Ohederliga domare är ett större problem än dåliga nämndemän

Förvaltningsrätterna och kammarrätterna dömer dagligen på laglös grund. De godkänner på löpande band myndighetsbeslut dagligen som saknar stöd i lag. Så vad ger vi för dessa juristdomare som nu i flock skjuter skarpt mot nämndemännen?

Korrumperade domare är ett värre problem än dåliga nämndemän

#metoo debatten som fick mig att minnas diakonen vid Luleå stift som gjorde sig skyldig till sexbrott men inte ens blev åtalad och till och med fick behålla jobbet fick mig att misstänka en sorts korruption inom rättsväsendet där de särbehandlar kyrkofolk för att de anses vara så goda att de ogärna dömer dem och i allt för hög grad okritiskt vill tro på deras utsagor.

Samma verkar även gälla poliser som utsatt kollegor för sexbrott i för många fall vilket #metoo debatten visade, och jämför man dessa saker med den häxjakt som blev på Martin Timell så blir kontrasten väldigt svår att bortförklara.

Denna artikel visar att även många domare är korrumperade, så problemet är inte bara fördomsfulla och partiska nämndemän, eller korrumperade poliser och åklagare som, utan korruptionen verkar gå rakt genom hela rättsväsendet.

Även domare är alltså korrumperade och villiga att bryta mot lagen och fria förövarna för att de vill hålla de som tillhör rätt yrkesgrupper eller organisationer bakom ryggen, så de inte ska behöva ta konsekvenserna.

Svenska kyrkan var förut en del av staten och är fortfarande skattefinansierad och dessutom politiskt styrd, och diakoner och präster har en hel del med rättsväsendet att göra i form av själavårdare på häkten och fängelser, så dessa kanske åtnjuter samma särbehandling som poliser, åklagare och domare själv ofta gör?

Detta verkar vara fallet vare sig de är målsägande eller åtalade precis som för folk som jobbar som poliser, åklagare eller domare, och innebär i praktiken att rättsväsendet beter sig som en sorts maffia som anser att lagen inte gäller dem och deras bundsförvanter, utan bara andra.

90% av domarna är felaktiga och beror på korrumperade domare

90% korruptionsgrad inom förvaltningsdomstolar är VÄLDIGT mycket så inte så konstigt man ofta hör om folk som blivit grovt felbehandlade, oskyldigt dömda eller att deras egna går fria när de gjort fel.

Makt korrumperar sägs det och det verkar stämma, men hur kan denna korruption hos domare få förekomma i så här hög grad?

Denna form av korruption hos rättsväsendet har även betydelse för företag som ligger i tvist med myndigheter och kan handla om tid & pengar som går förlorade och i värsta fall att de går i konkurs, men även privatpersoner kan på grund av korruption hos rättsväsendet få sina liv förstörda.

Ohederliga domare värre än dåliga nämndemän

Friskrivningsklausul

Bilden som används i denna artikel har ingenting med korrupta domare att göra utan symboliserar bara domare i allmänhet.