Vanligare än man tror att psykopater är målsägare i rättegångar och duperar myndigheter

”Vanligare än man tror är det psykopaten som är målsägare. Den använder sig alltså av olika myndigheter för att nå sina syften. Tyvärr brister det i kunskap om psykopati hos oss alla och våra myndigheter är inga undantag.”

Myndigheterna låter sig duperas och manipuleras och blir på så sätt verktyg åt psykopaten

Psykopater är ofta målsägare i rättegångar, duperar polis, åklagare och domstolarna och får sina offer oskyldigt dömda för brott

Måste säga att psykopater är ett intressant ämne och det är inte är de öppet kriminella psykopaterna som är den största faran utan de som är ulvar i fårakläder, för dessa kan ofta fortsätta verka i lönndom livet ut och utnyttja allt och alla.

Ännu intressantare att målsägare i rättegångar ofta är de verkliga förövarna när man har med psykopater att göra, men då är de också väldigt duktiga på att dupera och lura folk inklusive rättsväsendet.

Dessutom är det bevisligen så att rättsväsendet bitvis är både inkompetent, partiskt och korrumperat så de är kanske i vissa situationer lite för lättlurade eller partiska.

Kombinera sen det med att psykopatiska målsägare kanske jobbar inom yrken som ger hög social status och högt anseende (vilket psykopater ofta strävar efter att uppnå med sina egna metoder…) så har ni ett ”receipt for distaster”.

Man kan undra hur många människor som fått sina liv förstörda av den här sortens individer där de dessutom lyckats dupera alla så till den grad att de fått dem att tro det är offret som är skurken och får denne oskyldigt dömd för brott?

Psykopater är skadliga individer som både myndigheter, företag och personer måste lära sig genomskåda för lögner och intriger är deras främsta vapen.

Ni kan bli oskyldigt dömda för brott som t.ex. olaga hot, ofredande eller våldtäkt p.g.a psykopatens lögner och rättsväsendets brister

Med tanke på hur psykopater beter sig kan det nog bli rätt hårda diskussioner med en sådan som kan riskera falla under detta, så olaga hot och ofredande är bra exempel på vad ni kan bli anklagad för av en psykopatisk person.

Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Lagen om om olaga hot är nämligen lite för bred i sitt objektiva rekvisit och räknar in för mycket som olaga hot baserat på mottagarens subjektiva känslor och inte bara uttalade hot som man skulle kunna tro, så den kan missbrukas av både bra lögnare och korrumperade eller för känslosamma rättvisans tjänare som vill fälla någon till varje pris.

Men ni kan även ha använt hårda ord men inga uttalade hot mot en person som inte är psykopat men däremot överkänslig för att denne inte heller betett sig hederligt och förtjänade en uppläxning (att sen en psykopat i ett sådant mål skulle göra allt för att framstå som överkänslig är en annan sak).

Om ni då omöjligen kunde veta att personen var överkänslig utan kanske tvärtom baserat på personens lögnaktiga och falska beteende eller yrke trodde denne var rätt tålig, som t.ex. en socialsekreterare, kriminalvårdare, polis eller präst förväntas vara då de blir rätt härdade av sitt jobb då de hanterar mycket mänskligt elände, så personer med ett klent psyke klarar inte av att jobba i dessa yrken.

Då är inte det subjektiva rekvisitet om att ni hade eller borde förstått att det kunde framkalla allvarlig fruktan uppfyllt och ni har inte gjort er skyldiga till olaga hot då inga hot om våld mot person eller egendom heller uttalades när ni läxade upp personen.

Rättsväsendet kan vilja straffa dig ändå av godtyckliga eller känslomässiga skäl för att vissa yrkesgrupper tillhör de ”goda”, eller för att de tycker lite för synd om målsägaren och därför anse att det ändå är uppfyllt bara för att kunna fälla dig, så du i praktiken blir utsatt för rättsröta och justitiemord.

Då det subjektiva rekvisitet om avsikt och uppsåt är en subjektiv bedömning rätten gör som kan bli väldigt godtycklig, kan det vara svårt att göra något åt det.

Samma sak gäller våldtäkt som också kan vara rätt subjektiv och godtycklig både på grund av den nya samtyckeslagen och därför att åtal som enbart baserar sig på stödbevisning tillåts, så en kvinnlig psykopat kan mycket väl tänkas göra en falsk våldtäktsanmälan vilket ni kan läsa mer om i mitt inlägg om omoraliska lagar.

Vi har lagar som är direkt omoraliska och behöver ändras

Lagen är inte lika ofelbar och rättvis som många tror utan rätt godtycklig många gånger och rättsväsendet i vissa fall korrumperat, så det är inte bara med psykopater faran för att bli oskyldigt dömd föreligger.

Hur du förbereder dig inför en rättegång mot psykopaten så du inte blir oskyldigt dömd

”Om det kommer till en förhandling i tingsrätten, oavsett om det är det du som har gjort en anmälan eller om det är du som är åtalad, tänk då på följande:”

24 viktiga saker du måste tänka på vid en rättsak mellan dig och en psykopat

Går det så långt att du och psykopaten hamnar i tingsrätten med varandra så tar ovanstående sida upp de 24 viktigaste sakerna du måste tänka på för att ha en rimlig chans att vinna mot och avslöja psykopaten.

Läs på dem och fråga din advokat om vad dessa innebär vid tveksamheter, för du får generellt bara en enda chans och det är i tingsrätten och det kan bli ditt livs viktigaste strid, så du måste försöka avslöja psykopaten.

Den högre instansen hovrätten går generellt sett på tingsrättens bedömning och Högsta domstolen tar bara upp prejudicerande fall och fall där uppenbara fel i rättssak begåtts, så gör du bort dig i tingsrätten och låter dig bli överkörd av psykopaten så denne lyckas dupera rätten och du inte lyckas avslöja psykopaten är det ofta kört.

Ni bör använda mycket tid till att läsa igenom förundersökningen på både längden och tvären och även begära ut den så kallade slasken för att hitta eventuella lögner och motsägelser från målsägaren innan rättegången o.s.v.

Er advokat bör även hålla egna vittnesförhör med lämpliga personer som kan tänkas ha uppgifter som motsäger målsägaren och planera för att korsförhöra målsägaren under rättegången enligt konstens alla regler för att avslöja denne vilket kräver en engagerad advokat.

Jag kan rekommendera er att även läsa nedan inlägg om den aspekten av rättsväsendet.

Många nämndemän är inkompetenta, fördomsfulla och partiska

Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

Ett korrumperat rättsväsende fungerar som en sorts maffia

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.