Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

”Sverige har ett rättsväsen som byggts i fred och frihet under sekler. Därför kan det nog vara svårt att tro att det förekommer oegentligheter och rättsövergrepp från rättstjänarna själva på grund av vänskapskorruption eller av andra orsaker. Att tvivla på detta är som att påstå att Adolf Hitlers statsbyråkrater inte medverkade till övergrepp och judeförföljelser under andra världskriget.”

”Genom försåtliga vinklingar och skenbart trovärdiga formuleringar kan domare och beslutsfattare ”skriva bort” eller ”mörka” ärenden, vars rättmätiga behandling är obekväm för rättstjänarna, vännerna eller myndigheten själv. Endast dem med självupplevda erfarenheter eller de som forskat i saken synes vara allvarligt bekymrade. För vår del har vi svårt att blunda som folkmajoriteten gör i sin aningslösa Törnrosa-sömn…”

Rättsröta, politisk aktivism och vänskapskorruption inom rättsväsendet

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia oavsett om det är frågan om prestige, vänskapskorruption, politisk aktivism eller mutor där de till varje pris vill få någon fälld och i praktiken fabricerar bevis eller t.o.m får något som inte är ett direkt brott att framstå som det genom att förvränga fakta, och ignorerar allt som talar för att personen är oskyldig.

”Sveriges lagar är inte dåliga, tvärtom är de ganska bra, kloka och genomtänkta. Problemet är att våra lagar inte följs av personal inom sveriges rättsväsende, vi har åklagare som ljuger sig blåa för att förhindra att ”fel personer åtalas” och sedan är förvånansvärt kreativa hitta på nya åtalspunkter och bevis när det är ”rätt personer” som åtalas.”

Rättsrötans beskyddare : Riksåklagare Petra Lundh.

Tyvärr förekommer sånt även i vårt land som t.ex Kaj Linna som blev oskyldigt dömt för mord av rättsväsendet i Norrbotten, trots att det inte fanns några bevis och att den överlevande brodern dessutom pekade ut en helt annan person som skyldig.

Det är ett så grovt övertramp att man häpnar, och milt sagt rätt samvetslöst beteende från rättsväsendets sida. Enligt Leif G.W handlade det bara om prestige i det fallet, som är ett väldigt futtigt skäl för så allvarliga saker.

”Jag har i flertal artiklar här på LexNoxa redogjort hur domstolar och myndigheter åsidosätter lagar, opartiskhet och allas rätt till rättvisa. I flera artiklar har jag redovisat hur domare och myndigheter bryter mot lagar och tar märkliga beslut i strid med svensk lagstiftning, ofta frågar jag mig varför?”

Varför ljuger domare i svenska domstolar ?

Man blir lite fundersam över rättssäkerheten i detta land för vad kan hända om det finns starkare skäl som vänskaps/släktband, privat fiendskap, politiskt aktivism eller mutor?

De är bevisligen kapabla att blunda för objektiva fakta, övertolka och förvränga saker för att de till varje pris vill få någon fälld av något randigt skäl och bloggen Lexnoxa har en hel intressanta artiklar i ämnet.

Kollegial vänskapskorruption mellan polis, åklagare och domare kan leda till korrupta åtal och domar

”Kan man alltid lita på Sveriges domstolar och advokater? Mitt svar är – nej, inte i vissa lägen. Det vill säga, inte då någon anställd eller auktoriserad uppdragstagare i rättsväsendet är part i målet eller utredningen.”

ORÄTTFÄRDIGA DOMAR och JUSTITIEMORD

Problemet med ska vi kalla det kollegial vänskapskorruption som leder till korrupta domar verkar vara utbrett inom rättsväsendet och det är bekymmersamt.

Dessutom verkar många jurister (advokater, åklagare, domare o.s.v) vilja bli jurister för att lära sig hitta kryphål i lagen, så vissa juristers mentalitet passar nog inte för åklagare eller domaryrkena.

Sen är det trots allt en advokats jobb är att få sin klient frikänd, så en advokat kan bara räknas som korrumperad om denne inte fullgör sin skyldighet och gör allt som står i sin makt för att få sin klient frikänd.

Många advokater har även starkt rättspatos och vill försvara David mot Goliath och ge sin klient ett bra försvar.

Men det är inte en åklagares eller domares jobb att få någon fälld till varje pris utan en rätt ska hellre fria än fälla och åklagare ska nog inte väcka fabricerade åtal heller, och där tror jag vinnarinstinkten, prestige, förutfattade meningar (de har en starkt negativt färgad bild av den åtalade som inte stämmer med verkligheten), politisk aktivism och även vänskapskorruption ofta sätter käppar i hjulet för en rättvis behandling.

Generellt vill nog advokater ge sina klienter bästa möjliga försvar och missgynnas också av vänskapskorruptionen mellan polis, åklagare och domare.

Även om det säkert finns några oseriösa advokater med så tror inte jag de utgör det stora problemet,  men vissa advokater är kanske även bra kompis med poliser, åklagare och domare så frågan är hur opartiska dessa är i sådana fall?

I normalfallet är det kanske ingen fara för korrumperade advokater men i de fall där polis, åklagare och domare på förhand bestämt sig för att fälla någon av korrumperade skäl kanske de kan be om en väntjänst av vissa advokater, och välja att tilldela en advokat till den åtalade som går i deras ledband för att säkra en fällande dom?

Säkrast är nog därför att välja sin egen advokat och ange önskemål om denne redan innan det första förhöret eller senast då för att minimera den risken för annars blir det ett lotteri, och ni kan även ha oturen att råka få en inkompetent och lat advokat som försvarare.

I de fall advokater betett sig direkt felaktigt verkar det även vara svårt att få ut skadestånd av dem i rätten då rättsväsendet vill upprätthålla den falska bilden av sin ofelbarhet, men det måste nog skyllas mer på domstolarna i Sverige för i Norge och Danmark är det inte så, och de flesta näringsidkare vill inte betala skadestånd frivilligt.

Polis, åklagare och domstolar håller varandra om ryggen och agerar i samförstånd

”En bild målas upp av hur polis, åklagare och domstolar som håller varandra om ryggen och agerar i samförstånd. Mot detta står försvarsadvokater som upplever att deras roll i rättsprocessen reducerats till en form av dekorativ rekvisita.”

”Dussintals oskyldigt dömda avtjänar straff i svenska fängelser, menade JK. Som därefter provocerade ytterligare genom att offentligt tillstå att även poliser kan ljuga under ed, antingen för att skydda varandra eller för att få till stånd fällande domar där tillräckliga bevis saknas.”

Försvararen som anklagar rättsväsendet

Som ovan artikel också visar är vänskapskorruptionen inom rättsväsendet verklig och de sätter hela rättssystemet ur spel när de gaddar ihop sig och leker Gud genom att i förväg bestämma vad utgången ska bli i de fall då det sker.

Förutom att missbruka det till att skydda varandra kan alltså oskyldiga bli dömda även när syftet inte är det, för detta är inget annat än lynchmobbsmentalitet och godtycklig summarisk rättvisa i modern form.

”Och att i en rättssal nämna ordet mened där poliser eller vakter är inblandade är det mest opassande man kan göra. Även under överläggningarna. Och hur elegant skrivningarna i domarna kan runda det faktum att en mened faktiskt ägt rum.” (Pia Gadd. Domstolen. En nämndemans betraktelser)

Domstolen. En nämndemans betraktelser

I värsta fall konstruerar de brott som mot Conny, förvanskar bevis som mot Kaj eller dömer folk utan tillräckliga bevis och hellre fäller än friar av ett eller annat egenmäktigt skäl.

Det är alltså inte bara när vittnen och målsägare ljuger bra som man kan bli oskyldigt dömd för rättsväsendet självt kan bete sig precis lika ohederligt ibland.

Den åtalade är i underläge gentemot åklagaren om denne inte är rik

”Däremot insåg jag att för vissa grupper är regeln att parterna ska vara processrättsligt jämställda, den regeln är mest en papperskonstruktion.” (Pia Gadd. Domstolen. En nämndemans betraktelser)

Om polis, åklagare och domare gaddar ihop sig och redan på förhand bestämt sig och leker Gud och låter det gå prestige i det så sätts hela rättssystemet ur spel.

Rättvisa bygger på att det ska finnas en balans mellan åklagare och försvar men tyvärr har åklagaren nästan alla resurser till sitt förfogande och den åtalade väldigt små.

”Ersättning för rättshjälpsbiträdets arbete är maximerad till 100 timmar. Domstolen kan dock medge att gränsen överskrids.”

Rättshjälp

I alla mål utom de enklaste kommer det därför för att lägga upp ett bra försvar krävas mycket tid och pengar och staten betalar inte allt och förlorar du får du betala hela motpartens kostnader, så är du inte rik är du i starkt underläge.

”För de flesta är det okänt att det ingalunda är försvararens sak att leta upp vittnen och experter som kan styrka den åtalades sak. Att åklagaren ska ordna även den saken låter helt schizofrent för en och annan, och upplevs nog också så av många åklagare.” (Pia Gadd. Domstolen. En nämndemans betraktelser)

Dessutom är det åklagaren som ska leta fram vittnen till den åtalades fördel så denne sitter på dubbla stolar och är knappast motiverad att göra det då det minskar dennes chans att vinna målet, så det blir i praktiken ni och er advokat som får göra det.

Det i kombination med ohederliga eller partiska poliser, åklagare och domare som agerar i samförstånd kan lätt leda till justitiemord, så att oskyldiga blir dömda eller skyldiga slipper undan.

Frågan är om den form av korruption som det svenska rättsväsendet verkar vara infekterad av inte syns i mätningar trots att det drabbar många oskyldiga varje år, där både oskyldiga döms eller skyldiga med rätt yrken/kontakter går fria p.g.a detta?

Ytterligare läsning på min blogg

Aftonbladets Avslöjande Leder Till Att Poliser Skräms Till Tystnad

Tror många av poliserna, åklagarna och domarna att de står över lagen och har rätt att bryta mot den själva?

Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Oskyldiga blir dömda på grund av rättsväsendets brister

Leif GW Persson ger en mörk bild av det svenska rättsväsendet

Kaj Linna blev dömd p.g.a rättsröta och ohederliga poliser

Julian Assange kan vara ett offer för radikalfeministisk aktivism inom polisen och svenska kyrkan