Tror många av poliserna, åklagarna och domarna att de står över lagen och har rätt att bryta mot den själva?

”Mord. Justitiemord. Personer som felaktigt dömts till mycket långa fängelsestraff. Olaglig brottsprovokation. Förödande brister i hantering av vapen och narkotika hos polisen. Informatörer/infiltratörer som i vardagsspråk kallas tjallare eller golare och används av polisen går sina egna ärenden, begår brott och tjänar stora summor pengar men undgår åtal.”

Rättsväsendet kan bete sig korrumperat och anse sig stå över lagen själva

Eftersom swebbtv visst är knuten till Sd på nått sätt och det finns folk som vill misstro allt de säger även de gånger då det är uppenbart sant så hänvisar jag till ett reportage i en kristen tidning utan dolda motiv som som bekräftar att fullt medvetna justitiemord kan ske.

Detta bekräftar även det Conny Andersson säger om hur korrumperat polisen och övriga rättsväsendet kan bete sig när de vill rädda sina egna skinn.

I denna smutsiga historia skyddades både de chefer som begått brott plus att det gjorde en lämplig person till syndabock och fick denne oskyldigt dömd för grovt vapenbrott genom att undanhålla bevis och manipulera rättssystemet för att de inte ville att sanningen skulle komma fram om deras olagliga informatörssystem, och inblandning i illegal vapenhandel där vapnen till och med använts till mord vilket gör dem medskyldiga.

När jag spekulerade i om mörkandet av sexbrott inom polisen bara var toppen på ett isberg slog jag visst huvudet på spiken och man skulle kunna tro artikeln är hämtad ur en dålig kriminalroman men tyvärr inte, och det är dessutom under sent 2000-tal det skett så bara 10 år sedan.

Det finns mer sentida exempel på rättsröta och justitiemord med, men denna historia är nog en av de mest belysande på vad som faktiskt kan hända när polisen struntar i om oskyldiga kommer till skada och anser sig stå över lagen själva.

Ohederliga poliser och åklagare skyddas av rättsväsendet

”Jag hade med mig Liljegrens förundersökning, jag sade till dem att jag läst den och att det inte finns en tvekan om att Liljegrens chefer är bovarna. Då säger Backman att de fått direktiv av åklagare Katarina Johansson Welin att inte röra cheferna, samt att åklagaren fått direktiv från politiskt håll att cheferna inte får röras. Jag sade att då är ju utredningen olaglig. Ni måste enligt lag göra en oberoende utredning.”

Det som står i denna artikel stämmer och då verkar många poliser, åklagare och domare anse att de står över lagen, och hur många sådana här mindre uppseendeväckande fall går oupptäckta, för man brukar oftast kunna tillämpa pareto principen på sådant här så 80-90% är sannolikt dolt under ytan.

”Det finns en dold brottslighet vid sidan av den anmälda brottsligheten. Den dolda brottslighetens storlek är okänd och varierar mellan olika brottstyper, men antas för vissa brott vara så pass omfattande att man faktiskt kan jämföra med toppen på ett isberg. Relationen mellan det faktiska antalet brott och antalet anmälda brott kallas för mörkertalet.”

Mörkertal och dold brottslighet

I jämförelse med detta är mörkande av sexbrotten som metoo kampanjen avslöjade eller extra mild och överseende behandling av dem som tillhör de goda nog inte så märkvärdigt, och kanske till och med sker slentrianmässigt… för korruption inom rättsväsendet förekommer bevisligen.

Det är även en paradox för en sk. god som beter sig ohederligt och korrumperat är inte god utan skenhelig och förtjänar ingen extra mild behandling alls.

Oskyldiga blir dömda p.g.a rättsröta och korruption inom rättsväsendet

”Den dömde själv, Ratko Zindovic, 38 år, säger att han är övertygad om att det berodde på att åklagaren fått direktiv om att polisens informatör- och infiltratörverksamhet inte skulle avslöjas. Om det hållits en rättegång i stället för två så skulle mycket av den information som undanhölls hans försvarare, advokat Sven Fagrenius, bevisa Zindovics oskuld. Informationen skulle också avslöja hemlig kriminalunderrättelse verksamhet. Mycket av den är olaglig. I stället bryter åklagaren, genom att undanhålla förhör med mera, mot lagen och får Ratko Zindovic dömd för grovt vapenbrott till tre och ett halvt års fängelse.”

Ratko Zindovic var lite kriminell så han blev en utmärkt syndabock för rättsväsendet i detta fall då de ville mörka sin illegala informatörsverksamhet och inblandning i illegal vapenhandel, men sånt här kan nog hända i mindre sensationella fall med när någon inom rättsväsendet eller någon vän vill rädda sitt skinn i mer normala sammanhang.

Låt oss hypotetiskt säga att en oskyldig blir dömd för ett brott p.g.a lite mer lagom rättsröta som att någon av de som rättsväsendet betraktar som de goda begår mened eller gör en falsk polisanmälan för att skydda en familjemedlem eller vän som begått ett brott, och rättsväsendet p.g.a någon sorts vänskapskorruption okritiskt väljer att tro på denne trots tillräckligt starka tecken på att denne ljuger för att skapa rimliga tvivel, så offret får sitt liv förstört i stället.

Det är lika illa det och i just sådana fall finns inte ens något högre syfte att försöka berättiga det med utan är enbart fråga om korruption inom rättsväsendet, men det faktum att dem de då skyddar tillhör de goda kanske räcker som högre syfte… så det hade varit samma mentalitet som styr.

På mindre orter där många ofta känner eller är bekanta med varandra inom både rättsväsendet och inom det så kallade etablissemanget finns nog en reell risk för den typen av korruption inom rättsväsendet vilket bland annat f.d. polisen Conny Anderssons berättelse bekräftar.

Hur ska man i såna fall säkerställa rättssäkerheten i sådana fall?

Döms oskyldiga för att dölja polisens brister?