Vi har lagar som är direkt omoraliska och behöver ändras

”När någon debattör kritiserar den syn på rättssamhället som dessa domslut är ett uttryck för infinner sig så gott som alltid jurister som anför att domsluten är riktiga eftersom de ligger i linje med rådande lagstiftning, och då ingen moral kan existera utanför lagen finns inte heller något skäl att kritisera domsluten på moraliska grunder.”

Den omoraliska staten

Sen har vi den intressanta filosofisk frågan om de flesta fällande domar i övriga sorters mål verkligen är korrekta moraliskt och förnuftsmässigt sett.

Lagar har objektiva och subjektiva rekvisit som måste uppfyllas.

Rekvisit

Problemet är att rekvisiten är för breda för vissa typer av brott som olaga hot, ofredande, nödvärnsexcess, hets mot folkgrupp och numera kanske även våldtäkt då den lagen blivit väldigt bred och kan lätt missbrukas i hämndsyfte.

”Sammantaget visar Brås genomgång att det finns ”en del gränsdragningsproblem” när lagen ska tillämpas, och att det framförallt är i domarna för oaktsam våldtäkt som svårigheterna aktualiseras.”

Markant ökning av fällande domar med nya samtyckeslagen

De lagarna är rättsosäkra och tillåter för mycket att räknas som brott mot dem och kan få rent absurda konsekvenser som är direkt omoraliska och går emot sunt förnuft, och kan lätt missbrukar både av målsägare i hämndsyfte, och i de fall rättsväsendet inte beter sig hederligt och opartiskt utan hellre vill fälla än fria.

Sen finns det säkert många andra lagar med som är för breda i sina rekvisit.

Sen har vi det subjektiva rekvisitet som handlar om förövarens uppsåt och syfte och är en helt subjektiv bedömning från domstolens sida.

Det kan bli hur fel som helst eftersom de som sitter i en rätt bara är vanliga människor (inklusive juristerna) med fel, brister, sympatier och känslor som alla andra.

Vi har lagar som är direkt omoraliska

Vi har tyvärr lagar som är direkt omoraliska där rekvisiten tillåter för mycket att räknas som brott så folk kan bli dömda för de mest absurda saker.

Demokrati, yttrandefrihet, näthat och sociala medier

Domstolarna behöver uppdatera synen på nödvärn och utöka den till den angripnas fördel

Vårt rättssystem och våra lagar har stora brister och är ett rätt trubbigt verktyg där de som stiftar lagarna och även de som gör bedömningarna vid deras tillämpning bara är människor av kött och blod.

På grund av alla dessa saker kan det bli så olustigt att även om en dom juridiskt sett är korrekt så kan den moraliskt sett vara ett renodlat justitiemord där man dömt någon för ett brott som denne moraliskt sett inte begått.

I dessa fall är det de aktuella lagarna det är fel på då dessa antingen i sin helhet är omoraliska eller tillåter för mycket att räknas som brott enligt dess rekvisit.

Men även den aktuella rätten då man bör kunna begära att de alltid ska försöka vara objektiva och använda sig av sunt förnuft och moral i sina bedömningar och hellre fria än fälla som det heter, och inte enbart juridiskt hårklyveri där de till varje pris försöker få någon fälld av i bland riktigt ohederliga skäl.

Principen om att man hellre ska fria än fälla gäller bara ibland, för ibland vill en svensk rätt av mer eller mindre mörka och ohederliga skäl hellre fälla, och missbrukar då de möjligheter som finns att gå över gränsen för det som kan anses rimligt, moraliskt och i enlighet med sunt förnuft.

Just denna filosofiska och moraliska aspekt av olika lagar och deras rekvisit i sig verkar de inom rättsväsendet inte ha funderat så mycket på, för det är människor som stiftar lagarna och andra människor som tolkar och tillämpar dem.

I till exempel Nazityskland fanns många extremt omoraliska lagar som rättsväsendet upprätthöll utan knot, och så är det även i Sverige även om vi inte har riktigt lika många omoraliska lagar och tillämpningar av dem.

På grund av den mänskliga faktorn kan det i bland bli väldigt fel moraliskt sett utan att vara det juridiskt sett.