Den nya datalagringslagen kränker den personliga integriteten och går troligtvis emot GDPR (igen)

Dessutom har tidigare versioner av svensk datalagring missbrukats. Tele2 har vittnat om att bolaget fick tusentals förfrågningar i månaden från polisen om allt mellan himmel och jord tiden innan den gamla lagen stoppades. Inte sällan handlade det om taxeringsärenden.

Och när polisen har hört av sig till internetbolaget Bahnhof har det primärt handlat om fildelning.

Angående GDPR och personlig integritet så har det kommit en ny datalagringslag i Sverige som antagligen bryter mot GDPR igen.

Detta är ungefär som om posten på den gamla tiden när kommunikation till stor del skedde i pappersform, öppnade alla brev ni fick, tog en kopia på dem och lagrade dem i sitt arkiv i källare utifall att polisen skulle vilja läsa dem i framtiden.

Så gick det nog till i de forna kommuniststaterna Östtyskland och Sovjetunionen också…

Att det numera är digitalt gör ingen skillnad och tyvärr är det så att all teknologi kan missbrukas både av individer, företag och staten, och värst är det när staten gör det i form av massövervakning.

Detta är ingen foliehattsåsikt utan ett moraliskt ställningstagande som var och en måste göra, och staten Sverige med polismyndigheten i spetsen verkar anse sig stå över både GDPR och folkets rättigheter.

Det verkar ha varit mer trivial brott de använde den gamla datalagringslagen till i första hand, så de har redan visat att den primärt kommer missbrukas för trivialiteter och inte allvarliga brott eller terrorism.

Bättre men inte tillräckligt – operatörerna om nya datalagringen

Nya datalagringslagen är ett fuskverk

Bahnhof: ”Vi kommer att överklaga den nya datalagringen”