Tror många av poliserna, åklagarna och domarna att de står över lagen och har rätt att bryta mot den själva?

”Mord. Justitiemord. Personer som felaktigt dömts till mycket långa fängelsestraff. Olaglig brottsprovokation. Förödande brister i hantering av vapen och narkotika hos polisen. Informatörer/infiltratörer som i vardagsspråk kallas tjallare eller golare och används av polisen går sina egna ärenden, begår brott och tjänar stora summor pengar men undgår åtal.”

När jag spekulerade i om mörkandet av sexbrott inom polisen bara var toppen på ett isberg slog jag visst huvudet på spiken och man skulle kunna tro artikeln är hämtad ur en dålig kriminalroman men tyvärr inte, och det är dessutom under sent 2000-tal det skett så bara 10 år sedan.

Det finns mer sentida exempel på rättsröta och justitiemord med, men denna historia är nog en av de mest belysande på vad som faktiskt kan hända när polisen struntar i om oskyldiga kommer till skada och anser sig stå över lagen själva.

Jag tror vi ska börja bli seriöst oroliga över rättsäkerheten i detta land om det som står i denna artikel stämmer för då verkar många poliser, åklagare och domare anse att de står över lagen, och hur många sådana här mindre uppseendeväckande fall går oupptäckta?

I jämförelse med detta är mörkande av sexbrott eller extra mild och överseende behandling av kyrkofolk eller poliser som beter sig lite ”lagom” ohederligt bara för att de är så ”goda” nog inte så märkvärdigt, och kanske till och med sker slentrianmåssigt… om nu sånt förekommer förstås?

Men låt oss säga att en oskyldig blir dömt för ett brott p.g.a lite mer lagom rättsröta som en präst, diakon eller polis som begår mened för att skydda en familjemedlem som begått ett brott, och rättsväsendet spelar med trots övertygande bevis om att denne ljuger så offret får sitt liv förstört i stället.

Det är lika illa det och i just sådana fall finns inte ens något ”högre” syfte att försöka berättiga det med utan är enbart fråga om korruption, men de faktum att dem de skyddar är så ”goda” kanske räcker som ”högre” syfte… så det är samma mentalitet som styr.

På mindre orter där många ofta känner eller är bekanta med varandra inom rättsväsendet och kyrkan då det är många präster och diakoner som jobbar med själavård på häkten och fängelser finns nog en högst reell risk för den typen av korruption även när det gäller präster och diakoner.

Döms oskyldiga för att dölja polisens brister?