Är kvinnor bättre eller sämre ledare än män?

De drar lite väl höga växlar i Harvardstudien för skillnaderna är små i denna studie som dessutom baseras på subjektiva åsikter hos respondenterna.

Sen verkar ingen ha tänkt på att det bland kvinnor bara är de mest drivna som vill bli chefer p.g.a prioriteringar, och kanske känner att de måste överbevisa folk så det snedvrider resultatet, men allt kommer jämna ut sig i takt med att det blir vardag vilket det kanske redan blivit i sverige…

Sen är domänförståelsen fortfarande lika viktig och den fås med erfarenhet och fallenhet, så att du är en bra chef inom en domän innebär inte att du kommer bli det i en annan domän.

Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills

Det finns även andra studier som visat att skillnaderna är så marginella att de i praktiken är betydelselösa, så denna och liknande artiklar måste kanske betraktas som politisk propaganda. Ni kan läsa följande artikel av Peter Österberg för perspektiv på saken.

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?

Sen har vi ett annat problem med kvinnliga chefer och det är att man ofta blir anklagad för att vara sexistisk o.s.v om man har åsikter om en kvinna som är en dålig chef vilket är tragiskt.

Tror även det börjar bli mindre känsligt i takt med att fler kvinnor blivit chefer, för verksamheten drabbas lika hårt av dåliga chefer oavsett kön.

Jag tycker vi borde sluta med hela denna könskrigsdebatt som pågått och börja betrakta folk som individer istället och fokusera mer på deras kompetens.

Is There A ‘Feminist’ Way To Critique Bad Women Bosses?

Svaret på frågan i rubriken är i varje fall att de könsbaserade skillnaderna mellan mäns och kvinnors ledarskap är så marginellt att det inte har någon praktisk betydelse.

Det finns faktiskt inga skäl till att kvotera in kvinnor som chefer i mansdominerade yrken eller män i kvinnodominerad för att få till någon sorts hypotetisk könsperspektivssbalans i ledarskapet och därigenom ofta diskriminera den mest kompetenta, utan man ska låta individens kompetens och inte könet avgöra.