Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

Feministerna har jobbat hårt i 150 år för att kvinnor och män ska behandlas lika på alla plan inklusive hur mycket de kan komma undan med och hur mycket skäll/straff de ska behöva tåla om de blir avslöjade.

Trots det verkar det så kallade ”patriarkatet” som knappt ens finns lägre underligt nog behandla kvinnor extra milt och inte extra hårt som feministerna fortfarande 100 år efter att kvinnor fick röstträtt och blev myndiga påstår.

Kvinnor verkar ha kvar fördelarna med det gamla systemet på många områden där män ska vara gentlemän och behandla kvinnor extra milt, samtidigt som de även fått fördelarna med det nya genom den kvinnliga frigörelsen.

Det är frihet utan ansvar medans männen fått allt det negativa på sin lott, och det är inte jämställdhet.

Dessutom får inte det Svenska rättsväsendet ta någon som helst hänsyn till könet på de inblanda i sina bedömningar så detta är frågan orättfärdig särbehandling av kvinnor inom det svenska rättsväsendet, och man kan undra hur många män som drabbas av det varje år.

Ledamöter i en svensk rätt som inte kan bete sig opartiskt avseende kön ska nog inte sitta i en rättegång där den ena parten är kvinna heller utan anmäla nån form av jäv så de blir entledigade.

Annars riskerar domsluten bli felaktiga bara för att de inte kan låta bli att sympatisera med den kvinnliga parten bara för att hon är kvinna, för könet har absolut ingen och får inte heller ha någon betydelse i en rättegång.

Jag skulle tro detta även gäller när kvinnor är målägare, då vill antagligen rätten också väldigt gärna tro henne och stå på hennes sida in i absurdum, så de i praktiken begår justitiemord mot den åtalade.

Det finns med andra ord rätt många olika sorters problem med vårt rättsystem i dag där särbehandling av kvinnor är ett stort problem eftersom det drabbar den andra halvan av befolkningen starkt negativt.

”Generellt har vi svårt för att ta till oss att kvinnor begår brott. Männen är de som generellt ses som gärningsmän och döms därför till hårdare straff, menar Angela S Ahola.”

Länk: Därför döms män hårdare än kvinnor