Vad är en Scrum Masters uppgifter?

”The Scrum Master is a servant-leader for the Scrum Team. The Scrum Master exists to serve the team, puts the needs of the team first. This with the firm belief that you get the best out of people when you empower them.”

”A Project Manager is responsible to meet the project objective. Within Scrum there is no such role for a Scrum Master. The role that comes closest is the Product Owner, who should maximize value from the product.”

En scrum master är mer som en coach

En scrum master är inte som många tror en projektledare för i scrum är det närmast produktägaren som motsvarar den traditionella projektledarrollen och att vara scrum master kräver helt andra egenskaper av personen som ska vara det.

En scrum master ska inte styra och leda teamets arbete och en scrum master som beter sig som en auktoritär chef beter sig tvärtemot det dennes roll inom Scrum föreskriver att han eller hon ska göra, och kan sabotera scrums syfte och mål och därmed också scrum teamets möjligheter att fungera optimalt.

En scrum master är mer som en coach som ska se till att scrums principer följs, stötta och hjälpa i första hand teamet men även produktägaren att förstå hur scrum ska tillämpas i arbetet, och även hjälpa teamet få det de behöver för att kunna göra sitt jobb OCH skydda teamet från produktägaren och chefer vid behov så dessa får jobba i fred.

Eftersom projektledare/kravställarrollen och scrum master rollen är i direkt konflikt med varandra så är det omöjligt för en och samma person att vara både projektledare/kravställare för ett projekt och även scrum master för teamet som ska jobba med det.

No! The Scrum Master is NOT a Project Manager!