Kompromisser är sämsta sättet att hantera konflikter på

”Även om kompromiss är bättre än kamp för relationen är det inte den mest eftersträvansvärda konfliktstilen. Kompromisser har en tendens att skapa sämsta gemensamma nämnare. Ingen får riktigt vad de vill utan får nöja sig med något som de är halvnöjda med men som åtminstone inte heller gör den andra helt nöjd. Risken är stor att du försummar möjligheter att skapa lösningar som tillgodoser bådas intressen om du förväntar dig att behöva kompromissa.”

Kompromiss – konfliktstil

En sak som ofta förbryllat mig är den svenska modellen för konflikthantering som innebär att man alltid ska vara pragmatiskt och mötas på mitten oavsett vems fel det är, för det viktigaste är att skapa ”harmoni” på arbetsplatsen.

Problemet med detta är att för varje kompromiss så tjänar de som beter sig illa mer och mer på sitt beteende när det gäller mobbning och av någon underlig orsak är det ofta de ”onda” som arbetsgivaren försöker blidka och antagligen för att de ofta tror det är enklaste lösningen, tänker kortsiktigt och kanske inte vågar ta konflikten med dem

Till och med samverkan kan få den effekten med skillnad att man får offren att frivilligt gå med på mobbningen och visa förståelse för den, vilket kan verka helt absurt för om offrens beteende håller sig inom det normala så är det förövarnas beteende som måste åtgärdas.

Det är helt vansinnig när det gäller grov arbetsplatsmobbning som mobbarna oftast njuter av att hålla på med på ett ibland närmast perverst sätt och inte har en tanke på att sluta frivilligt utan endast kommer göra det under ”vapenhot”, även om de kan låtsas vara medgörliga i en förhandling.

Annars tar mobbarna till slut över makten helt på en arbetsplats och skapar ett mycket ohälsosamt klimat där mobbing, pennalism och härskarmetoder är allenarådande.

Denna sorts arbetsplatskultur är inte bra för vare sig de anställdas hälsa eller arbetsplatsens produktivitet, så i många fall måste man faktiskt säga åt på skarpen åt folk som beter sig illa även om de jobbat hos er länge.

Det kan ibland vara omöjligt att skapa en vinn-vinn situation och man kan inte tillåta folk att bete sig destruktivt p.g.a egenintresse hur länge som helst och tvinga deras offer att ägna år efter år åt att försvara sig mot dem så de inte ska lyckas förstöra deras liv med sin mobbning och påföljande lögner för att försöka berättiga sitt beteende gentemot offret.

Vanligaste sätten att hantera konflikter på arbetsplatser

”Vilka konflikthanteringssätt används? Svar: De vanligast konflikthanteringssätten innebär att man: – inte låtsas om konflikten – aktivt söker gömma undan den eller – försöker tona ner dess betydelse Man väljer i stor utsträckning metoder som innebär att konflikter och samarbetssvårigheter inte bearbetas.”

Konflikthantering och arbetsmiljö

En presentation av en undersökning som gjorts på Göteborgs Universitet angående de vanligaste sätten att hantera konflikter visar på det tragiska tillståndet i nationen på denna punkt och situationen är nog dålig på många arbetsplatser i vårt avlånga land på grund av värdelös eller obefintligt konflikthantering, eller i värsta fall bakvänd konflikthantering där de ”onda” håller varandra bakom ryggen och alltid gör offret till syndabocken och det bara blir värre och värre.

”Konflikter vid GU I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt? (Mycket eller ganska stor utsträckning) Svar: 28% har angett att så är fallet (2008) (2002: 32%, 2005: 30%) Stor variation mellan fakulteter: (Från 13% till 41%) Mellan institutioner/enheter: (Från 10% till 70%)”

Sen verkar det förkomma mycket konflikter vid universitet och vet inte om det kan bero på att folk som jobbar på universitet rent generellt är mer prestigebundna än genomsnittet eller om det beror på att det finns fler maktfullkomliga chefer där som försöker skapa sina egna småpåvedömen där de kan vara envåldshärskare, för den typen av chefer kan skapa dåliga arbetsklimat med mycket konflikter?

Råd för praktisk användning av konflikthanteringsstilar

”En metod som kan hjälpa till att analysera en konflikt, är att bryta ut ett antal ”stilar” – det vill säga sätt för dig som ledare att ta dig an situationen. Utgå från modellen nedan och se din egen roll i det som händer.”

Konfliktstilar hjälper dig att se situationen

Denna blogg artikel har väldigt bra och kortfattade tips på hur man ska använda de olika konflikthanteringsstilarna rent praktisk för personlig del, för ibland är saker viktiga och ibland mindre viktiga, och ibland beter sig någon på ett sätt som gör situationen ohållbar trots försök med övriga sätt, och det gäller viktiga saker som tvingar fram en kamp/konkurrens i en viktig fråga.

Exempel på när konfliktstilen konkurrens/kamp är berättigad

Känslan av konkurrens är användbart där du måste:

  • Agera snabbt och bestämt, t. ex. i en krissituation.
  • När du ska agera i viktiga frågor och kanske vidta impopulära åtgärder.
  • När du vet att du har rätt i frågor med stor betydelse för företagets utveckling och framtid.

Låt oss med utgångspunkt från råden i ovan bloggartikel anta att ni av er arbetsgivare blir satt på ett uppdrag som innebär att ni ska hjälpa till att genomföra en större förändring som många av era kollegor är emot eftersom det hotar status queue och deras positioner som experter på det gamla… så det handlar i grund och botten om prestige och förändringsovilja och gör det omöjligt att uppnå konsensus via samverkan.

Både er arbetsgivare och ni själv försöker via samverkan få dem att bli positivt inställda till förändringen på alla möjliga sätt, men de går inte att få med dem på tåget trots att förändringen i princip är nödvändig att genomföra för att er organisation ska kunna vara konkurrenskraftig och effektiv även i framtiden, så det är inte för nöjes skull förändringen beslutats om.

Då är det upp till er arbetsgivare att besluta om förändringen ska fortsätta genomföras trots det stora motståndet, och beslutar denne det och ni har ett fortsatt uppdrag att hjälpa till med det då ni är den mest lämpade för det, så har ni inget annat val än göra ert jobb och ta smällen med det ogillande mot er det skapar hos era kollegor, eller säga upp er för avsäger ni er uppdraget kommer ni inte bli så populär hos er arbetsgivare och ses som en svikare av denne i stället.

Ni bestämmer er då för att fullfölja ert uppdrag då ni inser att förändringen är mer eller mindre nödvändig att genomföra för er organisations framtids skull och dessutom oundviklig då ledningen inte kommer ändra sig eller välja ett annat likvärdigt alternativ.

Då förväntar ni er säkert att bli belönade för det efteråt också eftersom ni fullföljt ett mycket svårt och krävande uppdrag, och vanligtvis blir man det.

Ibland blir konfliktstilen konkurrens/kamp det enda valet i rent självförsvar

När kamp är en bra konfliktstil?

  • Gränssättning: Vi är inte skyldiga att förhandla om vad som helst. Att säga nej och markera dina gränser är ett typiskt användningsområde för kampstilen.
  • Försvar: I en situation där andra använder kampstil kan du behöva använda den för att skydda dig själv eller andra
  • Principer behöver skyddas: Om du behöver upprätthålla principer trots kostnaden i det enskilda fallet.

Kamp – konfliktstil

Ibland har man däremot otur och låt oss säga att er arbetsgivare är rätt skrupelfri vilket ni inte insåg förrän det var försent och i stället p.g.a allt missnöje förändringen skapat bland era kollegor varav många jobbat där länge bestämmer sig för att försöka göra er till syndabocken för att själv slippa lindring undan och ställa in sig hos de missnöjda i efterhand.

Då befinner ni er i en mycket besvärlig situation där ni både blivit illa omtyckt av era kollegor för att ni hjälpt till att genomföra förändringen och knivhuggen i ryggen av er arbetsgivare som gav er i uppdrag att hjälpa till med det, och inte avbröt det trots det starka missnöje det skapade och har i praktiken blivit helt skamlöst utnyttjad som en så kallad nyttig idiot.

I ett sånt läge kan ni bildligt talat bli tvungen att slåss för ert liv och fortsatta karriär och i rent självförsvar tvingas använda kamp/konkurrens, för i värsta fall skulle det kunna förstöra alla era framtida jobb och försörjningsmöjligheter på orten ni bor om det leder till väldigt mycket skitsnack bakom er rygg.

Det jag vill säga med detta är att om ni går med på att ta på er en sådan typ av uppdrag som innebär att endast konfliktstilen kamp finns kvar att välja på måste ni försäkra er om att er arbetsgivare går att lita på, kommer backa upp er och inte knivhugga er i ryggen när det börjar blåsa för hårt, för annars kan ni råka riktigt illa ut.

Sen hade jag om jag varit en av dem som var helt emot det nya nog röstat med fötterna och sökt mig någonstans där de fortfarande jobbar med det gamla, för man kan inte hålla på bråka och protestera om denna typ av saker hur länge som helst, men för exemplets skull var det scenariot lämpligt.