Hur man hanterar mobbande chefer och kollegor

”Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.”

”Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad”

”Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.”

”Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge.”

Chefer mesta mobbarna

Kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Med tanke på konflikthantering och kompromisser som är så vanligt i Sverige med vår konsensuskultur där det inte är helt ovanligt med åsikter som det är inte bara ens fel att två träter, sanningen ligger i betraktarens ögon och man måste kunna samarbeta med alla och liknande gamla klyschor.

Hanterar man konflikter enligt dessa i konsensus namn är det ungefär som att spå vädret enligt bondepraktikan i stället för med modern meteorologi, och visar på stor nonchalans och ovilja att åtgärda arbetsplatsmobbning.

Dessutom är chefer straffrättsansvariga för arbetsplatsmobbning och tar de mobbarnas parti i sin strävan efter konsensus begår de ett lagbrott.

Då utgör det ett direkt hinder mot att skapa en bra arbetsplatkultur som är produktiv och hälsosam, så man kan inte låta arbetsplatsmobbning förekomma bara för att göra de ”onda” nöjda, och gör bara organisationen en stor otjänst då.

Men är mobbarna chefernas favoriter och cheferna själva är inblandade så har organisationen stora problem som kan kräva väldigt stora åtgärder, men man är tvungen att ta den striden om man vill organisationens bästa.

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet för att motverka kränkningar verkar inte vara en prioriterad fråga varken på ledningsnivå eller hos chefer. Många har policys som säger att det finns en nolltolerans för denna typ av beteende, men i praktiken finns ingen arbetsrättslig konsekvens mot den som kränker. Dessutom låter många chefer situationen gå för långt innan de agerar.”

Som chef är du personligt straffansvarig för kränkande särbehandling

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Han anser att arbetsplatsmobbing borde kriminaliseras

Hur hanterar man chefer som håller på med kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning?

”Men har du blivit måltavla för en mobbande chef ska du inte att sitta och vänta på bättre tider och att chefen ska bli en ny människa, tycker ledarskapscoachen Cheryl Dolan och tankeledaren Faith Oliver. De ger några förslag på hur man tar kontroll och styr upp situationen.”

Så hanterar du en chef som mobbar

Blev intresserad av arbetsplatsmobbning efter att ha läst artikeln om att det till och med kan driva folk till självmord.

Stämmer det kollega säger är det cheferna själva som oftast mobbar, och dessutom är skyldiga till den grövsta och mest skadliga arbetsplatsmobbningen.

Kan verkligen inte påstå att jag sympatiserar med sådant, och det gör nog ingen normal människa.

Så störst problem blir de om det är chefen eller cheferna själva som är mobbarna och utnyttjar sin makt till att jävlas så mycket som möjligt med er.

Då ska ni vara väldigt tuffa och se till att allt mellan er är dokumenterat så när de ber er göra något se till att få det skriftligt gällande vilka befogenheter och skyldigheter det innebär så ni i efterhand kan bevisa vad ert uppdrag varit och vad som sagts.

Den typen av chefer kan nämligen ge er uppdrag de vet kommer möta motstånd eller inte är riktigt rumsrena endast i syfte att få något att sätta dit er för eller anklaga er för när något går fel, och kommer även försöka ge er skulden för det som är deras ansvar och beslut…

Jag råder er även att i såna lägen spela in alla samtal ni har med er chef som uppläxningssamtal för påhittade fel ni begått, löne och medarbetarsamtal, och uppdrag de ger er så de inte i efterhand kan förneka saker de sagt.

Det kan rädda ert skinn i slutändan och hindra dem från att lyckas förstöra ert liv, och ni har rätt att spela in alla samtal ni själva deltar i så låt dem inte skrämma er till att låta bli, och ni behöver inte ens upplysa dem om att ni spelar in då.

Sköt även så långt det är möjligt all korrespondens med era chefer, HR och skyddsombudet via mejl när det gäller klagomål mot kränkande särbehandling och krav på att dessa åtgärdas så ni kan bevisa att ni klagat.

Ni ska även veta att ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare för missförhållanden ni vill få åtgärdade så låt dem inte skrämma er till att hålla tyst, utan ju mer ni varit tvungen att klaga utan att något görs desto starkare blir ert case mot er arbetsgivare, och framför allt om ni väljer att koppla in massmedia i samband med rättsärenden ni gör.

Sen ska ni när ni har bevis för att er chef betett sig felaktigt direkt kontakta ert huvudskyddsombud så denne får ta tag i det.

Var också medvetna om att både HR och skyddsombudet på en arbetsplats i ett sånt läge kan ställa sig på chefens sida även om bevisen för att det är som ni säger är tydliga, för chefer har ofta deras förtroende från start och de kan även vara så att er arbetsplats är genomkorrumperad så dessa hjälper till att skydda cheferna.

Gör det ändå för ju mer de skyddar cheferna trots era bevis desto värre gör de det för sig själva i slutändan.

Alternativ tar ni det högre upp i er fackliga organisation, men förvänta er inte de ska upphöra direkt ändå, för det kan bli en lång och utdragen fajt och ibland är det omöjligt att få en arbetsgivare att sluta och de tar hellre smällen med skadestånd.

Ni kan i slutändan även lämna in en stämningsansökan till tingsrätten när era bevis är tillräckliga för det, och även polisanmäla dem för förtal, ärekränkning och trakasserier vilket ni bör rådfråga annan jurist om först så ni gör det när tiden är mogen, för det kan ta ett par år att samla på sig en nog stor bevismassa mot dem.

Detta kan ni göra själv och kan vara ett betydligt enklare och effektivare sätt än gå via facket och AD när tiden är mogen, och det sätt jag personligen hade valt just därför.

Se även till att så många massmedia som möjligt i ett sånt läge uppmärksammar fallet så effekten blir största möjliga.

Förenings STOPPS information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

”Föreningen STOPP:s bok, Boken om kränkande särbehandling i arbetslivet, är ett levande dokument som föreningen ständigt uppdaterar efter hur lagstiftningen och tillämpningen på området utvecklar sig. Den är skriven för dig som drabbats av mobbning i arbetslivet eller vill skaffa kunskaper i ämnet. Det är viktigt för oss i föreningen att ingen blir kränkt av det vi skriver och att undvika sakfel, så alla är välkomna att delge oss synpunkter och erfarenheter som kan förbättra texten.”

Föreningen STOPP har en väldigt bra e-bok i PDF format som ni kan ladda ner gratis från deras hemsida. Den tar upp det mesta du behöver veta om du är utsatt för mobbing på din arbetsplats på ett lättförståeligt sätt.

Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet –

SKL’s och Visions information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Frågor och svar om kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Kränkande särbehandling och mobbning

Tips och arbetstagares anmälan