Metoo har fått en del kvinnor att göra allt för lösa och godtyckliga anklagelser om sexuella trakasserier mot män

”Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara en fråga för arbetsplatsen ska det ske på arbetet eller i ett sammanhang som har med arbetet att göra, till exempel en konferens eller after work.”

Vad är sexuella trakasserier?

Fick höra talas om ett fall av obefogad anklagelse om sexuella trakasserier på en arbetsplats där kvinnan på väldigt lösa grunder anklagat en man för det för att hon blev väldigt sur och arg p.g.a lite konstruktiv kritik och goda råd han i all välmening gav henne angående en sak som handlar om beteenden på arbetsplatser, hur man kan undvika vissa former av skitsnack och hantera oönskad uppvaktning från en viss manlig kollega som han även varnade henne lite för.

”Jag har fått till mig från ett flertal håll om ett rykte som någon/några fått för sig att hitta på och sprida om mig. Ryktet går att jag är en av våra större kunders älskarinna och det är just därför som vi får stora projekt/jobb. Den andra delen av ryktet är också att jag då skulle fått företaget på grund av att jag är den personens älskarinna.”

Titta är det inte hon, älskarinnan?

Råd som han inte gav på skoj utan för att det kan uppstå rätt mycket skadligt skitsnack mot en om man inte är försiktig med vissa saker och det var helt uppenbart att han gav dessa som privatperson i all välmening och inte som representant för arbetsgivaren.

Dessutom rekommenderade han henne bara att hantera det som han gör, så man kan knappast hävda att det skulle vara könsdiskriminering heller då han är man så bara en massa grundlösa och godtyckliga anklagelser.

Hon anklagade honom även för olaga hot i samma veva men då det är ett av det mest långsökta och grundlösa försök att anklaga någon för olaga hot jag hört talas som var en helt absurt vantolkning av ett stycke där han nämnde sina fiender så nämner jag det bara i förbigående, för det skapar även funderingar angående hennes felaktiga anklagelse om sexuella trakasserier.

Nästa stycke i det han sa och många, många fler tar dessutom ifrån henne minsta lilla skäl att anklaga honom för olaga hot och det han sa var på det stora hela bara var en fredstrevare förutom de goda råden, så lite konstigt.

Dessutom kastade hon även in en lös anklagelse om åldersdiskriminering baserat på nåt hon påstår att en annan person hört honom säga på en personalfest i en väsnig restaurang.

Han är själv säker på att han inte sagt exakt det denne tredje part påstår och den personen hon påstår har hört den saken har visst reagerat på och tolkat saker lite konstigt vid tidigare tillfällen med även i nyktert tillstånd.

Inte ens det han påstås ha sagt hade kunnat klassas som åldersdiskriminering då det inte var riktat mot någon som det framställts av den tredje parten, utan lät mest som om denne i fyllan och villan måste ha misstolkat något skämtsamt fyllesvammel .

Eventuellt så hörde den tredje personen fel då det var väldigt hög ljudnivå i lokalen eftersom alla var fulla inklusive denne och pratade och gormade rätt högt, så man hade till och med svårt att höra vad den man satt närmast och pratade med sa många gånger.

Däremot sa han en annan sak i en diskussion som inte heller är åldersdiskriminering utan bara var en vanlig åsikt inom ramarna för det yttrandefriheten tillåter, som vissa kanske blev lite sur över då det var en liten pik gentemot deras generations åsikter i vissa politiska frågor.

Även chefernas och HR:s beteende i denna historia är tvivelaktigt för de har visst alldeles för villigt och okritiskt tagit hennes ogrundade anklagelser som ett skäl för att kritisera honom, inte ge honom någon löneförhöjning, koppla in HR och utsatt honom för repressalier.

”Endast om det framstår som uppenbart att det inte förekommit några sexuella trakasserier kan arbetsgivaren anses befriad från skyldigheten att vidta utredningsåtgärder”

Fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Han fick därför genomlida en onödigt lång och mycket vinklad HR utredning där det var rätt uppenbart att de letade efter ursäkter och försökte vända minsta lilla sak emot honom på ett rätt skamlöst och genomskinligt sätt.

Till ingen nytta då det var så uppenbart att han varken gjort sig skyldig till åldersdiskriminering, sexuella trakasserier och då är till och med arbetsgivaren befriad från utredningsplikten enligt diskrimineringslagen.

Gällande olaga hot så är en arbetsgivare dessutom ingen domstol och kan inte godtyckligt bestämma vad som är eller inte är det och agera som en lynchmobb.

Man kan undra varför de ändå la ner så mycket tid och energi på det och på ett väldigt långsökt sätt försökte få det till olaga hot med?

Chefernas och HR:s beteende gentemot mannen i fråga kan bero på okunnighet om lagen och och godtycklighet, men finns säkert andra förklaring med för arbetsgivaren verkar snarast in i absurdum ha försökt berättiga deras beteende och och grundlösa anklagelser än försökt stävja situationen genom att bete sig objektivt och opartiskt.

Dessutom är det visst andra gången hans arbetsgivare på ett väldigt absurt och närmast hårresande långsökt sätt försökt påstå att något han sagt eventuellt skulle kunna utgöra ett dödshot och de har visst gjort sitt bästa för att försöka vantolka och vända allt möjligt annat mot honom tidigare med.

Min personliga reflektion angående det är att något inte står rätt till här och det kan möjligen vara så att en psykopatisk eller narcissistisk person och dennes lakejer varit i farten och svartmålat honom och försökt vända allt och alla emot honom och lyckats lite för bra.

I vilket fall påmindes jag om att en del inte riktigt verkar ha förstått vad sexuella trakasserier är som #metoo hysterin tydligt visade på då det förekom en hel del falska och grundlösa anklagelser av den sorten, så tyckte det var på sin plats att förklarad det så ni inte i onödan anklagar män och skapar konflikter eller riskerar bli polisanmälda för det, eller utreder det i onödan om ni är chefer eller jobbar på en HR avdelning.

Sexuella trakasserier måste ha skett på jobbet

”Din skyldighet träder i kraft så fort du på något sätt får veta om att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Det gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel även händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.”

En kollega upplever sig sexuellt trakasserad av en annan kollega på en personalfest – behöver jag göra något som chef?

Det måste för det första ha skett på jobbet eller i ett sammanhang som har direkt med jobbet att göra som t.ex. en konferens eller av arbetsgivaren anordnad personalfest/after work.

Inte ens om ni hade gjort sexuella anspelningar som var uppenbart avsedda att vara kränkande eller ett försök att få till sexuell samvaro hade det räknats som sexuella trakasserier om ni hade gjort det på fritiden helt privat för diskrimineringslagen gäller inte på fritiden utan då gäller straffrättsliga lagar.

I fallet jag pratar om var de goda råden raka motsatsen till sexuella anspelningar med syftet att vara kränkande eller ett försök att få till sexuell samvaro och skedde dessutom privat på fritiden.

Därför uppfylls varken de objektiva eller subjektiva rekvisiten för sexuella trakasserier eller ens sexuellt ofredande som det annars hade kunna vara då det inträffade på fritiden i privata sammanhang, så kvinnans anklagelse mot mannen var dubbelt obefogad.

”Även sexuella trakasserier på fritiden – där de inblandade har samma arbetsgivare kan omfattas av arbetsgivarens utredningsskyldighet på det sättet att arbetsgivaren ska kontrollera vilka konsekvenser trakasserierna kan få för relationerna på arbetsplatsen mellan de inblandade och undersöka om det även förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen”

Fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Sen har arbetsgivaren även ett utredningsansvar ifall det inträffat på fritiden om det kommer påverka arbetsrelationen, vilket oftast bara är fallet om de två har mycket med varandra att göra på jobbet.

Om det inte går att medla fram fred kanske någon av parterna då måste flytta till en annan avdelning, arbetsgrupp eller liknade mildare åtgärder då det inte skett på arbetsplatsen och därför inte kan utgöra ett brott mot diskrimineringslagen.

Då är det mer frågan om praktiska organisatoriska förändringar på grund av att samarbetet mellan de två kollegorna inte kommer fungera lägre.

”Sammanfattningsvis bör det skiljas mellan sexuellt våld och sexuella trakasserier. I den aktuella situationen har en kollega tvingat sig på en annan, vilket låter som att sexuellt våld har förekommit. Är detta fallet så kan det föreligga skäl för avsked alldeles oavsett om händelsen har utspelat sig på eller utanför arbetet.”

Kan vi avskeda kollegan som tafsar?

För att en arbetsgivare däremot ska få vidta repressalier mot förövaren för saker som hänt mellan kollegor på fritiden måste grövre saker ha hänt, som t.ex. att denne med våld försökt tvinga sig på någon eller våldtagit någon.

Det räcker alltså inte med ett eller ett mindre antal flörtigt SMS eller mejl skickat privat på fritiden avsett att försöka få till sexuell samvaro eller om någon stött på en kvinnlig kollega på krogen och frågat om hon vill följa med denne hem och ha sex.

Lagen och den rättspraxis som finns på området avgör vad som är sexuella trakasserier

”Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.”

Vad är sexuella trakasserier?

Jag har även varit på DO’s hemsida och studerat den rättspraxis som finns på området och goda råd angående beteenden på en arbetsplats och och hur man kan hantera och undvika vissa former av skitsnack och oönskad uppvaktning är med avseende på deras syfte inte i närheten av att kunna klassas som sexuella trakasserier utan snarast raka motsatsen.

Nedan tre fall åskådliggör på ett bra sätt vad som räknas som sexuella trakasserier på jobbet där det i ena fallet är frågan om rätt grova sexuella anspelningar/skämt som mycket väl kan upplevs som kränkande för den eller dem de riktas mot, i det andra fallet ett försök att få till sexuell samvaro och i det tredje fysiska sexuella närmanden som ger er en bra vägledning för när ni har skäl eller inte skäl att anklaga män för sexuella trakasserier så ni inte gör det i onödan.

”Ett annat exempel är när hon en varm dag tog av sig sin skjorta – hon hade t-shirt under – varpå arbetsledaren på ett kränkande sätt frågade om hon ”strippade”. När arbetslaget satt och åt lunch vid en eld på hygget drog arbetsledaren ofta sexuella skämt med förnedrande innehåll. Vid ett tillfälle när röken från elden blåste mot KN sa arbetsledaren riktat till henne att ‘röken far mot den som horat’.”

Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk

Ovan fall handlar om en arbetsledare för ett skogsbolag som upprepade gånger (flera gånger dagligen i 2 månader som det verkar) gjorde grova sexuella anspelningar och skämt som i många eller kanske alla fall var avsedda att kränka, riktade mot två tjejer som sommarjobbade på en plantering.

Dessutom sa de upprepade gånger ifrån men arbetsledaren brydde sig inte utan fortsatte trots att han därmed visste att de upplevde det som kränkande, men var han hans avsikt som det verkar att kränka så förklarar det varför han inte brydde sig.

Sedan särbehandlade han henne negativt gällande hennes arbetsprestation på ett kränkande sätt baserat på henne kön, så det är nog summan av alla dessa saker som gjorde att det gick över gränsen.

”Han talade bl.a. om sexuella spänningar i relationer på arbetet och fritiden. Han uppgav att ”om vi skulle ha samlag så skulle jag inte ha något emot det” men att han inte ville ha samlag med någon tillsvidareanställd eftersom det skulle förstöra den sexuella spänningen. Han uppgav även att han hade en idé om att de kunde resa bort tillsammans och att han då skulle fotografera henne. Han sa att hon vid en sådan fotografering t.ex. kunde hålla händerna för brösten och samtidigt hålla munnen öppen en millimeter eller en centimeter så att hon skulle framstå som så sexig som möjligt.”

Chef på konsertlokal gjorde ovälkomna sexuella närmanden

Ovanstående fall handlar om en chef på en konsertlokal som gjorde flera tydliga sexuell anspelningar och påtryckningar med syfte att få till sexuell samvaro med en tjej som sökte jobb där på en middag han bjöd ut henne till där de skulle diskutera hennes jobbansökan och missbrukade sin maktposition.

”Under en julfest tafsade företagets VD på en 19-årig kvinna, bland annat genom att lägga sin hand på hennes lår och föra handen upp över låret. Han försökte också att klämma in sin hand mellan kvinnans lår. Flera anställda har uppgett att de tyckte att VD:n uppträdde olämpligt.”

VD på elbolag tafsade på kvinna under julfest

En Vd gjorde handfasta sexuella närmanden där han både la handen på hennes lår, tog henne på rumpan och till och med försökte föra upp handen mellan hennes lår upprepade gånger under en julfest trots att hon motade bort honom varje gång och tydligt visade att hon inte ville.

Vid mer handfasta sexuella trakasserier som det VD:n i fallet ovan gjort sig skyldig till behöver det uppenbarligen inte ha pågått en lägre tid som i fallet med arbetsledarens verbala kränkningar, utan det räckte med att det skett ett par gånger under samma kväll trots att hon tydligt visade att hon inte vill redan första gången han gjorde det.

I de fall som klassats som sexuella trakasserier verkar det alltid vara frågan om upprepade sexuella anspelningar som är uppenbart kränkande, försök att få till sexuell samvaro genom nästan utpressningsliknade metoder eller handfasta sexuella närmanden som skett 1 eller flera gånger även efter att kvinnan visat att hon inte vill.

Ovan tre fall ger en bra fingervisning för när något är sexuella trakasserier men lättkränkta människor däremot kan tyvärr ha obefogade känslor av att vara kränk på ena eller andra sättet som de inte har stöd i lagen för och det är beklagligt.

Det ger dem ändå inte dem rätt att kasta ur sig grova och grundlösa anklagelser om sexuella trakasserier mot män som kan vara väldigt skadliga för dem.

Det är inte så att ens upplevelse av att vara kränk berättigar vad som helst och man bör försöka använda sitt sunda förnuft och tänka efter innan man anklaga folk om man blir sur över nåt, för när DO pratar om att det är din känsla av att vara kränkt som avgör så menar de om du blir kränkt av uttryckliga sexuella anspelningar, försök att få till sexuell samvaro eller tafsande.

Annars kommer det leda till att män på er arbetsplats kommer börja undvika er eftersom män inte vill riskera få en massa grova och obefogade anklagelser riktade mot sig på grund av småsaker eller ibland helt absurda och bakvända skäl.

Att till exempel nämna ett könsord i ett sammanhang som inte är en sexuell anspelning eller ett försök att få till sexuell samvaro utan i helt andra sammanhang räknas inte som sexuella trakasserier.

Om ni till exempel blir sur om någon ger er ett gott råd ni inte gillar och därför på ett väldigt långsökt sätt försöker få det rådet till sexuella trakasserier så räknas det närmast som hämndlystnad att anklaga mannen i fråga, för ett gott råd är varken en sexuell anspelning eller ett försök att få till sexuell samvaro.

Som exempel kan man säga att det är en väldigt stor skillnad i syftet mellan att säga till någon att dina bröst är så härliga och gör mig så pilsk så kan inte jag få klämma lite på dem som är en sexuell anspelning och att säga att desto större bröst man har desto mer oönskad uppmärksamhet och uppvaktning kommer man få av män och desto mer avund och skitsnack kommer det väcka hos andra kvinnor när man ger något ett gott råd.

Det är inte heller sexuella trakasserier att ge något ett gott råd i stil med att ju flörtigare du är på jobbet och ju mer du spelar på din kvinnlighet desto större risk är det för att andra kommer börja tro du försöker vinna oförtjänta fördelar och börja snacka skit om dig bakom din rygg på grund av det, för det är inte heller en sexuell anspelning eller ett försök att få till sexuell samvaro.

Blir man sur för att någon ger en ett gott råd ska man inte börja med grova och grundlösa anklagelser som hämnd utan då är det bättre att säga något i still med att ”jag behöver inte dina råd så ta och kör upp dem på något mörkt ställe”, så ber man åtminstone personen fara och flyga på ett någorlunda sakligt sätt och slipper göra sig skyldig ett till potentiellt brott.

#metoo rörelsen verkar ha fått en del kvinnor att tro att det kan göra hur godtyckliga och lösa anklagelser om sexuella trakasserier som helst mot män

”Kan det vara så att de som arbetar med frågan om kränkthet och trakasserier vill att kvinnor ska vara utsatta eftersom det passar in i den egna världsbilden om en patriarkal könsmaktsordning? Det frågar sig ARW:s jämställdhetskrönikör med anledning av en aktuell undersökning.”

Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: endast 4 % utsatta för sextrakasserier trots urvattnad definition

Jag har inte heller kunnat undgå att märka att liknade saker skett lite och då ända sen #metoo kampanjen som verkar ha fått en del kvinnor att tro att det kan kasta ur sig hur godtyckliga och lösa anklagelser mot män som helst.

Så är det naturligtvis inte för sunt förnuft och lagen med dess subjektiva och objektiva rekvisit och rättspraxis på området gäller fortfarande, så det finns något som kan kallas för lättkränkt.

”Vi kan även ta kvinnan som anklagade Lasse Kronér för sexuella trakasserier. Praktikanten hade “fått” flera hundratals sms som var kränkande enligt henne. Det är intressant hur hon uppfattade allt som väldigt kränkande men ändå blev tillsammans med honom efteråt. Men juste det var ju inte hemskt då men det är ju såklart hemskare och enklare att säga allt nu när deras förhållande har avslutats och #Metoo är enkelt att använda.”

#FalskAnklagelse? Har #metoo gått för långt?

Det enda som den sortens ska vi kalla det lättkränkta och obefogade eller ibland till och med hämndlystna beteende resulterar i är att dessa kvinnor skapar arbetsplatskonflikter helt i onödan och gör sig själva till ett arbetsmiljöproblem.

Dessutom riskerar de att bli polisanmälda och fällda för saker som förtal och förolämpning om mannen i fråga tar väldig illa upp över sådana obefogade och grova anklagelser som kan vara väldigt skadliga, för mäns känslor är precis lika viktiga som kvinnors även om vissa kvinnor inte verkar anse det.

”När det gäller trakasserier från chefer och arbetskamraterna visar tendensen från år 1999 och framåt en stadig ökning, i alla åldersgrupper, från cirka 10 procent för alla kvinnor och 3 procent för alla män till cirka 13 procent för kvinnor och fem procent för män.”

Vanligt med trakasserier på jobbet

Visst är sexuella trakasserier som även män kan bli utsatta för av t.ex. kvinnliga chefer är ett problem, men då många är lite väl lättkränkta och har en alldeles för låg nivå på vad de anser är sexuella trakasserier tror jag undersökningarna som säger att 10-13% per år anser sig vara utsatta överskattar problemet.

Sen är inte verkliga sexuella trakasserier den enda form av trakasserier man kan bli utsatt för på en arbetsplats heller och dessa andra former kan vara minst lika skadliga.

Det närmast ensidiga fokuset på sexuella trakasserier där män ofta anklagas på alldeles för lösa grunder är kanske att betrakta som könsdiskriminering mot män.

Nu kanske ni tror jag är kvinnofientlig men det beror bara på att ni inte vet att 90% av all arbetsplatsmobbning sker inom offentlig verksamhet och 90% av alla mobbningsoffer är kvinnor vilket en undersökning TCO och LO gjorde på 90-talet visade på, som i de flesta fall blir mobbade av andra kvinnor.

Mobbning är något som sker systematiskt under lång tid och är oerhört nedbrytande för mobbningsoffret medans sexuella trakasserier i det flesta fall är frågan om enstaka händelser som inte är i närheten av att kunna kallas för mobbning.

”Vad jag här publicerar är det första av en svit inlägg vars syfte är att komma fram till slutsatser och framåtblickar i spåren av #Metoo. Denna mäktiga rörelse som inneburit allt från avslöjanden och upprättelser, raserande av unkna förhållningssätt och mer jämställda könsrelationer till – i en del fall – falska anklagelser och förstörda liv. Detta och följande inlägg ges alltså ut i form av en bloggserie, och är därmed garanterat fria från refusering och censur.”

Metoo och sedan? Del 1: Teaterchefen och puman

En Intressant artikelserie som tar upp det som var både bra och dåligt med den masshysteri som kallas #metoo rörelsen och förutom gav vissa upprättelse fick rätt många andra att gå över gränsen och förstöra folks liv på kuppen.

Min åsikt är att vi måste hitta en balans i frågan för den ena ytterligheten är inte bättre än den andra och sexuella trakasserier är bara en form av många olika sorter trakasserier man kan bli utsatt för på jobbet som alla är ungefär lika skadliga, så man kan inte ensidigt fokusera på en form av trakasserier och ignorera alla andra former.

Det är lite som att #metoo rörelsen skapat någon sorts masspsykos i samhället som gör många kvinnor extrem överkänsliga för minsta lilla sak och män börjar bli rätt less på den snarstuckenheten, så det skapar ingen bra arbetsmiljö för någon.

”Kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats är mer utsatta för trakasserier än kvinnor på en kvinnodominerad arbetsplats. Av de kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats har 17 procent angett att de utsatts för trakasserier. Män som arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats är i sin tur mer utsatta för trakasserier än på mansdominerade arbetsplatser. Ungefär 15 procent av män som arbetar i kvinnodominerade yrken har utsatts för sexuella trakasserier, visar enkäten.”

Svenska män trakasseras nästan lika mycket på jobbet som svenska kvinnor – arbetsplatsens dominanta kön har en avgörande betydelse

Visst är sexuella trakasserier som även män kan bli utsatta för av t.ex. kvinnliga chefer eller kollegor ett problem, men det är även falska eller ogrundade sådana anklagelser mot män.

Sexuella trakasserier är dessutom ofta frågan om enstaka händelser till skillnad från mobbning som sker systematiskt under långt tid och är oerhört nedbrytande för mobbningsoffer.

Till exempel fallet med arbetsledarens dagliga verbala kränkningar och negativa särbehandling baserat på kön gränsade nog till mobbning för där pågick det i 2 månader och tumregeln är att det ska ha pågått i 6 månader.

Det hade varit lika skadligt om det handlat om rena personangrepp i stället som är en annan form av trakasserier.

”Kvinnor står för 80 procent av anmälningarna av arbetssjukdomar på grund av kränkande särbehandling. Ilona Björk Bovin tror att män lider mer i det tysta, medan kvinnor har lättare att erkänna svaghet. Det är också vanligare med avundsjuka på kvinnodominerade arbetsplatser, hävdar hon. Och avund är en viktig drivkraft bakom mobbning.”

En av elva anser sig mobbad

Då de flesta mobbade kvinnor blir mobbade av andra kvinnor på sin arbetsplats så tycker jag det närmast ensidiga och nästan maniska fokuset på sexuella trakasserier som ofta handlar om enstaka händelser och ibland leder till ogrundade anklagelser mot män, skadar både män och kvinnor.