Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

Generellt har vi svårt för att ta till oss att kvinnor begår brott. Männen är de som generellt ses som gärningsmän och döms därför till hårdare straff, menar Angela S Ahola.

Män döms hårdare än kvinnor i domstolar för samma brott

Det finns ett område som fortfarande verkar befinna sig på 1800 talet och dess viktorianska syn på kvinnor som sköra blommor oförmögna till att begå onda handlingar.

Det är en form av positiv särbehandling som förstört livet för många män och något som verkligen skulle behöva åtgärdas så bägge könen behandlas lika av rättsväsendet.

Undantaget är kanske våldtäksrättegångar då de ofta slår om åt andra hållet i stället, så de har en rätt svartvit viktoriansk syn på kvinnor verkar det som.

Sen är nog problemet med våldtäktsrättegångar ofta att ord står mot ord och rätten omöjligt kan avgöra vem som ljuger.

Det problemet kommer finnas kvar även om de slutar med sin förlegade svartvita viktorianska kvinnosyn, men då har bägge könen samma chans att bli trodd i varje fall.

I alla andra brottsfall verkar den viktorianska kvinnosynen däremot ge otillbörliga fördelar, så totalt sett går nog kvinnor rejält plus på det.

Trots denna extra milda behandling är 20 % av de som döms för brott kvinnor, vilket får en att fundera på hur stort mörkertalet är?

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas i domstol och få dubbelt så hårda straff?

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas och få dubbelt så hårda straff om de hade behandlats lika hårt som män?

Feministerna har jobbat hårt i 150 år för att kvinnor och män ska behandlas lika på alla plan, men de säger inte särskilt mycket om de områden där kvinnor åtnjuter för mycket positiv särbehandling.

Trots det verkar det så kallade ”patriarkatet” som knappt ens finns lägre underligt nog behandla kvinnor extra milt i många fall, och inte extra hårt som feministerna fortfarande 100 år efter att kvinnor fick rösträtt och blev myndiga påstår.

Kvinnor verkar ha kvar fördelarna med det gamla systemet på många områden där män ska vara gentlemän och behandla kvinnor extra milt, samtidigt som de även fått fördelarna med det nya genom den kvinnliga frigörelsen.

Det är frihet utan ansvar medans männen fått allt det negativa på sin lott, och det är inte jämställdhet.

Särbehandling av kvinnor inom rättsväsendet är ett stort problem

Dessutom får inte det Svenska rättsväsendet ta någon som helst hänsyn till könet på de inblanda i sina bedömningar så detta är frågan orättfärdig särbehandling av kvinnor inom det svenska rättsväsendet, och man kan undra hur många män som drabbas av det varje år.

Ledamöter i en svensk rätt som inte kan bete sig opartiskt avseende kön ska nog inte sitta i en rättegång där den ena parten är kvinna heller utan anmäla nån form av jäv så de blir entledigade.

Annars riskerar domsluten bli felaktiga bara för att de inte kan låta bli att sympatisera med den kvinnliga parten bara för att hon är kvinna, för könet har absolut ingen och får inte heller ha någon betydelse i en rättegång.

Jag skulle tro detta även gäller när kvinnor är målägare, då vill antagligen rätten också väldigt gärna tro henne och stå på hennes sida in i absurdum, så de i praktiken begår justitiemord mot den åtalade.

Det finns med andra ord rätt många olika sorters problem med vårt rättsystem i dag där särbehandling av kvinnor är ett stort problem eftersom det drabbar den andra halvan av befolkningen starkt negativt.

Länk: Därför döms män hårdare än kvinnor