Vad krävs verkligen för att bli förlåten enligt kristendomen?

what-if-i-told-you-a-persons-actions-will-tell-you-everything-you-need-to-know

”I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen! Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som KALLAR SIG BRODER och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller UTSUGARE. Med en sådan ska ni inte ens äta” (1 Kor.5:9-11).

Eftersom det verkar finnas en del präster och diakoner som beter sig ohederligt och omoraliskt lite då och då och ofta slipper lindrigt undan så fick det mig att fundera på om det är detta med förlåtelse som är orsaken.

Sen blev jag även fundersam över om det kan vara så att det tas alldeles för lättvindigt på vad som krävs för att bli förlåten inom svenska kyrkan för att de är lite för bekväma och vill tro det som blir lättast för dem.

Efter lite efterforskning på nätet där de flesta webbsidor körde med samma gamla floskel om att man måste förlåta den som ber om förlåt utan att ge nån djupare förklaring till det hittade jag några sidor där de gjort en genomtänkt analys av det Bibeln säger om förlåtelse och dess praktiska konsekvenser.

Ett annat sätt att se på förlåtelse

Är förlåtelsen möjlig – och tillräcklig?

SANN OMVÄNDELSE!

De bekräftade mina misstankar om att många kristna tar alldeles för lätt på vad som krävs för att bli förlåten och att alldeles för många syndare inom Svenska kyrkan slipper alldeles för lindrigt undan på grund av det.

Förlåtelse gäller dessutom bara tills nästa gång och behöver bara ges om syndaren ärligt och uppriktigt ångrar sig, bekänner och omvänder sig, och desto större synd, desto mer krävs av syndaren.

Sen ingår det i konceptet att ärligt och uppriktigt ångra sig och bli omvänd att vilja göra rätt för sig och reparera den skada man orsakat, så det är inte så enkelt som att en bekännelse räcker alla gånger, utom kanske för mindre saker.

Sen är det så att det ställs extra höga moraliska krav på just präster och diakoner och jag utgår ifrån att varenda präst och diakon vet det?

Då framstår det som mycket märkligt att de ens vill slippa lindrigt undan för då begår de en ny grov synd ovanpå sin ursprungliga och ligger dubbelt så risigt till i Guds ögon, och borde kanske inte få fortsätta vara präster och diakoner för då är de inte oklanderliga längre.

Det ställs extra höga moraliska krav på präster och diakoner

Jag tror kyrkan gör sig själv en otjänst genom att låta folk slippa för lindrigt undan för då tillåts omoralen sprida sig i deras led och de förstör sin egen trovärdighet och grundval, så de som är kristna på riktigt söker sig någon annanstans och syndarna de vill omvända helt tappar tron på dem, och det finns även något som kallas oförlåtlig synd.

Samma gäller rättsväsendet, om de låter präster och diakoner slippa lindrigt undan eller helt okritiskt tror på deras utsagor så till den grad att de ignorerar allt som talar emot dem, så bidrar de till att skapa en grogrund för korrumperat beteende som underminerar förtroendet för rättssäkerheten i detta land.

Dessutom finns det rätt många kopplingar mellan rättsväsendet och svenska kyrkan då många präster och diakoner jobbar med själavård på häkten och fängelser.

Sen är svenska kyrkan politiskt styrd och nämndemännen är politiskt tillsatta så det kan finnas många olämpliga förhållanden mellan kyrkan och rättsväsendet i rättegångar där präster och diakoner är inblandade.

Detta gör att man starkt kan ifrågasätta om vårt rättsväsende klarar av att bete sig objektivt och opartiskt när en präst eller diakon är antingen målsägande eller anklagad?

Man kan även starkt ifrågasätta de präster och diakoner som i såna fall utnyttjar rättsväsendets partiskhet för att slippa lindrigt undan och kanske ljuger för att rädda sig själva eller en familjemedlem.

Den första länken nedan om hur bikt i svenska kyrkan går till tycker jag är ett klockrent exempel på det självbedrägeri många kristna samfund ägnar sig åt, och gör att de kanske tror de kan komma undan med vad som helst utan att behöva stå för det de gjort.

Den andra länken går till en artikel i kyrkans tidning där Bo Branders rekyl tydligt poängterar att det även krävs gottgörelse, så alla i svenska kyrkan verkar inte ägna sig åt självbedrägeri, men vissa… T.e.x de som syndat och försöker slippa lindrigt undan.

Tror någon på fullt allvar att det verkligen räcker med att bara erkänna sina synder inför Gud för att det ska räknas som att ni ärligt och uppriktigt har ångrat er och blivit omvända, utan att även vara villiga att göra allt som går för att reparera skadan ni ställt till med för dem ni syndat mot (även om det skulle innebära att ni hamnar i fängelse eller blir ruinerade), så lurar ni nog bara er själva.

Bikt i Svenska kyrkan

Slå vakt om tystnadsplikten

Är inte Jehovan själv och Jehovanerna och andra protestantiska samfund är kanske inte alltid överens men när det gäller just vad som krävs av en kristen för att denne ska kunna bli förlåten av Gud och den denne syndat mot har de en väldigt genomtänkt syn till skillnad från många andra samfund som ofta tror det bara räcker med de 3 första punkterna.

Särskilt punkt 5 är intressant för kristna är även tvugna att så långt det är möjligt reparera och ställa tillrätta den skada de ställt till med vilket många kristna blundar för, antagligen för att de är lata, fega och bekväma, eller kanske skenheliga och falska kristna.

Alla punkterna krävs alltså för att det ska räknas som ärlig och uppriktig ånger och omvändelse och måste uppfyllas innan den som syndat kan förvänta sig att bli förlåten av Gud för det den gjort.

Kommer Gud att förlåta mig?

Ta er i akt! Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.” (Luk 17:3)

Det är till och med så att inte ens vi människor ovillkorligen behöver förlåta andra för synder begågna mot oss, utan även den förlåtelsen är villkorad och kräver att syndaren ställs till svars och ärligt och uppriktigt ångrar sig och omvänder sig enligt de 7 punkterna som räknats upp ovan .

Dessutom ska man inte för att vara ”snäll” låta synder passera ostraffat heller.

Understanding forgivness