Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

”Generellt har vi svårt för att ta till oss att kvinnor begår brott. Männen är de som generellt ses som gärningsmän och döms därför till hårdare straff, menar Angela S Ahola.”

Därför döms män hårdare än kvinnor

Män döms hårdare än kvinnor i domstolar för samma brott

Det finns ett område som fortfarande verkar befinna sig på 1800 talet och dess viktorianska syn på kvinnor som sköra blommor oförmögna till att begå onda handlingar och det är rättsväsendet.

Det är en form av positiv särbehandling som förstört livet för många män och något som verkligen skulle behöva åtgärdas så bägge könen behandlas lika av rättsväsendet.

”En följd av vår panikattityd kring att ”kvinnor ljuger aldrig om våldtäkt eller sexuella trakasserier” är, att rättssäkerhetskraven i denna typ av brott sänks”

Neufield & Check konstaterar, att mellan 1989 och 1996 så har en fjärdedel av de anklagade för sexuella brott friats av DNA-test (s xxviii ff, något som på ett tydligt sätt starkt indikerar att Diesens & Lokatt Diesens förmodan, att endast 1,5 procent av alla anmälningar skulle vara falska, enbart är antingen ett önsketänkande eller ett ideologiskt tillrättaläggande). ”

”I samhället förefaller inte attityderna ”fria våldtäktsmännen” dominera, som så ofta påstås, utan snarare ”döm hellre en för mycket än en för lite” – d v s att rättssäkerheten satts ur spel. Den refererade norska undersökningen (s 88) skriver också: ”Anmälningar representerar ibland en försenad gränssättning. Att minska avskrivningsfrekvensen för dessa kan innebära ett hot mot mäns rättssäkerhet”. D v s det ovan refererade fenomenet med POR.”

FELAKTIGA/FALSKA VÅLDTÄKTSANMÄLNINGAR

Undantaget har kanske varit våldtäktsrättegångar förr i tiden men samtidigt var det inte okej för män att vara horbockar heller i gårdagens kristna och puritanska Sverige så feministernas bild av det stämmer inte riktigt.

Sen är problemet med våldtäktsrättegångar ofta att ord står mot ord och rätten omöjligt kan avgöra vem som ljuger och då ska de hellre fria än fälla.

Numera är däremot kvinnor definitivt positivt särbehandlade vid våldtäktsanmälningar och tendensen har snarast blivit att vilja tro för mycket på kvinnans påståenden trots att ett flertal vetenskapliga undersökningar visar på att upp till ca. 50%-60% av alla våldtäktsanmälningar i värsta fall kan vara falska.

Observera även att då 25% av alla åtalade blir frikända via DNA bevis så innebär det att mer än 25% av alla våldtäktsanmälningar som går till åtal är falska eller felaktiga, och att en ännu högre andel av de som aldrig går till åtal är det.

Det kan alltså vara så illa att 50-60% av alla våldtäktsanmälningar är falska eller felaktiga precis som några studier gett indikationer på.

”Två av nämndemännen menade att åklagaren inte lyckats bevisa att våldtäktsförsöket ägt rum eftersom kvinnan under domstolsförhandlingen skrattat och gråtit – inte tittat den tilltalade mannen i ögonen – och varit spänd.”

SVT undanhåller att våldtäktsförsökdömde mannen är nigeriansk medborgare men att åklagaren ändå inte yrkat utvisning

På detta område blir kvinnor alltså inte heller förfördelade längre utom i undantagsfall när t.ex. fel personer sitter i rätten och är partiska till våldtäktsmannens fördel och det är frågan om rättsröta av t.ex. politiskt korrekta skäl som i fallet ovan.

Men det gäller även andra sorters brott som begås mot både män och kvinnor så asylaktivism inom rättsväsendet har blivit ett generellt problem.

F.d. polisen Peter Springare säger att invandrares brottslighet mörkas av politiska skäl

Vid alla andra brottstyper verkar den gammeldags viktorianska kvinnosynen däremot alltid ha gett dem och fortsätter ge dem otillbörliga fördelar så totalt sett har kvinnor gått rejält plus på det.

”1600-talet var ett århundrade då kyrkan skaffade sig ett starkt grepp om folket. Kyrkan ville förbättra folkets moral och levnadssätt. Straffet för äktenskapsbrott hade i århundraden varit böter. Men år 1608 skärptes straffet dramatiskt genom att lagarna om äktenskapsbrott i Bibelns Moseböcker blev rättesnöre för de svenska domstolarna. Och där sades att ”den som bedriver hor med någon mans hustru, den ska döden dö”

Ingeborg dömd till döden – ett case om ett sexualbrott på 1600-talet

Dessutom är det så att både lösaktiga män och kvinnor ansågs ha bedrivit hor förr i tiden så män dömdes lika hårt som kvinnor för hor/äktenskapsbrott i gårdagens kristna och puritanska Sverige.

” Utomäktenskapliga förbindelser: En förbindelse mellan två som inte var gifta och som ej stod i ‘skyld- eller svågerskap’ med varandra kallades för ‘lägersmål’ eller ‘lönskaläge’ och var åtalbart fram till 1855. Sådana förhållanden kunde vara svåra att upptäcka om det inte blev barn av det hela förstås. En förbindelse mellan en gift och en ogift kallades för enkelt hor och var bägge gifta kallades det för dubbelt hor. Det sistnämnda drabbades extra hårt och ledde till dödsstraff för båda två.”

Brott och straff i gångna tider – Utomäktenskapliga förbindelser

Det var inte ens okej för vare sig män eller kvinnor att ha utomäktenskapliga förbindelser ens om bägge var singel och ogifta och detta är klarlagda historiska fakta som helt verkar ignoreras av feministerna då det inte gynnar deras agenda.

Att sen kyrkan på medeltiden inte förstått att det som står i nya testamentet i praktiken avskaffar dödsstraff för äktenskapsbrott och mildrar de gammaltestamentliga lagarna betydligt är en annan sak, men på medeltiden var de inte lika välutbildade och upplysta som vi är i dag så man kanske inte kan döma dem allt för hårt.

Skenheliga kristnas favorit bibelcitat

När kvinnor/tjejer beter sig illa och ont så har många även en märklig tendens att vilja hitta på bortförklaringar till deras beteende och urskulda det på ett ibland närmast patetiskt vis, och det beror på att de psykologiskt sett är betingade till det av kultur och uppfostran.

Vissa verkar anse att kvinnor p.g.a sitt kön ska betraktas som förståndshandikappade idioter som inte kan hållas ansvariga för sina egna onda gärningar… och det känns inte riktigt i takt med tiden.

”Brås analys visar även att sannolikheten att dömas till fängelse fördubblas om gärningspersonen är en man jämfört om gärningspersonen är en kvinna, när de andra variablerna konstanthålls.”

Skillnad mellan tingsrätter i sannolikhet att dömas till fängelse

Enhetligt dömande i tingsrätter

Trots denna extra milda behandling och manliga gentlemannamässighet som nog kan kallas ren dumhet, så är 20 % av de som döms för brott kvinnor, vilket får en att fundera på hur stort mörkertalet är?

Sen är det allmänt känt att många kvinnor gömmer sig bakom män och får dem att antingen utföra brott åt dem och/eller ta på sig skulden för deras brott vilket män med en tendens att tänka med lilla huvudet i stället för stora ofta gör, så jag tror brottsstatistiken för kvinnor är rätt missvisande.

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas i domstol och få dubbelt så hårda straff?

”BRÅ konstaterar i en nyligen utkommen analys att män dubbelt så ofta som kvinnor döms till fängelsestraff för likvärdigt brott. Om alla medborgare ska vara lika inför lagen, så måste tingsrätterna antingen börja behandla män med samma mildhet eller bura in fler kvinnor.”

Fler kvinnor borde spärras in!

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas och få dubbelt så hårda straff om de hade behandlats lika hårt som män?

Feministerna har jobbat hårt i 150 år för att kvinnor och män ska behandlas lika på alla plan, men de säger inte särskilt mycket om de områden där kvinnor åtnjuter för mycket positiv särbehandling.

Trots det verkar det så kallade ”patriarkatet” som knappt ens finns lägre underligt nog behandla kvinnor extra milt i många fall, och inte extra hårt som feministerna fortfarande 100 år efter att kvinnor fick rösträtt och blev myndiga påstår.

Kvinnor verkar ha kvar fördelarna med det gamla systemet på många områden där män ska vara gentlemän och behandla kvinnor extra milt, samtidigt som de även fått fördelarna med det nya genom den kvinnliga frigörelsen.

Det är frihet utan ansvar medans männen fått allt det negativa på sin lott, och det är inte jämställdhet.

Positiv särbehandling av kvinnor inom rättsväsendet är ett stort problem

”Men den stora skillnaden vad gäller inspärrning av män respektive kvinnor går faktiskt inte att förstå på något annat sätt än att män – i detta avseende – konsekvent diskrimineras av det svenska rättsväsendet.”

Fler kvinnor borde spärras in!

Rättsväsendet får inte ta någon som helst hänsyn till könet på de inblanda i sina bedömningar så detta är frågan orättfärdig positiv särbehandling av kvinnor inom det svenska rättsväsendet, och man kan undra hur många oskyldiga män som drabbas av det varje år.

Ledamöter i en svensk rätt som inte kan bete sig opartiskt avseende kön ska nog inte sitta i en rättegång där den ena parten är kvinna heller utan anmäla nån form av jäv så de blir entledigade.

Annars riskerar domsluten bli felaktiga bara för att de inte kan låta bli att sympatisera med den kvinnliga parten för att hon är kvinna, för könet har absolut ingen och får inte heller ha någon betydelse i en rättegång.

Jag skulle tro detta även gäller när kvinnor är målsägare, för då vill antagligen rätten också väldigt gärna tro henne och stå på hennes sida in i absurdum, så de i praktiken begår justitiemord mot den åtalade.

Det finns med andra ord rätt många olika sorters problem med vårt rättssystem i dag där särbehandling av kvinnor är ett stort problem eftersom det drabbar den andra halvan av befolkningen starkt negativt.

Ytterligare läsning på min blogg

Metoo har fått en del kvinnor att göra allt för lösa och godtyckliga anklagelser om sexuella trakasserier mot män

Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Vi har lagar som är direkt omoraliska och behöver ändras

Julian Assange kan vara ett offer för radikalfeministisk aktivism inom polisen och svenska kyrkan

Positivt särbehandling, kvotering, lika utfall och jämställdhet