Måste försvarsmakten även börja lära yrkessoldater folkvett och gott uppförande så de fungerar i det civila med?

”Vi vet ännu inte om mörka drag är överrepresenterade hos militärer. Det som b.l.a. har visats är att soldater som grupp har en högre nivå av social dominans orientering och höger-auktoritärianism jämfört med exempelvis studenter. Det finns också internationella data som pekar på att kadetter blir mer socialt dominanta under utbildning.”

Ny studie kan förklara oetiska attityder och beteende hos soldater

Ett problemen med den nya yrkesarmén verkar var att det skapas någon sorts vi och dom känsla hos yrkessoldaterna gällande deras syn på civilsamhället, och det är ett helt nytt problem som inte fanns i den gamla värnpliktsarmén där soldater var värnpliktiga som dessutom bodde på regementena och inte mitt bland civilister.

Sen verkar många av yrkessoldaterna ha mörka personlighetsdrag som förvärras av den militärutbildning de får och ger dem hybris vilket är rätt illa då det även leder till att de blir mer socialt dominanta i det civila.

”Social dominansorientering – uppfattningen att den egna gruppen står högst upp i samhällshierarkin. Personer som utmärks av draget tycker att det är okej att trycka ned andra grupper på ett hårdhänt sätt.”

Det innebär i praktiken att de kan börja bete sig antingen som egocentriska mobbare och översittare mot ”svagare” civilister, eller som ligister som skiter i vad civilister tycker och gör som de vill.

De yrkessoldater som beter sig så verkar inte heller tänka på att de utanför sitt regemente då de är både obeväpnade och inte uppbackade av sina soldatkollegor i strid inte har något särskilt övertag gentemot en civilist, så deras hybris ger dem även dåligt omdöme och får dessutom försvarsmakten att framstå i dålig dager.

Sen kan övermodiga soldater med hybris i värsta fall orsaka sina soldatkollegors död i strid med sitt kamikazebeteende, så jag hade inte velat ha dem i mitt pluton om jag varit yrkessoldat.

En relevant fråga är därför hur stort ansvar försvarsmakten har för att inte bara lära soldaterna marschera, skjuta och bo i tält utan även lära dem folkvett och gott uppförande så de fungerar i det civila med, och inte riskerar ta död på sitt pluton i strid?

Det gynnar nämligen inte försvaret om deras soldater beter sig som skit mot civilister på sin fritid och får civilsamhället mot sig, eller om de orsakar hela sitt plutons död i strid i onödan med sin dumdristighet.

Inte alla som söker sig till soldatyrket är guds bästa barn

”Ledningen för Artilleriregementet i Boden ville att sex soldater som anmälts för att ha använt narkotika på en fest i maj skulle sparkas. Nu har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd beslutat att säga upp en soldat, med motiveringen att han erkänt att han ljugit om tidigare narkotikaanvändning när han anställdes, rapporterar lokala medier med nyhetsbyrån Siren som källa. Under festandet i flera lägenheter i slutet av maj förekom hasch, marijuana och kokain enligt en utredning som regementet har gjort. Förutom soldaten som sparkas har två andra redan sagt upp sig under utredningen. De tre kvarvarande får behålla sina anställningar men straffas med tre dagars löneavdrag.”

Knarkande soldater i Boden straffas

Sen är inte alla som söker sig till soldatyrket guds bästa barn heller som t.ex. de knarkande soldaterna i artikeln, och när det gäller såna här saker brukar det som upptäcks bara vara toppen av ett isberg enligt BRÅ, så mörkertalen för sån här brottslighet kan vara så stort som 90%.

De tre som blev kvar slapp för lindrigt undan för det finns ingenting som garanterar att de inte kommer knarka igen, och knarkande soldater kan utgöra en livsfara för både sig själva och sina kollegor, så jag förstår inte riktigt hur I19 resonerade där.

Jag tror däremot inte festknarkande soldater är så vanliga, utan det handlar om en liten andel.

Man kan även misstänka att soldater som använder någon form av anabola steroider för att klara av de fysiska påfrestningarna är vanligare, och det är inte heller bra för försvarsmakten vill knappast att en soldat ska drabbas av roid rage på arbetstid.

Även om inte alla yrkessoldater knarkar eller använder steroider så verkar en del av dem vara lite av värstingar och många grälsjuka stridisar, som dessutom drabbas av hybris och blir dubbelt värre när de fått lära sig marschera, skjuta och bo i tält i skogen.

Något vi som är från Norra Sverige kan ha lite svårt att förstå då vi växer upp med att göra liknande saker och inte tycker det är så märkvärdigt, men även bland norrlänningar finns tyvärr en del grälsjuka stridisar.

I vilket fall uppvisar för många yrkessoldater ett väldigt egotrippat och störigt beteende i det civila och försöker man prata med dem eller skälla på dem om prata inte hjälper blir de oftast bara ännu värre, och vissa av dem verkar tro de står över civilsamhället och civilister.

”De 20-talet soldater från I19 i Boden, som vägrade fullfölja övningar i Eksjö omplaceras. Deras fem chefer anmäls till Försvarets personalansvarsnämnd för disciplinära åtgärder. Det beslutade chefen för I19 överste Olof Granander på onsdagen. Vi upplöser plutonen och omplacerar soldaterna och befälen inom I19. Vi ska också bygga upp en ny pluton med en ny chef, säger han.”

Strejkande soldater omplaceras

Man kan tycka detta är ett underligt beteende av yrkessoldater för de tillåts knappast bete sig som de vill under arbetstid heller och förväntas kunna bete sig ansvarsfullt som ovan citat och artikel påvisar, så försvarsmakten måste nog börja stävja beteendet hos dem som beter sig illa på fritiden med.

Sen finns självklart yrkesoldater som har en sund inställning till sitt yrke och civilsamhället och är som folk på sin fritid för alla yrkessoldater är inte grälsjuka stridisar, och dessa utgör förhoppningsvis majoriteten inom försvarsmakten.

Eftersom dessa inte utgör ett problem är inte dem jag talar om utan den mindre andel på låt oss säga 25% av yrkesoldaterna som beter sig som huliganer och mobbare på sin fritid.

Vissa av befälen verkar vara brutaliserade

”I början av året skickas ett brev till regementschefen på K3 i Karlsborg. Där larmas om bestraffningar, farliga övningar och homofobi. Det ska visa sig att situationen är värre än så.”

SVT Nyheter Väst avslöjar: Våld, bestraffningar och kränkningar på regementet K3 – rekryternas vittnesmål inifrån jägarutbildningen i Karlsborg – SVT Nyheter

Om det är så illa att vissa av befälen inom försvarsmakten i för hög grad är brutaliserade stridisar som själv är mobbare, översittare eller ligister kan man fråga sig hur stort intresse dessa har av att få ordning på de yrkessoldater som är deras beväringar och beter sig som skit i det civila?

En del av dem är nog även lite maktgalna precis som vissa chefer i det civila, så några av de härdande aktiviteterna är sannolikt onödiga och handlar bara om pennalism.

Om de sen vill hålla på med brutaliserande aktiviteter på arbetstid varav vissa säkert kan klassas som pennalism för att de tror det är nödvändigt för att härda soldaterna är en sak.

Att däremot bete sig så i det civila där andra regler för hur man ska bete sig gäller är nåt helt annat, och den biten verkar försvarsmakten till stor del ha missat i sin utbildning av soldaterna samtidigt som de brutaliserar dem och ger dem hybris.

Det börjar verkar som om delar av den nya yrkesarmén blivit ett samhällsproblem och i praktiken utbildar ligister som blir ännu mer brutaliserad av sin militärutbildning och i många fall en plåga för civilsamhället på sin fritid vilket knappast är acceptabelt.

Psykologisk hardiness är bara ett annat sätt att säga stridismentalitet på

”I jämförelse med de värnpliktiga som inte ville åka ut på internationell tjänstgöring uppgav de i större utsträckning att de var stresståliga, hade starkt psyke och hög så kallad psykologisk hardiness, ett slags mått på hur ens mentala styrka och prestation står sig under hög press.”

Vilka egenskaper förenar de som stannar inom försvaret?

När det gäller vissa av yrkessoldaternas dåliga beteende i det civila så kan det nog till stor del förklaras av deras mentalitet för psykologisk hardiness är bara ett annat sätt att säga stridismentalitet på, och stridisar är rent generellt lite för aggressiva och stridslystna för att fungera bra i det civila om de inte fått lära sig folkvett.

Detta leder tillbaka till frågan om hur stort ansvar försvarsmakten har för att inte bara lära yrkessoldaterna marschera, skjuta och bo i tält vilket oftast ger stridisar hybris och gör dem dubbelt värre i det civila, utan även lära dem folkvett och gott uppförande?

Jag skulle vilja säga att försvarsmakten har ett rätt stort ansvar för att åtgärda den biten med för yrkessoldater är lika mycket en del av det civila samhället som alla andra yrkesgruppen och det blir ohållbart om dessa ska hålla på bete sig som skithögar i det civila och tro de står över civilsamhället och civilister.

Den gamla riddareden i min moderniserade form kanske hade varit lämplig som rättesnöre

”Inför hela det svenska folket lovar jag
att jag vill efter min yttersta makt med liv och ägodelar skydda demokratin och dess fri och rättigheter,
och kämpa för och bevara folket och dess tjänare vid sin frihet och välgång,
bekämpa orätt och försvara frid och rätt
och skydda faderlösa och moderlösa barn, jungfrur, änkor och armt folk
och vara pålitlig och trofast mot mitt folk och mitt land
och rättfärdigt hålla och utöva mitt soldatyrke.
Mitt land till heders, efter min bästa förmåga, så hjälpe mig mitt omdöme och förnuft.”

Då yrkessoldatyrket för det första verkar dra till sig stridisar som redan från början brukar var lite för aggressiva och stridslystna för att fungera bra i det civila och militärutbildningen dessa får inom försvarsmakten bidrar till att brutalisera dem ytterligare, och dessutom ge dem hybris så de blir dubbelt värre måste man för att balansera det även lära yrkessoldaterna folkvett och gott uppförande.

Därför kanske min moderniserade version av den gamla riddareden hade varit lämplig för yrkessoldater att använda som både morgon och kvällsbön för att påminna sig själva om vikten av att även vara en bra människa, för annars är man bara en brutal sälle och inte bättre än vilken annan ligist som helst ute i det civila.

*Soldaterna på bilden har ingenting med blogginlägget att göra.