Vanligare än man tror att psykopater är målsägare och duperar myndigheter

”Vanligare än man tror är det psykopaten som är målsägare. Den använder sig alltså av olika myndigheter för att nå sina syften. Tyvärr brister det i kunskap om psykopati hos oss alla och våra myndigheter är inga undantag.”

Psykopater är ofta målsägare i rättegångar och ljuger och duperar domstolarna

Måste säga att psykopater är ett intressant ämne och det är inte är de öppet kriminella psykopaterna som är den största faran utan de som är ulvar i fårakläder, dessa kan oftast fortsätta verka i lönndom livet ut och utnyttja allt och alla.

Ännu intressantare att målsägare i rättegångar ofta är de verkliga förövarna när man har med psykopater att göra, men då är de också väldigt duktiga på att dupera och lura folk inklusive rättsväsendet.

Kombinera sen det med att psykopatiska målsägare kanske jobbar inom yrken som ger hög social status och högt anseende (vilket psykopater ofta strävar efter att uppnå med sina egna metoder…) så har ni ett ”receipt for distaster”.

Man kan undra hur många människor som fått sina liv förstörda av den här sortens individer där de dessutom lyckats dupera alla så till den grad att de fått dem att tro det är offret som är skurken?

Psykopater är skadliga individer som både myndigheter, företag och personer måste lära sig genomskåda för lögner och intriger är deras främsta vapen.

Myndigheterna låter sig duperas och manipuleras och blir på så sätt verktyg åt psykopaten

I en rättegång måste du försöka avslöja psykopaten

”Om det kommer till en förhandling i tingsrätten, oavsett om det är det du som har gjort en anmälan eller om det är du som är åtalad, tänk då på följande:”

24 viktiga saker du måste tänka på vid en rättsak mellan dig och en psykopat

Går det så långt att du och psykopaten hamnar i tingsrätten med varandra så tar ovanstående sida upp de 24 viktigaste sakerna du måste tänka på för att ha en rimlig chans att vinna mot och avslöja psykopaten.

Läs på dem och fråga din advokat om vad dessa innebär vid tveksamheter, för du får generellt bara en enda chans och det är i tingsrätten och det kan bli ditt livs viktigaste strid, så du måste försöka avslöja psykopaten.

Den högre instansen hovrätten går generellt sett på tingsrättens bedömning och Högsta domstolen tar bara upp prejudicerande fall och fall där uppenbara fel i rättssak begåtts, så gör du bort dig i tingsrätten och låter dig bli överkörd av psykopaten så denne lyckas dupera rätten och du inte lyckas avslöja psykopaten är det oftast kört.

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.