Åldersdiskriminering är vår tids största diskriminerings problem

Enligt forskarna beror åldersdiskriminering – som är olaglig – ofta på fördomar och vanföreställningar. Som att äldre skulle vara mindre flexibla och benägna att lära sig nytt. Det är en myt att äldre blir kvar kortare tid på en arbetsplats än yngre. I själva verket är det ofta tvärtom.

Ålders­diskriminering på arbetsmarknaden ökar

Intressant artikel om åldersdiskriminering och de fördomar den är baserad på, fast jag tror inte kvinnor är så mycket mer utsatta än män, men just marknadsföringsbranschen är kanske rätt utseendefixerad i allmänhet.

I ytliga yrken kan de nog vara lite mer utsatta än män, eller så upplever de bara det så, men bägge könen är åldersdiskriminerade i hög grad generellt sett.

Som det konstaterades i artikeln så blir det ohållbart om bara de mellan 27 och 39 ska jobba, och resten leva på bidrag i väntan på pensionen samtidigt som de är fullt arbetsföra.

Förutom att fördomarna måste belysas tror jag även man måste fokusera på att kontinuerligt vidareutbilda sig inom sitt yrke i den grad det är nödvändigt, så man kan hänga med i utvecklingen och inte hamnar på efterkälken.

Vissa yrken kräver ofta livslångt lärande, och folk måste då ges möjligheten till det i sitt arbete.

Åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är omfattande

Åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är omfattande. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekrytering, enligt en ny rapport.”

Omfattande åldersdiskriminering på svenska arbetsmarknaden

Den statliga delegationen senior arbetskraft har gjort en mycket omfattande undersökning av åldersdiskriminering i Sverige där de skickade iväg 6000 ansökningar till olika arbetsgivare och fick direkta bevis för att åldersdiskrimineringen i Sverige är väldigt stor.

Som ni kan se  av diagrammet på sidan 22 i rapporten så finns ett direkt linjärt samband mellan åldern och ens sannolikhet för att bli kontaktad av arbetsgivaren vid en ansökan

I det undersökta åldersspannet 35-70 år så har kvinnor som är 35 år ca. 20 % chans medans män i den åldern endast har ca 14% chans. Vid 70 har kvinnor nästan 0% chans medans män har ca 2% chans,  så kvinnor har större chans i början och lite mindre på slutet.

Ladda ner Senior arbetskrafts rapport här:

Bortvald på grund av ålder– åldersdiskriminering vid rekryteringar

Vår tids största diskrimineringsproblem är inte som många försöker få oss att tro könsdiskriminering utan det är numera ett litet problem.

P.g.a masshysterin med krav på i de flesta fall obefogad 50/50 könsfördelning har det faktiskt i många fall lett till könsdiskriminering åt andra hållet i stället.

Är du som läser detta en medelålders eller äldre man som blivit förbigången av en hälften så gammal, hälften så kompetent kvinna har du sannolikt blivit utsatt för både ålders och könsdiskriminering på en och samma gång.

Samma gäller för kvinnor i kvinnodominerade yrken.

Det är inte heller jämställdhet för jämställdhet handlar om att bägge könen ska ha samma möjligheter baserat på kompetens och prestation så ingen blir diskriminerad, och har inget med könsfördelning i sig att göra för den blir vad den blir baserad på folks egna val.

Åldersdiskriminering är däremot vår tids största diskrimineringsproblem och ett mycket större problem än könsdiskriminering, och kanske det fokus behöver läggas på i framtiden.

Då folk lever längre och pensionsåldern höjs steg för steg blir det ohållbart om man beroende på yrke är passé redan vid 40 – 50, om man ska jobba till 70.

Av civilekonomernas arbetslösa medlemmar är mer än 80 procent över 40 år

Av civilekonomernas arbetslösa medlemmar är mer än 80 procent över 40 år. Statistik från Arbetsförmedlingen visar samtidigt att antalet öppet arbetslösa ekonomer mellan 50 och 59 år ligger på rekordnivåer. Civilekonomen har varit i kontakt med flera rekryterare som bekräftar bilden av en arbetsmarknad som diskriminerar senior arbetskraft. ”Jag vill ha någon mellan 30 och 40, då är man som bäst” är en vanlig kommentar från arbetsgivarhåll.

När äldre ekonomer systematiskt väljs bort

Det som Civilekonomen kom fram till i sin undersökning är nog tyvärr allt för vanligt inom många andra yrken med, för det har blivit någon sorts nästan manisk ungdomsfixering bland arbetsgivarna.

Jag misstänker att vi som jobbar i IT branschen är lite medskyldiga till det då vi hittat på en massa fiffiga saker som i viss mån skapat en sorts teknologisk generationsklyfta.

Men Hollywood har nog större del i den saken med tanke på alla ungdomsfixerade filmer och tv serier de pumpar ut.

Men den klyftans betydelse är gravt överdriven för t.ex. en ekonoms baskunskaper i form av bokföring, kalkyler, budgetering, prognoser o.s.v förblir nog rätt konstant.

Det är mer verktygen som används som förändrats lite, men de som är 50+ har jobbat med datoriserade verktyg större delen av sitt yrkesliv de med, så det är inte som på 70-80 talet.

Åldersdiskriminering är ingen lek och i de flesta fall både obefogat och rent ut dumt.

Kompetens och erfarenhet är alltid värdefullt och är inget hinder mot att hänga med i utvecklingen heller, förutsatt man inte är en motståndare mot allt nytt som hotar status queue, för vissa yrken ställer extrema krav på livslångt lärande och andra mindre.

Men då är det mentaliteten och inte åldern som är problemet och gäller nog mest vissa som suttit för länge på sin post och inte är arbetssökande.

När det gäller arbetssökande äldre däremot så har de knappast något intresse av att vara emot allt nytt utan tvärtom, och bör i förekommande fall belönas för sin framåtanda.

64 procent tror de blivit åldersdiskriminerade när de sökt jobb

”Chef har tidigare skrivit om åldersdiskriminering på jobbet. Nu har rekryteringsföretaget TNG gjort en undersökning där man frågade 1 522 personer varför de blev bortvalda som jobbsökare. Överlägset flest (64 procent) svarade att deras ålder var den främsta faktorn.”

64 (!) procent tror de blev åldersdissade – när de sökte jobb

Vår tids största diskrimineringsproblem är inte som många försöker få oss att tro könsdiskriminering utan det är numera ett litet problem.

P.g.a masshysterin med krav på 50/50 könsfördelning har det faktiskt i många fall lett till könsdiskriminering åt andra hållet i stället, vilket inte heller är bra och dessutom även det olagligt.

Åldersdiskriminering är vår tids största diskrimineringsproblem och ett mycket större problem än könsdiskriminering och kanske det fokus behöver läggas på i framtiden.

Då folk lever längre och pensionsåldern höjs steg för steg blir det ohållbart om man beroende på yrke är passé redan vid 40 – 50, om man ska jobba till 70.

”Vid samtalet kröp det fram, som en freudiansk felsägning, att man valt att gå vidare med en yngre sökande. Jag förstod att det var min ålder som var problemet, trots att jag då inte ens fyllt 40. Det här var ett ungt gäng, med den senaste tekniken, som väl hellre tänkt sig en 31-åring.”

Inte ens 40 år – då valdes han bort från chefsjobbet

Tycker själv detta med åldersdiskriminering är tragiskt eftersom dagens 50+’are ofta är i lika bra form som 30-åringar, och har lika mycket att ge om deras kompetens för jobbet är likvärdig, och oftast har de högre kompetens och längre erfarenhet i sitt yrke.

Att yngre skulle vara framtidssäkrare är inte heller helt sant för många yngre stannar inte så länge på samma jobb och har ännu inte gjort bort detta med barn och familj, så det är mycket åldersfördomar som behöver städas bort.

Tror inte man ska vara så åldersfixerad vare sig uppåt eller neråt för bägge har värde att erbjuda och kompletterar varandra så man bör försöka hitta rätt mix.

Åldersdiskriminerad 59-årig kvinna har sökt över 1800 jobb utan att få något

”Åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden börjar redan vid 45 års ålder, enligt forskaren Clary Krekula vid Karlstads universitet. 59-åriga Annette Höiland har sökt över 1 800 jobb förgäves.”

Annette, 59: Jag har sökt över 1 800 jobb

Åldersdiskriminering förstör folks liv och oftast helt i onödan p.g.a fördomar som kanske hade viss grund för 50 år sedan inom vissa yrken, men oftast inte i dagens värld.

Här har vi en kompetent, erfaren och fullt frisk kvinna som trots att hon sökt 1800 jobb inte fått något på grund av åldersdiskriminering, och hon är inte ensam om det.

Hon har även begärt ut ansökningshandlingarna för dem som fått jobb i stället för henne när det gått, och kunnat se att det är yngre mindre kompetenta som fått jobben.

Misstänker ni åldersdiskriminering så begär ut ansökningshandlingarna för den som fick jobbet i stället för er, och gör om ni vill en anmälan till DO för ni har knappast något att förlora på det.

I jämförelse är könsdiskriminering som det läggs ner enormt mycket tid på ett väldigt litet problem numera och knappt ens värt att fortsätta suboptimera, eller fortsätta ge minoritetskönet i ett yrke gräddfiler till toppjobb och diskriminera andra könet i stället vilket knappt ens är tillåtet längre efter ett beslut i EU domstolen.

Det är dags vi lägger om fokus och börjar bekämpa det stora problemet i stället, som är åldersdiskriminering.

Ytterligare läsning på min blogg

Verklig ekonomisk skada som diskriminering kan orsaka

Könet och könsfördelning har ingen betydelse för ledarskapet eller en organisations framgång

Positivt särbehandling, kvotering, lika utfall och jämställdhet