Hur man hanterar mobbande chefer och kollegor

”Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.”

”Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad”

”Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.”

”Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge.”

Stämmer det kollega säger är det cheferna själva som oftast mobbar, och dessutom är skyldiga till den grövsta och mest skadliga arbetsplatsmobbningen.

Chefer mesta mobbarna

Kränkande särbehandling och arbetsplats mobbning

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

 1. Otydlighet i ledarskapet
 2. Regelbundna omorganisationer
 3. Maktlöshet hos medarbetare
 4. Övertramp har redan skett
 5. Värderingar klingar falskt
 6. Tydlig likriktning

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Med tanke på konflikthantering och kompromisser som är så vanligt i Sverige med vår konsensuskultur där det inte är helt ovanligt med åsikter som det är inte bara ens fel att två träter, man måste kunna samarbeta med alla, sanningen ligger i betraktarens ögon och liknande gamla klyschor så föreligger alltid risken att arbetsgivaren inte gör det som krävs vid arbetsplatsmobbning utan försöker hitta på ursäkter för att slippa och försöker göra den mobbade till lika skyldig eller till och med den som är skyldigast.

”Usla utredningar om arbetsplatskonflikter förvärrar alltför ofta en dålig situation, så att det blir en ren katastrof, hävdar psykologen Stefan Blomberg. Han har råd och en checklista för hur man gör rätt.”

Fel sätt att utreda konflikt kan göra allting ännu värre

Hanterar man konflikter enligt dessa i konsensus namn är det ungefär som att spå vädret enligt bondepraktikan i stället för med modern meteorologi, och visar på stor nonchalans gentemot den mobbade och ovilja att åtgärda arbetsplatsmobbning.

Då utgör det ett direkt hinder mot att skapa en bra arbetsplatskultur som har högt i tak, är produktiv och hälsosam, så man kan inte låta arbetsplatsmobbning förekomma bara för att göra de ”onda” nöjda, och gör bara organisationen en stor otjänst då.

”I Norge har man goda erfarenheter av att motverka mobbning på jobbet. En av de metoder som utvecklats kallas för faktaundersökning. Den följer samma principer som en polisutredning.”

Undersök mobbningen som en polis

Bättre då att försöka gå så vetenskapligt och objektivt till väga som möjligt och utreda mobbing på samma sätt som poliser ska utreda misstänkta brott enligt den norska modellen.

”Många har policys som säger att det finns en nolltolerans för denna typ av beteende, men i praktiken finns ingen arbetsrättslig konsekvens mot den som kränker. Dessutom låter många chefer situationen gå för långt innan de agerar.”

Som chef är du personligt straffansvarig för kränkande särbehandling

Men då måste förstås intresset för att göra så finnas från verksamhetsledningen sida vilket det inte kommer göra om organisationen ni jobbar i är korrumperad.

Dessutom är chefer straffrättsansvariga för arbetsplatsmobbning och tar de mobbarnas parti i sin strävan efter konsensus begår de ett lagbrott.

”Börja alltid med enskilda samtal med de närmast berörda. Att samla hela gruppen direkt är ett misstag som kan tvinga den som redan är drabbad att stå upp och försvara sig mot en hel grupp plågoandar. Gruppmöten kan du ta i slutet av processen. Och då ska de handla om organisationsbristerna.”

Guide. Ta mobbning på allvar. STÄLL KRAV Att bete sig illa kan kosta jobbet. STEGET FÖRE Policyn som får alla att tänka till

Sen finns tyvärr chefer som är lite för fega och inte vågar ta enskilda samtal med förövarna (mobbarna) eller är en del i mobbningen själva och sådana chefer kommer i det längsta försöka ignorera problemet och kanske göra dig till syndabocken eller föreslå ett gruppmöte så det ska se ut som om de försökt lösa problemet.

Gruppmöten är däremot en dålig ide för att lösa mobbning och extra dålig om större delen av gruppen tillhör mobbarna för då kommer det bara resultera i att mobbningen legitimeras då mobbarna inte kommer anse att de gör något fel.

”Mobbing skiljer sig från personliga konflikter och kränkande särbehandling. Det som definierar mobbing är istället systematiken, långvarigheten och framhärdandet i kränkningarna. Och för den som drabbas kan konsekvenserna bli allvarliga. Forskningen har bland annat visat att mobbade personer ofta drabbas av PTSD, såsom tortyroffer, och att det finns ett samband mellan mobbing och t ex hjärt-kärlproblem, kronisk smärta, diabetes typ 2 och depression. Dessutom tror forskarna att mellan 100 och 300 självmord per år beror på mobbing.”

Han anser att arbetsplatsmobbing borde kriminaliseras

Mobbing som kan sägas vara kränkande särbehandling som pågått systematiskt under en längre tid är dessutom oerhört skadligt för den utsatte och kan förutom ge denne PTSD även göra denne kroniskt sjuk.

Det kan till och med driva denne till att ta livet av sig eller i vissa fall av sina antagonister då många inte blir knäckta utan snarare riktigt heligt förbannade av sånt här, så det är väldigt allvarliga saker som kan hända.

Arbetsplatsmobbning som chefer ligger bakom borde ha lika hårda straff som för grov misshandel eller dråp då det är minst lika skadligt, för en chef som med berått mod driver en anställd till att ta livet av sig begår moraliskt sett dråp eller kanske till och med mord och psykisk misshandel som mobbning minimum är kan vara lika skadligt som fysisk.

Dessutom borde arbetsplatsmobbning kanske inte hanteras av AD utan i vanliga domstolar som en egen brottstyp särskiljd från arbetsmiljöbrott där det ska vara obligatoriskt för en allmän åklagare att driva åtalet så den lilla människan har en rimlig chans att få rättvisa mot den stora, stygga arbetsgivaren då mobbning oftast är en kombination av brotten ofredande, förtal och förolämpning.

Som läget är nu så gör varken fackförbunden, HR-avdelningarna (HR-avdelningar representerar dessutom arbetsgivaren och står på dennes sida…), åklagarna, tingsrätterna eller AD ett särskilt bra jobb på den punkten.

Systemet verkar vara rätt korrupt för HRs primära intresse är att skydda arbetsgivaren, facket spelar ofta under täcket med arbetsgivaren och AD tar alldeles för stor hänsyn till arbetsgivarens intressen och består inte bara av jurister utan även av representanter för fack och arbetsgivare.

Dessutom tvingas offret ofta driva ärendet själv i domstol då facket kan stitta på både dubbla och trippla stolar i sådana här ärenden och ofta är ovilliga att ta det dit av skäl som inte alltid är rumsrena

”Tidigare såg hon mobbning mer som ett problem i en grupp. Nu betraktar hon det dessutom som ett individproblem – hos mobbaren.”

”Aktören, som jag egentligen skulle vilja kalla mobbaren, vill utvidga sin makt och bestämmer sig för att utsätta någon för olika härskartekniker. Det finns myter om vem som drabbas men forskning visar att vem som helst kan blir mobbad, man måste inte ha någon speciell personlighet, säger Kristina Östberg.”

”Grupputstötningsfasen är den sista. Då beskriver Kristina arbetsmiljön som ”förvriden”. I det stadiet mobbas personen ut av kollegorna som en ren överlevnadsstrategi. Ingen tar parti för den mobbade. Den som gör det blir själv utsatt. Det är viktigt att tänka på för HR, facket och organisationskonsulter.”

Så kan mobbning stoppas

Som ni även ser av ovanstående citat så är gamla klyschor som det är inte bara en som träter, man måste kunna samarbeta med alla eller sanningen ligger i betraktarens ögon ogiltiga argument när det gäller mobbning, så det är inte den mobbades fel om vissa kollegor eller chefer är totala skitstövlar.

Men är mobbarna chefernas favoriter och cheferna själva är inblandade eller till och med är roten till mobbingen så har organisationen stora problem som kan kräva väldigt stora åtgärder, men man är tvungen att ta den striden om man vill organisationens bästa.

Är det så illa att organisationen är korrumperad ändå upp till toppen kan det krävas en massmedial skandal i värsta fall.

Sen är min artikel om giftiga arbetsplatser starkt relatera till arbetsplatsmobbning för vissa arbetsplatser har en direkt ohälsosam ledarskaps och arbetsplatskultur och det finns även en del tips på hur ni ska bevara er mentala hälsa om ni befinner er på en sådan arbetsplats.

5 tecken på en giftig arbetsplats som måste stoppas omedelbart

Mobbare kommer även snacka rätt mycket skit om er bakom er rygg både på arbetsplatsen och privat som kan få stor spridning och orsaka er stor skada, så läs även min artikel om hur ni sätter stopp för skitsnack på jobbet.

Skitsnack om kolleger på jobbet är skadligt och måste sättas stopp för i tid

Hur hanterar man chefer som håller på med kränkande särbehandling och arbetsplats mobbning?

”Men har du blivit måltavla för en mobbande chef ska du inte att sitta och vänta på bättre tider och att chefen ska bli en ny människa, tycker ledarskapscoachen Cheryl Dolan och tankeledaren Faith Oliver. De ger några förslag på hur man tar kontroll och styr upp situationen.”

 • Kväv mobbningen i sin linda.
 • Dokumentera mobbningen.
 • Skaffa stöd.
 • Fundera över dina utsikter och fatta ett beslut.

”Dock ska man inte vänta sig några underverk. Det är inget quick fix, den som mobbar njuter ofta av det, varnar duon i Harvard Business Publishing.”

Så hanterar du en chef som mobbar

Blev intresserad av arbetsplatsmobbning efter att ha läst artikeln om att det till och med kan driva folk till självmord.

Kan verkligen inte påstå att jag sympatiserar med sådant, och det gör nog ingen normal människa.

Störst problem blir de om det är chefen eller cheferna själva som är mobbarna och utnyttjar sin makt till att jävlas så mycket som möjligt med er, och denna typ av chefer är i många fall psykopatiska.

Har du en psykopat som kollega på jobbet eller till och med en psykopatisk chef?

Psykopatiska chefer kan förutom att de kommer använda varenda härskarteknik i boken för att göra livet så surt för er som möjligt för att få er att säga upp er även med kall beräkning ge er uppdrag de vet kommer möta motstånd eller inte är riktigt rumsrena (t.o.m. olagliga) endast i syfte att få något att sätta dit er för eller anklaga er för när något går fel, och kommer även försöka ge er skulden för det som är deras ansvar och beslut.

Härskartekniker vanligt på jobbet

Chefer kan även göra så här utan att ha planerat det från början om deras beslut väcker för hårt motstånd eller blir pannkaka och försöka göra er till syndabock för att rädda sina egna skinn och kommer ljuga sig blåa för att få alla att tro på dem, och den sortens opålitliga chefer kan ni läsa mer om här.

Lita aldrig på en chef som gör dessa fem saker

Misstänker ni att er chef är antingen psykopatisk eller opålitlig ska ni vara väldigt förutseende och se till att allt mellan er är dokumenterat, så när de ber er göra något se till att få det skriftligt gällande vilka befogenheter och skyldigheter det innebär så ni i efterhand kan bevisa vad ert uppdrag varit och vad som sagts.

10 vanligaste tecknen på att din chef mobbar dig

Båda psykopatiska chefer och skrupelfria opportunist chefer är även såna som vänder kappan efter vinden och byter sida efter vad de tror gynnar dem bäst för tillfället, så förr eller senare riskerar alla att bli knivhuggna i ryggen av dem.

Exempel på hur en mobbande eller opålitlig chef kan bete sig vare sig det är planerat eller sker i efterhand

 • Det ger er i uppdrag att genomföra något som de vet att många av era kollegor är emot och kommer möta motstånd.
 • Era kollegor visar sig vara både rebelliska och egensinniga och börjar bete sig otrevligt och fientligt mot er och motarbeta ert uppdrag eftersom de är emot det.
 • Den/De chefer som gett er uppdraget och i det läget borde backa upp er så ni kan göra ert jobb byter i stället fot av ett eller annat ohederligt skäl, knivhugger er i ryggen och försöker göra er till syndabocken för det beslut de själva fattat och det motstånd det mött.
 • För att berättiga sitt förräderi försöker sen chefen svartmåla er och få er att framstå som inkompetent, ha samarbetssvårigheter, inte passa in o.s.v. trots att dessa saker snarast stämmer in på de av era kollegor som började motarbeta fattade beslut och ert uppdrag, så ni kommer hamna i en helt absurd situation.

Ovanstående scenario och liknade är inte helt ovanliga när mobbande chefer är i farten som jag förstått det och jag råder er att i såna här lägen spela in alla samtal ni har med er chef som ev. uppläxningssamtal för påhittade fel ni begått, löne och medarbetarsamtal, och uppdrag de ger er så de inte i efterhand kan förneka saker de sagt eller uppdrag de gett er.

Det kan rädda ert skinn i slutändan och hindra dem från att lyckas förstöra ert liv, och ni har rätt att spela in alla samtal ni själva deltar i så låt dem inte skrämma er till att låta bli, och ni behöver inte ens upplysa dem om att ni spelar in då.

”Att spela in sin chef är ett av de bästa skydden för löntagare mot godtyckliga och oärliga chefer. Kanske lovar din chef dig något. Det kan röra löneökning, ledighet, kortare arbetstid eller ny utrustning utan att hålla sitt ord. Har du ingenting inspelat och inga vittnen till samtalet blir det väldigt svårt att bevisa vad chefen lovade. Har du däremot spelat in chefens löften så är en muntlig överenskommelse lika bindande som en skriftlig. Kanske blir du utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, vuxenmobbning eller ett allmänt respektlös bemötande. Utan varken inspelning eller vittnen (som vågar träda fram) blir det allt som oftast en fråga om ord mot ord, där chefens ord inte sällan väger tyngre. Har du däremot spelat in samtalet med det kränkande beteendet så har du tydliga bevis för din sak och kan således agera därefter.”

Spela in din chef!

Sköt även så långt det är möjligt all korrespondens med era chefer, HR och kanske även skyddsombudet via mejl när det gäller klagomål mot kränkande särbehandling och krav på att dessa åtgärdas så ni kan bevisa att ni klagat.

Ju mer ni varit tvungen att klaga utan att något görs desto starkare blir ert case mot er arbetsgivare, och framför allt om ni väljer att koppla in massmedia i samband med rättsärenden ni gör i framtiden.

Sen ska ni när ni har tillräckliga bevis för att er chef betett sig felaktigt direkt kontakta ert huvudskyddsombud så denne får ta tag i det.

Ett exempel på grov arbetsplatsmobbning från verkligheten

Jag fick information av en kille som råkat riktigt illa ut på sin arbetsplats och varit utsatt för riktigt grov arbetsplatsmobbing av både chefer och kollegor i flera års tid där han i princip drabbats av allt i mobbningshandboken och är rätt likt annat jag hört talas om som jag summerat i avsnittet ovan med lite råd om hur ni ska hantera det.

Det började visst med att han fick i uppdrag att hjälpa till med införande av något nytt som hälften på den arbetsplatsen var starkt emot vilket fick dem att bli väldigt fientliga mot honom, men många av dem hade betett sig lite avigt och fientligt mot honom redan innan han fick det uppdraget vilket han tyckte var lite underligt.

Dessa och vissa av de mobbande cheferna på arbetsplatsen fick han senare på omvägar höra kände antingen den ena eller den andra av hans värre fiender eller deras närmare bekanta sedan tiden innan han började på sin nuvarande arbetsplats vilket redovisar längre ner, så det kan hända 50% eller mer av mobbningen förklaras av andra saker är konflikten i själva sakfrågan.

Han pratade då i varje fall med sin närmaste chef som gett honom uppdraget när han efter ett par månader av deras fientlighet och motarbetande av uppdraget blev less och bad honom tala förstånd med dem, vilket man kan förvänta sig att denne skulle göra då denne gett honom uppdraget för så gör en chef som är normal i huvudet och har heder och integritet.

I stället vände han sig emot honom på nästa samtal de hade och försökte få det till hans fel och sa rent ut att han tyckte han skulle säga upp sig och inte passade där längre när killen återigen insisterade på att han skulle prata förstånd med dem i slutet av det samtalet och att hela ledningsgruppen (alla cheferna på den avdelningen) tyckte så och inte bara han.

Detta fick killen i efterhand reda på huvudsakligen berodde på att många av mobbarna hade hotat med att säga upp sig om det nya infördes och killen de nu hatade inte fick sparken, så då blev cheferna skraja och bytte fot av pragmatiska skäl då det verkar som de ansåg vissa av mobbarna vara oumbärliga för verksamheten och därför knivhögg killen de gett uppdraget i ryggen.

Killen vägrade i vilket fall säga upp sig då han blev väldigt förolämpad och efter det började det spåra ur ordentligt då det gick prestige i det för cheferna och som visade sig vara rätt skrupelfria.

Cheferna började jävlas med honom så fort tillfälle gavs på alla möjliga sätt som frysa ut honom från allt, ge honom sämsta uppgifterna, ingen löneförhöjning, vara extremt nedlåtande och kritiska på medarbetarsamtal med helt påhittade saker, ta in honom på spontana utskällningar för småsaker o.s.v. och gav frikort till mobbarna att mobba honom.

Sen fick han en skriftlig varning eftersom han självklart opponerade sig kraftfullt mot den sanslösa cirkusen som blev och chefens och kollegornas beteende.

I den blev han utmålad som en person med stora samarbetssvårigheter och möjligen med psykiska problem som var den som var skyldig till att ha betett sig illa och orsakat konflikterna och inte tvärtom.

Det var antagligen ett försök att bygga upp skäl till att få honom sparkad av personliga skäl då han inte gick med på att sluta frivilligt.

Han kontaktade då facket och huvudskyddsombudet som gjorde sin egen utredning då HR avdelningen valde att tro på cheferna (deras utredning bestod i att de endast pratade med cheferna och mobbarna och ställde sig på deras sida) och kom fram till att det cheferna påstod i sin skriftlig varning inte var sant.

Många personen ur den andra halvan av avdelningen som inte tillhörde mobbarnas skara hade nämligen berättat sanningen och sagt att det var som killen sa och inte som cheferna och mobbarna sa.

Efter det tog de öppna fientligheterna slut och cheferna blev utbytta men de kollegor som tillhörde mobbarnas skara som jobbar kvar har visst fortsatt baktala honom, vara ovilliga att samarbeta med honom och så långt de kan frysa ut honom från det sociala som luncher, afterwork’s de anordnat privat, undvika honom på firmafester och liknande, så det övergick i helt dold fientlighet i stället som nu pågått några år till.

De nya cheferna betedde sig också lite avigt intolerant mot honom i början och fick antagligen höra mycket av de gamla chefernas skitsnack.

Vissa av de nya cheferna och som tur är han närmaste nya har däremot en mer normal nivå så de insåg efter ett tag att något inte stämmer då killen faktiskt gör sitt jobb och beter sig gott och väl inom ramen för det acceptabla.

Betedde sig gott och väl inom ramen för det acceptabla gjorde han innan med för de gamla chefernas förljugna skitsnack var inte sant och hans opponerade mot det var något han blev tvungen att göra i rent självförsvar så de gamla cheferna inte skulle lyckas förstöra hans liv, för det var en riktigt extrem situation de gamla cheferna och de övriga mobbarna skapade.

Däremot har han fått höra att minst en av de nuvarande cheferna varit djup insyltad med de gamla hela tiden och fortsatt deras onda värv och till och med försökt vända alla de nya cheferna mot honom sedan denne blev en av de nya cheferna.

Han misstänker därför att även de nya cheferna kanske hann bli för insyltade i de gamlas skitsnack för även de var delvis öppet fientliga innan de i varje fall utåt bytte fot efter huvudskyddsombudets insats, så de kanske fortfarande håller på snacka skit om honom i det fördolda och är extra intoleranta till allt han gör, men vågar inte visa det lika öppet som tidigare.

Då har även chefernas mobbning fortsatt via de nya men på en mer lågintensiv och dold nivå trots att de redan var konstaterat att han var mobbningsoffret och kan i såna fall inte handla om annat är rent jävlighet och prestige från cheferna sida, eller hjärntvätt så de inte ser skogen för alla träd.

Vissa av de gamla cheferna är dessutom fortfarande kvar på arbetsplatsen men inte som chefer och dessa hatar honom antagligen som pesten för att de blev avsatta… och bara att de fått vara kvar trots sitt beteende är underligt, för de bröt mot en del både arbets och straffrättsliga lagar på vägen.

I vilket fall vågar de kvarvarande mobbarna inte visa öppen fientlighet mot honom längre och de nya cheferna försöker åtminstone inte få honom sparkad via grovt förljugna skäl i skriftliga varningar och korrigerande samtal, eller utsätta honom för riktigt förnedrande medarbetarsamtal eller spontana utskällningar för småsaker.

Det hjälpte med andra ord att blanda in facket och huvudskyddsombudet i hans fall, men tyvärr verkar mobbarnas skitsnack ha fått spridning i hans bransch även utanför hans arbetsplats då många av hans mobbare bytte jobb när de blev avslöjade internt.

Detta kommer kanske därför ställa till problem för honom även fortsättningsvis och riskera göra nya personer fientligt och avigt inställda till honom som kanske en dag börjar jobba på samma arbetsplats som honom så det kommer tillbaka som en bumerang bakvägen.

Mobbningen kan även till viss del bero på att vissa av dem känner en eller flera av hans fiender utanför arbetsplatsen

Då han har en del fiender sedan tiden innan han började jobba på sin nuvarande arbetsplats så finns det en risk för att hans chefers beteende till viss del kan förklaras av att de känner en eller flera av dessa och fått höra deras skitsnack.

Det i sin tur kan ha fått dem att bli extremt intoleranta och avigt inställda till honom och kan vara det som satte igång allt från början då det var de som började jävlas med honom och ställde sig på de mobbande kollegornas sida utan några direkta skäl till det förutom då pragmatiska sådana.

Dessa saker tillsammans kan delvis förklara allt han utsatts för på sin nuvarande arbetsplats förutom då kollegornas motstånd mot det nya, chefernas rädsla för att vissa oumbärliga personer skulle säga upp sig, prestige och att de sedan blev desperata och ville rädda sina egna skinn när han satte hårt mot hårt mot dem.

Sen har han på omvägar fått höra att många av dessa personer går omkring och påstår att han skulle lida av en psykos, vara borderline eller möjligen psykopat och liknade saker för att han satt hårt mot hårt mot dem då han i princip blev tvungen.

Men det är vanligt att jävliga och skrupelfria personen försöker utmåla dem med hjältemod och ryggrad som psykiskt störda och/eller de som är förövarna för att rädda sina egna skinn, så ta det inte personligt om det händer er.

Som jag ser det borde denna killen egentligen försöka dra fram både sina privata och yrkesmässiga antagonisters beteende och skitsnack i offentlighetens ljus så sanningen kommer fram och de blir avslöjade.

Annars kommer han antagligen få lida för det resten av livet med och dessa verkar tillsammans redan i hög ha förstört alldeles för många år av hans liv med sitt samvetslösa och jävliga beteende.

Tips till HR angående utredningar av mobbning på arbetsplatsen

”Diagnosen personlighetssyndrom ska vara tillförlitlig och meningsfull. Diagnostiken är ofta tidskrävande och förutsätter att anamnesen inhämtas ur ett livsperspektiv för att den aktuella kliniska bilden ska kunna förstås i sitt sammanhang. Generella och bestående funktionssvårigheter i arbete, studier och relationer som kan kopplas till personlighet är ett primärt observandum.”

Personlighetssyndrom

Man har fått höra talas om fall av grov arbetsplatsmobbning där oftast chefer varit inblandade och arbetsgivare antingen medvetet velat skydda dem eller där cheferna ljugit sig blå för att framstå som oskyldiga och få deras mobbningsoffer att framstå som den skyldige och antagligen psykiskt sjuk då han håller på ”bråkar med och ljuger om” dem så mycket.

I många fall verkar HR funktionerna på arbetsplatser då de tror för okritiskt på dessa chefer börja dra slutsatser om att personen måste han någon sorts personlighetsstörning som håller på ”ljuger om” och ”bråkar” så mycket med sina kollegor och chefer.

Blev därför lite nyfiken på exakt vika bedömningskriterier de då använder sig av och hittade en utvärderingsmodell som kallas DSM-5 som verkar vara vanligt använd, men egentligen kräver väldigt god kännedom om personen genom hela dennes liv, så man måst egentligen ha varit nära vän med någon eller fråga dem som varit det för att veta sanningen.

Det är ytterst sällan fallet då de flestas personkännedom om folk de inte är nära vän med sträcker sig till ytliga betraktelser och den personens fienders skitsnack om vad som hänt, varför och vem som gjort vad eller inte.

Skitsnack om andra brukar oftast få väldigt stor spridning och är i många fall dessutom antingen helt osant eller gravt överdrivet och vinklat i avsikt att få dennes fiender att framstå som helt oskyldiga, så inte direkt tillförlitlig information.

Det första jag insåg när jag läste det är att man om man är lite för godtyckligt eller ohederlig och vill skydda cheferna eller för okritiskt tror på dem och inte gör en ordentlig utredning, faktiskt kan missbrukar dessa bedömningskriterier till att få mobbningsoffret att framstå som till exempel paranoid eller kanske även att denne är psykotisk och inbillar sig saker, i varje fall internt på arbetsplatsen.

Detta om man framställer cheferna som helt oskyldiga och mobbningsoffret som en person som helt utan skäl till det hållit på göra HR ärenden mot dem och anklagat dem för alla möjliga ”osanna” saker och bara håller på ”bråkar och protesterar” helt utan skäl till det.

Tittar ni till exempel på bedömningskriterierna för personlighetsstörningar så kan dom faktiskt av en ohederlig arbetsgivare som vill skydda mobbande chefer eller för okritiskt vill tro på dem försöka missbrukas till att framställa mobbningsoffer som motsätter sig mobbningen och den rådande korrumperade och pennalistiska ledarskapskulturen som lidande av en av dem, om de inte kan bevisa att de är mobbade vilket han i slutändan kunde som tur är för honom.

Personlighetsstörningar

Min slutsats av detta är att ni som jobbar inom HR funktionen ska vara väldigt försiktiga med att dra några som helst slutsatser om personers eventuell mentala tillstånd i arbetsplatsmobbningskonflikter för mobbarna kommer i de flesta fall ljuga sig blå för att slippa undan och oftast vet ni inte tillräckligt mycket om vare sig den mobbade eller vad som egentligen hänt för att kunna avgöra det.

Uppsägning på grund av personliga skäl eller driva en anställd till att säga upp sig själv är favorittaktiker bland mobbande chefer

”När anställda avviker från normen i en organisation kan arbetsgivare vilja bli av med dem trots att det inte finns lagstöd för en uppsägning. Forskaren Kristina Sutter-Beime har fått Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling där hon undersöker hur cheferna går till väga.”

”Metoderna för att bli av med oönskade individer inkluderar sådant som utköp, utfrysning, isolering, och omplacering med nya, mindre attraktiva arbetsuppgifter. I vissa fall kan personen också ”befordras” till en position som egentligen innebär en isolering.”

Forskning: Så gör sig chefer av med ”problemanställda”

När det gäller normen på en arbetsplats eller arbetsplatskulturen som det också kallas så har vissa arbetsplatser en bra och hälsosam arbetsplatskultur medans andra har en dålig sådan.

På arbetsplatser med en dålig arbetsplatskultur är cheferna oftast maktfullkomliga småpåvar och favorisering, översitteri och pennalism är vanligt förekommande och de ”problemanställda” sådana chefer försöker bli av med är oftast inte problemet utan cheferna själva och deras favoriter.

På en sån arbetsplats kan ni lätt bli ett mobbingoffer om ni råkar göra något som dessa favoriserade kollegor eller maktfullkomliga småpåvar inte gillar och det kan vara nåt så enkelt som att ni tycker annorlunda än dem om något på ett möte där ni är för något som de är emot, eller är bättre än dem på något nytt ni ska börja med så ni blir ett hot mot deras favoriserade position.

Om ni p.g.a sådana saker blir mobbade och cheferna på en sån arbetsplats är eller blir inblandade så kan de i stället för att se till att mobbningen upphör om ni kräver det börja med ännu värre trakasserier i stället i syfte att försöka driva er till att säga upp er själv och till och med rent ut säga att de vill att ni säger upp er för att de anser att ni inte ”passar in” då ni inte accepterar att deras favoriter börjar mobba er och är besvärlig då ni kräver att de åtgärdar det.

De kan även börja ljuga ihop skäl till att kunna säga upp er av personliga skäl om ni inte går med på att säga upp er och ta in er på ett flertal korrigerade samtal där de ger er skriftliga varningar där de försöker vända allt emot er, inklusive det faktum att ni krävde av er chef att denne åtgärdar mobbningen och försöka göra er till syndabocken för det.

Låt oss därför säga att ni går till er närmaste chef och kräver att mobbningen ni är utsatt för av era kollegor upphör om den pågått en längre tid och blivit för skadlig, men några dagar senare i stället blir kallad till ett korrigerande samtal där ni får en skriftlig varning som är ett ihopljuget falsarium avsett att försöka göra er till syndabocken för konflikten med era mobbande kollegor där de även uppmanar er att säga upp er för att de anser att ni inte ”passar in”.

Är arbetsplatsen så liten att ni vet att cheferna vet sanningen så kan ni vara säker på att cheferna i fråga av ett eller annat randigt skäl kommer försöka göra er till syndabocken trots att de vet att ni har rätten på er sida och de skyldigheten.

Det kan bero på att att mobbarna tillhör chefens favoriter som i scenariot i början av detta avsnitt vilket kanske är vanligast, men kan också bero på att chefen är en skitstövel som inte gillar er trots att ni är en hygglig typ som gör ett bra jobb, att chefen är vän med någon av era privata ovänner och låter sig dras in i dennes smutsiga spel eller att chefen har en annan politisk eller religiös syn än er.

I vissa fall behöver det inte ens vara arbetsrelaterat.

Då har i varje fall chefen eller cheferna ställt sig på mobbarna sida och kommer hädanefter bli en del av mobbningen och sannolikt försöka bli av med eller kväsa dig istället, för det är syftet med det korrigerade samtalet och den ihopljugna skriftliga varningen.

Ni kan kallt vänta er att de kommer ta minsta lilla ursäkt i framtiden för att ge fler ihopljugna skriftliga varningar eftersom deras syfte i det läget är att kunna säga upp er av personliga skäl eller driva er till att säga upp er själva.

De kommer antagligen börja bete sig så genomjävligt att ni kommer blir chockerade om det är första gången ni drabbas av sådana här chefer och det kommer nog även gå prestige i det för dem.

Chefer tror ibland att de kommer lyckas med en riktigt fuling och kunna ljuga ihop skäl för uppsägning av personliga skäl.

Det kommer de inte göra om ni följer mina råd och ser till att allt är dokumenterat och även spelar in alla kritiska samtal eller till och med mobbingen när den förekommer redan innan ni kräver att den upphör.

”Om det inte finns saklig grund för uppsägning händer det att arbetsgivare genom bland annat utfrysning och mobbning försöker att mer eller mindre förmå den anställde att säga upp sig själv. Det blir ett sätt att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen och kravet på saklig grund vid uppsägning. Detta kallas för framprovocerad uppsägning, och har i praxis ansetts som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Poängen med detta är att om arbetsgivaren skulle lyckas med att förmå dig att säga upp dig själv, kommer du ändå att få de rättigheter du skulle få om arbetsgivaren sa upp dig. Uppsägningen kan även ogiltigförklaras och du kan få rätt till skadestånd.”

Får en chef påverka en anställd att säga upp sig själv?

Andra klassiska saker de gör för att få er att säga upp er själv är att hitta på alla möjliga och omöjliga skäl till varför ni inte ska ha någon löneförhöjning och antagligen komma med riktigt förolämpande skäl som att påstå att ni är inkompetent, har samarbetssvårigheter då ni inte kommer överens med mobbarna, påstå att det är ert fel att mobbarna inte vill samarbeta med er, mobbar er och fryser ut er, ge er de sämsta arbetsuppgifterna de kan hitta på och så långt de kan frysa ut er från allt.

Utöver det kommer de använda alla härskartekniker de kan för att göra er tillvaro outhärdlig och försöka driva er till att säga upp er själva för denna typ av chefer har psykopatiska drag.

Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen

”Det naturliga för andra chefer är att stötta den utpekade chefen, men det är viktigt att gå försiktigt fram så man inte tar ställning innan man har ett underlag. Har man tagit någons parti kan det vara svårt att backa från det senare, säger Stefan Blomberg till Arbetsvärlden.”

Anmälde chef inom välfärden – blev utköpt för 16 månadslöner

Var också medvetna om att både HR och högre chefer på en arbetsplats i ett sånt läge kan ställa sig på chefens sida även om bevisen för att det är som ni säger är tydliga, för chefer har ofta deras förtroende från start och de kan även vara så att er arbetsplats är genomkorrumperad så dessa hjälper till att skydda cheferna.

Gör det ändå för ju mer de skyddar cheferna trots era bevis desto värre gör de det för sig själva i slutändan.

Alternativ tar ni det högre upp i er fackliga organisation, men förvänta er inte de ska upphöra direkt ändå, för det kan bli en lång och utdragen fajt och ibland är det omöjligt att få en arbetsgivare att sluta och de tar hellre smällen med skadestånd.

Ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare internt

”Privat verksamhet: Du har rätt att internt kritisera företaget. Du har även rätt att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är ändå att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket. Du har ingen självklar rätt att gå utanför företaget, till exempel till media, med klagomål och synpunkter.”

”Offentlig verksamhet: På den offentliga sidan har du större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du som anställd i en offentlig verksamhet arbetar för att tjäna det allmänna intresset.”

Yttrandefrihet på jobbet

Ni ska även veta att ni har en omfattande laglig rätt att kritisera er arbetsgivare för mobbning ni vill få åtgärdad, så låt dem inte skrämma er till att hålla tyst om ni inte har något annat val och inte kan eller vill söka er bort därifrån.

Om ni till exempel bor på små eller medelstora orter kan det ibland vara så att era mobbande chefer snackat mycket skit om er privat med och inte bara internt och blandat in så många andra chefer på orten att det blir nästan omöjligt för er att söka er bort därifrån.

De kan förutom försöka utmåla er som den som har samarbetsproblem och är den som bråkar göra mycket värre saker som utmåla er som inkompetent, ha psykiska problem, vara labil och överkänslig och både internt och externt försöka förstöra ert trovärdighet, rädda sina skinn och i vissa fall även som ren hämnd.

I ett sånt läge har ni inget annat val än slåss till sista blodsdroppen och fast ta era chefer med er ner i fallet, för annars är alternativet att ni lägger er ner och låter dem sparka ihjäl er utan motstånd.

Denna rätt innebär också att ni även om ni inte har rätt att vägra följa tagna beslut så länge dessa är lagliga ändå har rätt att säga vad ni tycker om ledningens idéer och beslut och kritisera dessa på ett sakligt sätt.

I organisationer med en tydlig likriktning brukar chefer som är maktfullkomliga småpåvar inte tåla sånt, för där är det en sorts fascism och diktatur som gäller som oftast bryter mot både arbetsmiljölagen och andra lagar.

Ni kan polisanmäla mobbande chefer

”Enligt en grov, officiell uppskattning tar årligen 100-300 personer livet av sig som en följd av mobbning på arbetsplatsen. För dem som mobbats länge blir facit nästan alltid detsamma. De blir uppsagda, utköpta eller säger upp sig själva. Arbetsgivaren och cheferna går fria. Om arbetsgivarna inte klarar av att fullgöra sina lagstadgade åtaganden måste vi dra åt tumskruvarna. Därför borde fler göra som Maria Persson, Ging Eriksson, 27, och Jeanette Vänttinen, 27, Polisanmäl!”

Mary Mårtensson: Mobbas du på jobbet? Polisanmäl!

Om arbetsgivaren eller facket inte hjälper till att få slut på mobbningen så kan ni alltid polisanmäla arbetsgivaren själv endera för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 10 paragrafen i brottsbalken eller i slutändan när era bevis är tillräckliga för det polisanmäla cheferna personligen för saker som förtal, förolämpning och ofredande.

ARBETSMILJÖBROTT Kränkande särbehandling i arbetslivet

”När det gäller polisanmälningar för kränkande särbehandling är det viktigt att du kan förete ett läkarintyg där det klart framgår att du lider av depression, posttraumatisk stress eller annan psykisk sjukdom. Dessutom skall det också klart framgå att det föreligger ett klart samband med de kränkningar som din chef utsatt dig för. Utan ett sådant intyg finns det ingen grund för misstanke att din chef orsakat dig skada eller sjukdom. Se bestämmelserna i texten Rättsläget.”

”En sak som du bör komma ihåg är att även om dina fackliga representanter hävdar att de skall föra din talan gentemot din chef, visar en mycket omfattande erfarenhet att dessa i själva verket har möten bakom din rygg och mycket ofta fattar hemliga beslut som är till din nackdel. Därför är det bra om du håller i minnet dina möjligheter att spela in varje möte med facket.”

RÅD OCH ANVISNINGAR till dig som upplever att du är kränkt och särbehandlad på din arbetsplats.

Att polisanmäla arbetsgivare för brott mot arbetsmiljölagen kan däremot vara en lång och svårt process som helt säkert kommer bli en väldigt smutsig historia så se till att ni har på fötterna avseende både läkarintyg, alla inspelningar och all skriftlig bevisning som går uppbåda vilket kan vara allt från de skriftliga varningar ni fått, mejlkorrespondens som stödjer er sak, minnesanteckningar och inspelningar av medarbetar och lönesamtal, minnesteckningar och beslut från projekt ni varit med i och uteblivna löneförhöjningar där de anger sina förljugna skäl till varför.

”Det är mycket viktigt att förstå att anmälningar avseende brott mot arbetsmiljölagen m.m. nästan undantagslöst har föregåtts av en i regel flerårig process. Den ansvarige chefen brukar regelmässigt ha sett till att bedriva en lång förtalskampanj mot den drabbade. I mönstret ingår att exempelvis att vid veckans eller månadens sammanträden med fackföreningens representanter och/eller verksledning berätta ”dagens historia” (vars innehåll alltid är nedvärderande) om det utsedda offret för kränkningar och särbehandling. Brottsoffret, vars trovärdighet alltmer underminerats, utsätts därefter för ständigt eskalerande kränkningar. Detta bryter så småningom ned den drabbade som till slut går in i en depression. I mönstret ingår att offret söker förstå vad som pågår utan att få något grepp om sin situation. Efter en tid börjar arbetskamraterna dra sig undan offrets förtvivlade försök att finna förklaringar, stöd och förståelse för sin situation.”

Genomgång av rättsläget avseende kränkande särbehandling

Det är även möjligt att polisanmäla en mobbande chef personligen för ofredande, förolämpning och i många fall förtal med då mobbande chefer även brukar göra sig skyldiga till sådant precis som folk kan göra det på sin fritid som privatpersoner.

Om att utsättas för kränkningar på jobbet

Detta kan ni göra själv och kan vara ett betydligt enklare och effektivare sätt än gå via facket och arbetsmiljölagen som ofta är en lång och omständlig väg och kanske ett snabbare sätt att få slut på mobbingen, eller åtminstone få sin heder återupprättad.

Sen är det så att om ni har rätten på er sida så är ni per definition inte någon rättshaverist utan en rättskämpe, men jag förespråkar att ni samlar på er nog mycket bevis mot era antagonister innan ni drar dem inför rätta.

Skillnaden mellan en rättshaverist och en rättskämpe med stort moraliskt rättspatos

Om ni inte kan bevisa att ni har rätt så kommer ni annars framstå som en rättshaverist i andras ögon och då är det bättre ni sväljer förlusten och drar någon annanstans, eller bidar er tid tills ni har nog med bevis om det fortfarande är möjligt.

Ni bör därför rådfråga en jurist eller advokat först så ni gör det när tiden är mogen, för det kan ta ett par år att samla på sig en nog stor bevismassa mot dem.

”De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.”

Detta blir offentligt

Se även till att så många massmedia som möjligt i ett sånt läge uppmärksammar fallet så effekten blir största möjliga för det är er heder och framtid det gäller och en fördel med att göra en polisanmälan är att alla bevis ni lämnar in i ett sådan läge blir offentliga och kan begäras ut av media, vilket kan ha sina fördelar för er sak.

Mobbning på statliga myndigheter är särskilt bekymmersamt

”Mobbning i statens tjänst beskriver vad som händer när en ny statlig organisation bildas samt följderna av ett nytt sätt att styra i enlighet med New public management. Följden blev ett oerhört slöseri med skattemedel och andra resurser. Människoliv åtnjuter ingen högre kurs på marknaden. Men lidande kan även det omsättas i pengar. Hundratusentals svenskar utsätts varje år för mobbning på sina arbetsplatser, många blir svårt sjuka och arbetsplatserna förlamas.”

Mobbning i statens tjänst : om maktmissbruk i museivärlden

Inom offentlig verksamhet kan ibland riktigt horribla och ibland olagliga beslut fattas av chefer eller politiker som är maktfullkomliga småpåvar, som sen hålls bakom ryggen av dem högre upp in i absurdum.

Då är det faktiskt er plikt som statlig tjänsteman att å folkets och skattebetalarnas vägnar opponera er mot beslutet och till och med informera massmedia om saken ifall det krävs.

”En anställd på KTH blev mobbad, systematiskt kränkt, misstänkliggjord, baktalad, osynliggjord under flera år. Övergreppen ledde till att den drabbade insjuknade och fick bestående somatiska skador enligt en skarp anklagelse riktad mot KTH och en ansvarig chef där.”

”Bilden som målas av upp av KTH:s interna psykologiska miljö och särskilt på avdelningen i fråga är inte vacker. Den anhöriges beskrivning leder tankarna till Williams Goldings bok, Flugornas herre. På avdelningen där den drabbade jobbar är alla [som inte passar chefernas planer] skräckslagna för cheferna som ideligen skyddar varandra.”

”Upplysningar som skyddsombudet fått tyder på att ledningen använt mobbning som ett ledarskapsverktyg samt att det skett med förvaltningschefens goda minne.”

Åklagare utreder grov mobbning på KTH

Så sker uppenbarligen ofta inte av rädsla för otillåtna repressalier och det är till skillnad mot inom det privata faktiskt ett hot mot demokratin och folkets och skattebetalarnas rättigheter i detta land och gör det till ett problem för hela svenska folket och inte bara enskilda individer, även om det självklart är värst för den mobbade.

”När det gäller mobbning och trakasserier är det vanligast inom offentlig förvaltning, försvar och socialförvaltning, samt transportsektorn. Nära 2 av 10, eller 19 procent, har upplevt detta. 17 procent av de som arbetar i skola, vård och omsorg, har varit med om att man själv eller någon kollega blivit mobbad eller trakasserats på arbetet det senaste året.”

Trakasserier vanligast i offentlig sektor

Precis som inom det privata är problemet antagligen olika stort på olika myndigheter och kanske även olika kontor eller avdelningar inom en myndighet, men till exempel KTH, polisen, svenska kyrkan, Migrationsverket och trafikverket verkar ha eller haft stora problem med denna sorts diktatoriska, pennalistiska och korrumperade myndighetskultur där de som opponerar sig blir mobbade, utfrysta och värsta fall sparkade.

Statliga tjänstemän kan sannolikt göra mobbningen känd offentligt utan risk

Statligt anställda har stor rätt till yttrandefrihet och kritik av sin arbetsgivare även i sociala medier och på nätet

Jag har ofta funderat på detta med att statliga tjänstemän har en väldigt omfattande rätt till yttrandefriheten inklusive rätten att kritisera sin arbetsgivare offentligt.

Det kunde i praktiken innebära att en statlig tjänsteman som under flera års tid blivit utsatt för grov arbetsplatsmobbning av både sina chefer och många av kollegorna som även resulterat i många grova lögner från deras sid för att ingen högre upp i organisationen ska tro på det deras offer säger om deras beteende när denna börjar göra HR-anmälningar mot dessa kan gör det offentligt.

Om man har varit förutseende nog att samla in både skriftlig bevisning för sin sak som mejl som chefer och kollegor skickat och gör kritiska ljudinspelningar av viktiga korrigerande samtal de mobbande cheferna haft med en och många av mobbningstillfällena kollegorna gjort sig skyldiga till, så kan man i praktiken bortom rimliga tvivel bevisa att det är som man säger.

Detta skulle man kunna välja att lämna ut till medier med utgivningsbevis vilket kanske är första valet för då har man både meddelarskydd och meddelarfrihet, göra ett arbetsrättsligt ärende av i AD via facket som ofta är en lång väg, eller välja att stämma personligen för förtal och ofredande i en tingsrätt vilket oftast är en snabbare väg.

Då blir eventuella förljugna skriftliga varningar ni fått även dessa bevis som stödjer er sak då ni har bevis som bevisar att det som står i dessa inte kan vara sant.

Har lögnerna de hunnit sprida ut fått stor spridning så kommer man ändå tvingas göra det offentligt vare sig mobbningen fortfarande försiggår eller ej, för annars kan det riskera förstöra ens tillvaro långt utanför arbetsplatsen resten av ens liv.

Offentligt skulle man antagligen till och med kunna göra det helt riskfritt och utan den ekonomisk risk det innebär att stämma folk i domstol genom att helt sakligt och utan att göra egna värdeomdömen och påståenden rakt upp och ner presentera de fakta och bevis man har för vad som har hänt på en blogg.

Om bevisen man samlat på sig tydligt visar på vad som hänt kan man nöja sig med det och låta läsarna dra sina egna slutsatser, för dessa kommer kunna se att det är som man säger utan att man behöver göra några egna värdeomdömen eller påståenden.

Hemliga ljudinspelningar av eventuella förljugna korrigerande samtal och spontana utskällningar för småsaker eller påhittade saker ni haft med era chefer måste ni nog transkribera och publicera i textform och kanske även anonymisera namnen på deltagarna så ni kallar dem saker som: Chef 1, Chef 2, Fackombudet, HR-representanten och jag.

Det kommer ändå räcka för att era läsare ska förstå hur genomruttet och uselt de behandlat er så ett litet besvär i sammanhanget.

Den bloggande polisen Farbror blå som i verkligheten heter Peter Springare avslöjade grava oegentligheter och missförhållande bland sina kollegor inom polisen och skrädde inte orden. Hans fall visar att det sannolikt är tillåtet även utan utgivningsbevis, men skaffar ni utgivningsbevis och har ett modererat kommentarsfält borde ni vara helt säkra så länge ni inte klantar er ordentligt.

Däremot måste jag uppmana er att rådfråga en jurist först om det ni tänker publicera för det kan hända att vissa av sakerna kommer bryta mot någon lag och att dessa bitar inte kan publiceras av er själva, för alla fall är lite olika.

Chefer och tjänstemän på en statlig myndighet som trots dessa möjligheter ägnar sig åt eller tillåter mobbning och lögner mot vissa underlydande eller kollegor har inte insett vad den omfattande rätt till yttrandefrihet och kritikrätt som en statlig tjänsteman har kan innebära för dem, eller vilka möjligheter modern teknologi ger mobbningsoffer att samla in bevis.

Förenings STOPPS information om kränkande särbehandling och arbetsplats mobbning

”Föreningen STOPP:s bok, Boken om kränkande särbehandling i arbetslivet, är ett levande dokument som föreningen ständigt uppdaterar efter hur lagstiftningen och tillämpningen på området utvecklar sig. Den är skriven för dig som drabbats av mobbning i arbetslivet eller vill skaffa kunskaper i ämnet. Det är viktigt för oss i föreningen att ingen blir kränkt av det vi skriver och att undvika sakfel, så alla är välkomna att delge oss synpunkter och erfarenheter som kan förbättra texten.”

Föreningen STOPP har en väldigt bra e-bok i PDF format som ni kan ladda ner gratis från deras hemsida. Den tar upp det mesta ni behöver veta om ni är utsatta för mobbing på er arbetsplats på ett lättförståeligt sätt tillsammans med deras övriga kompendier i PDF format för mer specifika delområden.

Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet –

SKL’s och Visions information om kränkande särbehandling och arbetsplats mobbning

Sverige kommuner och regioner har en bra FAQ sida med de vanligaste frågorna kring kränkande särbehandling.

Frågor och svar om kränkande särbehandling

Vision har en bra sida med grundläggande information om kränkande särbehandling.

Mobbning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets information om kränkande särbehandling och arbetsplats mobbning

Arbetsmiljöverket har lite mer djupgående information om kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling och mobbning

Och en sida där ni anonymt kan rapportera oegentligheter gällande arbetsmiljön på er arbetsplats.

Tips och arbetstagares anmälan