Migrationsverket, asylpolitiken och asylhanteringen missköts grovt och fungerar dåligt

”Vi bryter mot lagen dagligen på myndigheten och begår tjänstefel. Det är som transportstyrelsen, men på annat sätt, vi begår brott. De beslut som vi ibland skriver strider mot lagen. Som till exempel att personer fått PUT på oriktiga uppgifter. Enligt lagen ska vi anmäla det till polisen, men det gör vi inte, för vi har fått förhållningsorder från våra jurister att vi inte ska göra det, att vi inte har resurser, att det inte kommer leda till något.”

”Jag blir så skrämd av hur många illegala människor vi har i vårt samhälle. Politiker måste sluta blunda för skuggsamhället som bara växer. De måste se över våra lagar och regler. Asyllagstiftningen bör ändras eftersom den är föråldrad. Vi kan inte fortsätta anpassa oss och vara snälla mot människor som vill komma hit för att förstöra eller utnyttja.”

Migrationsverket del 1: “De muslimska männen fick välja bort oss kvinnliga handläggare”

Migrationsverket del 2: “Jag har inte sett någon tvärvändning, det kommer många kriminella till Sverige”

Korruptionen, inkompetensen och oansvarigheten verkar vara stor på Migrationsverket med och är detta sant så är vår asylpolitik och asylhantering ett rent skämt, och dessutom samhällsfarligt.

Läs ovanstående två artiklarna så kommer ni få en inblick i hur skrämmande dåligt och rent ut sagt kriminellt vår asylhantering sköts av Migrationsverket.

De låter asylsökande som uppenbart inte har några asylskäl få asyl av ren slentrian eftersom det kommit direktiv högre uppifrån, och skiter i att se till att dra in PUT för dem som inte ska ha det, eller se till att dessa tas i förvar och blir utvisade i stället, eftersom ingen orkar bry sig och de högre upp i organisationen inte vill det.

Det är tydligen så att Migrationsverket är korrumperat och bryter mot lagen och att cheferna där via sina direktiv och sin styrning är orsaken till det och det får mig att undra över hur många av dem som inte borde få PUT eller borde få sina PUT indragna som egentligen får stanna i landet.

Det är våra skattepengar och vårt samhälles välstånd och säkerhet dessa människor som styr Migrationsverket sätter på spel när de tillåter Migrationsverket att bete sig kriminellt och oansvarigt på detta sätt, så vi får hoppas det upphör.

Jag börjar fundera på om man måste införa någon sorts oberoende organisation utöver massmedia som kan fungera som en sorts oberoende utredare när det gäller statliga myndigheter, för varje statlig myndighet jag börjar snoka kring visar sig vara för korrumperad för att det ska vara acceptabelt.

Man kan inte heller lita på att rättsväsendet är särskilt intresserade av att straffa sig själva och förvaltningsdomstolarna är kanske inte så intresserade av att fälla myndigheter alls… så vem ska se till att de statliga myndigheterna inklusive rättsväsendet sköter sig och följer lagen?

UNHCR’s statistik över antalet asylsökande

Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa

Som ni kan se av UNHCR’s statistik så har antalet asylsökande minskat från toppåren, MEN ni kan också se att Sverige fortfarande tar emot och godkänner oerhört många fler asylsökande är våra grannländer. Det tyder på att Migrationsverket fortfarande är lika oansvariga och korrumperade i sin hantering av asylärenden som när artiklarna skrevs.

Migrationsverket är för okritiska när de ger uppe hållstillstånd

”Det allvarligaste i detta, menar hon, är att det ledde till ofullkomliga utredningar av de asylsökande. Man beviljade permanenta uppehållstillstånd på löpande band, eftersom ett avslag innebär merarbete.”

Miggorna har rapporterat om mängder av hårresande situationer och dito hantering av ärenden inom verket i över ett decennium.

Migrationsverket har dessutom gått lägre än våra redan generösa asylregler och uppenbarligen försökt ge så många som möjligt asyl av antingen aktivistiska skäl, korruption, dumsnällhet eller ren lathet, till och med när det är uppenbart att de inte har några skäl ens enligt Sveriges relativt generösa asylregler.

”På papperet har Sverige världens kanske bästa integrationspolitik. Verkligheten ser mycket annorlunda ut, visar två nya rapporter.”

Skogkär: Med den migrationspolitiken hjälper ingen integrationspolitik

Våra övergenerösa asylregler och migrationsverkets slapphänta hantering av asylsökare har resulterat i massinvandring, havererad integration trots enorma insatser och getton med stora problem, till väldigt stora kostnader för samhället som kommer ta decennier att få bukt med.

”Antalet asylsökande i Sverige som har styrkt sin identitet är mycket lågt, mellan 2011 och 2016 saknades pass i mellan 81 och 91 procent av fallen. Det har konstaterats att uppehållstillstånd av asylskäl har beviljats till utlänningar ”som kommit hit av andra orsaker än att de behöver skydd”. En av anledningarna till detta är att det är möjligt att bedöma en asylsökandes identitet som sannolik enbart med stöd av hans eller hennes muntliga berättelse. Migrationsverket kan i vissa fall även utfärda ett uppehållstillstånd trots att identiteten inte gjorts sannolik.”

Migration och integration

Tidigare verkar det bara ha varit SD och de sk. Alternativa medierna som vågat ta upp problemet med vår extremt slapphänta hantering och utredning av asylsökande, men nu verkar även många av de gamla partierna ha insett faran och idiotin i det för i praktiken har vi ingen aning om vilka dessa individer som inte gått att säkerställa identiteten på är.

Många av dem är nog lycksökare men en del av dem är helt säkert en blandning av kriminella, krigsbrottslingar och terrorister, och problemet är att vi inte kan vara säkra på vilka av de som vi inte kan säkerställa identiteten på som är det.

FN:S Flyktingkonvention och asylrätten

The Convention does not provide automatic or permanent protection. There will be situations where refugees will integrate permanently in their country of asylum, but alternatively a person may cease to be a refugee when the basis for his or her refugee status ceases to exist. Voluntary repatriation of refugees to their country of origin is UNHCR’s ‘preferred’ solution, but only when conditions in that state permit their safe return.”

Frequently asked questions about the 1951 Refugee Convention

Vi i Sverige har länge varit övergenerösa med att ge folk asyl av minsta lilla humanitärt skäl vilket gick så länge det inte kom så många.

Ska man lägga sig på miniminivån behöver vi egentligen bara ge riktigt flyktingar temporär asyl tills de kan återvända hem och inget mer, så vi har varit betydlig generösare än vi hade behövt vara.

Statistiken över asylsökarna till Europa visar på att endast ca 10% av de som söker asyl här är att betrakta som riktiga flykting, och de övriga 90% kostar stora summor att hantera även om de i slutändan skulle få avslag.

Hållbara flyktingläger

In these situations, UNHCR provides more durable, semi-permanent shelter and works with communities to build those that best meet local conditions and needs. Services are also expanded to include educational and livelihood opportunities to help refugee families rebuild their lives.

Refugee Camps

Krasst talat så är det våra övergenerösa asylregler som har lockar hit även dessa 90% som sett sin chans till mer välstånd.

”Designers have produced interesting and sometimes fantastical designs for semi-permanent conflict housing. These eight companies offer real hope for displaced peoples”

Homes for refugees: eight new designs for conflict housing

De pengar vi lagt ner på dem har vi kunnat använda till att hjälpa mångdubbelt fler riktiga flyktingar i närområden i stället, och till exempel kunnat bygga humana flyktingläger åt alla i stället för tältläger.

”Tio länder härbärgerar 60 procent av världens flyktingar. Många av dem får inte ens basal hjälp. För varje 1 200 kronor som spenderas på en flykting i Europa går lite mindre än 9 kronor till en flykting i den fattiga delen av världen, enligt ekonomiprofessorn Paul Collier och migrationsprofessorn Alexander Betts i Refuge: transforming a broken refugee system”

En ny flyktingkonvention för det 21:a århundradet

Om ni läser ovan citat så inser ni att varje asylsökande som kommer till Europa kostar 133 ggr mer per år än vi spenderar på varje riktig flykting som bor flyktingläger.

De pengarna hade varit mycket bättre att använda till att bygga humana flyktingläger än ge lycksökare fri kost och logi.

Vi har prioriterat fel och gjort alla utom lycksökarna en björntjänst.