Rättsväsendet vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott

”Utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott: Denna punkt är den mest integritetskränkande av dem alla. Den innebär alltså att vem som helst kan bli avlyssnad utan att det finns en brottsmisstanke. Privata samtal mellan två arbetskollegor eller mellan två personer i ett kärleksförhållande ska myndigheterna kunna lyssna på för att bestämma om dessa personer i framtiden ska misstänkas för brott.”

Åklagarna vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott

När man inte trodde rättsväsendets förslag och önskemål om övervakning av det svenska folket kunde bli mer kränkande och oförenligt med våra grundläggande fri och rättigheter så kommer de med dessa krav.

Lite tillspetsat så kanske det är dags för folkresning innan polisstaten tar över vårt land och gör oss alla till slavar under en maktfullkomlig överhet?

Det man måste tänka på är att de som jobbar på tullen och polisen bara är vanliga människor med fel och brister som alla andra, och vissa har som regelbundna skandaler visar fler än genomsnittet.

”Det förespråkarna även missar är hur verktygen kan komma att missbrukas. I visselblåsaren Edward Snowdens läckta dokument framgår bland annat hur övervakningsverktyg som explicit var ämnade att förebygga terrorism kommit att användas för att registrera och analysera oskyldiga amerikaners sexvanor och epost-trafik, men även för rent maktpolitiska syften.”

Därför är övervakning fel svar på terrorhotet

Allt som kan missbrukas kommer även att missbrukas som den gamla datalagringslagen visade, vilket ni kan läsa om i ett annat inlägg på denna blogg.

Därför måste det finnas väldigt strikta regler och kontroll över när övervakning får användas och mot vem.

Det borde kanske vara en kommitté på minst 3 utomstående jurister som är måna om folks fri och rättigheter och inte är anställda inom rättsväsendet som alla röstar ja, för att hemlig övervakning ska få användas så risken för missbruk är minimal.

Sånt här måste det vara stenhårda regler kring så inte oskyldiga blir lidande eller våra rättigheter kränks.

Personer som inte är misstänkta för brott ska absolut inte behöva bli utsatta för hemlig övervakning i t.ex. sitt hem om inte hemmet i fråga är en regelbunden samlingslokal för kända kriminella där grova brott sannolikt planeras och diskuteras.