Hur man hanterar mobbande chefer och kollegor

”Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.”

”Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad”

”Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.”

”Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge.”

Chefer mesta mobbarna

Stämmer det kollega säger är det cheferna själva som oftast mobbar, och dessutom är skyldiga till den grövsta och mest skadliga arbetsplatsmobbningen.

Kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

 1. Otydlighet i ledarskapet
 2. Regelbundna omorganisationer
 3. Maktlöshet hos medarbetare
 4. Övertramp har redan skett
 5. Värderingar klingar falskt
 6. Tydlig likriktning

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Med tanke på konflikthantering och kompromisser som är så vanligt i Sverige med vår konsensuskultur där det inte är helt ovanligt med åsikter som det är inte bara ens fel att två träter, man måste kunna samarbeta med alla, sanningen ligger i betraktarens ögon och liknande gamla klyschor så föreligger alltid risken att arbetsgivaren inte gör det som krävs vid arbetsplatsmobbning utan försöker hitta på ursäkter för att slippa och försöker göra den mobbade till lika skyldig eller till och med den som är skyldigast.

Hanterar man konflikter enligt dessa i konsensus namn är det ungefär som att spå vädret enligt bondepraktikan i stället för med modern meteorologi, och visar på stor nonchalans gentemot den mobbade, ovilja att åtgärda arbetsplatsmobbning.

Då utgör det ett direkt hinder mot att skapa en bra arbetsplatskultur som har högt i tak, är produktiv och hälsosam, så man kan inte låta arbetsplatsmobbning förekomma bara för att göra de ”onda” nöjda, och gör bara organisationen en stor otjänst då.

”I Norge har man goda erfarenheter av att motverka mobbning på jobbet. En av de metoder som utvecklats kallas för faktaundersökning. Den följer samma principer som en polisutredning.”

Undersök mobbningen som en polis

Bättre då att försöka gå så vetenskapligt och objektivt till väga som möjligt och utreda mobbing på samma sätt som poliser ska utreda misstänkta brott enligt den norska modellen.

”Många har policys som säger att det finns en nolltolerans för denna typ av beteende, men i praktiken finns ingen arbetsrättslig konsekvens mot den som kränker. Dessutom låter många chefer situationen gå för långt innan de agerar.”

Som chef är du personligt straffansvarig för kränkande särbehandling

Men då måste förstås intresset för att göra så finnas från verksamhetsledningen sida vilket det inte kommer göra om organisationen ni jobbar i är korrumperad.

Dessutom är chefer straffrättsansvariga för arbetsplatsmobbning och tar de mobbarnas parti i sin strävan efter konsensus begår de ett lagbrott.

”Mobbing skiljer sig från personliga konflikter och kränkande särbehandling. Det som definierar mobbing är istället systematiken, långvarigheten och framhärdandet i kränkningarna. Och för den som drabbas kan konsekvenserna bli allvarliga. Forskningen har bland annat visat att mobbade personer ofta drabbas av PTSD, såsom tortyroffer, och att det finns ett samband mellan mobbing och t ex hjärt-kärlproblem, kronisk smärta, diabetes typ 2 och depression. Dessutom tror forskarna att mellan 100 och 300 självmord per år beror på mobbing.”

Han anser att arbetsplatsmobbing borde kriminaliseras

Mobbing som kan sägas vara kränkande särbehandling som pågått systematiskt under en längre tid är dessutom oerhört skadligt för den utsatte och kan förutom ge denne PTSD även göra denne kroniskt sjuk, eller till och med driva denne till att ta livet av sig eller i vissa fall av sin antagonister, så det är väldigt allvarliga saker.

”Tidigare såg hon mobbning mer som ett problem i en grupp. Nu betraktar hon det dessutom som ett individproblem – hos mobbaren.”

”Aktören, som jag egentligen skulle vilja kalla mobbaren, vill utvidga sin makt och bestämmer sig för att utsätta någon för olika härskartekniker. Det finns myter om vem som drabbas men forskning visar att vem som helst kan blir mobbad, man måste inte ha någon speciell personlighet, säger Kristina Östberg.”

Så kan mobbning stoppas

Som ni även ser av ovanstående citat så är gamla klyschor som det är inte bara en som träter, man måste kunna samarbeta med alla eller sanningen ligger i betraktarens ögon ogiltiga argument när det gäller mobbning, så det är inte den mobbades fel om vissa kollegor eller chefer är totala skitstövlar.

10 vanligaste tecknen på att din chef mobbar dig

Men är mobbarna chefernas favoriter och cheferna själva är inblandade eller till och med är roten till mobbingen så har organisationen stora problem som kan kräva väldigt stora åtgärder, men man är tvungen att ta den striden om man vill organisationens bästa.

Är det så illa att organisationen är korrumperad ändå upp till toppen kan det krävas en massmedial skandal.

Hur hanterar man chefer som håller på med kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning?

”Men har du blivit måltavla för en mobbande chef ska du inte att sitta och vänta på bättre tider och att chefen ska bli en ny människa, tycker ledarskapscoachen Cheryl Dolan och tankeledaren Faith Oliver. De ger några förslag på hur man tar kontroll och styr upp situationen.”

 • Kväv mobbningen i sin linda.
 • Dokumentera mobbningen.
 • Skaffa stöd.
 • Fundera över dina utsikter och fatta ett beslut.

”Dock ska man inte vänta sig några underverk. Det är inget quick fix, den som mobbar njuter ofta av det, varnar duon i Harvard Business Publishing.”

Så hanterar du en chef som mobbar

Blev intresserad av arbetsplatsmobbning efter att ha läst artikeln om att det till och med kan driva folk till självmord.

Kan verkligen inte påstå att jag sympatiserar med sådant, och det gör nog ingen normal människa.

Störst problem blir de om det är chefen eller cheferna själva som är mobbarna och utnyttjar sin makt till att jävlas så mycket som möjligt med er, och denna typ av chefer är i många fall psykopatiska.

Har du en psykopat som kollega på jobbet eller till och med en psykopatisk chef?

Psykopatiska chefer kan förutom att de kommer använda varenda härskarteknik i boken för att göra livet så surt för er som möjligt för att få er att säga upp er även med kall beräkning ge er uppdrag de vet kommer möta motstånd eller inte är riktigt rumsrena (t.o.m. olagliga) endast i syfte att få något att sätta dit er för eller anklaga er för när något går fel, och kommer även försöka ge er skulden för det som är deras ansvar och beslut.

Härskartekniker vanligt på jobbet

Chefer kan även göra så här utan att ha planerat det från början om deras beslut väcker för hårt motstånd eller blir pannkaka och försöka göra er till syndabock för att rädda sina egna skinn och kommer ljuga sig blåa för att få alla att tro på dem, och den sortens opålitliga chefer kan ni läsa mer om här.

Lita aldrig på en chef som gör dessa fem saker

Misstänker ni att er chef är antingen psykopatisk eller opålitlig ska ni vara väldigt förutseende och se till att allt mellan er är dokumenterat, så när de ber er göra något se till att få det skriftligt gällande vilka befogenheter och skyldigheter det innebär så ni i efterhand kan bevisa vad ert uppdrag varit och vad som sagts.

Båda psykopatiska chefer och skrupelfria opportunist chefer är även såna som vänder kappan efter vinden och byter sida efter vad de tror gynnar dem bäst för tillfället, så förr eller senare riskerar alla att bli knivhuggna i ryggen av dem.

Exempel på hur en mobbande eller opålitlig chef kan bete sig vare sig det är planerat eller sker i efterhand

 • Det ger er i uppdrag att genomföra något som de vet att många av era kollegor är emot och kommer möta motstånd.
 • Era kollegor visar sig vara både rebelliska och egensinniga och börjar bete sig otrevligt och fientligt mot er och motarbeta ert uppdrag eftersom de är emot det.
 • Den/De chefer som gett er uppdraget och i det läget borde backa upp er så ni kan göra ert jobb byter i stället fot av ett eller annat ohederligt skäl, knivhugger er i ryggen och försöker göra er till syndabocken för det beslut de själva fattat och det motstånd det mött.
 • För att berättiga sitt förräderi försöker sen chefen svartmåla er och få er att framstå som inkompetent, ha samarbetssvårigheter, inte passa in o.s.v. trots att dessa saker snarast stämmer in på de av era kollegor som började motarbeta fattade beslut och ert uppdrag, så ni kommer hamna i en helt absurd situation.

Ovanstående scenario och liknade är inte helt ovanliga när mobbande chefer är i farten som jag förstått det och jag råder er att i såna här lägen spela in alla samtal ni har med er chef som ev. uppläxningssamtal för påhittade fel ni begått, löne och medarbetarsamtal, och uppdrag de ger er så de inte i efterhand kan förneka saker de sagt eller uppdrag de gett er.

Det kan rädda ert skinn i slutändan och hindra dem från att lyckas förstöra ert liv, och ni har rätt att spela in alla samtal ni själva deltar i så låt dem inte skrämma er till att låta bli, och ni behöver inte ens upplysa dem om att ni spelar in då.

Sköt även så långt det är möjligt all korrespondens med era chefer, HR och kanske även skyddsombudet via mejl när det gäller klagomål mot kränkande särbehandling och krav på att dessa åtgärdas så ni kan bevisa att ni klagat.

Ju mer ni varit tvungen att klaga utan att något görs desto starkare blir ert case mot er arbetsgivare, och framför allt om ni väljer att koppla in massmedia i samband med rättsärenden ni gör i framtiden.

Sen ska ni när ni har tillräckliga bevis för att er chef betett sig felaktigt direkt kontakta ert huvudskyddsombud så denne får ta tag i det.

Uppsägning på grund av personliga skäl eller driva en anställd till att säga upp sig själv är favorittaktiker bland mobbande chefer

”När anställda avviker från normen i en organisation kan arbetsgivare vilja bli av med dem trots att det inte finns lagstöd för en uppsägning. Forskaren Kristina Sutter-Beime har fått Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling där hon undersöker hur cheferna går till väga.”

”Metoderna för att bli av med oönskade individer inkluderar sådant som utköp, utfrysning, isolering, och omplacering med nya, mindre attraktiva arbetsuppgifter. I vissa fall kan personen också ”befordras” till en position som egentligen innebär en isolering.”

Forskning: Så gör sig chefer av med ”problemanställda”

När det gäller normen på en arbetsplats eller arbetsplatskulturen som det också kallas så har vissa arbetsplatser en bra och hälsosam arbetsplatskultur medans andra har en dålig sådan.

På arbetsplatser med en dålig arbetsplatskultur är cheferna oftast maktfullkomliga småpåvar och favorisering, översitteri och pennalism är vanligt förekommande och de ”problemanställda” sådana chefer försöker bli av med är oftast inte problemet utan cheferna själva och deras favoriter.

På en sån arbetsplats kan ni lätt bli ett mobbingoffer om ni råkar göra något som dessa favoriserade kollegor eller maktfullkomliga småpåvar inte gillar och det kan vara nåt så enkelt som att ni tycker annorlunda än dem om något på ett möte där ni är för något som de är emot, eller är bättre än dem på något nytt ni ska börja med så ni blir ett hot mot deras favoriserade position.

Om ni p.g.a sådana saker blir mobbade och cheferna på en sån arbetsplats är eller blir inblandade så kan de i stället för att se till att mobbningen upphör om ni kräver det börja med ännu värre trakasserier i stället i syfte att försöka driva er till att säga upp er själv och till och med rent ut säga att de vill att ni säger upp er för att de anser att ni inte ”passar in” då ni inte accepterar att deras favoriter börjar mobba er och är besvärlig då ni kräver att de åtgärdar det.

De kan även börja ljuga ihop skäl till att kunna säga upp er av personliga skäl om ni inte går med på att säga upp er och ta in er på ett flertal korrigerade samtal där de ger er skriftliga varningar där de försöker vända allt emot er, inklusive det faktum att ni krävde av er chef att denne åtgärdar mobbningen och försöka göra er till syndabocken för det.

Låt oss därför säga att ni går till er närmaste chef och kräver att mobbningen ni är utsatt för av era kollegor upphör om den pågått en längre tid och blivit för skadlig, men några dagar senare i stället blir kallad till ett korrigerande samtal där ni får en skriftlig varning som är ett ihopljuget falsarium avsett att försöka göra er till syndabocken för konflikten med era mobbande kollegor där de även uppmanar er att säga upp er för att de anser att ni inte ”passar in”.

Är arbetsplatsen så liten att ni vet att cheferna vet sanningen så kan ni vara säker på att cheferna i fråga av ett eller annat randigt skäl kommer försöka göra er till syndabocken trots att de vet att ni har rätten på er sida och de skyldigheten.

Det kan bero på att att mobbarna tillhör chefens favoriter som i scenariot i början av detta avsnitt vilket kanske är vanligast, men kan också bero på att chefen är en skitstövel som inte gillar er trots att ni är en hygglig typ som gör ett bra jobb, att chefen är vän med någon av era privata ovänner och låter sig dras in i dennes smutsiga spel eller att chefen har en annan politisk eller religiös syn än er.

I vissa fall behöver det inte ens vara arbetsrelaterat.

Då har i varje fall chefen eller cheferna ställt sig på mobbarna sida och kommer hädanefter bli en del av mobbningen och sannolikt försöka bli av med eller kväsa dig istället, för det är syftet med det korrigerade samtalet och den ihopljugna skriftliga varningen.

Ni kan kallt vänta er att de kommer ta minsta lilla ursäkt i framtiden för att ge fler ihopljugna skriftliga varningar eftersom deras syfte i det läget är att kunna säga upp er av personliga skäl eller driva er till att säga upp er själva.

De kommer antagligen börja bete sig så genomjävligt att ni kommer blir chockerade om det är första gången ni drabbas av sådana här chefer och det kommer nog även gå prestige i det för dem.

Chefer tror ibland att de kommer lyckas med en riktigt fuling och kunna ljuga ihop skäl för uppsägning av personliga skäl.

Det kommer de inte göra om ni följer mina råd och ser till att allt är dokumenterat och även spelar in alla kritiska samtal eller till och med mobbingen när den förekommer redan innan ni kräver att den upphör.

”Om det inte finns saklig grund för uppsägning händer det att arbetsgivare genom bland annat utfrysning och mobbning försöker att mer eller mindre förmå den anställde att säga upp sig själv. Det blir ett sätt att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen och kravet på saklig grund vid uppsägning. Detta kallas för framprovocerad uppsägning, och har i praxis ansetts som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Poängen med detta är att om arbetsgivaren skulle lyckas med att förmå dig att säga upp dig själv, kommer du ändå att få de rättigheter du skulle få om arbetsgivaren sa upp dig. Uppsägningen kan även ogiltigförklaras och du kan få rätt till skadestånd.”

Får en chef påverka en anställd att säga upp sig själv?

Andra klassiska saker de gör för att få er att säga upp er själv är att hitta på alla möjliga och omöjliga skäl till varför ni inte ska ha någon löneförhöjning och antagligen komma med riktigt förolämpande skäl som att påstå att ni är inkompetent, har samarbetssvårigheter då ni inte kommer överens med mobbarna, påstå att det är ert fel att mobbarna inte vill samarbeta med er, mobbar er och fryser ut er, ge er de sämsta arbetsuppgifterna de kan hitta på och så långt de kan frysa ut er från allt.

Utöver det kommer de använda alla härskartekniker de kan för att göra er tillvaro outhärdlig och försöka driva er till att säga upp er själva för denna typ av chefer har psykopatiska drag.

Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen

”Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen, men det är viktigt att gå försiktigt fram så man inte tar ställning innan man har ett underlag. Har man tagit någons parti kan det vara svårt att backa från det senare, säger Stefan Blomberg till Arbetsvärlden.”

Anmälde chef inom välfärden – blev utköpt för 16 månadslöner

Var också medvetna om att både HR och högre chefer på en arbetsplats i ett sånt läge kan ställa sig på chefens sida även om bevisen för att det är som ni säger är tydliga, för chefer har ofta deras förtroende från start och de kan även vara så att er arbetsplats är genomkorrumperad så dessa hjälper till att skydda cheferna.

Gör det ändå för ju mer de skyddar cheferna trots era bevis desto värre gör de det för sig själva i slutändan.

Alternativ tar ni det högre upp i er fackliga organisation, men förvänta er inte de ska upphöra direkt ändå, för det kan bli en lång och utdragen fajt och ibland är det omöjligt att få en arbetsgivare att sluta och de tar hellre smällen med skadestånd.

Ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare internt

”Privat verksamhet: Du har rätt att internt kritisera företaget. Du har även rätt att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är ändå att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket. Du har ingen självklar rätt att gå utanför företaget, till exempel till media, med klagomål och synpunkter.”

”Offentlig verksamhet: På den offentliga sidan har du större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du som anställd i en offentlig verksamhet arbetar för att tjäna det allmänna intresset.”

Yttrandefrihet på jobbet

Ni ska även veta att ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare för mobbning ni vill få åtgärdad, så låt dem inte skrämma er till att hålla tyst om ni inte har något annat val och inte kan eller vill söka er bort därifrån.

Om ni till exempel bor på små eller medelstora orter kan det ibland vara så att era mobbande chefer snackat mycket skit om er privat med och inte bara internt och blandat in så många andra chefer på orten att det blir nästan omöjligt för er att söka er bort därifrån.

De kan e förutom försöka utmåla er som den som har samarbetsproblem och är den som bråkar göra mycket värre saker som utmåla er som inkompetent, ha psykiska problem, vara labil och överkänslig och både internt och externt försöka förstöra ert trovärdighet, rädda sina skinn och i vissa fall även som ren hämd.

I ett sånt läge har ni inget annat val än slåss till sista blodsdroppen och fast ta era chefer med er ner i fallet, för annars är alternativet att ni lägger er ner och låter dem sparka ihjäl er utan motstånd.

Denna rätt innebär också att ni även om ni inte har rätt att vägra följa tagna beslut så länge dessa är lagliga ändå har rätt att säga vad ni tycker om ledningens idéer och beslut och kritisera dessa på ett sakligt sätt.

I organisationer med en tydlig likriktning brukar chefer som är maktfullkomliga småpåvar inte tåla sånt, för där är det en sorts fascism och diktatur som gäller som oftast bryter mot både arbetsmiljölagen och andra lagar.

Ni kan polisanmäla mobbande chefer

”Enligt en grov, officiell uppskattning tar årligen 100-300 personer livet av sig som en följd av mobbning på arbetsplatsen. För dem som mobbats länge blir facit nästan alltid detsamma. De blir uppsagda, utköpta eller säger upp sig själva. Arbetsgivaren och cheferna går fria. Om arbetsgivarna inte klarar av att fullgöra sina lagstadgade åtaganden måste vi dra åt tumskruvarna. Därför borde fler göra som Maria Persson, Ging Eriksson, 27, och Jeanette Vänttinen, 27, Polisanmäl!”

Mary Mårtensson: Mobbas du på jobbet? Polisanmäl!

Ni kan i slutändan även lämna in en stämningsansökan till tingsrätten när era bevis är tillräckliga för det, och polisanmäla dem för förtal, ärekränkning och ofredande.

Med nuvarande lagar är det möjligt att polisanmäla en mobbande chef för ofredande, ärekränkning och i många fall förtal med då mobbande chefer även brukar göra sig skyldiga till sådant.

Detta kan ni göra själv och kan vara ett betydligt enklare och effektivare sätt än gå via facket och AD som ofta är en lång och omständlig väg och kanske ett snabbare sätt att få slut på mobbingen, eller åtminstone få sin heder återupprättad.

Ni bör däremot rådfråga jurist först så ni gör det när tiden är mogen för det kan ta ett par år att samla på sig en nog stor bevismassa mot dem.

”De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.”

Detta blir offentligt

Se även till att så många massmedia som möjligt i ett sånt läge uppmärksammar fallet så effekten blir största möjliga för det är er heder och framtid det gäller och en fördel med att göra en polisanmälan är att alla bevis ni lämnar in i ett sådan läge blir offentliga och kan begäras ut av media, vilket kan ha sina fördelar för er sak.

Mobbning på statliga myndigheter är särskilt bekymmersamt

”Mobbning i statens tjänst beskriver vad som händer när en ny statlig organisation bildas samt följderna av ett nytt sätt att styra i enlighet med New public management. Följden blev ett oerhört slöseri med skattemedel och andra resurser. Människoliv åtnjuter ingen högre kurs på marknaden. Men lidande kan även det omsättas i pengar. Hundratusentals svenskar utsätts varje år för mobbning på sina arbetsplatser, många blir svårt sjuka och arbetsplatserna förlamas.”

Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden

Inom offentlig verksamhet kan ibland riktigt horribla och ibland olagliga beslut fattas av chefer eller politiker som är maktfullkomliga småpåvar, som sen hålls bakom ryggen av dem högre upp in i absurdum.

Då är det faktiskt er plikt som statlig tjänsteman att å folkets och skattebetalarnas vägnar opponera er mot beslutet och till och med informera massmedia om saken ifall det krävs.

Så sker uppenbarligen ofta inte av rädsla för otillåtna repressalier och det är till skillnad mot inom det privata faktiskt ett hot mot demokratin och folkets och skattebetalarnas rättigheter i detta land och gör det till ett problem för hela svenska folket och inte bara enskilda individer, även om det självklart är värst för den mobbade.

Precis som inom det privata är problemet antagligen olika stort på olika myndigheter och kanske även olika kontor eller avdelningar inom en myndighet, men till exempel polisen, migrationsverket och trafikverket verkar ha eller haft stora problem med denna sorts diktatoriska och korrumperade myndighetskultur där de som opponerar sig blir mobbade, utfrysta och värsta fall sparkade.

Förenings STOPPS information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

”Föreningen STOPP:s bok, Boken om kränkande särbehandling i arbetslivet, är ett levande dokument som föreningen ständigt uppdaterar efter hur lagstiftningen och tillämpningen på området utvecklar sig. Den är skriven för dig som drabbats av mobbning i arbetslivet eller vill skaffa kunskaper i ämnet. Det är viktigt för oss i föreningen att ingen blir kränkt av det vi skriver och att undvika sakfel, så alla är välkomna att delge oss synpunkter och erfarenheter som kan förbättra texten.”

Föreningen STOPP har en väldigt bra e-bok i PDF format som ni kan ladda ner gratis från deras hemsida. Den tar upp det mesta ni behöver veta om ni är utsatta för mobbing på er arbetsplats på ett lättförståeligt sätt.

Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet –

SKL’s och Visions information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Sverige kommuner och regioner har en bra FAQ sida med de vanligaste frågorna kring kränkande särbehandling.

Frågor och svar om kränkande särbehandling

Vision har en bra sida med grundläggande information om kränkande särbehandling.

Mobbning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets information om kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning

Arbetsmiljöverket har lite mer djupgående information om kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling och mobbning

Och en sida där ni anonymt kan rapportera oegentligheter gällande arbetsmiljön på er arbetsplats.

Tips och arbetstagares anmälan