Vanligare än man tror att psykopater är målsägare och duperar myndigheter

”Vanligare än man tror är det psykopaten som är målsägare. Den använder sig alltså av olika myndigheter för att nå sina syften. Tyvärr brister det i kunskap om psykopati hos oss alla och våra myndigheter är inga undantag.”

Psykopater är ofta målsägare i rättegångar, duperar domstolarna och får sina offer oskyldigt dömda för brott

Måste säga att psykopater är ett intressant ämne och det är inte är de öppet kriminella psykopaterna som är den största faran utan de som är ulvar i fårakläder, dessa kan oftast fortsätta verka i lönndom livet ut och utnyttja allt och alla.

Ännu intressantare att målsägare i rättegångar ofta är de verkliga förövarna när man har med psykopater att göra, men då är de också väldigt duktiga på att dupera och lura folk inklusive rättsväsendet.

Kombinera sen det med att psykopatiska målsägare kanske jobbar inom yrken som ger hög social status och högt anseende (vilket psykopater ofta strävar efter att uppnå med sina egna metoder…) så har ni ett ”receipt for distaster”.

Man kan undra hur många människor som fått sina liv förstörda av den här sortens individer där de dessutom lyckats dupera alla så till den grad att de fått dem att tro det är offret som är skurken och får denne oskyldigt dömd för brott?

Psykopater är skadliga individer som både myndigheter, företag och personer måste lära sig genomskåda för lögner och intriger är deras främsta vapen.

Myndigheterna låter sig duperas och manipuleras och blir på så sätt verktyg åt psykopaten

Ni kan bli oskyldigt dömda för brott t.ex. olaga hot p.g.a psykopatens lögner och rättsväsendets brister

Med tanke på hur psykopater beter sig kan det nog bli rätt hårda diskussioner med en sådan som kan riskera falla under detta, så olaga hot är ett bra exempel på vad ni kan bli anklagad för av en psykopatisk person.

Lagen om om olaga hot är nämligen lite för bred i sitt objektiva rekvisit och räknar in för mycket som olaga hot baserat på mottagarens subjektiva känslor och inte bara uttalade hot som man skulle kunna tro, så den kan missbrukas av både bra lögnare och korrumperade eller för känslosamma rättvisans tjänare som vill fälla någon till varje pris.

Men ni kan även ha använt hårda ord men inga uttalade hot mot en person som inte är psykopat men däremot överkänslig för att denne inte heller betett sig hederligt och förtjänade en uppläxning (att sen en psykopat i ett sådant mål skulle göra allt för att framstå som överkänslig är en annan sak).

Om ni då omöjligen kunde veta att personen var överkänslig utan kanske tvärtom baserat på personens lögnaktiga och falska beteende eller yrke trodde denne var rätt tålig, som t.ex. en socialsekreterare, kriminalvårdare, polis eller präst förväntas vara då de blir rätt härdade av sitt jobb då de hanterar mycket mänskligt elände, så personer med ett klent psyke klarar inte av att jobba i dessa yrken.

Då är inte det subjektiva rekvisitet om att ni hade eller borde förstått att det kunde framkalla allvarlig fruktan uppfyllt och ni har inte gjort er skyldiga till olaga hot då inga hot om våld mot person eller egendom heller uttalades när ni läxade upp personen.

Rättsväsendet kan vilja straffa dig ändå av godtyckliga eller känslomässiga skäl för att vissa yrkesgrupper tillhör de ”goda”, eller för att de tycker lite för synd om målsägaren och därför anse att det ändå är uppfyllt bara för att kunna fälla dig, så du i praktiken blir utsatt för rättsröta och justitiemord.

Då det subjektiva rekvisitet om avsikt och uppsåt är en subjektiv bedömning rätten gör som kan bli väldigt godtycklig, kan det vara svårt att göra något åt det.

Lagen är inte lika ofelbar och rättvis som många tror utan rätt godtycklig många gånger och rättsväsendet i vissa fall korrumperat, så det är inte bara med psykopater faran för att bli oskyldigt dömd föreligger.

Jag kan rekommendera er att även läsa mina inlägg:

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

Hur du förbereder dig inför en rättegång mot psykopaten så du inte blir oskyldigt dömd

”Om det kommer till en förhandling i tingsrätten, oavsett om det är det du som har gjort en anmälan eller om det är du som är åtalad, tänk då på följande:”

24 viktiga saker du måste tänka på vid en rättsak mellan dig och en psykopat

Går det så långt att du och psykopaten hamnar i tingsrätten med varandra så tar ovanstående sida upp de 24 viktigaste sakerna du måste tänka på för att ha en rimlig chans att vinna mot och avslöja psykopaten.

Läs på dem och fråga din advokat om vad dessa innebär vid tveksamheter, för du får generellt bara en enda chans och det är i tingsrätten och det kan bli ditt livs viktigaste strid, så du måste försöka avslöja psykopaten.

Den högre instansen hovrätten går generellt sett på tingsrättens bedömning och Högsta domstolen tar bara upp prejudicerande fall och fall där uppenbara fel i rättssak begåtts, så gör du bort dig i tingsrätten och låter dig bli överkörd av psykopaten så denne lyckas dupera rätten och du inte lyckas avslöja psykopaten är det oftast kört.

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.