Rättsväsendet vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott

”Utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott: Denna punkt är den mest integritetskränkande av dem alla. Den innebär alltså att vem som helst kan bli avlyssnad utan att det finns en brottsmisstanke. Privata samtal mellan två arbetskollegor eller mellan två personer i ett kärleksförhållande ska myndigheterna kunna lyssna på för att bestämma om dessa personer i framtiden ska misstänkas för brott.”

Åklagarna vill använda hemlig övervakning mot personer som inte misstänks för brott

När man inte trodde rättsväsendets förslag och önskemål om övervakning av det svenska folket kunde bli mer kränkande och oförenligt med våra grundläggande fri och rättigheter så kommer de med dessa krav.

Lite tillspetsat så kanske det är dags för folkresning innan polisstaten tar över vårt land och gör oss alla till slavar under en maktfullkomlig överhet?

Det man måste tänka på är att de som jobbar på tullen och polisen bara är vanliga människor med fel och brister som alla andra, och vissa har som regelbundna skandaler visar fler än genomsnittet.

Edward Snowdens läckta dokument visar på missbruket med hemlig övervakning

”Det förespråkarna även missar är hur verktygen kan komma att missbrukas. I visselblåsaren Edward Snowdens läckta dokument framgår bland annat hur övervakningsverktyg som explicit var ämnade att förebygga terrorism kommit att användas för att registrera och analysera oskyldiga amerikaners sexvanor och epost-trafik, men även för rent maktpolitiska syften.”

Därför är övervakning fel svar på terrorhotet

Allt som kan missbrukas kommer även att missbrukas som den gamla datalagringslagen visade, vilket ni kan läsa om i ett annat inlägg på denna blogg.

Därför måste det finnas väldigt strikta regler och kontroll över när övervakning får användas och mot vem.

Det borde kanske vara en kommitté på minst 3 utomstående jurister som är måna om folks fri och rättigheter och inte är anställda inom rättsväsendet som alla röstar ja, för att hemlig övervakning ska få användas så risken för missbruk är minimal.

Sånt här måste det vara stenhårda regler kring så inte oskyldiga blir lidande eller våra rättigheter kränks.

Personer som inte är misstänkta för brott ska absolut inte behöva bli utsatta för hemlig övervakning i t.ex. sitt hem om inte hemmet i fråga är en regelbunden samlingslokal för kända kriminella där grova brott sannolikt planeras och diskuteras.

Hemlig dataavläsning av mobiler missbrukas kanske av polisen

”Varje år sammanställer Åklagarmyndigheten en rapport över polisens användning av så kallade hemliga tvångsmedel, vilket förutom hackning och rumsavlyssning även omfattar dolda kameror, telefonavlyssning och insamling av uppgifter om när, var och med vem någon har talat i telefon. När det gäller telefonavlyssning avslogs, enligt den senaste rapporten, bara 0,7 procent av ansökningarna. Siffran är marginellt högre för insamling av metadata om telefonsamtal: 1,1 procent. När det gäller dolda kameror och mikrofoner fick polisen bara avslag i enstaka fall.”

”För ett år sedan, 1 april 2020, fick polisen juridisk rätt att hacka och installera spionprogram på medborgarnas mobiltelefoner och datorer. Det kallas ”hemlig dataavläsning”. Därigenom kan statsmakten se vilka appar du använder, vad du har för lösenord och vad du skriver för chattmeddelanden, även om de krypteras. Den kan se vad andra skriver till dig, bläddra igenom dina bilder och filer, eller aktivera din kamera och mikrofon och spela in vad den hör och ser”


Polisen ska inte spionera på medborgarna

Som ni kan se av ovan citat är det ytterst sällan polisen får avslag på en begäran om hemligt övervakning så det säger sig själv att kontrollen är alldeles för slapp och att åklagare och domstolar slentrianmässigt godkänner polisens begäran.

Ännu värre är att det fått rätt att hacka din mobil så kombinationen av det missbruk och överutnyttjande som sker kan bli väldigt integritetskränkande för medborgaren om de får rätt att övervaka personer som inte ens misstänks för brott, för till och med när det gäller övervakning av brottsmisstänka är kontrollen för slapp.

Polisen kan dessutom få för sig att misstänka någon utan att egentligen ha i närheten av tillräckliga skäl till det, och sker ingen ordentligt kontroll blir det farligt och djupt omoraliskt.

Det finns bättre sätt än hemlig avlyssning för att få ner brottsligheten

”Ville man komma åt kriminella gäng (riktiga sådana, inte jaktlag där någon eventuellt funderat på att kanske vilja skjuta en varg som attackerade hunden) vore det nog bättre att hålla sig till åtgärder som att se till så att de som faktiskt begick brott satt inlåsta längre, och att lägga polisresurser på att beivra även förberedelsebrott. Avskaffade mängdrabatter skulle också direkt göra att fler yrkeskriminella hölls borta från gatorna.”


Underskatta inte sprängkraften i Lex Hedin

Polisen började lobba för att få använda avlyssning mot jägare för att komma åt tjuvjakt på varg som är ett mikroskopiskt samhällsproblem.

Hemlig avlyssning utan brottsmisstanke skulle däremot bli ett stort samhällsproblem med oöverskådliga möjligheter till missbruk och överutnyttjande.

Det är rent ut sagt något väldigt skamlöst och omoraliskt över rättsväsendets inställning i denna sakfråga för det finns andra sätt att få ner brottsligheten på utan att förvandla Sverige till en övervakningsstat i klass med fd. Östtyskland.