Kvinnor särbehandlas av polis, åklagare och domstol och döms mildare än män

”Generellt har vi svårt för att ta till oss att kvinnor begår brott. Männen är de som generellt ses som gärningsmän och döms därför till hårdare straff, menar Angela S Ahola.”

Män döms hårdare än kvinnor i domstolar för samma brott

Det finns ett område som fortfarande verkar befinna sig på 1800 talet och dess viktorianska syn på kvinnor som sköra blommor oförmögna till att begå onda handlingar och det är rättsväsendet.

Därför döms män hårdare än kvinnor

Det är en form av positiv särbehandling som förstört livet för många män och något som verkligen skulle behöva åtgärdas så bägge könen behandlas lika av rättsväsendet.

Undantaget har kanske varit våldtäktsrättegångar då de ofta slog om åt andra hållet i stället, så de har en rätt svartvit viktoriansk syn på kvinnor verkar det som.

Sen är nog problemet med våldtäktsrättegångar ofta att ord står mot ord och rätten omöjligt kan avgöra vem som ljuger och då ska de hellre fria än fälla.

”Två av nämndemännen menade att åklagaren inte lyckats bevisa att våldtäktsförsöket ägt rum eftersom kvinnan under domstolsförhandlingen skrattat och gråtit – inte tittat den tilltalade mannen i ögonen – och varit spänd.”

SVT undanhåller att våldtäktsförsökdömde mannen är nigeriansk medborgare men att åklagaren ändå inte yrkat utvisning

På detta område blir kvinnor I vilket fall inte heller förfördelade längre utom i undantagsfall när t.ex. fel personer sitter i rätten och är partiska och det är frågan om rättsröta, eller den råkar bestå av de få kvarvarande stofilerna i samhället.

Vid alla andra brottstyper verkar den viktorianska kvinnosynen däremot alltid ha gett dem och fortsätter ge dem otillbörliga fördelar, så totalt sett har kvinnor gått rejält plus på det.

När kvinnor/tjejer beter sig illa och ont så har många även en märklig tendens att vilja hitta på bortförklaringar till deras beteende och urskulda det, och det beror på att de psykologiskt sett är betingade av kultur och uppfostran.

Vissa verkar anse att kvinnor p.g.a sitt kön ska betraktas som förståndshandikappade idioter som inte kan hållas ansvariga för sina egna onda gärningar… och det känns inte riktigt i takt med tiden.

”Brås analys visar även att sannolikheten att dömas till fängelse fördubblas om gärningspersonen är en man jämfört om gärningspersonen är en kvinna, när de andra variablerna konstanthålls.”

Skillnad mellan tingsrätter i sannolikhet att dömas till fängelse

Enhetligt dömande i tingsrätter

Trots denna extra milda behandling och manliga gentlemannamässighet som nog kan kallas ren dumhet, så är 20 % av de som döms för brott kvinnor, vilket får en att fundera på hur stort mörkertalet är?

Sen är det allmänt känt att många kvinnor gömmer sig bakom män och får dem att antingen utföra brott åt dem och/eller ta på sig skulden för deras brott så jag tror brottsstatistiken för kvinnor är rätt missvisande.

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas i domstol och få dubbelt så hårda straff?

”BRÅ konstaterar i en nyligen utkommen analys att män dubbelt så ofta som kvinnor döms till fängelsestraff för likvärdigt brott. Om alla medborgare ska vara lika inför lagen, så måste tingsrätterna antingen börja behandla män med samma mildhet eller bura in fler kvinnor.”

Fler kvinnor borde spärras in!

Borde egentligen dubbelt så många kvinnor dömas och få dubbelt så hårda straff om de hade behandlats lika hårt som män?

Feministerna har jobbat hårt i 150 år för att kvinnor och män ska behandlas lika på alla plan, men de säger inte särskilt mycket om de områden där kvinnor åtnjuter för mycket positiv särbehandling.

Trots det verkar det så kallade ”patriarkatet” som knappt ens finns lägre underligt nog behandla kvinnor extra milt i många fall, och inte extra hårt som feministerna fortfarande 100 år efter att kvinnor fick rösträtt och blev myndiga påstår.

Kvinnor verkar ha kvar fördelarna med det gamla systemet på många områden där män ska vara gentlemän och behandla kvinnor extra milt, samtidigt som de även fått fördelarna med det nya genom den kvinnliga frigörelsen.

Det är frihet utan ansvar medans männen fått allt det negativa på sin lott, och det är inte jämställdhet.

Särbehandling av kvinnor inom rättsväsendet är ett stort problem

”Men den stora skillnaden vad gäller inspärrning av män respektive kvinnor går faktiskt inte att förstå på något annat sätt än att män – i detta avseende – konsekvent diskrimineras av det svenska rättsväsendet.”

Fler kvinnor borde spärras in!

Dessutom får inte det Svenska rättsväsendet ta någon som helst hänsyn till könet på de inblanda i sina bedömningar så detta är frågan orättfärdig särbehandling av kvinnor inom det svenska rättsväsendet, och man kan undra hur många män som drabbas av det varje år.

Ledamöter i en svensk rätt som inte kan bete sig opartiskt avseende kön ska nog inte sitta i en rättegång där den ena parten är kvinna heller utan anmäla nån form av jäv så de blir entledigade.

Annars riskerar domsluten bli felaktiga bara för att de inte kan låta bli att sympatisera med den kvinnliga parten för att hon är kvinna, för könet har absolut ingen och får inte heller ha någon betydelse i en rättegång.

Jag skulle tro detta även gäller när kvinnor är målsägare, för då vill antagligen rätten också väldigt gärna tro henne och stå på hennes sida in i absurdum, så de i praktiken begår justitiemord mot den åtalade.

Det finns med andra ord rätt många olika sorters problem med vårt rättssystem i dag där särbehandling av kvinnor är ett stort problem eftersom det drabbar den andra halvan av befolkningen starkt negativt.