Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

”Sverige har ett rättsväsen som byggts i fred och frihet under sekler. Därför kan det nog vara svårt att tro att det förekommer oegentligheter och rättsövergrepp från rättstjänarna själva på grund av vänskapskorruption eller av andra orsaker. Att tvivla på detta är som att påstå att Adolf Hitlers statsbyråkrater inte medverkade till övergrepp och judeförföljelser under andra världskriget.”

”Genom försåtliga vinklingar och skenbart trovärdiga formuleringar kan domare och beslutsfattare ”skriva bort” eller ”mörka” ärenden, vars rättmätiga behandling är obekväm för rättstjänarna, vännerna eller myndigheten själv. Endast dem med självupplevda erfarenheter eller de som forskat i saken synes vara allvarligt bekymrade. För vår del har vi svårt att blunda som folkmajoriteten gör i sin aningslösa Törnrosa-sömn…”

ORÄTTFÄRDIGA DOMAR och JUSTITIEMORD

Rättsröta, orättfärdiga domar, justitiemord och vänskapskorruption

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia oavsett om det är frågan om prestige, vänskapskorruption eller mutor där de till varje pris vill få någon fälld och i praktiken fabricerar bevis eller t.o.m får något som inte är ett direkt brott att framstå som det genom att förvränga fakta, och ignorerar allt som talar för att personen är oskyldig.

Tyvärr förekommer sånt även i vårt land som t.ex Kaj Linna som blev oskyldigt dömt för mord av rättsväsendet i Norrbotten, trots att det inte fanns några bevis och att den överlevande brodern dessutom pekade ut en helt annan person som skyldig.

Det är ett så grovt övertramp att man häpnar, och milt sagt rätt samvetslöst beteende från rättsväsendets sida.

Enligt Leif G.W handlade det bara om prestige i det fallet, som är ett väldigt futtigt skäl för så allvarliga saker.

Man blir lite fundersam över rättssäkerheten i detta land för vad kan hända om det finns starkare skäl som vänskaps/släktband, privat fiendskap eller mutor?

De är bevisligen kapabla att blunda för objektiva fakta, övertolka och förvränga saker för att de till varje pris vill få någon fälld av något randigt skäl.

Vänskapskorruption mellan polis, åklagare och domare leder till korrupta domar

”Kan man alltid lita på Sveriges domstolar och advokater? Mitt svar är – nej, inte i vissa lägen. Det vill säga, inte då någon anställd eller auktoriserad uppdragstagare i rättsväsendet är part i målet eller utredningen.”

Problemet med ska vi kalla det kollegial vänskapskorruption som leder till korrupta domar verkar vara utbrett inom rättsväsendet och det är bekymmersamt.

Dessutom verkar många jurister (advokater, åklagare, domare o.s.v) vilja bli jurister för att lära sig hitta kryphål i lagen, så vissa juristers mentalitet passar nog inte för åklagare eller domaryrkena.

Sen är det trots allt en advokats jobb är att få sin klient frikänd, så en advokat kan bara räknas som korrumperad om denne inte fullgör sin skyldighet och gör allt som står i sin makt för att få sin klient frikänd.

Många advokater har även starkt rättspatos och vill försvara David mot Goliath och ge sin klient ett bra försvar.

MEN det är inte en åklagares eller domares jobb att få någon fälld till varje pris, och där tror jag vinnarinstinkten, prestige, fördomsfullhet och även vänskapskorruption ofta sätter käppar i hjulet för rättvis behandling.

Polis, åklagare och domstolar håller varandra om ryggen och agerar i samförstånd

”En bild målas upp av hur polis, åklagare och domstolar som håller varandra om ryggen och agerar i samförstånd. Mot detta står försvarsadvokater som upplever att deras roll i rättsprocessen reducerats till en form av dekorativ rekvisita.”

Försvararen som anklagar rättsväsendet

Många advokater vill nog ge sina klienter bästa möjliga försvar även om det säkert finns oseriösa advokater med, men om polis, åklagare och domstolar redan på förhand bestämt sig och låter det gå prestige i det så sätts hela rättssystemet ur spel.

Rättvisa bygger på att det ska finnas en balans mellan åklagare och försvar men tyvärr har åklagaren nästan alla resurser till sitt förfogande och den åtalade väldigt små.

Det i kombination med ohederliga poliser, åklagare och domare som agerar i samförstånd kan lätt leda till justitiemord och att oskyldiga blir dömda eller att skyldiga slipper undan.

Men vissa advokater är kanske även kompis med åklagare och domare så frågan är hur opartiska dessa är i sådana fall?

I normalfallet är det kanske ingen fara för korrumperade advokater men i de fall där polis, åklagare och domare på förhand bestämt sig för att fälla någon av korrumperade skäl kanske de kan be om en väntjänst av vissa advokater, och välja att tilldela en advokat till den åtalade som går i deras ledband för att säkra en fällande dom?

I de fall advokater betett sig felaktigt verkar det även vara svårt att få ut skadestånd av dem i rätten då rättsväsendet vill upprätthålla den falska bilden av sin ofelbarhet.

Frågan är om den form av korruption som det svenska rättsväsendet verkar vara infekterad av inte syns i mätningar trots att det drabbar många oskyldiga varje år då både oskyldiga döms eller skyldiga med rätt yrken/kontakter går fria p.g.a detta?