Den nya datalagringslagen kränker den personliga integriteten och går troligtvis emot GDPR (igen)

”Dessutom har tidigare versioner av svensk datalagring missbrukats. Tele2 har vittnat om att bolaget fick tusentals förfrågningar i månaden från polisen om allt mellan himmel och jord tiden innan den gamla lagen stoppades. Inte sällan handlade det om taxeringsärenden. Och när polisen har hört av sig till internetbolaget Bahnhof har det primärt handlat om fildelning.”

Angående GDPR och personlig integritet så har det kommit en ny datalagringslag i Sverige som antagligen bryter mot GDPR igen.

Detta är ungefär som om posten på den gamla tiden när kommunikation till stor del skedde i pappersform, öppnade alla brev ni fick, tog en kopia på dem och lagrade dem i sitt arkiv i källare utifall att polisen skulle vilja läsa dem i framtiden.

Så gick det nog till i de forna kommuniststaterna Östtyskland och Sovjetunionen också…

Att det numera är digitalt gör ingen skillnad och tyvärr är det så att all teknologi kan missbrukas både av individer, företag och staten, och värst är det när staten gör det i form av massövervakning.

Detta är ingen foliehattsåsikt utan ett moraliskt ställningstagande som var och en måste göra, och staten Sverige med polismyndigheten i spetsen verkar anse sig stå över både GDPR och folkets rättigheter.

Datalagringslagen hjälper knappt ens polisen lösa några allvarliga brott

Det verkar ha varit mer trivial brott de använde den gamla datalagringslagen till i första hand, så de har redan visat att den primärt kommer missbrukas för trivialiteter och inte allvarliga brott eller terrorism.

Bättre men inte tillräckligt – operatörerna om nya datalagringen

Nya datalagringslagen är ett fuskverk

Bahnhof: ”Vi kommer att överklaga den nya datalagringen”

Datalagringslagen gör det möjligt att få reda på allt du gör på nätet

”The US government can spy on their browsing history and internet habits without a warrant while remaining quarantined in their home. Further research reveals any opinions that dare to drift from the official narrative are labelled as fake news or disinformation and removed immediately and even as a method of censoring dissent.”

The FBI monitoring your browsing history without a warrant might just be the beginning

Vår gamla och nya datalagringslag möjligör i princip samma sak i Sverige och den gamla datalagringslagen hjälpte knappt ens polisen lösa några allvarliga brott förutom enstaka fildelare och var samtidigt enormt integritetskränkande.

Massövervakning är onödig och ineffektiv

”Olika typer av massövervakning har upprepade gånger visat sig inte ha effekt, till exempel NSA:s signalspaningsverksamhet som liknar FRA:s, datalagringen som man inte kan se någon effekt av enligt en ny utredning från Europaparlamentet. NSA har dessutom lagt ner sin signalspaningsverksamhet nu eftersom de inte fångade några terrorister med den.”

FRA ska få massövervaka svenskarna

All teknologi är ett tvåeggad svärd och tillåter vi staten att massövervaka oss trots att det är ineffektivt då riktiga brottslingar vet hur de ska dölja sina förehavanden så både kan och kommer det missbrukas vilket historien lärt oss.

Men mest handlar det om principen och slöseri på dyra, ineffektiva och integritetskränkande åtgärder.

Sedan borde företag börja kryptera all sin online kommunikation och tänka på att risken för att bli avlyssnad alltid finns, antingen av myndigheter, industrispionage eller hackare, för har myndigheterna bakdörrar kan ni lita på att hackarna kommer hitta dem.