Instruktionsvideos om scrum för nybörjare

Scrum Reference Card

Ville dela med mig av denna utmärkta sammanfattning av scrum som tillsammans med den officiella scrum guiden ger en bra bild av scrum och kan läsas av alla som snabbt vill komma in i scrum som en startpunkt.

Tycker den förklarar det mesta på ett bättre sätt än scrum guiden, men de kompletterar varandra för vissa saker förklarar scrum guiden lite bättre.

Scrum Reference Card

Scrum Training Series

En videoserie som är avsedd som komplement till Scrum Reference Card och ger en mer visuell introduktion till scrum så det blir lättare att förstå hur scrum fungerar för er som aldrig jobbat i scrum team förut.

Scrum Training Series

Ovanstående två resurser är en bra startpunkt för att börja förstå hur scrum fungerar när ni första gången börjar jobba i ett scrum team, för det är lite annorlunda mot att jobba i traditionella team där projektledaren detaljplanerar allt i förväg och även är arbetsledare.

I scrum är projektledaren som då kallas produktägaren mer en sorts kravhanterare med ett övergripande planeringsansvar, där varje krav beskrivs som en user story som man skulle kunna säga är en förenklad beskrivning av en feature som ska implementeras.

Produktägaren samarbetar även med scrum teamet gällande hur kraven ska implementeras o.s.v, och kan när user stories måste förfinas ha ett backlog refinement möte med teamet så de blir tillräckligt tydlig vad som ska göras och lagoma bitar innan dessa får tas med i sprint planeringen.

Scrum teamet är sedan kollektivt ansvariga för att få jobbet gjort och plockar allteftersom user stories från sin att göra kolumn, så de är i hög grad självstyrande och sin egen arbetsledare.