Demokrati, yttrandefrihet, näthat och sociala medier

Alla är för yttrandefrihet. Det går knappt en dag utan att det proklameras, men vissa människors uppfattning är att de är fria att säga vad de tycker, men om någon annan säger något tillbaka är det en skandal.” Winston S. Churchill

Innehållsförteckning

Demokrati och yttrandefrihet i sociala medier

Vad många människor inte förstår är att demokrati och yttrandefrihet går hand i hand och politiskt korrekthet är faktiskt ett hot mot yttrandefriheten och liberal demokrati.

Att försöka tysta all kritik mot vad som anses politiskt korrekt och ibland t.o.m. med våld är motsatsen till liberal demokrati och yttrandefrihet.

”Offentligt tal av Winston Churchill den 16 oktober 1938 angående hotet mot liberal demokrati från de totalitära staterna. Vanligtvis kallat ”Lights going out” -talet från den berömda frasen han myntade. Ett av de mest kända talet från andra världskriget”

Winston Churhill – The Lights are Going Out, 1938

Politisk korrekthet är faktiskt en slags fascism eftersom ingen kritik mot dess dogmer är tillåten eller åsikter som avviker från deras egna.

För 10 år sedan var sociala medier oreglerade, men på senare år har de sociala medierna, och i synnerhet Facebook och kanske även YouTube, blivit löjligt intoleranta med sin politiskt korrekta censur.

Deras mer intoleranta politiskt korrekta användare utnyttjar det fullt ut genom att försöka stänga av alla som inte håller med dem.

”De grova övergrepp som nu sker mot fria medier i Sverige är häpnadsväckande i en demokrati och många befarar att vårt medieklimat kommer bli ännu mer repressivt på ett sätt svenskarna är helt ovana vid och som bara kan liknas vid forna diktaturer i öst. ”

Googlechefen Anna Wikland raderade Swebb-TV – techjättens maktmissbruk hotar demokratin

Ren hatpropaganda bör inte tillåtas men ribban ska ligga högt för vad som räknas som det.

De försöker dessvärre tysta alla som kritiserar det som anses vara politiskt korrekt även när det finns anledning att kritisera det och man inte begår något brott, utan bara utnyttjar sin rätt till yttrandefrihet som är en grundbult i ett fritt och demokratiskt land.

Det är samma antidemokratiska fascistiska censur som det gamla Sovjet, Kina eller Nordkorea praktiserat, den enda skillnaden är vad som är censurerat och det är inte västlig demokrati utan mer av en dold politisk diktatur.

Jag anser att sociala medier måste börja behandla alla sidor lika och tillåta så mycket som möjligt så vi får en öppen och demokratisk debatt där alla får komma till tals och inte låter sig påverkas av intoleranta maktfullkomliga lobbande makthavare i enskilda länder.

”Men läser man Heaths text får man intrycket att yttrandefriheten tvärtom framför allt ska skydda makthavare från att kritiseras och när åsikterna blir för jobbiga kan man klumpa ihop dem till näthat och propaganda och kalla det ett hot mot demokratin.”

Yttrandefrihet ska inte skydda makthavare

Jag är inte så politiskt intresserad själv, men jag tror att det är nödvändigt för demokratin eftersom det är vad demokrati handlar om, att alla får uttrycka sin åsikt och rösta på vem de vill.

Vi kan inte låta inte de intoleranta översittarna vinna, eller som man också kan kalla dem de politiskt korrekta åsiktsfascisterna.

Åsiktsdemokrat vs. Värdegrundsdemokrat och yttrandefriheten

”Åsiktskorridoren – det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd – är mycket smal i Sverige. Det räcker numera att säga att man tror på Gud (vilket för övrigt 45 procent av befolkningen säger sig göra) för att betraktas som icke vid sina sinnens fulla bruk.”

Demokrater för åsiktsfrihet, och demokrater emot

Något varenda människa i detta land borde börja fundera på för vi har under de senaste decennierna fått en perverterad och korrumperad syn på vad demokrati är sprungen ur postmarxism.

Vi har gått från åsiktsdemokrati som är sann demokrati till värdegrundsdemokrati, som egentligen är en sorts förtäckt postmarxistisk fascism där folk måste tycka som värdegrunden säger för annars är de ett hot mot demokratin.

Påminner stark om hur resonemangen gick i de forna Öststaterna där man var tvungen att dela den kommunistiska värdegrunden för annars var man ett hot mot folket.

Auktoritarianism är odemokratisk och facistisk oavsett vilken form den tar, och oavsett om den är officiell som i Sovjetunionen eller i inofficiell som i Sverige av idag.

Många i Generation Z verkar vara intoleranta värdegrundsdemokrater hjärntvättade i PK’ism

”Schroth (2019) hävdar likt Molander och Olsson (2019) att begreppet jämlikhet är viktigt för generation Z och hela 91 procent av generation Z anser att alla är lika och bör behandlas likadant. Även frågor kring mångfald och inkludering är mer framträdande än i någon annan generation. Enligt Nachemson-Ekwall (2019) bryr sig den äldre generationen mindre om jämlikhet jämfört med yngre generationen. Intresset för dessa frågor kan bero på att generation Z är en stor etnisk och mångfaldig generation där dessa frågor blir högst aktuella. När det handlar om frågor om social rättvisa så är generation Z mer troliga än någon annan generation att stå för vad de tror på och inte vara rädda för att säga ifrån om någon inte stödjer deras synvinkel. Generation Z tror som sagt starkt på jämlikhet och att alla ska behandlas likadant. I denna generation gäller även nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen (Schroth 2019)”

Annie Blomkvist Ida Borén Sundman Generation Z och Employer Branding

Många i Generation Z verkar vara intoleranta värdegrundsdemokrater hjärntvättade i PK’ism som har svårt att acceptera att andra inte tycker som dem och verkar vara för mångfald när det gäller t.ex. sexuell läggning men emot mångfald när det gäller åsikter.

Det kanske finns verkliga skäl till att vissa kallar dem för den lättkränkta generationen som har en tendens att överreagera på motsatta åsikter och ståndpunkter och dessutom har de i många fall en alldeles för låg nivå på vad de anser vara hat, hot, trakasserier och diskriminering.

De kan ställa till härvor av väldigt små och icke-legitima skäl som är helt absurda och som de lagligt sett inte ens har något för, så de gör sig till fiende med folk helt i onödan.

Då denna generation börjar bli vuxna nu och inte längre är barn som man måste ha extra stort tålamod med så får de som alla tidigare generationer före dem lära sig den hårda vägen att alla inte tycker likadant och att det är deras demokratiska rättighet att inte göra det i en liberal demokrati, till skillnad från i fascist eller kommunist diktaturer.

Vad utgör egentligen ett hot mot demokratin och yttrandefriheten?

”De debattörer som använder demokratin som förevändning för att tysta meningsmotståndare, men sedan tiger still när ropen på diktatur kommer från deras eget läger, har undergrävt sin egen trovärdighet.”

Hotet mot demokratin

De flesta i vänsterblocket är värdegrundsdemokrater som anser att alla som går emot den politiskt korrekta post-marxistiska värdegrunden är ett hot mot demokratin, men det är en riktigt infantil, grovt överdriven och anti-demokratisk ståndpunkt.

”Många debattörer, från skilda politiska läger, har frestats att baka in sina egna favoritfrågor i demokratibegreppet. Det har till exempel hävdats att det är demokratiskt med en generös flyktingpolitik och odemokratiskt med en restriktiv politik. Att försöka tysta motståndare till invandring, till exempel genom att sabotera Sverigedemokraternas möten, kan då paradoxalt nog beskrivas som ett försvar för demokratin.”

Manipulera inte med demokratibegreppet

SD som ofta anklagas för att vara det är det inte för SD är ett demokratiskt parti som vill verka inom de demokratiska ramarna och vad jag vet vill de inte avskaffa allmänna val, yttrandefriheten eller pressfriheten.

Däremot verkar de ha ett ont öga till SvT som ofta springer den post-marxistiska värdegrundens ärenden och är allt annat än opartiskt och dessutom bekostas av våra skattepengar, så opartiskhet är ett absolut krav.

En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister.

Fascister eller inte – vad anser forskarna?

Vad man än tycker om SD så har de också rätt att finnas till och verka inom demokratins ramar och våra grundlagar och enligt forskarna i Sverige är inte SD ett fascistiskt parti.

Även om vissa av deras förslag varit lite ogenomtänkta och i vissa fall kanske lite väl strikta så är på det stora hela deras migrationspolitik förenlig med med både demokrati och flyktingkonventionen och inte frågan om fascism.

Det SD som är emot överdrivet generös massinvandring däremot är ett hot mot är den andel av asylsökarna som inte räknas som riktiga flyktingar enligt flyktingkonventionen, vilket har visat sig vara ca. 90% av de som kommit de senaste 2 decennierna.

Sen är SD även ett hot mot asylindustrin som kunnat växa sig riktigt stor och fet på skattebetalarnas bekostnad.

Högerpopulistiska partier är inte ett hot mot demokratin och yttrandefriheten

”Inom forskningen skiljer man tydligt på högerextrema och högerpopulistiska (högerradikala) partier (Cas Mudde, ”The far right today” 2019). De högerextrema är uttalade antidemokrater som vill ersätta folkstyret med någon form av hemmasnickrat ”führerstyre”. Dit hör olika nazistgrupperingar och närbesläktade rörelser i marginalen. Dessa är lyckligtvis som regel små och obetydliga i dagens Europa.”

Högersamarbete är redan regel i Norden

Jag röstar inte på SD men däremot så är jag åsiktsdemokrat och inte halvfascistisk värdegrundsdemokrat vilket innebär att jag respekterar SD:s rätt att finnas till, argumentera för sina åsikter och verka inom den liberala demokratins ramar.

Sen har övriga nordiska länder redan bevisat att högerpopulistiska partier inte är ett hot mot demokratin om man inte mer specifikt menar socialdemokratin förstås.

Socialdemokraternas rätt överdrivna skrämselpropaganda mot SD har nog egennyttiga syften och handlar främst om att de vill splittra de borgerliga partierna så de ska få behålla makten, så det är bara politiskt räv och rackarspel.

Det finns tre ideologier som är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten

Det finns tre ideologier som däremot är ett hot mot demokratin eftersom dessa är emot demokrati och vill inför sin ideologis diktatur.

  1. Riktiga Nazister som NMR som till och med har ett nationalsocialistiskt partiprogram starkt influerat av Hitlers nationalsocialistiska partiprogram. Men även andra fascistiska rörelser som alla är totalitära till sin natur.
  2. Kommunisterna eftersom dessa vill ersätta demokratin med en kommunistdiktatur liknande den som fanns i Sovjet och de forna öststaterna.
  3. Islamisterna eftersom dessa vill ersätta demokratin med en religiös diktatur styrd av sharialagarna ungefär som i Iran och kanske Saudiarabien.

Hotet från kommunism och nazism och fascism känner folk väl till men många i väst är alldeles för ovetande om att islamism är ett minst lika stort hot eller kanske större då det finns 1,6 miljarder muslimer i världen och en ansenlig andel av dem är fundamentalister.

”Globally, democracy has expanded since the 1970s, but in the Muslim world democracies currently number fewer than ever. The essay shows that dependency on natural resources and colonial legacies provides only a limited explanation (and in the latter case a counterintuitive one). Instead, the predominance of fundamentalist versions of Islam and widespread support for fusing religion and politics have been formidable barriers towards democratic progress in the Muslim world.”

Why Has Democratization Bypassed The Muslim World?

Koranbränningsupploppen, Lars Wilkjs rondellhund, Charlie Hebbdos satir och liknande händelser har tydligt visat att fundamentalistiska muslimer i väst behöver bättre förståelse, acceptans och respekt för vad som gäller när man bor i en sekulär liberal demokrati.

Vi behöver nämligen inga hädelselagar eller andra religiösa sharialagar och de bör kanske fråga sig själva om en sekulär liberal demokrati är rätt land för dem att bo i om de egentligen vill ha sharialagar och religiös diktatur.

Islam tillämpat fullt ut är till skillnad från kristendomen inte bara en religion utan lika mycket en politisk ideologi som kräver att hela samhället ska styras av sharia och det gäller även icke muslimer som blir dhimmis.

Praktiskt sett är därför islamism ett lika stort hot mot sekulära liberala demokratier som andra totalitära ideologier som kommunism, fascism och nazism.

Hur många eller få de fundamentalistiska muslimerna är i Sverige är svårt att säga, men det lär tiden utvisa.

Påskupploppen och hat drevet mot Sverige för att socialen ibland omhändertar muslimska barn kan däremot tolkas som att de är betydligt fler än många trott.

I istället för att göra samma misstag som innan WW2 då vi försökte blidka Hitler och gjorde eftergifter mot honom och hans anhang, borde vi kanske sätta ner foten så hårt som det krävs för att stävja deras dumheter i tid denna gång.

Det kräver att våra politiker får lite mer vett i huvudet och slutar ägna sig åt skamlöst röstfiske och eftergifter för vi har ett par hundra tusen röstberättigade muslimer i landet och mörkande och lögner för att kunna fortsätta med det.

Sen måste polisen får den utrustning som behövs för att hantera och slå ner upplopp som kravallfordon med vattenkanoner, tårgasgevär, gummikulor o.s.v som endast i undantagsfall orsakar död.

Eftersom särskilt vänsterextremister och islamister har en tendens att kalla allt som går emot deras ofta extrema åsikter för högerextremism eller islamofobi så till den grad att begreppen blivit helt urvattnade och deras argumentation är på rena fjortisnivån, vill jag poängtera att detta är klassiskt liberal ideologi uppblandat med en del konservatism vilket tillsammans blir liberalkonservastism.

Sen är ”islamofobi” ett rätt konstigt begrepp för man har rätt att ogilla vilken religion man vill i detta land och då finns det även massor av ”christofober” och de är verkligen ”suspekta” typer… bara så ni ska inse hur löjligt det är.

Det är alltid bättre att bilda sig sin uppfattning baserad på objektiva fakta och sunt förnuft än lögner och önsketänkande man vill tro på för att det känns bäst och inte inse sanningen förän man redan kört utför ett stup och är på väg ner mot botten i rasande fart.

Men sanningen är ibland en besk medicin att svälja som de motsträviga in i det längsta vägrar att ta.

Politisk korrekthet leder till censur, åsiktsfascism och är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten

PDF’en du kan ladda ner från en hälsokostsajt har en hel del tankeväckande information om censur även om den bitvis är lite väl spekulativ och konspiratorisk.

Table of Contents

  • Part One: The Societal Cost of Censorship and the Denial of the Right to Exist
  • Part Two: The Fight for Reality (censorship motivations and justifications)
  • Part Three: The Fallacy of “Fake News”
  • Part Four: Decentralization and the Structure of News Consumption
  • Part Five: Technological and Psychological Methods of Overt and Covert Censorship
  • Part Six: Legislative and Regulatory Solutions to Techno-Tyranny

The Censorship Plan Decoded

Jag tror inte det finns någon egentlig dold officiell agenda utan det är bara de politiskt korrekta som är extremt intoleranta, går i flock och försöker påverka de sociala medieföretagen.

Det i sin tur leder till censur och det slags åsiktsfascism som beskrivs i PDF’en, även om deras slutsats om en konspiration är överdriven, för det handlar mest om politiska övertygelser kombinerat med opportunism från de sociala medieföretagens sida.

Man kan säga att de lyckats identifiera symptomen men gjort fel diagnos på vilken sjukdom som orsakar dem.

”But as absurd as this case is, the problem is the law, not how the cops are choosing to enforce it. Hate-speech laws are censorious and unwieldy by their very nature. Hate speech is an entirely subjective concept: one man’s hate speech is another’s deeply held moral belief.”

A victory for common sense

Numera verkar dessutom väldigt många vara så lättstötta att det anser att alla form av kritik och motargument är näthat, men näthat är ett väldigt luddigt och subjektivt begrepp och det mesta som folk anser vara näthat är tack och lov inte brottsligt för annars hade ingen vågat säga nåt alls.

Hur stor yttrandefrihet har en privatperson i sociala medier och på nätet?

”Enligt journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke tillåter yttrandefriheten de flesta hätska meningsutbyten, på nätet och utanför. Han menar att den som ger sig in i en offentlig diskussion får acceptera att motståndet kan bli hårt.”

Vad får man egentligen säga på nätet?

Internetkunskap har en bok med väldigt bra information om vad yttrandefriheten tillåter dig att säga så du får bättre koll på vad som går över gränsen och räknas som förtal, olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp.

Jag kan rekommendera alla att läsa igenom det så ni inte av misstag gör er skyldiga till sådant för det är lätt hänt.

Ladda ner PDF versionen av boken: Yttrandefriheten på nätet

Lagarna om olaga hot, ofredande och hets mot folkgrupp är lite speciella

Sen är lagarna om olaga hot, ofredande och hets mot folkgrupp lite speciella då de är rätt subjektiva och rättsosäkra och även kan missbrukas av rättsväsendet, så dessa lagar förtjänar en egen avhandling som ni kan läsa mer om i mitt inlägg nedan.

Håller ni på agitera eller debatterar på nätet bör ni läsa den med för det är lättare än man kan tro att göra sig skyldig till olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp i detta land, så den tillsammans med den bloggartikel ni läser nu kan vara väldigt nyttiga att läsa eller kanske till och med nödvändiga.

Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Yttrandefriheten tillåter att man pratar politik på jobbet och nätet

”Till DN svarade dock yttrandefrihetsexperten Nils Funcke att arbetsgivare inte får hindra politisk aktivitet – varken i fikarummet eller på arbetstid. Erik Grahn har en liknande syn.

– Min uppfattning är att man inte får säga: prata inte politik på jobbet. Men jobbar man i kassan på Ica och pratar inför kunder eller pratar så mycket att man inte hinner utföra sina arbetsuppgifter, då påverkar det ju arbetsgivarens verksamhet.”

Efter tröjdebatt: Detta får du uttrycka på jobbet

Många arbetsgivare verkar tro att de kan förbjuda anställda att prata politik, religion eller andra så kallade känsliga ämnen på jobbet, men de kan de generellt inte göra utom i vissa undantagsfall.

Ni kan prata politik eller ideologi om ni vill så länge ni inte diskriminerar någon, blir hotfull och aggressiv eller gör er skyldig till förtal eller hets mot folkgrupp, vilket ytterst sällan är fallet för yttrandefriheten tillåter mycket mer än många verkar tro.

”I svensk grundlag är det fastslaget att det allmänna, det vill säga stat, kommun och region, inte får inskränka yttrandefriheten annat än genom lag. Offentligt anställda har därmed en grundlagsskyddad yttrandefrihet som andra anställda inte har.”

”Yttrandefriheten gäller även mer extrema åsikter. För två år sedan stängde Eskilstuna kommun av en lärare och en elevassistent för att ha sålt tröjor med nazistiska motiv på nätet respektive gjort rasistiska uttalanden i sociala medier. Efterföljande utredning visade att det inte fanns någon arbetsrättslig grund för avskedande.”

”Uppstår en kränkning eller konflikt på arbetsplatsen på grund av en text eller ett uttalande har arbetsgivaren också rätt att vidta åtgärder. Inte mot själva uttalandet, utan för att hantera konflikten på arbetsplatsen och säkerställa arbetsmiljön.”

Sociala medier: Olika gränser för tjänstemän på nätet

Detta innebär även att offentliganställda har rätt att diskutera politik och andra känsliga ämnen även på nätet och i sociala medier och delta i den demokratiska debatten även om era åsikter inte är politiskt korrekta.

”En utgångspunkt är den grundlagsstadgade yttrandefriheten, vilken innebär en rätt att fritt uttrycka sina tankar och åsikter. Här är det dock viktigt att skilja mellan privat och offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn är nämligen en begränsning av den medborgerliga yttrandefriheten inte möjlig, medan privatanställda inte har samma långtgående skydd.”

”När det gäller den specifika frågan så tycks frågeställaren arbeta inom privat sektor, varför arbetsgivaren har vissa möjligheter att påföra denne skyldigheter att agera efter vissa förhållningsregler på nätet om det har en koppling till anställningen.”

”För detta krävs emellertid att policyn har en direkt koppling till anställningen och är tillräckligt tydlig. Utrymmet för en arbetsgivare att begränsa den anställdes rätt att uttrycka åsikter på en privat Facebook-sida torde vara mycket begränsat.”

Får jag inte skriva vad jag vill på Facebook?

Sen har privatanställda inte riktigt lika stor frihet som offentligt anställda till att diskutera politik på nätet och sociala medier då arbetsgivaren kan ha policys och regler som styr det, men privata arbetsgivarens möjligheter att begränsa privatanställdas rätt att uttrycka sina åsikter på nätet är begränsade och det måste ha ett direkt samband med anställningen och lojalitetsplikten.

Leder era lagliga politiska åsikter sen till att vissa av era intoleranta och snarstuckna kollegor vägrar samarbeta med er för att de har andra åsikter i normala politiska diskussioner som kanske till och med sker på deras initiativ och inte er, så är det de och inte ni som har samarbetssvårigheter och är intoleranta och chefen måste vidta åtgärder mot för att säkerställa arbetsmiljön.

Men jobbar ni inom offentlig verksamhet och börjar sälja tröjor med hakkors på nätet som är att räkna som extremt får ni nog kallt räkna med att bli hatade av många så inget jag rekommenderar eller sympatiserar med, men samtidigt inget ni får börja öppet hata folk på jobbet för eller vägra samarbeta med även om ni självklart får argumentera emot dem i politiska diskussioner.

Sen innehåller nazismen precis som islamismen rätt många saker som kan klassas som anti-semitiska och hets mot folkgrupp, så tillhör ni den lilla skaran i detta land som är riktiga nazister ska ni kanske undvika att diskutera de aspekterna offentligt och särskilt om ni är privatanställda för det kan bryta mot lojalitetsplikten i vissa fall.

Att man står upp för yttrandefriheten innebär inte att man måste sympatisera med alla yttranden och jag sympatiserar inte med nazism, kommunism eller islamism.

Däremot kan man med gott samvete vara kritisk till mansföraktande radikalfeminism, rättsröta och korruption, de negativa konsekvenserna av migrationspolitiken inklusive mörkandet och lögnerna för att dölja dessa, sponsring av utländska terrororganisationer eller islamistisk verksamhet i Sverige med våra skattemedel, för höga bensinpriser och skatter och liknande mer normala saker.

”Men vad gäller egentligen på arbetsplatsen? Får man prata politik där? ”Ja, självklart. Men använd sunt förnuft”, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.”

Politik på jobbet? Bästa tipsen inför valrörelsen

Vissa som tror man inte får diskutera politik på jobbet eller inte tål det som diskuteras kan till och med bli så sur att de går till chefen och gnäller om de får mothugg och ställer till härvor helt i onödan, så det är bättre att bara gå därifrån så ni slipper höra det för alla kommer inte hålla med er i allt ni tycker i sådana diskussioner.

Om en chef inte heller vet att yttrandefriheten tillåter det så kanske chefen i stället för att förklara för den som kommer och gnäller att man får ha sådana diskussioner på jobbet och att denne får acceptera det i stället tror det är skäl till ett samtal med de som diskuterat politik så kan det skapa en väldigt konstig situation som det lätt kan gå prestige i och så är karusellen i gång.

Sen finns även de som sätter igång politiska diskussioner men blir sura om någon inte tycker som dem vilket är lite märkligt, för i politiska diskussioner riskerar man alltid att få mothugg och tål man inte det är mitt råd att inte initiera politiska diskussioner, för annars gör ni bara er själva en otjänst.

Privat anställda har begränsad rätt till yttrandefrihet gällande kritik av sin arbetsgivare i sociala medier och på nätet

”Lagen ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, rätt att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier.”

”Inom den privata sektorn är det möjligt att träffa avtal om tystnadsklausuler. Det är dock inte möjligt att avtala bort din rätt att slå larm om brottslig verksamhet eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Även som privatanställd har du rätt till meddelarfrihet dvs. rätt att tala med grundlagsskyddad media.”

Yttrandefrihet för privat anställda

Lojalitetsplikten inom det privata innebär att man i första hand ska kritisera arbetsgivaren internt för missförhållanden, men privatanställda får visselblåsa till media om det gäller brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden, eller till och med mindre allvarliga missförhållanden om ni jobbar inom verksamheter som helt eller delvis finansieras av det offentliga.

”Yttrandefriheten gäller även dig. Men det betyder inte att du får häva ur dig vad som helst om ditt jobb eller dina chefer. En anställning innefattar lojalitetsplikt. Så vad får man säga om sitt jobb?”

Får man prata skit om jobbet?

Däremot har privatanställda inte samma nästan obegränsade rätt att kritisera sin arbetsgivare offentligt som offentliganställda har, så även om ni också till viss del kan säga mindre smickrande sanningar om er arbetsplats offentligt om saker som inte har fängelse i straffskalan får ni vara betydligt försiktigare med just den saken.

”Yttrandefriheten gäller inte fullt ut på din arbetsplats. Om du har jobbat inom stat och kommun gäller däremot yttrandefriheten. Där är det ingen större skillnad mellan privatlivet och arbetet när det gäller rätten att framföra åsikter och kritik. Men för dig som jobbar inom privata företag, finns alltså rätt stora begränsningar. Och dem bör du känna till. Du riskerar nämligen jobbet om du inte följer de regler som finns.”

Handels om yttrandefrihet

Är ni privatanställda kan ni även läsa fackförbundet handels genomgång att yttrandefrihet med inriktning på kritikrätten för privatanställda som jag tycker ger en bra översikt och då privatanställdas kritikrätt är mer begränsad än offentligt anställdas kan det vara viktigt för er att känna till dessa saker.

Statligt anställda har stor rätt till yttrandefrihet och kritik av sin arbetsgivare även i sociala medier och på nätet

”När statsförvaltningen inspireras av närings­livets kultur kan anställda mötas av kravet att främja sin arbetsgivares intressen. Men statstjänstemän har rätt att kritisera även den egna myndigheten”

”En myndighet får inte formulera sig så att medarbetarna riskerar att tro att de ständigt måste vakta sin tunga i sociala medier eller andra sammanhang. Statligt anställda har rätt att delta i det demokratiska samtalet utan några krav på att främja sin arbetsgivares intressen.”

Statstjänstemän bör uppmuntras säga sin mening

Som statstjänsteman ligger ens lojalitet i första hand hos medborgarna och inte den myndighet man jobbar för och offentligt anställda har förutom meddelarfrihet oerhört stor rätt att kritisera verksamheten och cheferna både internt och offentligt inklusive i sociala medier och har ingen lojalitetsplikt, vilket är lite annorlunda mot den privata sektorn.

Trafikverksskandalen berodde på att de statliga tjänstemännen inte vågade opponera sig eller visselblåsa

”Yttrandefriheten i Sverige är reglerad i tre svenska grundlagar, regeringsformen, tryckfrihets- förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen (1974:152) återfinns yttrandefriheten och innebär att alla individer gentemot det allmänna det vill säga stat, kommun och landsting är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Alla former av yttranden är därmed skyddade av yttrandefriheten i denna stadga. Skyddet för yttrandefriheten gäller mot det allmänna i alla dess skepnader vilket även inkluderar det allmänna som arbetsgivare. Det innebär att offentligt anställda har rätt att diskutera och kritisera förhållandena på sin arbetsplats offentligt i betydande omfattning.”

Sociala medier och statligt anställdas kritikrätt

Blev även lite nyfiken på trafikverksskandalen och tror jag förstår varför den inträffade… En maktfullkomlig ledning som för att gynna sig själva styrde myndigheten på en diktatoriskt och lagvidrigt sätt via management by fear vilket gjorde att de statliga tjänstemännen inte väga opponera sig eller visselblåsa.

”Det så kallade repressalieförbudet i 3 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (TF) och 2 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innefattar varje form av repressiv åtgärd mot den enskilde, från tillrättavisningar till de särskilt ingripande åtgärderna som är straffbelagda. En offentligt anställd kan enligt JO fritt ge uttryck för sin uppfattning, även om den egna myndighetens verksamhet, såvida inte tystnadsplikt gäller för uppgifterna. Skyddet innebär att en myndighet inte får ingripa mot någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsstadgade rätt att ge uttryck för sin uppfattning”

Kritikrätt – analys

Tyvärr verkar även polisen vara en av de myndigheter som har problem med maktfullkomligt ledarskap då de inte gillar att poliser avslöjar stora och små oegentligheter i deras led, vilket är ytterst allvarligt då de ska stå för lag och ordning och inte bryta mot den själva.

”Det var fel att avskeda den bloggande polisinspektören som gick under namnet Farbror Blå. Arbetsdomstolen anser att mannen utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.”

Bloggande polis får skadestånd

Vi får hoppas det inte är lika illa på andra ställen så de i den politiska korrekthetens eller korruptionens namn försöker förbjuda sina anställda att utnyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, för det är varken bra för demokratin, folket eller landet.

Förutom tillitsbaserat ledarskap borde man kanske återinföra den statliga lönetrappan och möjligen skärpa arbetsrättsliga lagar och regler och tiofaldiga skadeståndsbeloppen så det blir kännbart.

Sen bör chefsmobbning jämställas med grov misshandel så en chef lättare kan få fängelse för att minska risken för maktmissbruk och management by fear i staten och kanske även inom det privata näringslivet.

”Det finns en stor samsyn i statsvetenskaplig forskning att identiteten förändrats och att en tystnadskultur spridit sig. Som tjänsteman är man en bricka i ett företag där chefen bestämmer.”

Det omtvistade tjänsteansvaret

Det som fungerar inom den privata sektorn kanske inte alltid är lämpligt inom statlig verksamhet då statstjänstemän jobbar under andra villkor och med andra krav på sig och i första hand ska vara lojala mot medborgarna och inte den myndighet de jobbar på.

Det som får ett privat företag att bli effektivt och välfungerande då privata företag måste gå med vinst för att överleva kan leda till att en statlig myndighet blir mer korrumperad och ineffektiv p.g.a maktmissbruk och blir i praktiken ett hot mot demokratin då det leder till att statstjänstemän kanske inte vågar utnyttja sin yttrandefrihet och kritikrätt och påtala missförhållande och annat som fungerar dåligt.

Många verkar även tro det är utökat tjänstemannaansvar som behövs och kanske när det gäller chefer så de även då riskerar fängelse precis som en chef i det privata kan göra om denna brustit grovt i sina återtagande gentemot arbetsgivaren, men inom statlig verksamhet är arbetsgivaren det svenska folket.

Sen kan även vanliga tjänstemän inom stat, kommun och landsting ibland ägna sig åt maktmissbruk och skälen till det kan vara allt från olika former av korruption, till politiskt aktivism eller personlig motvilja mot någon, så möjligen det gamla tjänstemannaansvaret behöver återinföras till fullo.

Hur allvarlig är korruptionen inom statliga myndigheter, förvaltningar och rättsväsendet

Yttrandefrihet och upphovsrätten

”Men denna typ av indirekt undantag för parodier är mycket mindre robust än ett explicit och tydligt undantag inskrivet i lagtexten. För den som tar emot ett skadeståndskrav och vill veta ifall det finns grund för detta krav är det betydligt enklare att veta hur man ska agera ifall lagen tydligt säger att det man gjort är lagligt än om man ska behöva tyda rättspraxis.”

En svensk tiger – upphovsrätten hotar yttrandefriheten

En annan intressant och relaterad fråga är detta om upphovsrätten vs. Parodier, satir och yttrandefrihet. Vi kanske också behöver ett explicit fair use undantag precis som i USA?

Att sen boken i sig verkar intressant då den avslöjar lite smutsig byk inom svensk politik är en annan sak.

5 skäl till varför du bör byta från Facebook till annan social media plattform för yttrandefriheten

”Kontrollen över vad du tillåts säga och inte säga på Facebook har tagit Orwellska proportioner och användare stängs av för bagateller, ibland endast för att de i efterhand ens kommenterar att de faktiskt blivit avstängda.”

5 skäl till varför du bör överge Facebook för VK

Här en artikel som ger 5 bra skäl till varför du bör byta från Facebook till den ryska tjänsten VK om du är intresserad av yttrandefrihet och demokrati, men även Twitter har betydligt högre i tak än FB som har en rent ut sagt löjligt låg toleransnivå.

VK kan nog vara ett bra alternativ för dem som kritiserar den Svenska makten så länge ni låter bli att kritisera Ryssland, för Putin är inte heller känd för att vara tolerant.

”You win some, you lose some” som man säger i USA.