Kom igång med Kanban för systemutveckling

En artikel som tar upp det viktigaste med kanban för utvecklingteam.

Bra startpunkt om ni är nyfikna på kanban som är ett och flexiblare sätt att jobba på än scrum, för man slipper den overhead scrum medför så man kan ha dedikerade team även i små projekt, eller små företag.

Men Kanban kräver kanske mer självdisciplin och agil mognad av en organisation om man vill jobba agilt med just utveckling så allt beror på.

Den stora skillnaden mellan Kanban och Scrum är att man I Kanban jobbar med ett konstant flöde av uppgifter in/ut i stället för i sprintar, och man har ingen Kanban master utan jobbar direkt mot projektledaren/produktägaren.

I kanban är det även tillåtet att ha dedikerade team av specialister och teamet behöver inte vara cross-funktional vilket ibland är enklare, men man kan även tillåta specialist team inom scrum och köra en sorts hybrid scrumban om man vill.

Det finns organisationer som inspirerade av scrum har en agil coach även för kanban team trots att det inte är ett krav, och det beror nog mer på graden av agil mogna och hur mycket coachning teamet behöver, men i vissa fall är det praktiskt att ha en kanban master som proxy så teamet inte störs i onödan.

Kanban syftar primärt till att optimera arbetsflödet så man jobbar så effektivt som möjligt, och är flexiblare än Scrum då man kan lägga in nya uppgifter i Todo kolumnen eller omprioritera den närsomhelst.

Kanban kan enligt experterna relativt enkelt införas i vilken organisation som helst och det ska gå rätt snabbt att lära projektledare och utvecklare att jobba enligt Kanban.

Scrum och Scrumban har visat sig passa bra för utvecklings team som kan jobba incrementellt och itterativ i sprintar, och kanban för drifts och support team som jobbar löpande med ärenden, men går även att använda för utvecklingsteam.

via Getting Started with Kanban for Software Development – DZone – Refcardz