Microsoft Azures PaaS tjänster är bästa valet av molntjänst för systemutveckling

what-is-paas

Azure App Services och övriga serverless PaaS tjänster är bästa valet för .Net utvecklare

Vad gäller Azures serverless PaaS tjänster som app services så har de övriga molntjänsterna inget som är lika bra när det gäller kombinationen funktionallitet, användarvänlighet, användardokumentation och utbildningar om ni jobbar med .Net eller .Net Core utveckling i C# mot App Services och övriga serverless PaaS tjänster.

Azure fungerar även med t.ex. java/spring boot och node.js applikationer men stödet är bäst för .Net SDK’et och kommer troligen alltid vara pluss allt runtomkring, så .Net och C# bör vara förstahandsvalet för systemutveckling i Azure.

What is PaaS? Platform as a service

För systemutveckling i .Net eller .Net Core finns oftast inga skäl att använda något annat, för Azures helhetserbjudande för .Net utveckling är svårt att slå.

”Even for someone who has been developing Alexa skills, (like myself), AWS Lambda is still not that intuitive for someone with an ASP.NET 4.x background exclusively – at least not in my opinion. This makes it less preferable to Azure, which makes initial setup significantly easier as Microsoft intimately knows the kinds of projects .NET developers have traditionally worked with, and ease the barrier to entry for an HTTP
triggered function.”

AWS Lambda vs Azure Functions for C# Serverless

T.ex AWS som nog har lite fler tjänster än Azure har byggt sin grund på att drifta VM:s, streaming och lagring medans Microsoft alltid varit ett utvecklarfokuserat bolag som satsar på användarvänlighet, och den skillnaden märks även mellan de olika molntjänsterna.

Men java utvecklare kan däremot ha skäl att välja AWS ändå eftersom alla deras tjänster har bättre stöd för Java då det är huvudspåret i AWS, precis som Google Cloud har bäst stöd för python.

De ekonomiska fördelarna med Azures PaaS tjänster och serverless

Nedan lite intressanta artiklar som varje CIO och företagsledare har ett direkt intresse av att läsa om övergången till molnet, för ni ska ju jobba för er organisations långsiktiga bästa vilket inte alla förstår (molnmotståndarna och bakåtsträvarna).

On Moving Your Data to the Cloud: “Resistance is Futile” and Unnecessary

Varför PaaS och serverless bör vara förstahandvalet för det ni gör i Azure kan ni läsa om i denna rapport av Forrester och gäller antagligen även de andra molntjänsterna, så titta på PaaS tjänster och serverless när ni vill göra saker i molnet.

The Total Economic Impact Of Microsoft Azure Platform – As – A – Service

När det gäller molntjänster så måste ni även tänka på att allt kostar pengar, så räkna alltid på det och använd billigast möjliga version av en tjänst eller VM som fortfarande tillgodoser ert normalbehov.

Ni kan t.ex. sätta VM’en eller tjänsten att autoskala för att klara tillfälliga belastningstoppar om ni har det behovet, så kommer ni så billigt undan som möjligt.

Sen kan man helt undvika de mest kostsamma tjänsterna och använda billigare alternativ, för det finns oftast mer än ett sätt att lösa ett problem på även i Azure, som t.ex. Logic apps och durable functions som bägge kan användas som workflow orchestrators där durable functions är betydligt billigare och flexiblare.

Man kan till och med installera en tredjepartsprogramvara i en VM med egna licenser när det blir bäst, men rent generellt blir totalkostnaden oftast billigare om man använder serverless tjänsterna i PaaS lagret om man tänker efter innan.

I vissa fall kan saker vara billigare eller mer lämpliga att köra on prem men oftare inte enligt Forresters rapport.

Det måste ni avgöra från fall till fall och Azure erbjuder även utmärkta möjligheter till integration med er on-prem it-miljö för hybrid scenarios.

Azures serverless PaaS tjänster och Azure Devops fd. VSTS ger möjligheter till DevOps out-of-the-box

Förutom ekonomin så ger Azures PaaS lager i kombination med Azure Devops fd. VSTS utvecklarna oerhört bra möjligheter att jobba på ett modernt och effektivt sätt enligt devops out-of-the-box, så de behöver bara lära sig använda det.

Microsoft sköter större delen av driften av både PaaS tjänsterna och Azure DevOps tjänsten och ni behöver ingen serverhårdvara.

Den egna driftspersonalen behöver i princip bara sköta användare i Azure AD, subscriptions, övervakning och ev kopplingar till ert on prem nätverk så utvecklarna blir rätt självständiga.

”Discover how to scale DevOps practices throughout your organization to improve business metrics, customer satisfaction, and Developer Velocity—creating the right environment for developers to innovate. Download Enterprise DevOps Report 2020–2021, a Microsoft and Sogeti research study of more than 250 cloud and DevOps implementations. Use the report’s recommendations as a blueprint for your successful adoption of enterprise DevOps.”

Enterprise DevOps Report 2020–2021

Är ni en organisation som valt Azure som molnplattform kan ni även ha intresse av att läsa deras e-book om hur man får till DevOps i en organisation på bästa sätt och genomför en DevOps transformation.

Ta detta som lite input som ni kan brainstorma kring helt förbehållslöst för det rätta för er kanske är kombinationen av kanban, devops och agilt.

Azure Case studies som ni kan läsa och utvärdera värdet av

Bra exempel på olika värdehöjande saker man kan göra med Azure i en organisation för att ge er ideer och uppslag.

Azure Technical Case Studies

Hur ni kan gå tillväga för att migrera en befintlig on-prem applikation till Azure

En mycket bra och utförlig guide för hur ni ska gå tillväga och vad ni ska tänka på när ni flyttar en on-prem applikation till Azure, med scenarios för flytt både till Azures PaaS lager och dess IaaS lager.

Migrating an existing on-premise application to Windows Azure Cloud

Hur ni kan spara pengar på att gå över till Office365 SaaS tjänsten i molnet

Office365 är en sk. SaaS tjänst med massor av Microsoft applikationer färdiga att använda som de flesta företag redan har on-prem, och dessutom kan man integrera Office365 med applikationer i Azure och skapa automatiska bearbetningar och workflows via t.ex. Logic Apps och Functions.

Fördelen är återigen att Microsoft sköter i princip all drift och ni inte behöver någon serverhårdvara.

Det enda er driftspersonal behöver göra är sköta det mer administrativa jobbet med konfiguration, användare, subscriptions och rättigheter.

Nayland College Case Study: $150,000 Savings Moving To Microsoft Cloud Platforms

Jämförelse med andra molntjänster

För att vara rättvis kan ni läsa nedan artikel för en grov jämförelse av Azure, AWS och Google Cloud, för det kan hända att någon av de andra två passar just er bättre om ni behöver något som är unikt för just dem.

Cloud Services Comparison: AWS vs. Google vs. Azure

Jag kommer även skriva ett inlägg lite längre fram med tips för er som funderar på vilken molntjänst som är bäst för ert användningsscenario.

Detta inlägg handlar om systemutveckling i framförallt .Net, och de ekonomiska och praktiska fördelarna med Azures PaaS lager i kombination med Azure Devops fd. VSTS för detta, och även möjligheterna till integration med Office365 och dess ekonomiska fördelar.