Microsoft Azures PaaS tjänster är bästa valet av molntjänst för .Net utvecklare

what-is-paas

”Even for someone who has been developing Alexa skills, (like myself), AWS Lambda is still not that intuitive for someone with an ASP.NET 4.x background exclusively – at least not in my opinion. This makes it less preferable to Azure, which makes initial setup significantly easier as Microsoft intimately knows the kinds of projects .NET developers have traditionally worked with, and ease the barrier to entry for an HTTP triggered function.”

AWS Lambda vs Azure Functions for C# Serverless

Vad gäller Azures serverless PaaS tjänster som app services så har de övriga molntjänsterna inget som är lika bra när det gäller kombinationen användarvänlighet, användardokumentation och utbildningar om ni jobbar med .Net eller .Net Core utveckling i C# mot App Services och övriga serverless PaaS tjänster.

Azure fungerar även med t.ex. java/spring boot och node.js applikationer men stödet är bäst för .Net inklusive dokumentation, stöd från communityn och utbildningsmaterial och kommer troligen alltid vara, så .Net och C# bör vara förstahandsvalet för systemutveckling i Azure.

För systemutveckling i .Net eller .Net Core finns oftast inga skäl att använda något annat än Azure om man har behov av en stor molntjänst.

T.ex AWS som nog har lite fler tjänster än Azure har byggt sin grund på att drifta VM:s, streaming och lagring medans Microsoft alltid varit ett utvecklarfokuserat bolag som satsar på användarvänlighet, och den skillnaden märks även mellan de olika molntjänsterna.

Men java utvecklare kan däremot ha skäl att välja AWS ändå eftersom alla deras tjänster har bättre stöd för Java då det är huvudspåret i AWS, precis som Google Cloud har bäst stöd för python.

What is PaaS? Platform as a service

Azures serverless PaaS tjänster och Azure Devops fd. VSTS ger möjligheter till DevOps out-of-the-box

”Having said that, the decision shouldn’t be taken hastily. Automated pipelines are better suited for big projects with a lot of resources. Small teams and simple projects can incorporate some automation into their processes without having to establish a full-fledged pipeline.”

”Before taking the plunge, it’s a good idea to hire consultants that can assess the potential costs and risks of implementing continuous integration and delivery to your processes. Make an informed choice, one that suits the needs of your business.”

Pros and Cons of CI/CD Pipelines

Azures PaaS lager i kombination med Azure Devops fd. VSTS ger även utvecklarna bra möjligheter att jobba på ett modernt och effektivt sätt enligt devops, men de behöver då lära sig använda Azure DevOps och CI/CD i kombination med Azures PaaS lager.

För större organisationer eller tjänsteleverantörer med behov av CI/CD för att snabbt och säker kunna deploya sina system ofta kan det var värt att investera tiden som krävs för att lära sig göra det via Azure DevOps och dess CI/CD pipelines, men för lite enklare behov kan man även deploya till Azure direkt från Visual Studio om man vill slippa overheaden med CI/CD piplines i Azure DevOps.

Alla organisationer har kanske inte behov av stora och komplexa molntjänster som Azure eller behov av att jobba enligt DevOps, så många mindre organisationer klara sig nog bra med att deploya sina webb appar och webb API’er direkt från Visual Studio i stället vilket är enklare.

Kortfattat kan man säga att ju fler utvecklare som är involverade i utvecklingen av en viss produkt eller tjänst och ju oftare ni måste deploya, desto vettigare är det att använda CI/CD pipelines och automatiserade tester.

Hur ni kan gå tillväga för att migrera en befintlig on-prem applikation till Azure

”This discusses how existing on-premise enterprise ASP.Net web application can be moved to Windows Azure Cloud, in PaaS (Platform as a Service) and IaaS (Infrastructure as a Service) model. It is intended for software architects and developers who design and build services for the Cloud.
It covers a case study on moving Mindtree’s enterprise application ‘Gloria’ to Windows Azure Cloud”

Sen kan det vara intressant för vissa att veta hur man migrerar en befintlig on-prem applikation till Azure så nedan har ni en bra och utförlig guide för hur ni ska gå tillväga och vad ni ska tänka på när ni flyttar en on-prem applikation till Azure, med scenarios för flytt både till Azures PaaS lager och dess IaaS lager.

Migrating an existing on-premise application to Windows Azure Cloud

Azure jämfört med andra molntjänster

Vill slutligen poängtera att detta inlägg handlar om systemutveckling i framförallt .Net, och de fördelarna som finns med Azures PaaS lager i kombination med Azure Devops fd. VSTS för större organisationer.

För att vara rättvis kan ni läsa nedan artikel för en grov jämförelse av Azure, AWS och Google Cloud, för det kan hända att någon av de andra två passar just er bättre om ni behöver något som är unikt för just dem.

Cloud Services Comparison: AWS vs. Google vs. Azure

Jag kommer även skriva ett inlägg lite längre fram med tips för er som funderar på vilken molntjänst som är bäst för ert användningsscenario.