Att förbjuda kryptering eller införa bakdörrar ger kriminella möjlighet att hacka och avlyssna din online kommunikation

Rättsväsendet har fått dille på att kunna massövervaka folket och rätt grovt kränka folkets rättigheter, bara för att ett fåtal ägnar sig åt grov brottslighet.

Vad ska vi kalla den form av övervakningssamhälle de vill skapa för? Östtyskland 2.0 kanske…

Det rätta sättet att lösa detta på är gammal hederlig punktövervakning, för kryptering går inte att stoppa eftersom vilken programmerare som helst kan skriva en krypterad app.

Kriminella gäng kan till och med anlita programmerare för att skriva sina egna appar om det behövs, precis som kriminella kan få tag på illegala vapen hur hårda vapenlagar vi än har.

Även om det hade gått hade det bara resulterat i att de kriminella återgick till att träffas i hemlighet på det gamla sättet, och polisen hade då varit tvugna att återgå till gammal hederlig punktövervakning de med.

Förbjuds kryptering eller bakdörrar införs kan både stat och kriminella hacka och avlyssna all onlinekommunikation, så alla kommer riskera bli utsatta för databrottslighet då.

De enda som kommer drabbas är den oskyldiga majoriteten för så är det alltid när det gäller massövervakning och lagar som försämmrar it-säkerheten eller den personliga integriteten för majoriteten.

Dessutom kostar det stora pengar att bygga upp och drifta massövervakningssystem, så det är knappast berättigat sett till de små resultat de ger.

Om (problemet med) att försvaga kryptering för att fånga skurkar

Polisen chanslös mot krypterade mobiler