Microsoft Azures PaaS tjänster är bästa valet av molntjänst för systemutveckling

what-is-paas

Vad gäller Azures PaaS tjänster så har de övriga molntjänsterna inget totalt sett som är lika bra när det gäller kombinationen funktionallitet, användarvänlighet och CI/CD deployment, och särskilt om ni jobbar med .Net eller .Net Core utveckling mot App Services tjänsten, men fungerar även med t.ex. java/spring boot och node.js applikationer.

What is PaaS? Platform as a service

För systemutveckling i .Net eller .Net Core finns oftast inga skäl att använda något annat om ni inte har väldigt speciella behov som någon annan molnleverantör tillgodoser bättre, för Microsofts helhetserbjudande är svårt att slå.

De ekonomiska fördelarna med Azures PaaS tjänster

Nedan lite intressanta artiklar som varje CIO och företagsledare har ett direkt intresse av att läsa om övergången till molnet, för ni ska ju jobba för er organisations långsiktiga bästa vilket inte alla förstår (molnmotståndarna och bakåtsträvarna).

On Moving Your Data to the Cloud: “Resistance is Futile” and Unnecessary

Varför PaaS bör vara förstahandvalet för det ni gör i Azure kan ni läsa om i denna rapport av Forrester och gäller antagligen även de andra molntjänsterna, så titta på PaaS tjänster först när ni vill göra saker i molnet.

The Total Economic Impact Of Microsoft Azure Platform – As – A – Service

När det gäller molntjänster så måste ni även tänka på att allt kostar pengar, så räkna alltid på det och använd billigast möjliga version av en tjänst eller VM som fortfarande tillgodoser ert normalbehov.

Sen kan ni sätta VM’en att autoskala för att klara tillfälliga belastningstoppar om ni har det behovet, så kommer ni så billigt undan som möjligt.

Sen kan man helt undvika de mest kostsamma tjänsterna och använda billigare alternativ, för det finns oftast mer än ett sätt att lösa ett problem på även i Azure.

Man kan till och med installera en tredjepartsprogramvara i en VM med egna licenser när det blir bäst, men rent generellt blir totalkostnaden oftast billigare i PaaS lagret om man tänker efter innan.

I vissa fall kan saker vara billigare eller mer lämpliga att köra on prem men oftare inte enligt Forresters rapport, så det måste ni avgöra från fall till fall.

Azure PaaS och VSTS ger möjligheterna till Devops

Förutom ekonomin så ger Azures PaaS lager i kombination med Azure Devops fd. VSTS utvecklarna oerhört bra möjligheter att jobba på ett modernt och effektivt sätt enligt devops out-of-the-box, så de behöver bara lära sig använda det.

Microsoft sköter större delen av driften av både PaaS tjänsterna och Azure DevOps tjänsten och ni behöver ingen serverhårdvara. Den egna driftspersonalen behöver i princip bara sköta användare i Azure AD, subscriptions, övervakning och ev kopplingar till ert on prem nätverk.

Azure Case studies som ni kan läsa och utvärdera värdet av

Bra exempel på olika värdehöjande saker man kan göra med Azure i en organisation för att ge er ideer och uppslag.

Azure Technical Case Studies

Hur ni kan gå tillväga för att migrera en befintlig on-prem applikation till Azure

En mycket bra och utförlig guide för hur ni ska gå tillväga och vad ni ska tänka på när ni flyttar en on-prem applikation till Azure, med scenarios för flytt både till Azures PaaS lager och dess IaaS lager.

Migrating an existing on-premise application to Windows Azure Cloud

Hur ni kan spara pengar på att gå över till Office365 SaaS tjänsten i molnet

Office365 är en sk. SaaS tjänst med massor av Microsoft applikationer färdiga att använda som de flesta företag redan har on-prem, och dessutom kan man integrera Office365 med applikationer i Azure och skapa automatiska bearbetningar och workflows via t.ex. Logic Apps och Functions.

Fördelen är återigen att Microsoft sköter i princip all drift och ni behöver ingen serverhårdvara. Det enda er driftspersonal behöver göra är sköta det mer administrativa jobbet med konfiguration, användare, subscriptions och rättigheter.

Nayland College Case Study: $150,000 Savings Moving To Microsoft Cloud Platforms

Jämförelse med andra molntjänster

För att vara rättvis kan ni läsa nedan artikel för en grov jämförelse av Azure, AWS och Google Cloud, för det kan hända att någon av de andra två passar just er bättre om ni behöver något som är unikt för just dem, då jag primärt pratar om normalfallet för systemutveckling.

Cloud Services Comparison: AWS vs. Google vs. Azure

Jag kommer även skriva ett inlägg lite längre fram med tips för er som funderar på vilken molntjänst som är bäst för ert användningsscenario då detta handlar om systemutveckling i framförallt .Net, och de ekonomiska och praktiska fördelarna med Azures PaaS lager i kombination med VSTS för detta, och även möjligheterna till integration med Office365 och dess ekonomiska fördelar.