Kompromisser är sämsta sättet att hantera konflikter på

”Kompromisser har en tendens att skapa sämsta gemensamma nämnare.”

En sak som ofta förbryllat mig är den svenska modellen för konflikthantering som innebär att man alltid ska vara pragmatiskt och mötas på mitten oavsett vems fel det är, för det viktigaste är att skapa ”harmoni” på arbetsplatsen.

Problemet med detta är att för varje kompromiss så tjänar de som beter sig illa mer och mer på sitt beteende.

Till och med samverkan kan få den effekten med skillnad att man får offren att frivilligt gå med på viss mobbning och visa förståelse för den.

Vilket kan verka helt absurt för om offrens beteende håller sig inom det normala så är det förövarnas beteende som måste åtgärdas.

Annars tar de till slut över makten helt på en arbetsplats och skapar ett mycket ohälsosamt klimat där mobbing, penalism och härskarmetoder är alenarådande.

Denna sorts arbetsplatskultur är inte bra för vare sig de anställdas hälsa eller arbetsplatsens produktivitet.

Så i många fall måste man faktiskt säga åt på skarpen åt folk som beter sig illa även om de jobbat hos er länge.

Det kan ibland vara omöjligt att skapa en vinn-vinn situation och man kan inte tillåta folk att bete sig destruktivt p.g.a egenintresse hur länge som helst.

Kompromiss – konfliktstil

Vanligaste sätten att hantera konflikter på arbetsplatser

Nedan en presentation av en undersökning som gjorts på Göteborgs Universitet och situationen är nog dålig på många arbetsplatser i vårt avlånga land på grund av värdelös eller obefintligt konflikthantering, eller i värsta fall bakvänd konflikthantering där de ”onda” håller varandra bakom ryggen och alltid gör offret till syndabocken och det bara blir värre och värre.

De vanligaste sätten att hantera konflikter visa på det tragiska tillståndet i nationen på denna punkt.

Konflikthantering och arbetsmiljö

Råd för praktisk användning av konflikthanteringstilar

Nedanstånde blogg artikel har väldigt bra och kortfattade tips på hur man ska använda de olika konflikthanteringstilarna rent praktisk för personlig del, för ibland är saker viktiga och ibland mindre viktiga, och ibland beter sig någon på ett sätt som gör situationen ohållbar trots försök med övriga sätt, och tvingar fram en kamp/konkurrens i en viktig fråga.

Konfliktstilar hjälper dig att se situationen

Exempel på när konfliktstilen kamp är nödvändig

Låt oss med utgångspunkt från råden i ovan bloggartikel anta att ni av er arbetsgivare blir satt på ett uppdrag som innebär att ni ska hjälpa till att genomföra en större förändring som många av era kollegor är emot eftersom det hotar status que och deras positioner som experter på det gamla… så det handlar i grund och botten om prestige och gör det omöjligt att uppnå konsensus.

Både er arbetsgivare och ni själv försöker då via samverkan få det att bli positivt inställda till förändringen, men de går inte att få med dem på tåget trots att förändringen i princip är nödvändig att genomföra för att er organisation ska kunna vara konkurrenskraftig och effektiv även i framtiden, så det är inte för nöjes skull förändringen beslutats om.

Då är det upp till er arbetsgivare att besluta om förändringen ska fortsätta genomföras, och beslutar denne det för att den är oundviklig, och ni har ett fortsatt uppdrag att hjälpa till med det då ni är den mest lämpade för det, så har ni inget annat val än göra ert jobb och ta smällen med det ogillande mot er det skapar hos era kollegor, eller säga upp er för avsäger ni er uppdraget kommer ni nog inte bli så populär hos er arbetsgivare och ses som en svikare av denne i stället.

Ni bestämmer er för att fullfölja ert uppdrag då ni inser att förändringen är nödvändig att genomföra för er organisations framtids skull och inte vill svika er arbetsgivares förtroende…

Då förväntar ni er säkert att bli belönade för det efteråt också eftersom ni fullföljt ett mycket svårt och krävande uppdrag, och vanligtvis blir man det.

Ett varningens ord

Ibland har man otur och låt oss säga att er arbetsgivare är rätt skrupelfri vilket ni inte insåg förän det var försent, och i stället p.g.a allt missnöje förändringen skapat bland era kollegor varav många jobbat där länge i stället bestämmer sig för att försöka göra er till syndabocken för att själv slippa lindring undan och ställa in sig hos de missnöjda i efterhand.

Då befinner ni er i en mycket besvärlig situation där ni både blivit illa omtyckt av era kollegor för att ni hjälpt till att genomföra förändringen och knivhuggen i ryggen av er arbetsgivare som gav er i uppdrag att hjälpa till med det, och inte avbröt det trots det starka missnöje det skapade.

I ett sånt läge kan ni bildligt talat bli tvungen att slåss för ert liv och fortsatta karriär, för i värsta fall skulle det kunna förstöra alla era framtida jobb och försörjningmöjligheter på orten ni bor.

Det jag vill säga med detta är att om ni går med på att ta på er en sådan typ av uppdrag som innebär att endast konfliktstilen kamp finns kvar att välja på måste ni försäkra er om att er arbetsgivare går att lita på, och kommer backa upp er och inte knivhugga er i ryggen när det börjar blåsa för hårt, för annars kan ni råka riktigt illa ut.

Sen hade jag om jag varit en av dem som var helt emot det nya nog röstat med fötterna och sökt mig någonstans där de fortfarande jobbar med det gamla, för man kan inte hålla på bråka och protestera om denna typ av sakfrågor hur länge som helst, men för exemplets skull var det scenariot lämpligt.