Är kvinnor bättre eller sämre ledare än män?

De drar lite väl höga växlar i Harvardstudien för skillnaderna är små i denna studie som dessutom baseras på subjektiva åsikter hos respondenterna, så i praktiken har det nog ytterst marginell betydelse.

Sen verkar ingen ha tänkt på att det bland kvinnor bara är de mest drivna som vill bli chefer p.g.a prioriteringar, och kanske känner att de måste överbevisa folk så det snedvrider resultatet, men allt kommer jämna ut sig i takt med att det blir vardag vilket det kanske redan blivit i sverige…

Sen är domänförståelsen fortfarande lika viktig och den fås med erfarenhet och fallenhet, så att du är en bra chef inom en domän innebär inte att du kommer bli det i en annan domän.

Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills

Skillnaden mellan kvinnligt och manligt ledarskap är betydelselös

Det finns även andra studier som visat att skillnaderna är så marginella att de i praktiken är betydelselösa, så ovanstående och liknande artiklar måste kanske betraktas som politisk propaganda och inte objektiv sanning.

Ni kan läsa följande artikel av Peter Österberg för perspektiv på saken och vetenskapligt baserade åsikter om kvinnligt och manligt ledarskap.

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?

Får man kritisera en dålig kvinnlig chef?

Sen har vi ett annat problem med kvinnliga chefer och det är att man ofta blir anklagad för att vara sexistisk o.s.v om man har åsikter om en kvinna som är en dålig chef, vilket är tragiskt och kan förklara de marginellt bättre omdömen kvinnor fick i undersökningen.

Tror även det börjar bli mindre känsligt i takt med att fler kvinnor blivit chefer, för verksamheten drabbas lika hårt av dåliga chefer oavsett kön.

Jag tycker vi borde sluta med hela denna könskrigsdebatt som pågått och börja betrakta folk som individer istället och fokusera mer på deras kompetens.

Is There A ‘Feminist’ Way To Critique Bad Women Bosses?

Kön och könsfördelning har ingen betydelse utan det är kompetensen som är viktigast

Svaret på frågan i rubriken är i varje fall att de könsbaserade skillnaderna mellan mäns och kvinnors ledarskap är så marginellt att det inte har någon praktisk betydelse.

Det finns faktiskt inga skäl till att kvotera in kvinnor som chefer i mansdominerade yrken eller män i kvinnodominerad för att få till någon sorts hypotetisk könsperspektivssbalans i ledarskapet och därigenom ofta diskriminera den mest kompetenta, utan man ska låta individens kompetens och inte könet avgöra.

Dessutom är det inte längre tillåtet att diskriminera majoritetskönet för att uppnå jämn könsfördelning utom när skillnaderna är så små att de i praktiken saknar betydelse, och könsfördelningen i sig har ytterst liten betydelse.

Det är i praktiken kompetensbaserade tillsättningar som gäller numera efter ett beslut i EU domstolen, för då blir ingen diskriminerad oavsett kön eller könsfördelning.

Undantag från förbudet mot diskriminering