Migrationsverket, asylpolitiken och asylhanteringen missköts grovt och fungerar dåligt

”Vi bryter mot lagen dagligen på myndigheten och begår tjänstefel. Det är som transportstyrelsen, men på annat sätt, vi begår brott. De beslut som vi ibland skriver strider mot lagen. Som till exempel att personer fått PUT på oriktiga uppgifter. Enligt lagen ska vi anmäla det till polisen, men det gör vi inte, för vi har fått förhållningsorder från våra jurister att vi inte ska göra det, att vi inte har resurser, att det inte kommer leda till något.”

”Jag blir så skrämd av hur många illegala människor vi har i vårt samhälle. Politiker måste sluta blunda för skuggsamhället som bara växer. De måste se över våra lagar och regler. Asyllagstiftningen bör ändras eftersom den är föråldrad. Vi kan inte fortsätta anpassa oss och vara snälla mot människor som vill komma hit för att förstöra eller utnyttja.”

Migrationsverket del 1: “De muslimska männen fick välja bort oss kvinnliga handläggare”

Migrationsverket del 2: “Jag har inte sett någon tvärvändning, det kommer många kriminella till Sverige”

Korruptionen, inkompetensen och oansvarigheten verkar vara stor på Migrationsverket med och är detta sant så är vår asylpolitik och asylhantering ett rent skämt, och dessutom samhällsfarligt.

Läs ovanstående två artiklarna så kommer ni få en inblick i hur skrämmande dåligt och rent ut sagt kriminellt vår asylhantering sköts av Migrationsverket.

De låter asylsökande som uppenbart inte har några asylskäl få asyl av ren slentrian eftersom det kommit direktiv högre uppifrån, och skiter i att se till att dra in PUT för dem som inte ska ha det, eller se till att dessa tas i förvar och blir utvisade i stället, eftersom ingen orkar bry sig och de högre upp i organisationen inte vill det.

Det är tydligen så att Migrationsverket är korrumperat och bryter mot lagen och att cheferna där via sina direktiv och sin styrning är orsaken till det och det får mig att undra över hur många av dem som inte borde få PUT eller borde få sina PUT indragna som egentligen får stanna i landet.

Det verkar finnas lite för många asylaktivister inom Migrationsverket

”Ska vi ta dagsaktuella exempel så finns det direkt en konflikt med flera av de mänskliga rättigheterna enligt FN och alla länders politiska system. För de bygger på att den gemensamt finansierade välfärd som finns tillfaller de som betalat den, det vill säga skattebetalarna.”

Allas lika värde?

Det är våra skattepengar och vårt samhälles välstånd och säkerhet dessa människor som styr Migrationsverket sätter på spel när de tillåter Migrationsverket att bete sig kriminellt och oansvarigt på detta sätt, så vi får hoppas det upphör.

Det verkar finnas lite för många asylaktivister inom Migrationsverket som av ren fanatism vill ge så många som möjligt asyl och anser att alla som förespråkar en strikt migrationspolitik där vi bara ger riktiga flyktingar endera temporär eller permanent asyl beroende på om dessa bedöms kunna återvända inom överskådlig tid eller ej för rasister.

Dessas åsikter är lite väl over-the-top för det är svenska folket framtid och välfärd som de i praktiken skänker bort till oberättigade människor när det släpper in nästan vem som helst och hade det varit frågan om ett privat företags pengar och anställdas säkerhet hade det nog räknats som arbetsmiljöbrott och bedrägeri eller förskingring.

Deras tendens att kalla alla som inte är asylaktivister som dem för rasister är enbart oförskämt och inget man behöver tolerera eftersom det är en irrationell åsikt baserad på asylaktivism som blivit nån sorts religion för dem.

Det värsta är att de även verkar ha en tendens att hålla invandrare som beter sig illa bakom ryggen in i det längsta och bidrar i och med det till att förstöra oskyldigt folks liv, så det är rent ut sagt kriminellt.

Jag börjar även fundera på om man måste införa någon sorts oberoende organisation utöver massmedia, för massmedia verkar inte göra sitt jobb som den tredje statsmakten särskilt bra i dessa fall utan är också fullt av asylaktivister.

Den kan fungera som en sorts oberoende utredare när det gäller statliga myndigheter, för varje statlig myndighet jag börjat snoka kring visar sig vara för korrumperad för att det ska vara acceptabelt.

Man kan inte heller lita på att rättsväsendet är särskilt intresserade av att straffa myndigheter och förvaltningsdomstolarna är kanske inte så intresserade av att fälla myndigheter alls och även där verkar det finnas asylaktivister… så vem ska se till att de statliga myndigheterna inklusive rättsväsendet sköter sig och följer lagen?

UNHCR’s statistik över antalet asylsökande och flyktingar till Sverige och norden

Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa

Som ni kan se av UNHCR’s statistik så har antalet asylsökande minskat från toppåren, MEN ni kan också se att Sverige fortfarande tar emot och godkänner oerhört många fler asylsökande är våra grannländer.

Det tyder på att Migrationsverket fortfarande är lika oansvariga och korrumperade i sin hantering av asylärenden som när artiklarna skrevs.

Migrationsverket är för okritiska när de ger uppehållstillstånd till asylsökande

”Det allvarligaste i detta, menar hon, är att det ledde till ofullkomliga utredningar av de asylsökande. Man beviljade permanenta uppehållstillstånd på löpande band, eftersom ett avslag innebär merarbete.”

Miggorna har rapporterat om mängder av hårresande situationer och dito hantering av ärenden inom verket i över ett decennium.

Migrationsverket har dessutom gått lägre än våra redan generösa asylregler och uppenbarligen försökt ge så många som möjligt asyl av antingen aktivistiska skäl, korruption, dumsnällhet eller ren lathet, till och med när det är uppenbart att de inte har några skäl ens enligt Sveriges relativt generösa asylregler.

”Antalet asylsökande i Sverige som har styrkt sin identitet är mycket lågt, mellan 2011 och 2016 saknades pass i mellan 81 och 91 procent av fallen. Det har konstaterats att uppehållstillstånd av asylskäl har beviljats till utlänningar ”som kommit hit av andra orsaker än att de behöver skydd”. En av anledningarna till detta är att det är möjligt att bedöma en asylsökandes identitet som sannolik enbart med stöd av hans eller hennes muntliga berättelse. Migrationsverket kan i vissa fall även utfärda ett uppehållstillstånd trots att identiteten inte gjorts sannolik.”

Migration och integration

Tidigare verkar det bara ha varit SD och de så kallade alternativa medierna som vågat ta upp problemet med vår extremt slapphänta hantering och utredning av asylsökande, men nu verkar även många av de gamla partierna ha insett faran och idiotin i det för i praktiken har vi ingen aning om vilka dessa individer som inte gått att säkerställa identiteten på är.

”Bland syrianer och assyrier kallas Sverige ”Amu Djibu”, vilket betyder den snälle och välbärgade mannen som försöker skaffa sig vänner genom att strö pengar omkring sig, han som det blivit en sport att lura, skriver Per Brinkemo.”

Brinkemo: ”Sverige – en välbärgad man som försöker skaffa sig vänner”

Många av dem är nog bara lycksökare som är bedrägliga då de ljuger, men en del av dem är helt säkert en blandning av kriminella, krigsbrottslingar och terrorister som utgör en samhällsfara, och problemet är att vi inte kan vara säkra på vilka av dem som vi inte kan säkerställa identiteten på som är det.

Havererad integration trots enorma integrationsinsatser

”På papperet har Sverige världens kanske bästa integrationspolitik. Verkligheten ser mycket annorlunda ut, visar två nya rapporter.”

”Att integrationspolitik ser bra ut i teorin är helt uppenbart inte samma sak som att den fungerar väl i praktiken.”

”Men så kan förmodligen ingen integrationspolitik i världen hantera konsekvenserna av en migrationspolitik som den svenska, styrd till lika delar av känslor, orealistiska förhoppningar och fria fantasier.”

Skogkär: Med den migrationspolitiken hjälper ingen integrationspolitik

Våra övergenerösa asylregler och Migrationsverkets slapphänta hantering av asylsökare har resulterat i massinvandring, havererad integration trots enorma integrationsinsatser och getton med stora problem, till väldigt stora kostnader för samhället som kommer ta decennier att få bukt med.

”Det kanske mest inhumana är att människor lockats till Sverige i föreställningen att det är lätt att få stanna här och att skaffa utbildning och jobb. Sanningen är att många av de asylsökande kommer att få avslag. Många av dem som får bifall kommer att hamna i långvarigt utanförskap.”

Goda föresatserna och haveriet utan återvändo

Vill ni veta mer om varför en övergenerös migrationspolitik styrd av känslor, orealistiska förväntningar och fria fantasier inte leder till något gott för vare sig landet Sverige eller de asylsökande som kommer hit med för höga förhoppningar kan ni läsa ovan artikel skriven av en moderat som jobbade som statssekreterare under alliansregeringen och har insett deras misstag.

En studie som presenterades av Entreprenörskapsforum, och som granskar perioden
19902016, visar att det i genomsnitt tar fyra till fem år för hälften av de nyanlända att
få någon form av jobb. Samtidigt tar det mer än ett decennium innan ens hälften är
självförsörjande. År 2019 var cirka 675 000, eller 50 procent, av invandrarna i arbetsför
ålder inte självförsörjande. Självförsörjning definieras som en bruttoinkomst på
186 000 kronor per år eller cirka 12 500 kronor netto per månad

100 förslag för en ny integrationspolitik

Vill man skapa sig en framtid i Sverige så måste man oavsett om man är invandrare eller svensk jobba hårt för det, och lågutbildade invandrare som kommer hit kommer bli tvungna att lära sig svenska flytande, plugga hårt och skaffa sig både grundskole och gymnasiekompetens för att kunna skaffa sig en universitetsutbildning inom ett yrke där det finns stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige.

Så förutsatt en invandrare är ambitiös och villig att plugga hårt och utbilda sig så kan det faktiskt ta 10-15 år för er att skapa er en framtid här, för Sverige har inte särskilt stort behov av lågutbildad arbetskraft och det går inte särskilt bra för lågutbildade svenskar som bara har grundskoleutbildning heller.

Det är inte orättvist för svenskar är tvungna att göra samma sak och många lycksökare som kommer hit blir nog besvikna när de inser det.

FN:S Flyktingkonvention och asylrätten

The Convention does not provide automatic or permanent protection. There will be situations where refugees will integrate permanently in their country of asylum, but alternatively a person may cease to be a refugee when the basis for his or her refugee status ceases to exist. Voluntary repatriation of refugees to their country of origin is UNHCR’s ‘preferred’ solution, but only when conditions in that state permit their safe return.”

Frequently asked questions about the 1951 Refugee Convention

Vi i Sverige har länge varit övergenerösa med att ge folk asyl av minsta lilla humanitärt skäl vilket gick så länge det inte kom så många.

”Samtliga medlemsstater är genom lagstiftning på EU-nivå skyldiga att bevilja åtminstone tillfälliga uppehållstillstånd till de personer som anses mest skyddsbehövande”

Rätten kan tyckas omfattande, men man ska hålla i två saker i minnet. Det finns för det första ingen rätt för den som förvisso skulle kunna erhålla skydd inom EU att ta sig in i unionen eller för den delen i Sverige. För det andra åligger det individen att styrka sitt behov av skydd.

Asylrätten är nästa heliga ko att slakta

Ska man lägga sig på miniminivån behöver vi egentligen bara ge riktigt flyktingar temporär asyl tills de kan återvända hem och inget mer, så vi har varit betydlig generösare än vi hade behövt vara.

Endast 10% av de som söker asyl är riktiga flykting

Figure9_Distribution_of_final_decisions_on_asylum_applications_(from_non-EU_citizens)_by_outcome,_2020_(%)_v2

Eurostat – Asylum statistics

Statistiken över asylsökarna till Europa visar på att endast ca 10% av de som söker asyl här är att betrakta som riktiga flykting, och de övriga 90% kostar stora summor att hantera även om de i slutändan skulle få avslag men även bland dem får många stanna.

Krasst talat så är det våra övergenerösa asylregler i kombination med Migrationsverkets oansvariga hantering av asylsökanden som har lockar hit även dessa 90% som antagligen sett sin chans till mer välstånd.

Till och med ett barn förstår att man inte har rent mjöl i påsen om man gör sig av med sina identitetshandlingar innan man söker asyl i Sverige eller har tvivelaktiga identitetshandlingar.

”Att näringslivets branschorganisationer idag lägger så mycket energi på att sjunga invandringens lov är en direkt konsekvens av detta. Näringsidkare är inte dumma, utan inser tvärtom att de genom att ge sig in i invandringsindustrin på kort tid kan tjäna långt mycket mer än vad det skulle ta den flitige och värdeskapande innovatören åratal av hårt slit att arbeta ihop.”

Invandring som keynesiansk stimulansåtgärd

Många av våra politiker och chefer på Migrationsverket gör det märkligt nog inte och verkar leta efter ursäkter att få ge så många som möjligt asyl på både de riktiga flyktingarnas och hela Sveriges bekostnad, för det är våra surt förvärvade skattepengar som används till detta och göder asylindustrin.

Hållbara flyktingläger är bästa lösningen

In these situations, UNHCR provides more durable, semi-permanent shelter and works with communities to build those that best meet local conditions and needs. Services are also expanded to include educational and livelihood opportunities to help refugee families rebuild their lives.

Refugee Camps

De pengar vi lagt ner på asylsökande lycksökare hade vi kunnat använda till att hjälpa mångdubbelt fler riktiga flyktingar i närområden i stället, och till exempel kunnat bygga humana flyktingläger som går att bo i och leva en någorlunda drägligt liv i åt alla i stället för tältläger.

”Designers have produced interesting and sometimes fantastical designs for semi-permanent conflict housing. These eight companies offer real hope for displaced peoples”

Homes for refugees: eight new designs for conflict housing

Det finns gott om kostnadseffektiva sätt att bygga humana flyktingläger på där folk faktiskt kan bo under lång tid och leva någorlunda normala liv i närområdet, vilket dessutom gör det enklare för dem att återvända hem när konflikten de flytt från är över.

De flesta flyktingar verkar stannar i flyktinglägren eller grannländerna och dessa vill säkert återvända hem så snart det går i stället för emigrera till ett främmande land på andra sidan jorden, vilket inte är så konstigt.

”Tio länder härbärgerar 60 procent av världens flyktingar. Många av dem får inte ens basal hjälp. För varje 1 200 kronor som spenderas på en flykting i Europa går lite mindre än 9 kronor till en flykting i den fattiga delen av världen, enligt ekonomiprofessorn Paul Collier och migrationsprofessorn Alexander Betts i Refuge: transforming a broken refugee system”

En ny flyktingkonvention för det 21:a århundradet

Om ni läser ovan citat så inser ni även att varje asylsökande som kommer till Europa kostar 133 ggr mer per år än vi spenderar på varje riktig flykting som bor flyktingläger vilket är en enorm skillnad.

De pengarna hade varit mycket bättre att använda till att bygga humana flyktingläger åt riktiga flyktingar i närområdena där de flesta flyktingar stannar, än ge lycksökare fri kost och logi vilket är oförsvarbart.

”Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin. Liberaler bör därför inte, av rent principiella skäl, känna sig tvingade att försvara fri rörlighet över gränserna, skriver Tino Sanandaji, doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago.”

”Detta baserar jag på fri invandrings konsekvenser för en modern demokrati, och med stöd av de viktiga liberala intellektuella som
analyserade frågan på en djupt ideologisk nivå.”

Invandring, liberalism och välfärdstaten

Vi har helt enkelt prioriterat fel och gjort alla utom lycksökarna en björntjänst och det är rent ut sagt omoraliskt att ge asyl till lycksökare, kriminella, krigsbrottslingar och terrorister och inte ens säkerställa deras identitet, och låta dem leva på svenska folkets skattemedel till en kostnad som är 133 ggr högre än vad som spenderas på riktiga flyktingar som stannar i flyktinglägren.

Dessutom har vi våra egna fattiga, utstötta, sjuka och gamla att ta hand om och bör precis som alla andra länder i världen prioritera dessa först innan vi med det överskott vi eventuellt har kvar hjälper andra.

Arbetskraftsinvandringen är också ett problem

”Tidigare krävdes en så kallad arbetsmarknadsprövning, som innebar att man tittade på om det handlade om ett bristyrke och om kompetensen inte gick att hitta i Sverige.”

”De nya reglerna gjorde Sverige unikt, enligt Henrik Emilsson.”

”– Andra länder gör allt för att dra till sig högkvalificerad arbetskraft och samtidigt gör de allt för att slippa lågkvalificerad arbetskraft. Och så designar man ett system efter det, men vi gör på annat sätt.”

Forskare: Sverige enda landet utan krav för invandrad arbetskraft

Sen är det inte bara våra övergenerösa regler för asylinvandring som är problemet utan även våra nuvarande rätt fria regler för arbetskraftsinvandring som alliansen i nyliberal anda införde tillsammans med sina medbrottslingar Mp.

Jag är också av åsikten att vi bör gå tillbaka till det gamla systemet för arbetskraftsinvandring där man gör en prövning av om det handlar om ett bristyrke och kompetensen inte går att hitta i Sverige, för de nuvarande mycket fria reglerna har också visat sig vara ett problem och förutom att de leder till lite godtyckliga utvisningbeslut i enstaka fall så missbrukas arbetskraftsinvandringen även av skrupelfria företag.

Nyliberalismens förespråkande av fri migration är vansinne

”This is the core failing of neoliberalism, and why it is now dying. Households across the west were ready, if not overly happy, to accept the central trade-off of neoliberalism: that the rich, and companies, would become significantly wealthier and more powerful as long as everyone else also enjoyed rising income levels too. But market economies — or at least the increasingly bastardised version of market economics delivered in many countries — is now failing to meet its side
of the barain.”

What is killing neoliberalism?

Nyliberaler är nog främst för fri migration så företagen ska ha obegränsad tillgång till billig arbetskraft och kunna tjäna mer pengar.

De har berättigat detta med att den sk. trickle-down effekten kommer göra att företagens och de rikas ökade välstånd kommer spilla över till resten av samhället så även medelklassen och de fattiga får det bättre.

Verkligheten har visas att trickle-down effekten inte fungerar så bra i praktiken och att nyliberal ekonomisk politik leder till att de rika blir rikare medans medelklassen och de fattiga blir fattigare, samtidigt som välfärdssamhället skärs ner ordentlig för att kunna finansiera alla skattesänkningar som också ingår i nyliberalismens ekonomiska politik, och därmed drabbas medelklassen och de fattiga dubbelt.

Nyliberalernas extrema ekonomiska politik bestående av fri migration, en helt oreglerad marknad, låga skatter och en starkt bantad välfärdsstat för kunna finansiera skattesänkningarna har visat sig vara dålig för majoriteten av ett lands befolkning precis som socialismens planekonomi och kollektiva ägande.

”Men någonstans på vandringen mellan nattväktarstaten och allomfattande socialism passerar skatten en brytpunkt och incitamentet försvinner. I Sverige som har världens tredje högsta skattetryck är den punkten aldrig långt bort.”

Att skatta sig lycklig

Förstå mig rätt nu för marknadsekonomi och privat företagande har bevisat sin överlägsenhet när det gäller att skapa innovation, kundvärde och välstånd för en nation, men det innebär inte att nyliberalismens extrema rovkapitalistiska version är den bästa versionen.

Klassisk liberalism är emot fri migration

”The classical rationale for the free movement of goods cannot be simply extended to justify the free movement of labor.”

”That is, open borders, especially if the result is mass immigration. As nationalists, the classical economists would hardly look on with equanimity as their nation disintegrated.
”Despite their devotion to free trade, the classical economists were nationalists. They viewed free trade as one of the most important means for advancing the security, prosperity, and cultural achievements of their own nations.”

The Nationalist Case for Free Trade, in the Words of Classical Economists

Ni som är högerliberaler bör också veta att klassisk liberalism är emot fri migration oavsett om det är frågan om arbetskraftsinvandring eller asylinvandring.

Den enda invandring en högerliberal behöver vara för är kompetensbaserad och behovsprövad arbetskraftinvandring och asyl till riktiga flyktingar som bortom rimliga tvivel kan styrka att de är flyktingar i behov av asyl.

Men när det gäller flyktingar är det mest förenligt med högerliberalism att förespråka hjälp i närområdet eftersom detta blir enklast, kostnadseffektivast och hjälper flest flyktingar.

I vårt fall är närområdet i princip Europa så vi är föpliktigade att ta emot t.ex de som flydde från krigen i ex. Jugoslavien eller som nu Ukraina och åtminstone ge temporär asyl, eller i vissa fall permanent.

Då kränker det landet Sveriges medborgares rättigheter så lite som möjligt och orsakar minst problem för vårt samhälle.