Självorganiserande scrum team har begränsningar för sitt självstyre

”Anything that pertains directly to how the work is done is in scope for a self-organizing team to decide, unless there are organizational considerations that trump their decision. For instance, an autonomous team in a small organization can and should choose its own toolchain for continuous delivery, while a team in a larger enterprise may be constrained to use the toolchain that has been selected for the organization, for consistency in operations.”

Limits to a Self-Organizing Team | LeadingAgile Field Notes

Inom den agila världen finns en del vitt spridda missuppfattningar, en är att alla i ett team måste vara generalister vilket inte är sant och en annan är att agila team alltid kan bestämma allt tekniskt själv gällande hur arbetet ska utföras, i vilken driftsplattform, utvecklingsspråk o.s.v.

Det sistnämnda är bara delvis sant för ledningen har rätt att fatta beslut om driftsplattform, utvecklingsspråk o.s.v. som ska användas, även om de bör rådfråga teamet innan.

Då måste ett agilt team anpassa sig till det och de har självklart rätt att kräva rimliga förutsättningar för att kunna jobba i det, men de har inte rätt att vägra.

Sen bör de ändå utöver miniminivån få bestämma plattformsoberoende saker som om de vill använda tdd, ci/cd, git, clean code, app arkitektur, agilt arbetssätt o.s.v.

Nedan lite fler synpunkter på påståendet om att t.ex. ett scrum team alltid har rätt att bestämma om hur de rent tekniskt ska implementera produktägarens krav avseende plattformar, ramverk språk o.s.v….

Självorganiserande scrum team sätts ihop för att passa projektets behov

”Well, I don’t know if we can put eight random people together and expect anything either, but an agile team should not be a random collection of people. In fact, those in the organization responsible for initiating a Scrum project should expend a lot of effort in selecting the individuals who will comprise the team.”

Self-Organizing Teams Are Not Put Together Randomly

Meningen med teamsammansättning i scrum team är att man ska sätta ihop ett scrum team som passar för de arbetsuppgifter organisationen vill ha utförda i ett projekt och inte anpassa arbetsuppgifterna till scrum teamet, vilket jag anser bara är sunt förnuft och på något sätt underförstått och inte ens ska behöva förklara.

Ledningen för en organisation har rätt att fatta strategiska beslut om val av driftplattform, integrationsplattform, programmeringsspråk, ramverk o.s.v. och standardisera saker på ett sätt som de bedömer kommer gynna organisationen långsiktigt, även om det inte kommer gynna det befintliga scrum teamet på kort sikt för scrum teams sammansättning kan alltid ändras vid behov eller utbildas i det nya.

Däremot bör ledningen alltid rådfråga teamet först och åtminstone ta reda på vad teamet behöver för att få rimliga förutsättningar och vilket takt på övergången som är rimligt, även om de anser att sådana beslut ibland är nödvändiga baserade på sunda affärsmässiga och tekniska överväganden och inte kan överlåtas till scrum teamet.

I sådan lägen kan man lösa problemet på två sätt, antingen genom att utbilda scrum teamet så de får den kompetens som behövs, eller genom att tillföra en eller flera personer som har den kompetensen och kan fungera som mentorer, men scrum teamet har inte rätt att vägra följa ledningsbesluten, bara rätt att kräva rimliga förutsättningar.

Vad kan en scrum master göra vid större förändringar av ett scrum teams arbetsuppgifter?

”Self-organization does not mean that workers instead of managers engineer an organization design. It does not mean letting people do whatever they want to do. It means that management commits to guiding the evolution of behaviors that emerge from the interaction of independent agents instead of specifying in advance what effective behavior is.”

The Role of Leaders on a Self-Organizing Team

Min åsikt är att det scrum masters kan göra i sådan här situationer är att verka för att scrum teamet får den kompetens som behövs för att utföra sina nya arbetsuppgifter genom antingen utbildning och/eller tillförsel av kompetens i form av nya team medlemmar som kan den nya tekniken, och försöka se till att övergången sker i en för teamet rimlig takt.

Kanske även be utvecklingschefen prata förstånd med eventuella medlemmar som beter sig rebelliskt och bara protesterar och bråkar om saken och erbjuda dem extra hjälp och stöd för övergången, men vill man inte jobba med det arbetsgivaren har behov av i framtiden kanske man ska söka sig någon annanstans.

Detta med ett scrum teams totala självbestämmande i tekniska frågor är däremot en vitt spridd missuppfattning inom den agila världen.

Ett agilt arbetssätt i en organisation är en sak, men att organisationen helt ska styras av scrum teamets tekniska preferenser är ibland orimligt sett ur en organisations lednings perspektiv.

Det skulle innebära att organisationen alltid måste anpassa sig till och styras av scrum teamets behov.