Instruktionsvideos om scrum för nybörjare

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools.

Working software over comprehensive documentation.

Customer collaboration over contract negotiation.

Responding to change over following a plan.

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Förutom ovanstående snabbintroduktion så är nedanstående resurser en bra startpunkt för att börja förstå hur scrum fungerar när ni första gången börjar jobba i ett scrum team, för det är lite annorlunda mot att jobba i traditionella team där projektledaren detaljplanerar allt i förväg och även är arbetsledare.

Scrum Training Series Videos

En videoserie som är avsedd som komplement till Scrum Reference Card och ger en mer visuell introduktion till scrum så det blir lättare att förstå hur scrum fungerar för er som aldrig jobbat i scrum team förut.

Denna videoserie ska visst även vara bra för att förbereda sig för en scrum master certifiering för er som vill bli scrum masters och är den mest pedagogiska introduktionen till scrum.

Scrum Training Series Videos

Sen krävs det att man jobbat nåt år i ett scrum team och får praktisk erfarenhet av det innan man börjar få full förståelse för konceptet, så ha tålamod, lär er steg för steg, och lyssna på er scrum master förutsatt att denne är en riktig scrum master och inte bara är det på papperet.

Scrum Reference Card

Denna utmärkta sammanfattning av scrum ger tillsammans med den officiella scrum guiden en bra översikt av scrum och kan läsas av alla som snabbt vill komma in i scrum som en startpunkt.

Tycker den förklarar det mesta på ett enklare sätt än scrum guiden, men de kompletterar varandra för vissa saker förklarar scrum guiden lite bättre.

Scrum Reference Card

Scrum Guiden

Scrum Guiden är den officiella guiden till scrum och är rätt kortfattad då scrum inte innehåller så mycket regler, utan bara tillräckligt för att ett agilt team ska få lagom med ledning i hur arbetet ska göras på ett agilt sätt.

The Scrum Guide

I scrum är projektledaren som då kallas produktägaren mer en sorts kravhanterare med ett övergripande planeringsansvar för backloggen som är den lista på kraven som tas fram och vidareutvecklas alleftersom projektet pågår.

Varje krav beskrivs som en user story som man skulle kunna säga är en förenklad beskrivning av en feature som ska implementeras.

Produktägaren samarbetar även med utvecklingsteamet gällande hur kraven ska specificeras så de blir genomförbara och förståeliga, och kan när user stories måste förfinas ha ett backlog refinement möte med teamet så de blir tillräckligt tydlig vad som ska göras och lagoma bitar innan dessa får tas med i sprint planeringen.

Scrum teamet (produktägaren, scrum mastern och utvecklarna) är sedan kollektivt ansvariga för att få jobbet gjort och utvecklingsteamet plockar allteftersom user stories från sin att göra kolumn i varje sprint, så de är i hög grad självstyrande och sin egen arbetsledare.

Scrums koppling till det agila manifestet

Det agila manifestets huvudteser och principer är grunden för alla agila ramverk så ni bör läsa igenom de 4 huvudteserna och de tolv principerna.

Manifesto for Agile Software Development

Den djupare förståelsen för dem kommer att komma med tiden men ni bör åtminstonne känna till dem från start för agilt är en övergripande filosofi som är en sorts best practices för hur man ska bedriva effektivt utvecklingsarbete

Scrum är en praktisk implementation av den filosofin som fanns redan innan och har bidragit till manifestets utformning, men scrum är inte den enda agila metoden.

För en introduktion till kopplingen mellan scrum och det agila manifestet kan ni läsa nedan artikel.

Scrum and the Agile manifesto