Vad är en Scrum Masters uppgifter?

”The Scrum Master is a servant-leader for the Scrum Team. The Scrum Master exists to serve the team, puts the needs of the team first. This with the firm belief that you get the best out of people when you empower them.”

”A Project Manager is responsible to meet the project objective. Within Scrum there is no such role for a Scrum Master. The role that comes closest is the Product Owner, who should maximize value from the product.”

No! The Scrum Master is NOT a Project Manager!

Vill börja med att undanröja den vanligaste missuppfattningen om scrum master rollen för en scrum master är inte som många tror en projektledare eller arbetsledare.

I scrum är det närmast produktägaren som motsvarar den traditionella projektledarrollen och att vara scrum master kräver helt andra egenskaper av personen som ska vara det.

En scrum master ska inte styra och leda teamets arbete och en scrum master som beter sig som en auktoritär chef beter sig tvärtemot det dennes roll inom Scrum föreskriver att han eller hon ska göra, och kan sabotera scrums syfte och mål och därmed också scrum teamets möjligheter att fungera optimalt.

Eftersom projektledare och kravställarrollen och scrum master rollen är i konflikt med varandra så är det omöjligt för en och samma person att vara både projektledare eller kravställare för ett projekt och även scrum master för teamet som ska jobba med det.

En scrum master är mer som en agil coach än arbetsledare

Scrum Masters are true leaders who serve the Scrum Team and the larger organization.

The Scrum Master serves the Scrum Team in several ways, including:

 • Coaching the team members in self-management and cross-functionality;
 • Helping the Scrum Team focus on creating high-value Increments that meet the Definition of Done;
 • Causing the removal of impediments to the Scrum Team’s progress; and,
 • Ensuring that all Scrum events take place and are positive, productive, and kept within the timebox.

The Scrum Master serves the Product Owner in several ways, including:

 • Helping find techniques for effective Product Goal definition and Product Backlog management;
 • Helping the Scrum Team understand the need for clear and concise Product Backlog items;
 • Helping establish empirical product planning for a complex environment; and,
 • Facilitating stakeholder collaboration as requested or needed.

The Scrum Master serves the organization in several ways, including:

 • Leading, training, and coaching the organization in its Scrum adoption;
 • Planning and advising Scrum implementations within the organization;
 • Helping employees and stakeholders understand and enact an empirical approach for complex work; and,
 • Removing barriers between stakeholders and Scrum Teams.

The Scrum Guide – Scrum Master Responsibilities

En scrum master är mer som en coach som ska se till att scrums principer följs, stötta och hjälpa i första hand teamet och produktägaren att förstå hur scrum ska tillämpas i arbetet, hjälpa teamet få det de behöver för att kunna göra sitt jobb och skydda teamet från produktägaren och chefer vid behov så dessa får jobba i fred.

Eftersom en scrum master ska känna till, kunna möjliggöra och coacha om alla scrums ritualer och procedurer och andra agila tekniker så är min översiktliga artikel om scrum för nybörjare en utmärkt startpunkt för er som funderar på att bli scrum master.

Instruktionsvideos, tips och råd om scrum för nybörjare

Tänk på att det tar tid att bli så bra på alla dessa saker att ni kan coach andra i dem och stötta ett scrum team, så en 3 dagars certifieringskurs är bara början på resan.

Egentligen ska man kanske ha jobbat i ett scrum team under en duktig scrum master i ett par år innan man själv funderar på att bli scrum master.

”The objective of this learning roadmap is to provide a baseline so no Scrum Master will feel lost. It´s not necessary to follow every single step of this roadmap, but adapt it according to circumstances.”

Learning Roadmap that helps your Scrum Masters to grow

Sen kan ni även ha nytta av praktiska tips på saker en scrum master kan göra som coach, och det får ni via artikeln ovan och är något scrum masters kan ha som vägledning för saker denne kan göra i sitt arbete.

Som ni ser är det väldigt många olika saker som är en scrum masters ansvar och saker denne antingen ska eller kan göra för att hjälpa teamet och organisationen bli mer agila, så det är en läroprocess.

Vad chefer behöver veta om scrum master rollen

”In today’s world, agile methodologies are gaining popularity among IT enterprises. These methodologies, including Scrum, have contributed to faster market times, greater flexibility, higher quality products, and customer satisfaction.”

”Nowadays, many organisations that have a software house in place are hiring a Scrum Master. It´s an important role in a scrum team, so let´s take a look at important responsibilities of a Scrum Master.”

Scrum Master Role – Everything What Managers Need to Know

Ovan en lite mer uttömmande lista på scrum masterns uppgifter och önskvärda egenskaper mer avsedda för rekrytering av scrum masters så intressant att läsa även för blivande scrum masters.

Samtidigt måste man vara realistisk och inse att ingen är perfekt för letar man efter perfekta kandidater kommer man aldrig att komma i mål, så det man ska göra är leta efter tillräckligt bra kandidater oavsett vad man rekryterar till.

Läs även mitt korta inlägg om hur olika roll kombinationer för en scrum master kan se ut och vilken som kan tänkas fungera om en organisation inte har en heltids scrum master.

Fördelar och nackdelar med olika scrum master roll kombinationer

Misstag många scrum masters gör och botemedlen

Here is the list of 10 common mistakes that a Scrum Master makes.

1. Scrum Master acting as a Project manager.
2. Scrum Master making decisions for the team.
3. Scrum Master holding sole responsibility for the delivery.
4. Not conducting Retrospectives after every Sprint.
5. Not removing obstacles at an initial stage.
6. Less or No daily stand-ups.
7. Not adhering to the Agile Manifesto.
8. Non-prioritised Product Backlog.
9. Not handing over the ownership of Daily Scrums to the team.
10. Overburdening the Scrum team.

Sen finns även scrum masters som inte gör det de egentligen är tänka att göra av oerfarenhet och kanske beter sig mer som gammaldags projektledare och inte coachar alls eller struntar i många av scrums ritualer och policies, och de 10 vanligaste misstagen dessa gör och botemedlen går videon ovan igenom på ett kortfattat sätt.

Här kan både nygräddade scrum masters och team medlemmar få tips för teamet kan ta upp sånt här med sin scrum master om denne missköter sig.

Nygräddade scrum masters kan se det som en lista på de 10 viktigaste sakerna de ska göra, eller i vissa fall inte göra.

8 tecken på att en scrum master är en dålig scrum master

”From my experience these are the worst characteristics you should pay attention to because every organization should get real value out of their Scrum Masters.”

 • The Softy
 • Agile Bullshit Bingo Bla Bla
 • The Grumbler
 • The “Senior Scrum Master”
 • The Former Developer
 • The Commander
 • The “No-Empathy” Guy
 • The Nanny

8 Indicators Why Your Scrum Master Is an Idiot – Bad Scrum Masters

Att vara certifierad i scrum metodiken är inte samma sak som att vara en bra scrum master och många scrum masters gör fel ändå av ett eller annat skäl eller har helt fel personlighet för scrum master rollen, och stjälper mer än hjälper teamet genom sitt beteende.

Det kommer inte fungera så bra i längden i scrum team och i värsta fall börjar folk i teamet rösta med fötterna och innan ni vet ordet av har ni mist era bästa utvecklare, eller har fått ett dysfunktionellt scrum team.

Läs mer om vad de 8 olika tecknen på en dålig scrum master innebär i detalj så ni lär er känna igen dem, för de finns en del dåliga scrum masters med som kan vara intressant för både chefer och teammedlemmar att känna till.

Sen kanske det kan hjälpa vissa scrum masters att inse att de måste ändra på sitt beteende ifall de känner igen sig i någon av dessa typer.