Hur långt över gränsen är statliga myndigheter beredda att gå för att kunna anställa vem de vill

”Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten – genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen – avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att – med eller utan vite – erbjuda klaganden anställningen i fråga.”

AD 2018 nr 24

Ovanstående artikel om hur blatant polismyndigheten beter sig när de vill kunna anställa vem dem vill och även hur skrupelfritt de behandlade både Conny Andersson och Peter Springare när de ville bli av med dem och det faktum att man lite för ofta får höra talas om statliga myndigheter som struntar fullständigt i lagen om offentlig anställning som kräver att man rekryterar främst baserat på kompetens och inte baserat på personkännedom (nepotism), kön (feminism) eller ålder (ålderism) fick mig att börja fundera på hur långt över gränsen vissa chefer på statliga myndigheter är beredda att gå för att kunna anställa vem de vill.

Därför har jag tänkt ut ett hypotetiskt scenario som exemplifierar hur illa det skulle kunna bli om de rekryterande cheferna för den statliga tjänsten i fråga är väldigt skrupelfria och den mest kompetenta och lämpliga vägrar acceptera att denne blir både köns och åldersdiskriminerad på en och samma gång och även utsatt för förtal när han överklagar tillsättningen till statens överklagandenämnd för att de ska kunna berättiga att de inte anställde honom eller ens kallade honom på intervju.

Det förtalet köper dessutom statens överklagandenämd helt okritiskt trots att han i inlagan efter bevisar att förtalet inte kan vara sant då det är nästan omöjligt att få rätt hos statens överklagandenämnd ens i solklara fall och de nästan alltid ställer sig på den statliga myndighetens sida.

Vilket kan bero på att den nämnden består av andra chefer på statliga myndigheter runt om i landet så de är i praktiken jäviga och hela upplägget är korrupt, så man kan fråga sig hur lämplig det är att den nämnden består av chefer som kanske eller kanske inte agerar i egenintresse.

Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

Tyvärr har även förvaltningsdomstolarnas beteende i fall där statliga myndigheter är anklagade påvisat att till och med juristdomare (som också är statligt anställda…) beter sig alldeles för partiskt till förmån för den statliga myndigheten, så även om det hade varit ett bättre alternativ än en nämnd som består av indirekt jäviga chefer så är inte det heller tillräckligt för att kunna betraktas som opartiskt och rättvist.

Men vidare till scenariot då ni nu har bakgrunden klar för er.

Han söker en tjänst han är mycket kompetent och lämplig för hos en statliga myndigheten

”De senaste åren har antalet personer som fått bifall när de överklagat en statlig tjänstetillsättning minskat. 2020 var det bara en person som fick rätt. Den myndighet som fick bakläxa var Kriminalvården.”

Bara en person fick rätt i överklagandenämnden

Han söker en tjänst på den statliga myndigheten som han inte ens blir kallad till intervju för och av ren nyfikenhet begär han ut ansökningshandlingarna för de som sökt jobbet för att se hur mycket mer kompetenta än honom de är.

Till sin förvåning upptäcker han att han är den överlägset mest kompetenta och lämpade sökanden och att den de valt att anställa inte ens är hälften så kompetent som honom, vilket gör honom rätt sur för en statlig myndighet har ett lagstadgat ansvar att anställa den mest kompetenta och lämpade och han har redan då levt i ekonomisk och social misär i alldeles för många år sedan det företag han jobbade på gick i konkurs, så han överklagar till Statens Överklagandenämnd.

I den statliga myndighetens första inlaga i det ärendet så anger de som skäl till att inte ha anställt honom eller ens ha kallat honom till intervju att de pratat med en chef på ett tidigare jobb han haft och denne ska ha sagt att han han är otrevlig och oförskämd vilket gjorde honom riktigt förbannad när han läste det, för den chefen har inga som helst egna skäl till att säga det och han har bara varit schysst och tillmötesgående mot denne, så när han läser det kan han knappt tro det är sant.

Han har som tur är massor av mejl korrespondens mellan honom och den chefen som bevisar att chefen omöjligen ha några egna skäl till att ge honom ett dåligt omdöme eller påstå att han är otrevlig och oförskämd som han skickar in i nästa inlaga.

Då tar den statliga myndigheten tillbaka sitt påstående om att chefen skulle ha sagt att han är otrevlig och oförskämd och försökte släta över det, och chefen de påstår skulle ha sagt det förnekar att han skulle ha sagt något sådan, men en statlig myndighet påstår knappast något sådant i skriftlig form om det inte har skett också.

”Bedömningsgrunder vid anställning

4 § Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.”

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Trots att han lyckas bevisa att påståendet om att han är otrevlig och oförskämd inte kan var sant, att den statliga myndigheten till och med tar tillbaka det i sin nästa inlaga, att det är det enda skäl de har till att inte ha anställt honom och han är mer än dubbelt så kompetent och lämpad som den de anställde så låter ändå Statens Överklagandenämnd den statliga myndigheten slippa undan med sitt uppenbara lagbrott.

I princip bör det vara frågan om korruption vid två olika statliga organ och dessutom förtal mot honom av minst den rekryterande chefen på den statliga myndigheten och även från chefen de påstår gav omdömet i denna historia.

Han vill självklar veta vems skitsnack chefen i fråga fört vidare då chefen inte kan ha några egna skäl, så han pressar både honom och den statliga myndigheten rätt hårt för att få dem att berätta och även ställa upp och vittna mot källan till det så han kan sätta stopp för det, men bägge vägrar och den statliga myndigheten säger bara att de sagt allt de har att säga och chefen förnekar att han skulle ha sagt det alls.

Då den typen av skitsnack lätt kan förstöra en persons jobbchanser och försörjningsmöjlighet på små och medelstora orter där alla i en bransch känner varandra mer eller mindre och tvinga den som är utsatt att leva i ekonomisk och social misär vilket är precis vad som händer honom, så det är rätt allvarliga saker.

Den statliga myndigheten anställer något år senare den chef de påstod hade förtalat honom

”Även om mutföreteelser anses mindre vanligt i Sverige pekas risken för nepotism ut som besvärande när GRECO publicerar sin femte granskning av Sveriges efterlevnad av åtagandena i Europarådets konventioner mot korruption.”

Hur allvarlig är korruptionen inom statliga myndigheter, förvaltningar och rättsväsendet

En intressant sak att beakta i sammanhanget för att belysa den vänskapskorruption som är vanligt förekommande inom sociten på de flesta orter där cheferna ofta känner varandra privat med, är att den statliga myndigheten som påstår sig ha höga moraliska krav på dem de anställer något år senare går och anställer den chef de påstod skulle ha gett honom det dåliga omdömet som chef på en av sina avdelningar.

Det framstår som oerhört underligt då de vid det laget visste att han ljugit om honom och dessutom väldigt skadliga lögner som han inte hade minsta eget skäl för, om det är så att han verkligen sagt det de påstod i sin första inlaga.

Den andra alternativa förklaringen är att den statliga myndigheten hittade på det dåliga omdömet och anställde den tidigare chefen som någon sorts plåster på såret.

Ingen av dessa två logiska förklaringar är till den statliga myndighetens fördel i denna historia och kanske inte till den berörda chefens heller, för varför skulle denne ens vilja jobba åt den statliga myndigheten om de ljugit om saker han sagt som riskerar få honom att framstå som en samvetslös lögnare och till och med bli åtalad och dömd för förtal.

Sen är både den rekryterande chefen på den statliga myndigheten och chefen som gav omdömet i denna historia boende på samma ort sen ca 20 år och känner varandra mer eller mindre sedan lika många år, så man kan i denna historia även starkt misstänka att det handlar om vänskapskorruption och tjänster och gentjänster som är den tredje förklaringen.

På den orten har det i denna historia redan innan han överklagade tjänsten uppstått väldigt mycket både spekulativt och illvilligt skitsnack om honom på grund av några konflikter han haft med vissa personer som varit riktigt genomjävliga mot honom och börjat snacka mycket skit om honom som hämnd för det.

Förtalet kan därför även grunda sig i det privata skitsnacket de kanske fått höra som uppstått p.g.a konflikterna då han har haft oturen att råka ut för några riktigt hemska personer under sin tid som boende på orten som dessa kanske är lite bekanta med.

De blir då kanske tvungna att skriva om det till yrkesmässigt skitsnack om det egentligen gäller privata icke legitima saker.

I sådana här fall kan den förklaringen vara aktuell om det bland dessa finns många personer som snackat skit, orten är ett litet eller medelstort ställe där alla är mer eller mindre bekanta och han som i detta fall inte är från orten utan en utböling, för etablissemanget som har makten att förstöra folks liv är en liten klick på sådana orter.

Den tidigare chefen lurar honom att tacka nej till en tillsvidareanställning på annat företag

Ursprungligen anställer denne chef honom för en kortare 6 månaders projektanställning som chefen också låg på honom hårt om och skrev kontrakt med honom om nån månad innan det skulle starta.

Uppdraget blir dock försenat så han söker då ett sommarvikariat på ett annat företag för att ha en inkomst under väntetiden.

P.g.a deras kund blir starten preliminärt uppskjuten några månader och ska dra igång i September igen så ett sommarvikariat passar bra för att fylla luckan och chefen som är extremt intresserad av att anställa honom får honom att lova att inte börja jobba åt någon annan efter sommarvikariatet.

Det leder till att han tackade nej till att få en tillsvidare anställning på det företag han då hade sommarvikariat hos när sommarvikariatet börjar närma sig sitt slut eftersom jobbet på chefens företag är närmare det som är han primära yrke, han redan hade skrivit på anställningskontraktet för projektanställningen och gett sitt ord till chefen att påbörja uppdraget direkt på måndag när sommarvikariatet upphör.

Det ska sen visa sig vara den enda fasta jobbchansen han fick på 13 år innan han äntligen får en ny tillsvidareanställning inom sitt yrke, för han har i denna historia redan fått kämpa i motvind och leva i social och ekonomisk misär i 7 år innan den chefen lurade honom att tacka nej till fortsatt anställning på sommarvikariatet genom att lova guld och gröna skogar.

Han hinner i vilket fall inte vara hos chefens företag mer än ett par veckor efter sommarvikariatet innan de återigen får besked om att kunden som är en statlig myndighet p.g.a lagändringar prioriterat om sin produktportfölj helt, så uppdraget han var anlitad till blir uppskjutet på obestämd tid och hans projektanställning tar därför slut i förtid.

Han fortsätter därför plugga på universitetet för att få en inkomst som åtminstone ger mat på bordet för mer än så räcker det inte till (lån är i.o.f ingen inkomst, men ni förstår vad som menas), samtidigt som han försöker stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden och göra det bästa av situationen i väntan på att chefen ordnat ett nytt uppdrag åt honom.

I efterhand tror han även att han kanske gick den utbildningen i onödan eftersom han redan hade en liknade utbildning i bagaget och erfarenhet inom yrket om det är skitsnack som gjorde det svårt för honom att få ett nytt jobb även innan detta.

Den tidigare chefen går från att jaga honom med blåslampa i nästan 1 år till totalt ointresse helt utan egna skäl till det

En annan mycket intressant aspekt i denna historia som jag lagt till för att göra beteende riktigt suspekt hos den chef den statliga myndigheten påstår skulle ha gett honom det dåliga omdömet är att denne efter att ha jagat honom med blåslampa i nästan 1 år för att få honom att börja jobba åt dem, helt plötsligt tappade intresset för honom utan någon orsak 1 1/2 år tidigare.

Efter att uppdraget avslutas i förtid p.g.a deras kunds omprioriteringar fortsätter chefen jaga honom med blåslampa i 7 månader till för att få honom att lova att inte börja jobba åt någon annan för han vill ge honom en tillsvidare anställning så fort de fått in ett nytt lämpligt uppdrag.

Det är hela tiden frågan om att de inom en snart framtid kommer ha ett nytt uppdrag åt honom och att han då ska få tillsvidare anställning, så han söker inte ens jobb någon annanstans p.g.a det eftersom han är av den gamla skolan där man håller sitt ord.

Tills deras intresse helt plötsligt och oförklarligt tvärdör dagen innan han ska på en nytt möte med chefen för ett lämpligt uppdrag de fått in och skriva på anställningskontraktet, vilket är allt annat än normal med tanke på att han bara varit schysst och tillmötesgående mot chefen och företaget i fråga.

Han söker även efter det 2 mycket lämplig tjänster till på det berörda företaget innan tjänsten han överklagar på den statliga myndigheten, så bevisligen har företaget fått in mycket lämpliga tjänster som passar honom men blir då inte ens kallad till intervju, så skillnaden på deras intresse är extrem och helt oförklarlig sett till legitima orsaker.

Totalt jagar alltså denne chef honom med blåslampa i nästan ett 1 år och får honom att tro att det snart är dags så han inte ska söka jobb någon annanstans, vilket fick honom att tacka nej till en tillsvidare anställning på företaget han hade ett sommarvikariat hos.

När en chef så totalt ändrar sitt intresse för en utan att ha några som helst egna skäl till det så måste man börja misstänka saker, och han tyckte självklart redan då att det var jättekonstigt då han varit väldigt schysst och tillmötesgående mot chefen och företaget.

När han sen får läsa den statliga myndighetens påstående om det chefen skulle ha sagt om honom blir det därför logiskt att misstänka att orsaken till att han helt tappat intresset och aldrig mer visar intresse kan vara att han fått höra en massa skitsnack från någon av sina vänner och bekanta som fått honom att tappa intresset och som han sedan fört vidare till den statliga myndigheten.

Det blir då också logiskt att tro att det skitsnacket i såna fall måste har försiggått X antal år innan den berörda chefen blev indragen i det och sannolikt kan ha förstört många jobbchanser för honom.

Vid denna tidpunkten har han redan haft många knapra år bakom sig

Chefens löften som i denna historia säkert var sanna tills de inte lägre var det tillsammans med det skitsnack han måste ha blivit inblandad i senare då han abrupt tappade intresset kostade honom många år till av hans liv som han mer eller mindre får leva i ekonomisk och social misär.

Vid denna tidpunkten har han dessutom redan haft många knapra år bakom sig och under långa perioder knappt haft råd med mat för dagen, och börjar misstänka att det förekommit skitsnack på orten han flyttade till länge som de måste ha fått höra och blivit inblandade i som är orsaken till det.

Han har med andra ord alla skäl i världen att bli upprörd när han får läsa om det osanna och mycket skadliga omdöme den ombytlige chefen gav om honom till den statliga myndigheten, vilket får honom att ihärdigt och upprepade gånger kräva av både chefen och den statliga myndigheten att de ska berätta varifrån skitsnacket kommer och ställa upp och vittna mot den eller de personerna.

Den typen av skitsnack kan effektivt förstöra en persons jobbchanser och tvinga honom att leva i ekonomisk och social misär vilket är vad som hände honom, så det är inga harmlösa småsaker utan allvarliga saker som kan och i hans fall har ställt till allvarlig skada.

Verklig ekonomisk skada man kan åsamkas för utebliven inkomst på grund av förtal

Verklig ekonomisk skada som diskriminering kan orsaka

Så ni ska förstå hur stor verklig ekonomisk skada sådana här saker kan orsaka så kan ni läsa mitt inlägg om den ekonomiska skada åldersdiskriminering kan orsaka där jag gjort en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till ev inkomster av a-kassa personer kan ha haft. Som ni kommer se blir det på grund av ränta på ränta effekten snabbt frågan om väldigt stora pengar, så det är inga småsaker det handlar om.

Den ekonomiska skada som uppstått fram tills dess att han fick en ny tillsvidareanställning fortsätter även ränta på ränta effekten att ticka på för, så den verkliga ekonomiska skadan de är skyldiga till i denna historia fortsätter växa.

I den verkliga ekonomiska skadan finns däremot inte sveda och värk med och med tanke på att detta leder till att han blir tvungen att leva i ekonomisk och social misär 5 1/2 år till vilket inte är hälsosamt så är den moraliskt sett är mycket större (mångdubbelt), fast vi har så löjligt låga skadestånd för sånt i Sverige att det närmast är ett hån mot offren i sådan här fall.

Sen finns inte det faktum att det även kommer påverka hans pension negativt med, men jag har räknat på inkomst före skatt för att lite förenklat försöka kompensera för det.

Tabellen är däremot bra som exempel så ni ska förstå att man bara p.g.a den ekonomiska skadan sånt här orsakar har all rätt i världen att pressa chefer och statliga myndigheten stenhårt för att få dem att berätta sanningen och vittna så man kan sätta stopp för osant och skadligt skitsnack.

De försöker och lyckas utmåla honom som en psykiskt sjuk människa för att han drar logiska slutsatser och kräver rättvisa

Några år senare blir det en fortsättning på denna konflikt därför att det ytterligare skitsnack som uppstår på grund av att han pressar den statliga myndigheten och chefen att berätta sanningen återigen kostade honom en jobbchans och fick en chef som var starkt intresserad att helt abrupt tappa intresset för honom och han fick höra rykten om att det berodde på skitsnack som uppstått för att han pressade chefen och den statliga myndigheten att berätta sanningen och ställa upp och vittna.

Då får han helt enkelt nog och skäller ut den tidigare chefen rejält, kräver rättvisa och att chefen står för det han ställt till med och reparerar skadan.

Det leder till att den tidigare chefen polisanmäler honom för olaga hot och ofredande där han blir utmålad som en psykiskt sjuk person för att han drog de mest logiska slutsatserna angående det som hänt och vilka konsekvenser det sannolikt fått, och även undrade över hur mycket mer skitsnack som orsakats av den press han satte på både den statliga myndigheten och chefen som gav omdömet för att få dem att berätta vem som låg bakom skitsnacket och vittna.

De ryktena om att han skulle vara psykiskt sjuk som de försöker utmåla honom som p.g.a. detta och märkligt nog lyckas med i detta fall, får en enormt stor spridning och gör en situation som redan var nog illa redan innan 10 gånger värre och får väldigt många människor att börja bete sig oförklarligt avigt och fientligt mot honom och försöka förpesta hans tillvaro så mycket de kan efter det.

Chefen gör även i samma veva som han lyckas utmåla honom som en psykiskt sjuk galning som hotat honom och nu till och fått honom att frukta för sitt liv för att förstöra hans trovärdighet så ingen ska tro på det han säger i nästa andetag ett misstag i sin utsaga, som innebär att han erkänner att den press vår hjälte i denna historia satte på den statliga myndigheten och den tidigare chefen när han krävde att de berättade sanningen och erbjöd sig att vittna mot den som förtalat honom faktiskt har lett till ännu mer och värre skitsnack av inga andra skäl än ren ilvillja

Skitsnack av grov kaliber som högst sannolikt förstört ännu fler jobbchanser för honom då ingen vill anställa en psykiskt sjuk person i hans bransch, som dessutom är otrevlig och oförskämd vilket bara det räcker för att få chefer i hans bransch att tappa intresset.

Det innebär att hans funderingar och logiska slutsatser inte är en psykiskt sjuk persons svammel utan sanna och det står uttryckligen i chefens utsaga och anmälan så utredande poliser och framförallt åklagaren borde inte ha kunnat missa det, men de gjorde de i denna historia och väljer i stället att okritiskt tro på det mycket godtyckliga lekmannauttalandet där man starkt kan ifrågasätta målsägarnas motiv till det.

”Vid en kraftmätning i en domstol mellan den kränkta myndighetspersonen och ”din rätt till yttrandefrihet” kommer du alltid förlora eftersom domstolen är en myndighet och direkt kommer känna kollegial empati för din motpart, det är domstolen som ”genom fri bevisprövning” kan ljuga ihop vilken skit som helst och kalla det bevisning.”

Vad kan DU göra mot rättsröta ?

Man kan säga att chefen gör självmål men rätten låter i denna historia det passera och köper helt okritiskt dennes linje och agerar som Kaj Linna så fint uttryckt det åklagarens jultomte.

Godtyckligt beteende av folk inom rättsväsendet som borde veta bättre då det är deras jobb, men som andra inlägg på min blogg visat händer det ibland att rättsväsendet beter sig ungefär så här partiskt och godtyckligt, så en lämplig ingrediens i denna historia.

Orsaken till att jag valde just olaga hot som exempel i denna historia beror på att jag efter att ha undersökt den lagen kommit fram till att den tyvärr kan tillämpas väldigt subjektiv och godtycklig.

Den kan missbrukas av duktiga lögnare eller korrumperade personer inom rättsväsendet och att bli förbannad på sånt här och skälla ut de skyldiga är även det rätt vanligt, så ett sannolikt scenario.

Särskilt om dessa tillhör societeten på en ort som myndighetschefer ofta gör och därmed har hög trovärdighet.

De kanske till och med är bekanta med andra myndighetschefer inom rättsväsendet så rättsväsendet kan även vara partiskt i fall som dessa p.g.a. vänskapskorruption.

Ibland verkar rättsväsendet även vilja fälla någon av ena eller andra skälet till varje pris, vilket får dem att gå långt över gränsen och i princip kasta ut både lagboken och sitt sunda förnuft genom fönstret.

Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Till och med poliser som t.ex. Conny Andersson kan bli falskt åtalade för olaga hot och ofredande av korrumperade kollegor om de kräver sanning, heder och rättvisa.

Kan de göra så mot sina egna för att rädda sina skinn så kan det ännu lättare göra det mot vanliga människor med av korrumperade skäl.

Han hittar även andra oegentligheter i chefen utsaga som skapar starka tvivel om att denne ljuger

Han hittar även i denna historia andra oegentligheter i chefen utsaga som skapar starka tvivel om att denne ljuger om andra saker med vid det tillfället, som till exempel om hur rädd denne blev då vår hjälte skällde ut honom och krävde rättvisa.

Tyvärr gör han inte det redan då när denna rättstvist pågår utan först i efterhand när det redan är försent att överklaga vilket beror på att de lägger ut en dimridå som tar lite tid att ta sig igenom.

Sen har han i det läget inte någon direkt erfarenhet av hur juridik, rättegångar eller det svenska rättsväsende egentligen fungerar, utan har en rätt naiv och godtrogen syn på lagen och rättsväsendet som de flesta som läser detta, så ta det som en väckarklocka.

Han kan alltså i detta fall i efterhand bevisa att han inte är någon psykiskt sjuk galning utan faktiskt både har bevis för det som hänt och väldigt goda och starka skäl till att dra de slutsatser han drar angående hur mycket mer skitsnack och skada det lett till, och har även hittat starka bevis för att cheferna inte alls blev så rädd som de påstod när han skällde ut dem.

Dessutom kan inget av det han sa när han skällde ut chefen och krävde rättvisa i denna historia objektivt sett ens klassas som olaga hot om man ska tolka det i enlighet med lagens bokstav och andemening, för då krävs ett hot som bortom rimliga tvivel utgör hot om inte bara våld utan grovt våld och det finns inga hot om våld överhuvudtaget i hans utskällning.

Rättsväsendet går i detta fall över gränsen i sin vilja att fälla honom då de är väldigt partiska till förmån för cheferna, som bägge vid denna tidpunkt är chefer på den statliga myndigheten och tillhör societeten på orten.

”I dagens artikel redovisar vi svenska rättsväsendets system med skenrättegångar. En skenrättegång startar i de lägsta rättsinstanserna som tar ett märkligt beslut som sedan begravs av högre instanser genom att vägra prövningstillstånd. Alla tror domslutet är korrekt eftersom högre instans inte granskar domslutet men om du får veta att överläggningen för beslut om prövningstillstånd är hemliga och alla beslutsmotiveringar ignoreras ser vi beslut om prövningstillstånd för vad de verkligen är : skenrättegångar.”

Saklighet och svenska systemet med skenrättegångar : Ylva Norling Jönsson

Han blir alltså i denna historia i praktiken utsatt för ett justitiemord av ett extremt godtyckligt och partiskt rättsväsende, med i praktiken obefintlig chans att få prövningstillstånd och en ny rättegång då högre instanser ofta skyddar lägre instanser.

Inget av det han säger när han skäller ut dem kan nämligen i denna historia klassas som olaga hot som bortom rimliga tvivel utgör hot om grovt våld eller ens något våld alls, även om det är hårda ord han använder som de flesta gjort i samma situation vilket chefen påstår fick honom att frukta för sitt liv ändå.

För att spetsa till denna historia ytterligare kan vi säga att den person som fick jobbet har en far som är högre polisbefäl på orten som dessutom är privat bekant med den ena chefen, så rättsväsendets agerande kan även misstänkas bero på kollegial vänskapskorruption och rättsröta.

Detta låter kanske sanslöst och absurt men som många av mina blogginlägg om både statliga myndigheter, rättsväsendet, psykopater och skrupelfria chefer påvisar så kan det faktiskt hända om ett flertal olyckliga omständigheter sammanfaller.

Cheferna och deras vapendragare har i denna historia även en rätt bakvänd och självberättigande syn på saken som skrupelfria personer brukar ha vilket mitt utredande av skrupelfria och psykopatiska chefer i andra inlägg visar på, och även om det är deras ärliga åsikt så är den inte rättvisande eller objektiv.

Man kan tycka det är rätt märkligt att folk som beter sig korrumperat eller lögnaktigt och kostar folk jobb vilket tvingar dem att leva i ekonomisk och social misär börjar snacka ännu mer skit om dem för att de i ett sånt läge kräver heder, sanning och rättvisa av dem, men så fungerar skrupelfria personer.

Sånt här skitsnack går tyvärr oftast i okontrollerad spinn när folk ska försöka berättiga sitt eget dåliga beteende och riskerar att drabbas av de negativa konsekvenserna av det så det bara blir värre och värre tills man når vägs ände.

Sen är min personliga åsikt att en statliga myndigheten har ett absolut moraliskt ansvar att både följa lagen, att berätta sanningen och erbjuda sig att vittna i såna här situationer vilket cheferna i denna historia vägrar göra, så man gör inte ens något fel om man försöker pressa dem till det.

Han bli tvungen att fortsätta slåss mot förövarna och de nu rätt många inblandade medlöparna

Denna historia slutar alltså med att han blir polisanmäld, åtalad och dömd på grund av det skitsnack han försöker sätta stopp för, som i sin tur skapar ännu mer och ännu värre skitsnack och slutligen får honom utmålad som inte bara otrevlig och inte heller bara psykiskt sjuk, utan till slut utmålad som en mordhotande psykiskt sjuk galning vilket kan förstöra folk liv ordentligt.

I denna historia gör det också det då det får var och varannan människa han stöter på inklusive vissa av cheferna och kollegor på det jobb han till slut lyckats få efter 13 knapra år att börja bete sig enormt fientligt och avigt mot honom då de fick höra dessa saker av andra när dessa fick veta att han jobbade där… och börja att grovt mobba och frysa ut honom och vissa rent ut sagt säga åt honom att det vill att han ska säga upp sig och söka jobb någon annanstans.

Det visste han kommer bli omöjligt på orten har bor nu när han även blivit utmålad som en mordhotande psykiskt sjuk galning och inte bara är otrevlig och oförskämd (vilket han inte heller hade varit).

Såna här saker får oftast en ringarna på vattnet effekt och blir bara värre med tiden eftersom folk ogärna byter fot även om de i efterhand inser att de varit fel ute, så han blir i denna historia precis som det sannolikt hade blivit i verkligheten utsatt för enormt mycket djävulskap och illvilja p.g.a detta efter att redan innan haft 13 tunga och svåra år.

Han bli därför efter ett par år till i praktiken tvungen att flytta till en annan ort i en annan del av landet för att slippa undan alla dessa halvpsykopater och deras vapendragare som blivit indragna i förtalet och hatkampanjen, och lever numera omgiven av normala människor som inte försöker förpesta hans liv så mycket de orkar och hinner.

Totalt har han i denna historia fått ungefär 18 år av sitt liv mer eller mindre förstört men som tur är så är vår hjälte i denna historia född med ett väldigt stryktåligt psyke, för vem vet hur det annars hade kunnat sluta med tanke på att personer som blir utsatta för så här extrema saker ofta slår över åt antingen ena eller andra håller.

Friskrivningsklausul

Alla eventuella likheter med verkliga personer, levande eller döda, liksom med inträffade händelser är oavsiktliga.