Migrationsverket, asylpolitiken och asylhanteringen missköts grovt och fungerar dåligt

”Vi bryter mot lagen dagligen på myndigheten och begår tjänstefel. Det är som transportstyrelsen, men på annat sätt, vi begår brott. De beslut som vi ibland skriver strider mot lagen. Som till exempel att personer fått PUT på oriktiga uppgifter. Enligt lagen ska vi anmäla det till polisen, men det gör vi inte, för vi har fått förhållningsorder från våra jurister att vi inte ska göra det, att vi inte har resurser, att det inte kommer leda till något.”

Korruptionen, inkompetensen och oansvarigheten verkar vara stor på Migrationsverket med och är detta sant så är vår asylpolitik och asylhantering ett rent skämt, och dessutom samhällsfarligt.

Läs nedanstående två artiklarna så kommer ni få en inblick i hur skrämmande dåligt och rent ut sagt kriminellt vår asylhantering sköts av Migrationsverket.

De låter asylsökande som uppenbart inte har några asylskäl få asyl av ren slentrian eftersom det kommit direktiv högre uppifrån, och skiter i att se till att dra in PUT för dem som inte ska ha det, eller se till att dessa tas i förvar och blir utvisade i stället, eftersom ingen orkar bry sig och de högre upp i organisationen inte vill det.

Det är tydligen så att Migrationsverket är korrumperat och bryter mot lagen och att cheferna där via sina direktiv och sin styrning är orsaken till det och det får mig att undra över hur många av dem som inte borde få PUT eller borde få sina PUT indragna som egentligen får stanna i landet.

Det är våra skattepengar och vårt samhälles välstånd och säkerhet dessa människor som styr Migrationsverket sätter på spel när de tillåter Migrationsverket att bete sig kriminellt och oansvarigt på detta sätt, så vi får hoppas det upphör.

Som ni kan se av UNHCR’s statistik så har antalet asylsökande minskat från toppåren, MEN ni kan också se att Sverige fortfarande tar emot och godkänner oerhört många fler asylsökande är våra grannländer. Det tyder på att Migrationsverket fortfarande är lika oansvariga och korrumperade i sin hantering av asylärenden som när artiklarna skrevs.

Jag börjar fundera på om man måste införa någon sorts oberoende organisation utöver massmedia som kan fungera som en sorts oberoende utredare när det gäller statliga myndigheter, för varje statlig myndighet jag börjar snoka kring visar sig vara för korrumperad för att det ska vara acceptabelt.

Man kan inte heller lita på att rättsväsendet är särskilt intresserade av att straffa sig själva och förvaltningsdomstolarna är kanske inte så intresserade av att fälla myndigheter alls… så vem ska se till att de statliga myndigheterna inklusive rättsväsendet sköter sig och följer lagen?

Migrationsverket del 1: “De muslimska männen fick välja bort oss kvinnliga handläggare”

Migrationsverket del 2: “Jag har inte sett någon tvärvändning, det kommer många kriminella till Sverige”

Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa