdomar de tar upp, och i 61% av de fallen har tingsrätten dömt för hårt och i 31% av fallen för milt.

Polisens omorganisation och direktiv om politisk korrekthet har gjort det ännu värre

”Enligt Leif GW Persson finns det ingen återvändo för den svenska polisen.

Han totalsågar myndighetens nya organisation – och menar att inte ens ett chefsbyte kan vända de försämrade resultaten.

– Ygeman får vänja sig vid att det blir ännu sämre nästa år, säger han.”

Polisprofessorn sågar polisens organisation

Första artikeln är från 2004 men senare uttalanden från Leif GW Persson tyder på att inget förändrats, eller att det t.o.m. blivit värre p.g.a. omorganiseringen av polisen och politisk korrekthet.

Polisens omorganisation och deras politiskt korrekta direktiv som politikerna gett dem verkar ha gjort problemen dubbelt värre då de tvingas fokusera på och ägna för mycket tid åt fel saker, och det var enligt Leif GW nog illa redan tidigare.

Oskyldiga kan lättare bli dömda eller ha svårt att få rätt i vissa typer av mål

”Men jag tror att det finns uppmärksammade mål som gäller vissa typer av brott där den politiska korrekta uppfattningen är så given att det egentligen inte finns något utrymme för kritiskt tänkande eller invändningar.”

Leif GW säger i första artikeln att han tror de flesta fällande domar är korrekta men att det för vissa typer av brott p.g.a politiskt korrekthet inte är det och tar bland annat upp incestmål som exempel.

Han hade även kunnat ta upp exempel på mål:

 • Där en man är anklagad för ett brott mot en kvinna eller anklagar en kvinna (utom möjligen våldtäkt).
 • Där präster, poliser och andra som jobbar i goda yrken är inblandade och därmed tillhör de goda som ska skyddas eller tas parti för i möjligaste mån.
 • När folk inom rättsväsendet är väldigt illvilligt inställda till någon som t.ex Conny Andersson.
 • Där stat, kommun eller landsting begått felaktigheter för där är upp till 90% av domarna i våra förvaltningsdomstolar felaktiga.
 • Där invandrare är inblandade eftersom de är rädda för att gynna rasism.
 • O.s.v.

Även i dessa fall vill rättsväsendet i för hög grad oftast stå på deras sida så det blir svårt för vanligt folk att få rättvisa mot dem, och vill ni veta mer om den saken kan ni läsa några av mina övriga inlägg under rättsröta och korruption som jag länkar till längst ner.

Vi har principen om att man hellre ska fria än fälla som rättsväsendet tyvärr många gånger bryter mot när de hellre vill fälla än fria, och ibland friar de när de inte ska av ett eller annat mörkt skäl…

Sen har vi även de fall där målsägare och eventuella vittnen ljuger så trovärdigt att rätten tror den fattat rätt domslut, och dessa kan se rätt ut på papperet…

Denna typ av felaktiga domar tror jag inte heller är så få då det finns många duktiga lögnare även i de lugnaste vatten.

Dessa saker utgör tillsammans en hel del fall per år så det är inget marginellt problem och förstör i värsta fall ett par tusen oskyldiga människors liv varje år.

Rättsväsendet låter ibland även skyldiga slippa undan både p.g.a lathet, eller överbelastning och politisk korrekthet

I denna video vänder vi på steken och Leif GW Persson pratar mer om de fall där polisen inte löser några brott trots att gärningsmannen i vissa fall till och med serveras på ett silverfat av den som gör anmälan och gör för lite… antingen på grund av ren lathet eller överbelastning då brottsligheten blivit grövre, och i vissa fall politisk korrekthet.

”Enligt 23 kap. 4 a § första stycket 2 RB får en förundersökning läggas ned om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelserna i 20 kap. 7 § RB om åtalsunderlåtelse eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned.”

”Enligt 23 kap. 4 a § första stycket 1 RB får en förundersökning läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottet i händelse av lagföring inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter (disproportionsfallet). Syftet med bestämmelsen är att hantera en obalans av processekonomiskt slag mellan utredningskostnaderna och sakens betydelse. Bestämmelsen tillämpas restriktivt och utnyttjades endast 14 gånger år 2009.”

Förundersökningsbegränsning

Sen finns det även legitima skäl att lägga ner er anmälan om den t.ex är uppenbart felaktig, ej utredningbar eller är frågan om småsaker i förhållande till tiden det skulle ta att utreda och åtala, men det är inte de fallen Leif GW Persson talar om.

Problemen med vårt rättsväsende är mångfasetterat

”Många bäckar små gör en stor å.”

Problem är alltså mångfasetterat då det både handlar om omoraliska lagar, politiskt korrekthet, att polisen och åklagare gör usla och godtyckliga/partiska och ibland rent illvilliga utredningar och åtal, målsägare och vittnen som ljuger bra, domstolarna som gör alldeles för godtyckliga bedömningar, polis, åklagare och domare som gaddar ihop sig och leker gud, och att de skyddar varandra via vänskapskorruption.

Var för sig utgör alla dessa saker kanske mindre problem men tillsammans blir de ett stort problem.

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

Tror många av poliserna, åklagarna och domarna att de står över lagen och har rätt att bryta mot den själva?

F.d. polisen Peter Springare säger att invandrares brottslighet mörkas av politiska skäl

Före detta polisen Conny Andersson berättar om hur korrumperad polisen blivit

Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

Oskyldiga blir dömda på grund av rättsväsendets brister

Aftonbladets Avslöjande Leder Till Att Poliser Skräms Till Tystnad

Vi har lagar som är direkt omoraliska och behöver ändras

Sen är nämndemän politiskt tillsatta lekmän så halvt om halvt kan man förvänta sig att vissa av dessa är inkompetenta, fördomsfulla och partiska, men de fungerar samtidigt som en motvikt till det övriga rättsväsendet för poliser, åklagare och domare skulle annars kunna bete sig ännu ohederligare än de redan gör utan risk.

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Därför är det synnerligen viktigt att vi ser till att våra nämndemän är så välutbildade, seriösa och kompetenta som det krävs för att de ska kunna göra rättvisa bedömningar och samtidigt inte låter sig luras av juristdomaren eller åklagaren.

Juridik är komplext och juristdomaren kan nog om denne vill i vissa fall manipulera nämndemännen till att tycka som denne vill, fast ibland verkar det även omöjligt att få dem att döma enligt lagen.

Alla dessa saker resulterar sammantaget i att det finns så många saker som kan gå fel i varje enskilt fall att många oskyldiga blir dömda varje år och skyldiga både utanför och i deras egna led slipper undan.

Sen lägger de ibland ner utredningar där det är fullt möjligt att identifiera gärningsmannen och utreda saken p.g.a lathet eller överbelastning även när det inte gäller folk i deras egna led.

Jag vill även vara tydlig med att jag inte tror alla inom rättsväsendet är korrupta, men däremot verkar lite för många vara det och de övriga vågar oftast inte säga något antingen av rädsla för repressalier eller kårandan.

Det behövs en separat oberoende resningsinstans

Då det begås så många både medvetna och omedvetna misstag inom rättsväsendet på alla nivåer och det finns så många orsaker till att det kan bli fel har jag blivit helt övertygad om att Kaj Linna har rätt när han hävdar att det behövs en separat oberoende resningsinstans.

Det måste bli mycket lättare att få resning eller prövningstillstånd så rättegången tas om, för som det är nu så ändrar ogärna hovrätten eller högsta domstolen på tingsrättens dom ens vid uppenbara fel.

Detta både för små och stora brott för även om man inte döms till fängelse utan bara böter eller villkorlig dom så kan det skitsnack som uppstår p.g.a. att man blir oskyldigt dömd faktiskt förstöra ens liv även då.

Vi får bara hoppas den instansen inte kommer bete sig partiskt och korrumperat den med och skydda rättsväsendet från sina misstag i det längsta, för det är problemet med nuvarande upplägg.