Rättsväsendet vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott

När man inte trodde rättsväsendets förslag och önskemål om övervakning av det svenska folket kunde bli mer kränkande och oförenligt med våra grundläggande fri och rättigheter så kommer de med dessa krav…

Lite tillspetsat så kanske det är dags för folkresning innan polisfascismen tar över vårt land och gör oss alla till slavar under en maktfullkommlig överhet?

Det man måste tänka på är att de som jobbar på tullen och polisen bara är vanliga människor med fel och brister som alla andra, och vissa har som regelbundna skandaler visar fler än genomsnittet.

Allt som kan missbrukas kommer även att missbrukas, som den gamla datalagringslagen visade.

Därför måste det finnas väldigt strikta regler och kontroll över när övervakning får användas och mot vem, och det borde kanske vara en kommitté på 3 domare som alla röstar ja för att hemlig övervakning ska få användas så risken för missbruk är minimal.

Sånt här måste det vara stenhårda regler kring, så inte oskyldiga blir lidande eller våra rättigheter kränks, och personer som inte är misstänkta för brott ska absolut inte behöva bli utsatta för hemlig övervakning.

Åklagarna vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott