Könet och könsfördelning har ingen betydelse för ledarskapet eller en organisations framgång

Hyde (2005) visade i sin meta-analys att kvalitén på exekutivt ledarskap INTE förklaras av kön; oavsett om det handlade om låt-gå, transaktionellt eller transformativt ledarskap så var effektvärdet (betydelsen av kön) litet eller obetydligt. Det betyder att biologiska aspekter som ledares kön inte spelar någon betydande roll för hur framgångsrik en organisation blir. Detsamma gäller med största sannolikhet styrelsearbete.

Vi har i ett par deccenier fått inbankat i oss att jämn könsfördelning särskilt på ledarskapspositioner är viktigt för att den kvinnliga aspekten hjälper till att göra en mansdominerad arbetsplats bättre och mer framgångsrik och vice versa, men forskningen visar att det inte alls är så.

Det finns med andra ord inga särskilda skäl till att ge det underrepresenterade könet en gräddfil till toppjobben och därmed diskriminera det andra könet i stället, utan det är kompetens och erfarenhet som ska avgöra och inte kön eller könsfördelning.

Dessutom har könsfördelningen i sig inget med jämställdhet att göra för jämställdhet handlar om att ge bägge könen samma möjligheter baserat på kompetens och intresse, så de kan välja de yrke och den karriär de själva vill och ingendera könet blir diskriminerat, och i Sverige ligger vi väldigt långt framme där.

Alltså: om det råder jämställdhet – att kvinnor själva får välja: då är det inte så vanligt att de vill göra karriär inom STEM-yrken. Typ-kvinnor väljer yrken som går att kombinera med familj och vänner. Sannolikt spiller den beslutsprocessen över på strävan efter en styrelseroll. Oavsett bransch.

Könsfördelningen blir resultatet av folks egna val

Könsfördelningen blir alltså resultatet av folks egna val när de har friheten och möjligheten att välja det de vill, och i de flesta yrken kommer den aldrig bli 50/50 på grund av det.

Positiv särbehandling och kvotering leder därför bara till omvänd diskriminering åt andra hållet i stället utan att det ens finns giltiga skäl till det, så det handlar i praktiken bara om politisk ideologi och tyckande.

Det är kompetens och erfarenhet som bör avgöra och inte kön eller könsfördelning så blir ingen diskriminerad, och både män och kvinnor måste förtjäna sin framgång ärligt som individer, för det är rättvisast.

Vi håller på med lyxåtgärder och omvänd diskriminering baserat på politiskt önsketänkande som slagit fel.

Masshysterin med krav på 50/50 könsfördelning har alltså inga berättigande skäl och diskriminerar bara det andra könet i stället.

Samtidigt ignorerar man det riktigt stora diskrimineringsproblemet i vårt samhälle som är åldersdiskriminering, för den sortens diskriminering kan göra folk långtidsarbetslösa och förstöra år eller till och med deccennier av folks liv.

Spelar könsfördelning någon roll för en organisations prestation?