Psykopater är mästare på att ljuga och dupera

Psykopati är planerad ondska och när man påstår att psykopater saknar långsiktiga realistiska mål menar man mål sett ur ett mänskligt perspektiv. Det kan aldrig nog poängteras att psykopater aldrig får bedömas utefter mänskliga termer. Ser man på dem utifrån deras egen horizont finns dessa långsiktiga och realistiska mål i allra högsta grad. (Psykopatichecklistan)

Vill börja med att säga att ni ska tänka på att det finns olika grader av psykopati men undersökningar gör gällande att det räcker med att ha 10 på skalan eller mer för att vara fullt kapabelt till rätt samvetslösa saker, så det är inte bara fullblodspsykopater som kan göra sånt här.

Personer som är delpsykopater har dessutom oftast tillräckligt med impulskontroll för att kunna samarbeta och smälta in så de är svårare att upptäcka, och kan samarbeta med andra när det gynnar dem, men de är aldrig nöjda så förr eller senare knivhugger de alla i ryggen.

Personer med 10 eller mer på psykopatiskalan finns det betydligt fler av än de 1-4% som är fullblodspsykopater så risken är stor att ni kommer råka ut för en eller flera sådana under ert liv, och kunskap om hur de fungerar och agerar kan därför betraktas som nödvändig livskunskap.

Ordet psykopat är rätt laddat och för kanske tankarna till massmördare i filmer, men de flesta psykopatiskt lagda personer är kanske mer av typen skrupelfria, falska, lögnaktiga och skenheliga opportunister som som det finns rätt många av, och de finns lite här och där i samhället och inte bara bland de kriminella.

Är det någon skillnad mellan sociopater och psykopater?

Kombinationen av full medvetenhet om sociala spelregler, plus om konsekvenserna av vissa destruktiva handlingar, plus en näst intill total likgiltighet för sina medmänniskor – det är vad som definierar en sociopat.

Så ni ska förstå skillnaden mellan olika psykopater så har en fullblodspsykopat extremt dålig impulskontroll och kanske inte är så bra på planera framåt heller som de han kallar psykopater i artikeln, och dessa hamnar oftast i fängelse.

Precis som det finns olika grader av psykopati så är vissa psykopater väldigt smarta eller väldigt dumma, så det spelar också in för hur en psykopat kommer bete sig.

Vissa anser att psykopatiska personer med tillräckligt bra impulskontroll och hög intelligens som filmens Gordon Gekko ska kallas sociopater, men det är egentligen bara en definitionsfråga.

I vilket fall tycker jag denna artikel ger ett rätt lättförståeligt exempel på hur smarta psykopater som han kallar för sociopater beter sig, fast man kan även kalla dem smarta vardagspsykopater.

Sen vet jag inte om Jamal kan klassas som pykopat heller för de flesta tonåringar kan bete sig rätt dumt när de är kära och är dåliga på riskbedömmningar, så det exemplet var lite haltande.

Hade han däremot varit vuxen hade det kunnat tyda på en mild grad av psykopati.

Psykopater, Sociopater och Affärer

En sedeslärande historia som ger ett exempel på psykopatiska personers taktik och strategi

När ni nu fått en kortfattat förklaring av psykopater här en sedeslärande historia om psykopatiska personers taktik och strategi när de vill slippa undan någon de gjort sig skyldig till, inspirerad av artikeln om psykopaters ljugande som jag länkar till i slutet.

Historien ger ett exempel på hur psykopater kan ta alla chanser att vända saker mot sitt offer för att göra denne till syndabocken i stället.

Den handlar om person X som person Y hittat på en massa osanna saker om och spridit ut vilket skapat stora problem för person X, så denne vill självklart ställa person Y mot väggen och få denne att sluta med sina lögner och intriger.

Person X försöker även eftersom person Y verkar vara helt oemottaglig för snällt prat och vädjanden till dennes samvete vilket han provade med först, med ett belysande exempel till person Y.

I stil med… Det är otroligt dumt gjort att hitta på så mycket lögner och ställa till med så mycket skada som du gjort, du hade kunnat råka illa ut eller till och med bli ihjälslagen i värsta fall om du gjort det mot fel person, så du ska vara glad att jag inte gjort något sånt för att få stopp på dig.

Det kan verkar som ett extremt belysande exempel men jag har valt det med mening för att ni ska inse att person Y i historien betett sig väldigt samvetslöst och är helt likgiltig inför den skada denne ställt till med.

Då kan det krävas lite tuffare tongångar för att försöka väcka dem, för denna typ av personer ser tyvärr även snällhet som en svaghet och kan snarast bli eggade om ni försöker med vädjanden.

Ett av problemen med psykopatiskt lagda personer är att det oftast krävs väldigt tuffa tag för att sätta stopp för dem, men om man inte gör det kan de förr eller senare lyckas förstöra ens liv med sina lögner och genomdjävligheter, så man har egentligen inget annat val.

Sen är belysande exempel som de flesta människor vet bara belysande exempel avsett att få någon att förstå hur dumt de betett sig och hur illa det hade kunnat sluta, MED betoning på HADE, så de ska börja fundera på sitt beteende och kanske sluta med det.

Ett belysande exempel är alltså inget hot, inte ens ett förtäckt hot utan avsett att mana till eftertanke så personen inser sin dumhet och slutar upp med det.

Många föräldrar har nog använt belysande exempel åt sina barn ibland när de gjort något riktigt dum.

Ingen skulle däremot hävda att de hotat dem till livet för det, så belysande exempel är något vi alla har erfarenhet av och kan försväntas förstå.

Om vi sen säger att person X under samma disskution både innan och efter det belysande exemplet upprepade gånger specificerat att det denne kommer att göra för att sätta stopp för person Y så den får sitt straff är att se till att avslöja denne och få alla att förstå vilken lögnaktig, skrupelfri halvpsykopat denne är så denne få sitt rykte och anseende förstört i stället, så kan person Y även vara säker på att inga dödshot eller hot om våld föreligger eller någonsin har gjort.

Hur reagerar psykopaten inför hotet om att bli avslöjad?

Bland de vanligaste lögner som kommer från en psykopat är att tala illa om andra. Inte sällan anklagas dessa för olika former av moraliska brister eller klandervärda beteenden och handlingar. Sådana lögner är inte bara till skada för den som förtalas utan direkt förödande för den som får höra dem. Dessa lögner har nämligen ett alldeles speciellt syfte, nämligen att indirekt och på ett mycket försåtligt, listigt och svårgenomskådligt sätt framhäva sin egen förträfflighet och därmed kommer åhöraren att få en falsk bild av psykopaten såsom varande en ärlig, skötsam och genuin människa, fast sanningen är den raka motsatsen. (Psykopatichecklistan)

Ibland kan däremot folk spela dum för att de vill rädda sina skinn och psykopatiskt lagda personer tar alla chanser att försöka slippa undan, så person Y kan försöka hävda att det belysande exemplet är ett hot och låtsas att det gjorde denne livrädd.

De kan göra allt för att försöka slippa eventuella konsekvenser av att bli avslöjade för det de gjort genom att i stället ta chansen att försöka svartmåla och misskreditera sitt offer så mycket som möjligt.

T.ex. genom att i detta fall hävda att person X hotat dem till livet med det belysande exemplet, eller hitta på ännu fler och ännu värre lögner än de redan gjort.

En rätt normal strategi bland mindre hederliga personer som är mer eller mindre psykopatiska.

I värsta fall lyckas de kanske till och med få sina offer dömda för brott om de är nog bra på att ljuga och förställa sig.

Ibland bestämmer sig även dessa för att använda våld för att uppnå sina mål som till exempel att undvika att bli avslöjad, så risken för det finns också om de tror du kommer backa undan då och du kan behöva vara riktigt tuff mot dem.

Om affekten övergår i våldsamheter är det bara för att psykopaten har bestämt sig för att använda våld för att uppnå sina mål. Det ligger närmare till hands när det gäller vissa psykopater, de vi kallar våldsamma psykopter. Dessa är ofta mindre begåvade och har färre strängar att spela på. (Psykopatichecklistan)

Att sedan sådana här personer alltid tycker att deras offer får skylla sig själva och försöker skylla allt på dem är bara i enlighet med deras psykopatiska natur och inget man ska ta personligt, eftersom de är vad man brukar kalla för hopplösa fall.

Är psykopatens lakejer oskyldiga?

Sen har vi alla deras medlöpare, för de kan ha hunnit sylta in dussintals eller i värsta fall hundratals människor som alla ”ärligt trott” på deras lögner och hjälpt till att förstöra ert liv.

Dessa ser säkert sig själva som oskyldiga men det är de inte för man kan alltid kontrollera fakta och kritiskt granska saker innan man börjar agera.

Låt oss även säga att dessa blir upplysta om sanningen av offret men vägrar samarbeta och t.ex. vittna mot den som ligger bakom allt och istället skyddar denne och börjar bete sig dubbelt värre för att slippa…

Då har de gjort sig lika skyldiga som den som från början drog in dem i sina intriger och visat att de antingen är rätt skrupelfria själva med, eller väldigt fega.

Alla psykopatlakejer är inte heller naiva utan vissa skiter i rätt och fel de med och vill bara ställa in sig hos den som de tror gynnar dem bäst, eller göra någon en sk. ”väntjänst”.

Denna sista kategori lakejer är sannolikt psykopatiskt lagda delpsykopater som bara är intresserade av att gynna sig själva.

Kan andra än psykopater göra sånt här?

Tyärr finns en hel del vanligt ”hederligt” folk som också kan bete sig så både privat och i arbetslivet när de riskerar bli avslöjade för något fuffens de gjort sig skyldiga till.

Det beror kanske mer på feghet i kombination med att de inte skulle stå ut med skammen av att de eller någon närstående blev avslöjad.

Sen finns de intoleranta som är mycket godtyckliga och intoleranta i sina åsikter om andra om man inte är precis som dem, och det kan bero på annan störning än psykopati.

Sen kan kategorin skvallerkärringar och skvallergubbar spekulera ihop väldigt fantasifulla saker om andra som de får alla att tro på och de lider nog av mytomani.

Sen har vi även narcissister som är närbesläktade med psykopater på så sätt att de är extremt självupptagna egoister. De har oftast lättsårade egon, så de kan bli hämndlystna om du råkar trampa dem på tårna.

Det är alltså inte bara psykopatiska utan även mindre hederligt vanligt folk, mytomaniska, narcissistiska och intoleranta personer som kan ställa till sådana här saker, men psykopater är nog värst.

Det de alla har gemensamt är att de i de alra flesta fall inte vill stå för det de gjort.

Psykopaten för att den ser det som ett spel den vill vinna, narcissisten för att denne vill se sig som ofelbar, mytomanen för att denne inte kan tala sanning, de intoleranta för att de anser att alla som inte är som dem är idioter, och andra för att de inte skulle stå ut med skammen.

Vad gör ni om de redan hunnit förstöra ert liv?

”Den enda som behövs för att det onda ska triumfera är att goda människor inte gör någonting”

Vad gör man om det redan är försent när man får reda på att en eller flera skrupelfria personer jobbat hårt med att baktala en och förstöra så mycket de kan, och redan hunnit förstöra 10,15 eller 20 år av ditt liv och det är försent att kunna reparera skadorna, så det i praktiken förstört de resterande 20-40 åren ni har kvar av ert liv med?

Vad hade ni gjort om det var försent att reparera skadan och de skyldiga vägrar stå för det de gjort?

Många skulle nog ge er standardsvaret att ni måste glömma och förlåta men det förändrar ingenting och låter bara sådana här personer verka ostraffat, vilket knappast kan ses som en god gärning.

Kristna som de flesta västerlänningar är ska kanske inte hata sina fiender, men till och med enligt Bibeln har man rätt och ansvar att ställa folk till svars och kräva att de står för det de gjort och reparerar den skada de ställt till med, och rätt att agera i självförsvar eller försvara andra mot onda människor.

Jag tror i varje fall att de flesta hade velat ha full rättvisa i en sån här situation.

Eftersom psykopatiska personer är så samvetslösa och lögnaktiga som de är så är det närmast allas plikt att se till att sådana här personer avslöjas, och om man av feghet inte vill bli inblandad så gör man sig moraliskt sett medskyldig.

Psykopater ljuger jämt

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

Friskrivningsklausul

Alla eventuella likheter med verkliga personer, levande eller döda, liksom med inträffade händelser är oavsiktliga.