Psykopater är mästare på att ljuga och dupera

”Har du en kollega, chef – eller rent av en kund – som manipulerar, ljuger, bryter löften och allmänt beter sig på ett sätt som är svårt att förstå sig på? Kanske har du råkat ut för en psykopat. Just säljyrket lockar särskilt många psykopater.” (Låt inte psykopaten komma åt dig)

Det finns olika grader av psykopati

Vill börja med att säga att ni ska tänka på att det finns olika grader av psykopati men undersökningar gör gällande att det räcker med att ha 10 på skalan eller mer för att vara fullt kapabelt till att ljuga och bedra och vid 20 börjar de bli riktigt skadliga, så det är inte bara fullblodspsykopater som kan göra sånt här även om de självklart gör värre saker.

Personer som är delpsykopater har dessutom oftast tillräckligt med impulskontroll för att kunna samarbeta och smälta in så de är svårare att upptäcka, och kan samarbeta med andra när det gynnar dem, men de är aldrig nöjda så förr eller senare knivhugger de dig i ryggen.

Personer med 10 eller mer på psykopatiskalan finns det betydligt fler av än de 1-4% som är fullblodspsykopater så risken är stor att ni kommer råka ut för en eller flera sådana under ert liv, och kunskap om hur de fungerar och agerar kan därför betraktas som nödvändig livskunskap.

Ordet psykopat är rätt laddat och för kanske tankarna till massmördare i filmer, men de flesta psykopatiskt lagda personer är kanske mer av typen skrupelfria, falska, lögnaktiga och skenheliga opportunister och bedragare som som det finns rätt många av, och de finns lite här och där i samhället och inte bara bland de dömda kriminella.

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

En sedelärande historia som ger ett exempel på psykopatiska personers samvetslöshet och lögner

När ni nu fått en kortfattat förklaring av psykopater här en sedelärande historia om psykopatiska personers taktik och strategi när de vill slippa undan något de gjort sig skyldig till, inspirerad av psykopaters lögner, intriger, manipulerande och skrupelfrihet.

Historien ger ett exempel på hur psykopater kan ta alla chanser att vända saker mot sitt offer för att göra denne till syndabocken i stället, och hur illa ni kan råka ut om ni inte vet hur psykopater fungerar och beter er mot dem som ni skulle göra mot mer normalt ohederliga människor, i syfte att få er att förstå att det är kritiskt att skaffa sig kunskap om psykopater innan man råkar ut för dem.

Historiens början

Den handlar om person X som psykopaten hittat på en massa osanna saker om och spridit ut lögner om utan något direkt uppenbart skäl vilket skapat stora problem för person X och kostat denne mycket och innan person X fick reda på det pågått i många år, så denne vill självklart ställa psykopaten mot väggen och få denne att sluta med sina lögner och intriger.

Person X prövar först med snällt prat, vädjanden till dennes samvete och hot om att se till att denne blir avslöjad som den lögnare denne är vilket psykopaten är helt oberörd inför och närmast hånfull.

Person X försöker därefter med ett varnande exempel till psykopaten eftersom psykopatens likgiltighet börjar bli frustrerande, och psykopater kan vara väldigt frustrerande att ha att göra med och få den mest fridsamme att tappa tålamodet.

I stil med… Det är otroligt dumt gjort att hitta på så mycket lögner och ställa till med så mycket skada som du gjort, du hade kunnat råka illa ut eller till och med bli ihjälslagen i värsta fall om du gjort det mot fel person, så du ska vara glad att jag inte gjort något sånt för att få stopp på dig.

Om vi sen för den sedelärande historiens skull säger att person X under samma diskussion både innan och efter det varnande exemplet upprepade gånger specificerat att det denne kommer att göra för att sätta stopp för psykopaten så den får sitt straff är att se till att avslöja denne och få alla att förstå vilken lögnaktig, skrupelfri halvpsykopat denne är så denne få sitt rykte och anseende förstört i stället.

Då kan psykopaten även vara säker på att inga hot om våld föreligger eller någonsin har gjort trots det varnande exemplet.

Det kan verkar som ett extremt varnande exempel men jag har valt det med mening både för att ni ska inse att psykopaten i historien betett sig väldigt samvetslöst och är helt likgiltig inför den skada denne ställt till med, och för att ge exempel på att psykopater tar varje ursäkt de får att ljuga sig fria.

Det kan krävas lite hårdare tongångar för att försöka väcka psykopatiska personer, för denna typ av personer ser tyvärr även snällhet som en svaghet och kan snarast bli eggade om ni försöker med vädjanden.

När det gäller psykopatiskt lagda personer krävs oftast väldigt tuffa tag för att sätta stopp för dem, men om man inte gör det kan de förr eller senare lyckas förstöra ens liv med sina lögner och genomdjävligheter, så man har egentligen inget annat val.

Sen är varnande exempel som de flesta människor vet bara varnande exempel avsett att få någon att förstå hur dumt de betett sig och hur illa det hade kunnat sluta, med betoning på hade så de ska börja fundera på sitt beteende och kanske sluta med det.

Tyvärr kan psykopatiska personer ha svårt att förstå när det passar dem… så räkna med att de kommer ta minsta chans att försöka göra er till skurken och vända allt emot er.

Om man sen sprider ut sanningen om psykopaten vilket kommer att skada denne och inte kan bevisa att psykopaten ljuger eller att man hade nog starka skäl till det trots att det var sant, så agerar man utanför lagens ramar och gör sig juridiskt sett skyldig till förtal.

Det är en risk man kanske måste ta om alternativet är dubbelt värre, och har psykopaten redan lyckats skada en för mycket har man kanske inget att förlora på det heller.

Detta är ett val var och en i en liknande situation måste göra själva och jag presenterar bara alternativen för er.

Ni kanske tycker detta låter konstigt men lagen är konstig ibland.

Lögner är ett av psykopatens främsta kännetecken

”Bland de vanligaste lögner som kommer från en psykopat är att tala illa om andra. Inte sällan anklagas dessa för olika former av moraliska brister eller klandervärda beteenden och handlingar. Sådana lögner är inte bara till skada för den som förtalas utan direkt förödande för den som får höra dem. Dessa lögner har nämligen ett alldeles speciellt syfte, nämligen att indirekt och på ett mycket försåtligt, listigt och svårgenomskådligt sätt framhäva sin egen förträfflighet och därmed kommer åhöraren att få en falsk bild av psykopaten såsom varande en ärlig, skötsam och genuin människa, fast sanningen är den raka motsatsen.” (Psykopatichecklistan)

Ibland kan folk som sagt var spela teater för att de vill rädda sina skinn och psykopatiskt lagda personer tar alla chanser att försöka slippa undan.

Psykopater kan göra allt för att försöka slippa eventuella konsekvenser av att bli avslöjade för det de gjort genom att i stället ta chansen att försöka svartmåla och misskreditera sitt offer så mycket som möjligt.

”Sanning är något som saknar värde. Lögn är något som roar dem. Det är som att det är mera intressant att ljuga, bara för att se om vi ”går på det”. Psykopaters lögner sträcker sig över hela spektrat från det triviala till det som handlar om att komma ur en knipa.”

Psykopater är notoriska lögnare

T.ex. genom att i denna historia hitta på ännu fler och ännu värre lögner än de redan gjort om er för att ingen ska tro på eventuella sanningar ni sprider ut den informella vägen då ni hotade med att avslöja denne.

Det är en normal strategi bland personer som är mer eller mindre psykopatiska.

Psykopaten kan ljuga så bra att denne får dig oskyldigt dömd för brott

I värsta fall lyckas de kanske till och med få sina offer dömda för brott om de är nog bra på att ljuga och förställa sig.

Ta det varnande exemplet som inte är något hot och satt i sitt sammanhang som var hela diskussionen inte ens kan tolkas så, men som jag använt för att visa er både hur likgiltiga och lömska psykopater kan vara.

Om psykopaten är tillräckligt bra på ljuga och dupera och framstår som svag och sårbar kan denne polisanmäla er för olaga hot och få polis, åklagare och rätten att tro att den hade skäl att tro att det utgjorde det trots att det inte gjorde det.

Då kan ni bli fällda för olaga hot utan att ens objektivt sett ha gjort er skyldiga till det.

I fall som dessa där det inte finns några uttalade hot om våld är det frågan om rent subjektiva bedömningar av trovärdigheten i mottagarens påstådda känslomässiga reaktion och avsändarens uppsåt och syfte från domstolens sida, som inte ens borde vara tillåtet då det kan bli hur fel som helst.

Det är inte som många tror att något bortom rimliga tvivel måste utgöra hot om inte bara våld utan grovt våld mot person eller egendom som lagen stipulerar, utan det handlar i högre grad om mottagarens subjektiva känsla och hur trovärdigt denne kan övertyga domstolen om den.

Det innebär att man till och med riskerar bli fälld för olaga hot eller ofredande när man inte gjort sig skyldig till det, och särskilt i tingsrätter och hovrätter som till och med högsta domstolen rent ut sagt lägger nivån alldeles för lågt vilket ni kan läsa mer om i nedan blogg inlägg.

Vad räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp

Man skulle kunna säga att det objektiva rekvisitet när det gäller olaga hot tolkas lite för brett och godtyckligt av tingsrätter och hovrätter baserat på ”offrets” godtyckliga känslor.

Det är även det subjektiva rekvisitet som handlar om rättens subjektiva bedömning av gärningsmannens avsikt och uppsåt, för risken finns att rätten tycker så synd om målsägaren att de så gärna vill fälla ”gärningsmannen” så de trots att det är rätt uppenbart att ”gärningsmannens” syfte inte var att väcka allvarlig fruktan för liv och hälsa ändå bestämmer sig för att anse det.

Dessa kriterier kan tyvärr missbrukas både av bra lögnare och korrumperade eller kanske lite för känslomässiga lagens tjänare.

Psykopater är ofta målsägare i rättegångar och ljuger och duperar domstolarna

Lagen är som sagt var konstig ibland eller i fall som dessa lite för godtycklig och subjektiv, och psykopater är tyvärr bra på att ljuga och dupera.

Ibland tar psykopater även till våld

”Om affekten övergår i våldsamheter är det bara för att psykopaten har bestämt sig för att använda våld för att uppnå sina mål. Det ligger närmare till hands när det gäller vissa psykopater, de vi kallar våldsamma psykopater. Dessa är ofta mindre begåvade och har färre strängar att spela på.” (Psykopatichecklistan)

Ibland bestämmer sig även psykopater för att använda våld för att uppnå sina mål som till exempel att undvika att bli avslöjad, så risken för det finns också om de tror du kommer backa undan då och du kan behöva vara riktigt tuff mot dem.

Att sedan psykopater alltid tycker att deras offer får skylla sig själva och försöker skylla allt på dem är bara i enlighet med deras psykopatiska natur och inget man ska ta personligt, eftersom de är vad man brukar kalla för hopplösa fall.

Är psykopatens lakejer oskyldiga?

”De drar in andra och låter dem göra drängtjänst som fotsoldater i deras armé. Den armén går i krig mot dig! Det är som om psykopater kan smitta andra människor som virus smittar våra celler. En sådan här armé är faktiskt inget annat än smittad av psykopatens duperingsförmåga och manipulationstrix! Därför strider en sådan armé som om den stred för egna mål!”

Duperade myndigheter

Sen har vi alla psykopatens medlöpare, för de kan ha hunnit sylta in dussintals eller i värsta fall hundratals människor som alla ”ärligt trott” på deras lögner och hjälpt till att förstöra ert liv.

Dessa ser säkert sig själva som oskyldiga men det är de inte alltid för man kan kontrollera fakta och kritiskt granska saker innan man börjar agera.

Låt oss även säga att dessa blir upplysta om sanningen av offret men vägrar samarbeta och t.ex. vittna mot psykopaten som ligger bakom allt, och istället skyddar denne och börjar bete sig dubbelt värre för att slippa…

Då har de gjort sig lika skyldiga som psykopaten som från början drog in dem i sina intriger och visat att de antingen är rätt skrupelfria själva med, eller väldigt fega.

Alla psykopatlakejer är inte heller naiva utan vissa skiter i rätt och fel de med och vill bara ställa in sig hos den som de tror gynnar dem bäst, eller göra någon en sk. ”väntjänst”.

Denna sista kategori psykopatlakejer är sannolikt psykopatiskt lagda själva som bara är intresserade av att gynna sig själva de med.

Kan andra än psykopater hitta på lögner om andra?

”Det finns olika orsaker till att en person ljuger. I vissa fall kan det bottna i dålig självkänsla och vara ett sätt att göra sig mer intressant, i andra fall kan det syfta till att vinna fördelar – att använda lögner för att manipulera andra och få igenom sin egen vilja. Ibland ljuger personer mer tvångsmässigt, som att de inte kan hålla sig till sanningen, trots att det kan vara uppenbart för omgivningen att de ljuger.”

Varför kan vissa inte sluta ljuga?

Tyvärr finns en hel del vanligt ”hederligt” folk som också kan bete sig så både privat och i arbetslivet när de riskerar bli avslöjade för något fuffens de gjort sig skyldiga till.

Det beror kanske mer på feghet i kombination med att de inte skulle stå ut med skammen av att de eller någon närstående blev avslöjad.

Sen finns de intoleranta som är mycket godtyckliga och intoleranta i sina åsikter om andra om man inte är precis som dem, och det kan bero på annan störning än psykopati.

Sen kan kategorin skvallerkärringar och skvallergubbar spekulera ihop väldigt fantasifulla saker om andra som de får alla att tro på och de lider kanske av mytomani.

Sen har vi även narcissister som är närbesläktade med psykopater på så sätt att de är extremt självupptagna egoister. De har oftast lättsårade egon, så de kan bli hämndlystna om du råkar trampa dem på tårna.

Det är alltså inte bara psykopatiska utan även mindre hederligt vanligt folk, mytomaner, narcissister och intoleranta personer som kan ställa till sådana här saker.

Psykopater är däremot värst och ljuger jämt för att de tycker det är kul att lura, bedra och förstöra för andra, och även för att få det de vill ha, så de är i praktiken genomonda.

Det de alla har gemensamt är att de i de allra flesta fall inte vill stå för det de gjort.

Psykopaten för att den ser det som ett spel den vill vinna, narcissisten för att denne vill se sig som ofelbar, mytomanen för att denne inte kan tala sanning, de intoleranta för att de anser att alla som inte är som dem är idioter, och andra för att de inte skulle stå ut med skammen.

Man måste som en detektiv kritiskt granska skitsnack man får höra om andra

”Sherlock Holmes var en man med tusen teorier. Icke desto mindre, varje gång han påbörjade ett fall, närmade han sig det med ett tomt sinne, med absolut inga teorier bildade.”

7 Investigation Strategies From Sherlock Holmes

Alla kan ljuga inklusive de som framstår som goda (vilket psykopater oftast försöker göra på ytan), och i minst lika hög grad som vanligt folk, och lögner som blivit allmänt spridda upprepas ofta av folk man hör sig för med vilket bara är hörsägen.

Man måste därför som punkt 2 i artikeln säger ”närma sig gåtan med ett tomt sinne” för att komma fram till sanningen genom att spåra upp källan till lögnen och opartiskt och kritiskt granska ev. bevis denne påstår sig ha.

Det är en svår konst som många inte verkar behärska då många rent känslomässigt bestämmer sig för vad de vill tro eller tycka, och inte ens är intresserade av objektiva fakta.

Till och med poliser, åklagare och domare kan ha dessa problem, vilket bland annat fallet Kaj Linna visar på.

Vad gör ni om en psykopat redan hunnit förstöra ert liv med sina lögner?

”Den enda som behövs för att det onda ska triumfera är att goda människor inte gör någonting”

Vad gör man om det redan är försent när man får reda på att en eller flera skrupelfria psykopater jobbat hårt med att baktala en och förstöra så mycket de kan, och redan hunnit förstöra 10,15 eller 20 år av ditt liv och det är försent att kunna reparera skadorna, så det i praktiken förstört de resterande 20-40 åren ni har kvar av ert liv med?

Vad hade ni gjort om det var försent att reparera skadan och de skyldiga vägrar stå för det de gjort?

Många skulle nog ge er standardsvaret att ni måste glömma och förlåta men det förändrar ingenting och låter bara sådana här psykopater verka ostraffat, vilket knappast kan ses som en god gärning.

Kristna som de flesta västerlänningar är ska kanske inte hata sina fiender, men till och med enligt Bibeln har man rätt och ansvar att ställa folk till svars och kräva att de omvänder sig, står för det de gjort och reparerar den skada de ställt till med, och rätt att agera i självförsvar eller försvara andra mot onda människor som psykopater.

Eftersom psykopatiska personer är så samvetslösa och lögnaktiga som de är så är det närmast allas plikt att se till att psykopater avslöjas, och om man av feghet inte vill bli inblandad så gör man sig moraliskt sett medskyldig.

Jag tror i varje fall att de flesta hade velat ha full rättvisa i en sån här situation, men hur den enskilda individen ska få den rättvisan är en öppen fråga.

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.

Friskrivningsklausul

Alla eventuella likheter med verkliga personer, levande eller döda, liksom med inträffade händelser är oavsiktliga.