Behöver IT-branschen fler kvinnor eller bara fler yrkesutbildade oavsett kön?

”I länder där det råder jämlikhet, som Sverige, Schweiz, Norge och Finland, valde betydligt färre kvinnor att göra karriär inom så kallade STEM – ämnen som då kom att domineras av män. Alltså: om det råder jämställdhet – att kvinnor själva får välja: då är det inte så vanligt att de vill göra karriär inom STEM-yrken.”

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?

Bland generation y och x är nog könsbaserade fördomar gällande att välja att jobba i IT-branschen eller inte ett litet problem, och alla praktiska pusselbitar som dagis o.s.v. som behövs för att ge kvinnor samma möjligheter som män att yrkesarbeta och göra karriär finns redan på plats och har funnits länge.

Ojämn könsfördelning är inte heller ett jämställdhetsproblem om det har naturliga orsaker och beror på det naturliga utfallet av kvinnors och mäns i genomsnitt lite olika läggning och intressen, och dessutom leder inofficiell inkvotering och positiv särbehandling till könsdiskriminering av den mest kompetenta så det är inte heller jämställdhet och strävan efter lika utfall handlar snarast om någon sorts radikalfeminist fanatism än jämställdhet.

Så ni ska förstå mig rätt har jag inget emot att kvinnor jobbar i IT branschen och har jobbat ihop med en del duktiga och engagerade IT kvinnor som gillat sitt yrke och valt det av genuint intresse eller av normala jobb och försörjningsskäl och inte radikalfeministisk ideologi.

Jag har däremot väldigt mycket emot kvotering och positiv särbehandling då det i sig leder till könsdiskriminering av mer kompetenta män och är lika fel som att könsdiskriminera kvinnor som är mer kompetenta i de fall där de är det och det är för mycket sådant i IT branschen numera på grund av vår rådande statsfeministiska hysteri.

Sen har jag väldigt mycket emot de kvinnor som väljer att jobba i IT branschen eller någon annan mansdominerad bransch bara för att bevisa en poäng och sen inte gör något annat än gnäller och är missnöjda för att de valt ett yrke de egentligen inte gillar av ideologiska skäl, för dessa får skylla sig själva precis som feministiska män som väljer ett kvinnodominerat yrke de inte trivs med får göra.

Jag skulle faktiskt vilja gå så lång som till att påstå att många radikalfeminister genom sin attityd, sitt beteende och sina många gånger orimliga förväntningar och krav utgör ett arbetsmiljöproblem och förstör stämningen på många arbetsplatser.

De är oftast är extremt intoleranta mot andras åsikter och kan börja hålla på med intriger och skitsnack bakom ryggen mot dem som inte tycker som dem i allt och ställa till härvor och dramer.

Särskilt illa är det om chefen är radikalfeminist för då blir det som att jobba under en maktgalen diktator som kräver att alla ska underkasta sig dennes vilja i allt och försöker påtvinga alla sina radikalfeministiska ideal.

Det finns verkliga könsbaserade skillnader mellan män och kvinnor som kan förklara den ojämna könsfördelningen i IT-branschen

So is it nature not nurture after all?

Den förklaring som återstår till varför kvinnor och män i genomsnitt väljer lite olika och föredrar olika yrken vilket skapar en ojämn könsfördelning inom många yrken trots att det inom de flesta yrken råder väldigt små och kanske till och med inga fördomar längre är att vetenskapen bevisat att kön inte enbart är en social konstruktion, så det finns verkliga genetiskt styrda skillnader mellan könen som gör att vi prioriterar lite olika och i genomsnitt har olika förkärlek för olika yrken eller för att jobba i IT-branschen.

How different are men’s and women’s brains?

Study finds some significant differences in brains of men and women

Brain Differences Between Genders

Det finns alltså verkliga könsbaserade skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor enligt undersökningar som gjorts som kan förklara våra olika val och intresse för att jobba i till exempel IT-branschen, så det handlar inte bara om vad som är socialt acceptabelt.

Är det så att kvinnor i högre utsträckning än män gillar och prioriterar de mjuka värdena i livet så förklarar det varför män är i majoritet inom de hårda tekniska yrkena som IT-branschen och industrin, och vad ska man göra åt det om det är deras egna fria val?

Feministerna tycker uppenbarligen det är okej att försöka tvinga män och kvinnor att välja exakt lika, men de flesta män och kvinnor anser nog att de som vuxna människor har rätt att välja själva.

När ska man välja IT som yrke?

Är man intresserad av IT och har talang och passion för det ska man inte tveka, och det kan finnas en yrkesroll som passar även er som inte övervägt det tidigare.

IT-branschen behöver fler kvinnor

Yrken inom data och IT

Det finns en stor bredd av yrken inom it-branschen men de flesta handlar om hårda tekniska saker med inriktning på It-teknik.

Grafisk design, användargränsnittsdesign, front-end webbutveckling och liknande är nog de mjukaste it-relaterade yrkena, eller möjligen it-support och kravfångst för då har man mycket kundkontakt åt ena eller andra hållet men det handlar fortfarande om IT.

Hopp om fler kvinnor i it-branschen – ökat intresse bland unga

Som denna undersökning visat har det blivit fler kvinnor som kan tänka sig jobba i IT-branschen då det kampanjats hårt för det, men samtidigt säger de att de inte är säkra på att IT-branschen kommer passa deras personlighet, och många verkar mer intresserade av karriärmöjligheterna och lönen.

Vissa saknar med andra ord en verklig passion och intresse för IT och kommer sannolikt inte trivas så bra i IT-branschen på grund av det.

Enbart hög lön gör en inte lycklig och de flesta IT jobb är väldigt krävande då hjulen snurrar fort i denna bransch, så man måste ha passionen för att trivas i IT-branschen.

Det är dessutom endast 22% av kvinnorna som inte är intresserade av it som yrke som säger att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö som IT-branschen, så könsfördelningen i IT-branschen är inte det stora problemet utan arbetsuppgifterna i sig, och det är svårt att göra något åt.

Av de 40% som av ett eller annat skäl skulle kunna tänka sig att jobba i It-branschen så är det bara 21% som tror att det skulle passa deras personlighet, och numera är it så vanligt förekommande i vardagen att de flesta har hyfsad koll på vad det är.

Det innebär alltså att endast 21% av alla kvinnor tror de skulle trivas att jobba med it på lång sikt, och det har inget med fördomar, kultur eller samhället att göra utan personliga preferenser.

Det är dessutom vetenskapligt bevisat att kvinnor när jämställdhet är uppnådd och de själv kan välja inte föredrar STEM yrken utan mjukare mer typiska kvinnoyrken.

Lägg också märke till att designer och projektledare är de två roller de helst skulle jobba med, och dessa är två mjukare roller där den ena är mer konstnärlig och den andra handlar mer om att jobba med människor än maskiner och hårda saker.

Womentor leder till könsdiskriminering av män i It-branschen

”Om temperaturen höjs tillräckligt långsamt, märker inte grodan att den blir kokt”

Högst intressant. Womentor är ett ledarskapsprogram med syfte att öka andelen kvinnliga chefer i it branschen men inte till 28% som hade representerar andelen kvinnor i branschen utan till 50%.

Diskrimineringen av män verkar har blivit satt i system numera och hade jag varit kvinna hade inte jag heller klagat över att få en gräddfil till toppjobben, men detta bevisar att feministerna antingen är skenheliga eller inte längre förstår vad jämställdhet är och har gått vilse.

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter men krav på lika utfall och positiv särbehandling av kvinnor eller män för att uppnå det leder bara till omvänd diskriminering i stället vilket är lika fel.

För mig är det också självklart att branschen ska vara jämställd, men jag är ingen groda.

För mig är det självklart att branschen ska vara jämställd

Är det bristande jämställdhet i IT-branschen?

Jag är alltid misstänksam mot denna typ av enkätundersökningar där svaren bygger på egna subjektiva upplevelser, för bara för att man upplever sig vara förfördelade så behöver det inte vara så.

Enkät med 700 teknikkvinnor visar: Bristande jämställdhet i it-branschen

Det krävs egentligen en vetenskaplig studie där man så objektivt som möjligt jämför arbetslivserfarenhet, kompetens, arbetsprestation o.s.v för att komma fram till den objektiva sanningen om jämställdheten i IT-branschen.

Sen finns det säkert vissa i IT-branschen som lever kvar i det förgångna men det måste i såna fall utredas via DO anmälan eller facklig från fall till fall.

Seniora som dissar alla åsikter utom de egna och en liten klick favoriters finns även på de flesta arbetsplatser inklusive kvinnodominerade och drabbar både kvinnor och män, men om det drabbar kvinnor mer kan jag inte uttala mig om.

Det kanske upplevs som könsdiskriminering när det egentligen bara är frågan om egocentrism och prestige?

Som junior kan man inte förvänta sig att ha lika mycket att säga till om som de seniora på en arbetsplats oavsett kön eller könsfördelning.

Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch

Ovan artikel gör mig även lite fundersam för jag har jobbat i andra branscher än IT-branschen och IT-branschen är rätt könsneutral trots att den är mansdominerad.

Däremot är den rätt it-nördig då de flesta som jobbar i IT-branschen har IT som sin passion och ibland mer som ett kall, och det är den passionen som driver IT-branschen framåt så den är av godo för utvecklingen.

Mycket av fikarums diskussionerna handlar därför om IT och teknik vilket kanske kan upplevas grabbigt av de tjejer som inte är lika intresserade av IT och mest har valt det som yrke.

Jag har även lagt märke till att många av kvinnorna som jobbar i IT-branschen verkar dras mer mot de administrativa IT-rollerna som projektledare, förvaltningsledare, IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare och inte till de mer tekniska som systemutvecklare, testare, serveradministratör, nätverkstekniker och drifttekniker även om undantag finns.

Sen tror jag mycket av de få fördomar som funnits i IT-branschen är borta, men att kvinnor verkar dras till de mer administrativa IT-rollerna kanske innebär att de är mer av generalister i genomsnitt och kanske inte är så intresserade av IT-teknik i sig?

Mitt råd till er som funderar på ett IT yrke är att ni måste ha en passion för IT om ni ska trivas i IT-branschen då det är ett mycket krävande yrke, så välj inte IT-branschen bara för att ni vill ha en fin yrkestitel för då kommer ni mest troligt ångra ert val senare.

Tvingande 50/50 könsfördelning leder till könsdiskriminering i IT-branschen

Strålande artikel om kvotering

Jag har inget emot att kvinnor jobbar i IT-branschen men något jag däremot är emot är den omvända könsdiskrimineringen som blir resultatet av att man strävar efter en 50/50 könsfördelning i IT-branschen till varje pris, och därigenom diskriminerar majoritetskönet både vid anställningar och befordringar.

Har man ägnat en stor del av sitt liv åt att bli kompetent inom IT så är det inte kul att bli förbigången av en hälften så gammal, hälften så kompetent person av motsatta könet bara för att någon fått för sig att tvingande 50/50 könsfördelning skulle vara ett eftersträvansvärt ideal, när könsfördelningen i IT-branschen egentligen inte har någon större praktiskt betydelse.

Det är inte heller rättvist att göra så utan rättvisast är att den kompetentaste väljs och att kön eller könsfördelning inte har någon betydelse vid det valet.

Jämlikhet är inte heller samma sak som 50/50 könsfördelning utan jämlikhet innebär att bägge könen har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och de får de om ingen diskrimineras och kompetensen är det som avgör.

Könsfördelningen i IT-branschen har ingen större betydelse

Ett av de dummaste skälen till att förespråka fler kvinnor i IT-branschen är att det skulle leda till mer kvinnlig IT-teknik om man även fick in det kvinnliga perspektivet… som om det på nåt magiskt sätt skulle förändra kriterierna för att ta reda på kundernas krav, skriva kod eller designa IT-produkter och IT-tjänster.

Min kommentar till det är: Har ni hört talas om marknadsekonomi, marknadsundersökningar och kundgrupper?

I en marknadsekonomi kommer IT-teknik som efterfrågas av olika kundgrupper att utvecklas om det finns en efterfrågan, och smartphones och sociala medieappar är ett utmärkt exempel på IT-teknik utvecklad av främst män som används och uppskattas mer av kvinnor än män.

I en marknadsekonomi kommer marknaden helt automatiskt sköta den saken så det behövs inga statliga tvångsåtgärder och sker oavsett könet på utvecklarna eller könsfördelningen då man tar reda på kundernas krav och önskemål inklusive kvinnliga eftersom man vill ha nöjda kunder som vill ha ens IT-produkter och IT-tjänster.

Det är könet på kundgruppen och deras krav och önskemål och inte könet på utvecklarna som kommer avgöra hur kvinnlig eller manlig en IT-produkt eller IT-tjänst blir.

När är positiv särbehandling baserat på kön tillåten i IT-branschen?

”Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.”

Undantag från förbudet mot diskriminering

Dessutom är det inte längre tillåtet att positivt särbehandla det underrepresenterade könet vid anställningar och befordringar annat än om skillnaderna i kompetens är så små att det inte har någon större praktisk betydelse för annars diskriminerar man den mest kompetenta.

Det hade varit bättre att använda begreppet rättvis kompetensbaserad könsfördelning i dessa frågor för varken kön eller könsfördelning ska ha någon betydelse vid anställningar eller befordringar i IT-branschen.