Måste försvarsmakten även börja lära yrkessoldater folkvett och gott uppförande så de fungerar i det civila med?

”Vi vet ännu inte om mörka drag är överrepresenterade hos militärer. Det som b.l.a. har visats är att soldater som grupp har en högre nivå av social dominans orientering och höger-auktoritärianism jämfört med exempelvis studenter. Det finns också internationella data som pekar på att kadetter blir mer socialt dominanta under utbildning.”

Ny studie kan förklara oetiska attityder och beteende hos soldater

Ett problemen med den nya yrkesarmén verkar var att det skapas någon sorts vi och dom känsla hos många av yrkessoldaterna gällande deras syn på civilsamhället, och det är ett helt nytt problem som inte fanns i den gamla värnpliktsarmén där soldater var värnpliktiga som dessutom bodde på regementena och inte mitt bland civilister.

Sen verkar många av yrkessoldaterna ha mörka personlighetsdrag som förvärras av den militärutbildning de får och ger dem hybris vilket är rätt illa då det även leder till att de blir mer socialt dominanta i det civila.

”Social dominansorientering – uppfattningen att den egna gruppen står högst upp i samhällshierarkin. Personer som utmärks av draget tycker att det är okej att trycka ned andra grupper på ett hårdhänt sätt.”

Det innebär i praktiken att de kan börja bete sig antingen som egocentriska mobbare och översittare mot ”svagare” civilister, eller som ligister som skiter i vad civilister tycker och gör som de vill.

De yrkessoldater som beter sig så verkar mer intresserade av att visa hur hårda, tuffa och farliga de är än tjäna sitt land och bete sig ansvarsfullt så de kanske har valt soldatyrket av fel skäl.

Deras beteende och dåligt omdöme får dessutom försvarsmakten att framstå i dålig dager för de påminner rätt mycket om hur rebelliska fjortisar brukar bete sig i högstadiet.

Sen kan övermodiga soldater med hybris i värsta fall orsaka sina soldatkollegors död i strid med sitt kamikazebeteende och dåliga omdöme, så jag hade inte velat ha dem i mitt pluton om jag varit yrkessoldat.

En relevant fråga är därför hur stort ansvar försvarsmakten har för att inte bara lära soldaterna marschera, skjuta och bo i tält utan även i de fall det behövs lära dem folkvett och gott uppförande så de fungerar i det civila med?

Det gynnar nämligen inte försvaret om deras soldater beter sig som skit mot civilister på sin fritid och får civilsamhället mot sig, eller om de orsakar hela sitt plutons död i strid i onödan med sin dumdristighet.

Inte alla som söker sig till soldatyrket är guds bästa barn

”Ledningen för Artilleriregementet i Boden ville att sex soldater som anmälts för att ha använt narkotika på en fest i maj skulle sparkas. Nu har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd beslutat att säga upp en soldat, med motiveringen att han erkänt att han ljugit om tidigare narkotikaanvändning när han anställdes, rapporterar lokala medier med nyhetsbyrån Siren som källa. Under festandet i flera lägenheter i slutet av maj förekom hasch, marijuana och kokain enligt en utredning som regementet har gjort. Förutom soldaten som sparkas har två andra redan sagt upp sig under utredningen. De tre kvarvarande får behålla sina anställningar men straffas med tre dagars löneavdrag.”

Knarkande soldater i Boden straffas

Sen är inte alla som söker sig till soldatyrket guds bästa barn heller som t.ex. de knarkande soldaterna i artikeln, och när det gäller såna här saker brukar det som upptäcks bara vara toppen av ett isberg enligt BRÅ, så mörkertalen för sån här brottslighet kan vara så stort som 90%.

De tre som blev kvar slapp för lindrigt undan för det finns ingenting som garanterar att de inte kommer knarka igen, och knarkande soldater kan utgöra en livsfara för både sig själva och sina kollegor, så jag förstår inte riktigt hur I19 resonerade där.

Jag tror däremot inte festknarkande soldater är så vanliga, utan det handlar om en liten andel.

Man kan misstänka att soldater som använder någon form av anabola steroider för att klara av de fysiska påfrestningarna är vanligare, och det är inte heller bra för försvarsmakten vill knappast att en soldat ska drabbas av roid rage på arbetstid.

Även om de flesta yrkessoldater inte knarkar eller använder steroider så verkar en del av dem vara lite av värstingar och många grälsjuka stridisar, som dessutom drabbas av hybris och blir dubbelt värre när de fått lära sig marschera, skjuta och bo i tält i skogen.

Något vi som är från Norra Sverige kan ha lite svårt att förstå då vi växer upp med att göra liknande saker och inte tycker det är så märkvärdigt, men även bland norrlänningar finns tyvärr en del grälsjuka stridisar.

I vilket fall uppvisar för många yrkessoldater ett väldigt egotrippat och störigt beteende i det civila och vissa av dem verkar tro de står över civilsamhället och civilister om man ska tro det man fått höra.

”De 20-talet soldater från I19 i Boden, som vägrade fullfölja övningar i Eksjö omplaceras. Deras fem chefer anmäls till Försvarets personalansvarsnämnd för disciplinära åtgärder. Det beslutade chefen för I19 överste Olof Granander på onsdagen. Vi upplöser plutonen och omplacerar soldaterna och befälen inom I19. Vi ska också bygga upp en ny pluton med en ny chef, säger han.”

Strejkande soldater omplaceras

Man kan tycka detta är ett underligt beteende av yrkessoldater för de tillåts knappast bete sig som de vill under arbetstid heller och förväntas kunna bete sig ansvarsfullt som ovan citat och artikel påvisar, så försvarsmakten måste nog börja stävja beteendet hos dem som beter sig illa på fritiden med.

Sen finns självklart yrkessoldater som har en sund inställning till sitt yrke och civilsamhället och är som folk på sin fritid för alla yrkessoldater är inte grälsjuka stridisar, och dessa utgör förhoppningsvis majoriteten inom försvarsmakten.

Eftersom dessa inte utgör ett problem är inte dem jag talar om utan den mindre andel på låt oss säga 25% av yrkessoldaterna som beter sig som huliganer och mobbare på sin fritid.

Vissa av befälen verkar vara brutaliserade

”I början av året skickas ett brev till regementschefen på K3 i Karlsborg. Där larmas om bestraffningar, farliga övningar och homofobi. Det ska visa sig att situationen är värre än så.”

SVT Nyheter Väst avslöjar: Våld, bestraffningar och kränkningar på regementet K3 – rekryternas vittnesmål inifrån jägarutbildningen i Karlsborg – SVT Nyheter

Om det är så illa att vissa av befälen inom försvarsmakten i för hög grad är brutaliserade stridisar som själv är mobbare, översittare eller ligister kan man fråga sig hur stort intresse dessa har av att få ordning på de yrkessoldater som är deras beväringar och beter sig som skit i det civila?

”SVT har pratat med 44 av 239 killar och tjejer som förra året utbildades på jägarutbildningen. Av dessa 44 så har:
37 upplevt kränkande kommentarer från sina befäl.
31 upplevt mobbning och maktmissbruk från sina befäl.
17 upplevt våld från sina befäl”

Det här är avslöjandet om jägarutbildningen på K3 i Karlsborg

En del av dem är nog även lite maktgalna precis som vissa chefer i det civila, så några av de härdande aktiviteterna är sannolikt onödiga och handlar bara om pennalism, för om 44 av 239 rekryter i en årgång säger samma sak så är det inte bara enstaka gnällspikar det är frågan om.

Det börjar verkar som om delar av den nya yrkesarmén blivit ett samhällsproblem och många befäl i praktiken utbildar stridisar så de blir ännu mer brutaliserad av sin militärutbildning, och i många fall en plåga för civilsamhället på sin fritid vilket knappast är acceptabelt.

”En officer på regementet K3 i Karlsborg riskerar att få sparken efter att han ska ha begått flera felaktigheter samt brustit i både riskhantering och i sitt bemötande av rekryter. Regementschefen menar att förtroendet saknas.”

Officer kan få sparken från K3 – efter SVT:s granskning

Dessutom verkar det faktiskt som till och med försvarsmakten självt har insett att en av deras officerare på K3 har ägnat sig åt pennalism som inte är nödvändig för soldaternas utbildning.

Soldaten som roastar SVT’s undersökning av försvarsmakten bevisar vissa soldaters mörka personlighet

Sen hittade jag en intressant video på Youtube där en fd. yrkessoldat som dessutom har en far som varit yrkesofficer och därför vuxit upp i en soldatfamilj och fått det med modersmjölken, fullständigt dissar SVTs reportage och de 44 ”gnällspikarnas” klagomål och tycker det är ren humbug.

Det lustiga med honom är att han faktiskt till stor del bevisar den vetenskapliga studien som säger att många soldater har en mörk personlighet, och hans uttalande om kompisarna som tagit nedblodade krigsbyten från talibaner i Afganistan där han och de tyckte det var löjligt att befälen plockade bort dem när de såg dem är väldigt talande och rätt stört.

Dessutom bekräftar hans extremt nonchalanta stridisattityd och berättelse om minnesluckor o.s.v på grund av den krävande utbildningen på I19 mina egna teorier om att soldatutbildningen inom försvaret faktiskt brutaliserar soldaterna som redan från början i många fall är stridisar som inte är gud bästa barn.

Sen tar de inte ansvar för att balansera deras personligheter genom att även lära dem folkvett och gott uppförande så de fungerar i det civila med.

I19 har även en märklig förmåga att dyka upp i mindre smickrande sammanhang, men kan i I19’s fall bero mer på oregerliga soldater än pennalistiska befäl.

Pontus fokuserar även väldigt mycket på de minsta klagomålen för att försöka förringa ”gnällspikarna” så mycket som möjligt och försöker skylla allt på feministerna (som har uppfostrat sina söner till veklingar), vilket är klassiska knep när man vill förstöra någons trovärdighet och avleda uppmärksamheten från det verkliga problemet.

Däremot stämmer det att feminister och särskilt övertygade sådana försöker uppfostra sina pojkar till mjukismän och dagen grundskola och dess genuspedagogik försöker också indoktrinera pojkar till mjukisar så andelen mjukisar har nog ökat.

Helt fel har han inte men däremot så föds vi alla olika så vissa föds som mjukismän och andra som psykopater, men de flesta män ligger nog någonstans mittemellan dessa två ytterligheter för den berömda normalfördelningskurvan brukar gälla i de flesta fall.

Det är knappast feministernas fel att vissa befäl ägnar sig åt pennalism eller att det finns yrkessoldater som är brutaliserande grälsjuka stridisar som fungerar dåligt i det civila, och på sätt och vis bevisar han även att stridisar gillar pennalism, men till vis del kanske han har rätt om en del av klagomålen är rena skitsakerna och inte pennalism.

Många yrkessoldater dissar antagligen sina civila grannars klagomål på dem med samma nonchalanta stridisattityd för många av dem beter sig riktigt odrägligt på sin fritid, så många av dagens soldater verkan inte följa ordspråket en officer och en gentleman eller den gamla riddareden som ni kan läsa i min modifierade sekulära form längst ner.

Pennalism är bara dåligt och destruktivt ledarskap

Sergeant Hartman från filmen Full Metal Jacket är ett bra exempel på ett befäl som använder ren pennalisms för att få soldaterna att lyda och stridisar gillar uppenbarligen att utöva sånt ledarskap.

Vi vet alla att det slutade med att soldaten Pyle som var Hartmans favoritoffer först sköt honom och sen sig själv eftersom han i praktiken drevs till det av den sadistiska sergeanten.

Precis som pennalism och översitteri är ett tecken på dåligt ledarskap i det civila så är det även det i det militära, för det är de lata, obegåvade eller i värsta fall sadistiska ledarnas sätt att få folk att lyda.

Att till exempel slå nån med en pinne i huvudet när den gör fel framstår som en rätt billig metod även om det inte är särskilt hårt, och det är lika enkelt att i stället förklara för beväringen vad denne gjorde fel och varför man inte ska göra det.

Så svårt är det inte att i stället säga: Tänk på att hålla ner huvudet för annars kommer du få skallen bortskjuten i strid.

Samma sak med att kalla folk för jättebaby och kanske värre saker för det går att peppa folk på ett positivt sätt i stället genom att säga saker som kom igen nu, kämpa, du klarar det och liknande.

Däremot kan bestraffningar eller skäll inom rimliga gränser ibland vara på sin plats förutsatt att dessa är i proportion till det dåliga beteendet, för vissa beväringar är som sagt grälsjuka stridisar eller så kallade värstingar.

Pennalism däremot syftar bara till att trycka ner folk för sakens egen skull och letar efter ursäkter för att få göra det, och att vissa befäl har en förkärlek för det är bara dumheter.

Sen kanske vissa beväringar är totalt hopplösa men då är det bättre försvarsmakten och denne går skilda vägar än att göra som Sergeant Hartman.

Jag kan även säga så här att nej krig är ingen lek och ibland är man tvungen att utkämpa dem, men man behöver ändå inte hjärntvätta folk till brutaliserade enkelspåriga idioter med konstant påslagen kill-switch som borde sitta i bur mellan krigen eller tvångsmedicineras.

Sen är det en sak att fira att man vunnit ett slag och överlevt men att fira att man tagit livet av någon genom att som indianerna gjorde ta ”skalpen” från någon man dödat framstår bara som riktigt omoget och imbecillt fjortisbeteende.

Pontus orerar även en del om att återinförandet av värnplikten drar till sig en massa veklingar som inte är riktiga soldater (hmm…), men på den tid vi bara hade en värnpliktsarmé gjorde mönstringsprocessen ett bra jobb med att sätta rätt man på rätt plats för alla positioner inom försvaret kräver inte att man klarar av det som krävs av t.ex. en jägarsoldat.

Det enda felet med den gamla värnpliktsarmén där i princip alla män gjorde lumpen var egentligen att politikerna tyckte den var för dyr i drift så den fick inte de pengar som behövdes för att fortlöpande modernisera sin materiel och utrustning, och soldatutbildningen i sig var nog minst lika gedigen.

Dessutom stannar inte de flesta yrkessoldater mer än nåt år i försvaret så skillnaden är minimal jämfört med 6-15 månaders värnpliktstjänstgöring.

Psykologisk hardiness är bara ett annat sätt att säga stryktålig på

”I jämförelse med de värnpliktiga som inte ville åka ut på internationell tjänstgöring uppgav de i större utsträckning att de var stresståliga, hade starkt psyke och hög så kallad psykologisk hardiness, ett slags mått på hur ens mentala styrka och prestation står sig under hög press.”

Vilka egenskaper förenar de som stannar inom försvaret?

När det gäller vissa av yrkessoldaternas dåliga beteende i det civila så kan det nog till stor del förklaras av deras mentalitet för psykologisk hardiness är bara ett annat sätt att säga stryktålig på, och stridisar är rent generellt lite för aggressiva och stridslystna för att fungera bra i det civila om de inte fått lära sig folkvett.

I kombination med stryktålighet innebär det ofta de blir hopplösa fall som driver saker och ting för långt och ofta av inga andra skäl än deras inneboende grälsjuka och över-aggresivitet som skapar konflikter vart de än drar fram.

Detta leder tillbaka till frågan om hur stort ansvar försvarsmakten har för att inte bara lära yrkessoldaterna marschera, skjuta och bo i tält vilket oftast ger stridisar hybris och gör dem dubbelt värre i det civila, utan även lära dem folkvett och gott uppförande?

Jag skulle vilja säga att försvarsmakten har ett rätt stort ansvar för att åtgärda den biten med för yrkessoldater är lika mycket en del av det civila samhället som alla andra yrkesgruppen och det blir ohållbart om dessa ska hålla på bete sig som skithögar i det civila och tro de står över civilsamhället och civilister.

Den gamla riddareden i min moderniserade form kanske hade varit lämplig som rättesnöre

”Inför hela det svenska folket lovar jag
att jag vill efter min yttersta makt med liv och ägodelar skydda demokratin och dess fri och rättigheter,
och kämpa för och bevara folket och dess tjänare vid sin frihet och välgång,
bekämpa orätt och försvara frid och rätt
och skydda faderlösa och moderlösa barn, jungfrur, änkor och armt folk
och vara pålitlig och trofast mot mitt folk och mitt land
och rättfärdigt hålla och utöva mitt soldatyrke.
Mitt land till heders, efter min bästa förmåga, så hjälpe mig mitt omdöme och förnuft.”

Då yrkessoldatyrket för det första verkar dra till sig stridisar som redan från början brukar var lite för aggressiva och stridslystna för att fungera bra i det civila och militärutbildningen dessa får inom försvarsmakten bidrar till att brutalisera dem ytterligare, och dessutom ger dem hybris så de blir dubbelt värre måste man för att balansera det även lära yrkessoldaterna folkvett och gott uppförande.

Därför kanske min moderniserade version av den gamla riddareden hade varit lämplig för yrkessoldater att använda som både morgon och kvällsbön för att påminna sig själva om vikten av att även vara en bra människa, för annars är man bara en brutal sälle och inte bättre än vilken annan ligist som helst ute i det civila.

*Soldaterna på bilden har ingenting med blogginlägget att göra.