Vanligare än man tror att psykopater är målsägare och duperar myndigheter

”Vanligare än man tror är det psykopaten som är målsägare. Den använder sig alltså av olika myndigheter för att nå sina syften. Tyvärr brister det i kunskap om psykopati hos oss alla och våra mydigheter är inga undantag.”

Måste säga att psykopater är ett intressant ämne och det är inte är de öppet kriminella psykopaterna som är den största faran utan de som är ulvar i fårakläder, dessa kan oftast fortsätta verka i lönndom livet ut och utnyttja allt och alla.

Ännu intressantare att målsägare i rättegångar ofta är de verkliga förövarna när man har med psykopater att göra, men då är de också väldigt duktiga på att dupera och lura folk inklusive rättsväsendet.

Kombinera sen det med att psykopatiska målsägare kanske jobbar inom yrken som ger hög social status och högt anseende (vilket psykopater ofta strävar efter att uppnå med sina egna metoder…) så har ni ett ”receipt for distaster”.

Man kan undra hur många människor som fått sina liv förstörda av den här sortens individer där de dessutom lyckats dupera alla så till den grad att de fått dem att tro det är offret som är skurken?

Psykopater är skadliga individer som både myndigheter, företag och personer måste lära sig genomskåda för lögner och intriger är deras främsta vapen.

via Duperade myndigheter – www.psykopati.se