Kom igång med Kanban för systemutveckling

”Kanban takes an organization’s current development process and provides greater visibility into the status of the work and how it is proceeding. Kanban provides a method to continually adapt in order to smooth out kinks in the arrival of new development work. In this way, it allows the organization to avoid crises and respond more quickly and easily to issues that do arise.”

”Kanban also gives more precise direction on how to invest development energy into only the most valuable work. The end result is a development pipeline that is predictably and efficiently delivering high value work.”

”The Kanban Method reduces risk and increases flexibility, resulting in a more resilient development cycle.”

Getting Started with Kanban for Software Development – DZone – Refcardz

En artikel som tar upp det viktigaste med Kanban för utvecklingteam som är en bra startpunkt om ni är nyfikna på Kanban för systemutveckling som är ett och flexiblare sätt att jobba på än scrum, för man slipper den overhead scrum medför så man kan ha dedikerade team även i små projekt, eller små företag.

The Kanban Method is defined by a set of key principles and practices. Five core princples enable The Kanban Method.

1. Visualize the Workflow. Represent the work items and the workflow on a card wall or electronic board.

2. Limit Work-in-Progress (WIP). Set agreed upon limits to how many work items are in progress at a time.

3. Measure & Manage Flow. Track work items to see if they are proceeding at a steady, even pace.

4. Make Process Policies Explicit. Agree upon and post policies about how work will be handled.

5. Use Models to Evaluate Improvement Opportunities. Adapt the process using ideas from Systems Thinking, W. E. Deming, etc

When these 5 conditions are present, a Lean software development method will emerge over time.

”Lean software development has these principles: Respect people, eliminate waste, defer commitment, create knowledge, deliver fast, build quality in and optimize the whole.”

Kanban kräver inte att ni blir helt agila utan handlar i första hand om att hantera och effektivisera flödet av upgifter teamet utför enligt de 5 principerna ovan.

Eric Brechner’s Kanban implementation för agil systemutveckling

”There’s a way to organize your work, stay focused, avoid mistakes, and be hyper-productive that you can learn in five minutes using sticky notes and markers. It’s been used by Toyota to make cars, by Xbox to build software, and by individuals to maintain sanity. It’s called Kanban, and Eric Brechner, an Xbox development manager, has been using it with multiple teams for the past four years.”

Kanban syftar primärt till att optimera arbetsflödet så temet jobbar så effektivt som möjligt med uppgifter, och är flexiblare än Scrum då man kan lägga in nya uppgifter i Todo kolumnen (backloggen) eller omprioritera den närsomhelst.

Enbart Kanban kan enligt experterna som Eric Brechner på Microsoft relativt enkelt införas i vilken organisation som helst då det inte kräver en agil transformation och det ska gå rätt snabbt att lära projektledare och utvecklare att jobba enligt Kanban så bör kunna tillföra nytta även i organisationer som jobbar enligt vattenfallsmetodik, men Erich Brenners version är mer inriktad på agil systemutveckling.

Hur man kan designa och använda Kanban boards

”This page was supposed to be a short guide about software development teams using Kanban and it turned out to be a small e-book. There’s a lot of material in here, but we hope you’ll get a lot out of what we took the time to compile from our current and previous experience applying Kanban for Software Development Teams. We truly hope that you’ll benefit from what you’ve read above and get in touch if you would like to add something or object to any of the topics above.”

The Ultimate Guide to Kanban Software Development

Vill ni lära er mer om hur man kan designa och använda kanban boards och kanbans lean metodik specifikt för systemutvecklingsteam så är artikeln ovan en bra resurs och rekommenderas att läsas som fortsättning på den första artikeln högst upp.

Kanban jämfört med Scrum

This video on ”Scrum vs Kanban” explains what is Scrum & Kanban. Then you will understand the differences and similarities between Scrum & Kanban. Areas covered:
1. What is Agile Software Development?
2. Agile Frameworks
3. Understanding Scrum & Kanban
4. Similarities Between Scrum & Kanban
5. Differences Between Scrum & Kanban
6. Applications of Scrum & Kanban

Slutligen en bra video som på ett pedagogiskt sätt tar upp de viktigaste skillnaderna mellan Kanban och Scrum så det blir lättare för er att avgöra om Scrum eller Kanban passar bättre för ert utvecklingsteam.

Den stora skillnaden mellan Kanban och Scrum är att man I Kanban jobbar med ett konstant flöde av uppgifter in/ut i stället för i sprintar, och man har ingen Kanban master utan kan jobba direkt mot projektledaren/produktägaren och likheten är att denne inte kan detaljstyra vem som tar en uppgift.

I kanban kan även projektledaren/produktägaren lägga till och prioritera om uppgifterna i todo kolumnen närsomhelst vilket man inte kan göra i scrum, för när en uppgift väl hamnat i sprint backloggen så ligger den där den ligger och endast i undantagsfall i samråd med scrum mastern får undantag göras.

I kanban är det tillåtet att ha specialister och de behöver inte vara tvärfunktionella även om de ibland måste försöka hjälpa till att temporärt lösa proppar i flödet genom att swarma, men man tillåter även specialister inom scrum för scrum guiden kräver inte att varje teammedlem ska vara tvärfunktionell, utan bara att teamet som helhet ska vara det

Det finns organisationer som inspirerade av scrum har en agil coach även för kanban team trots att det inte är ett krav, och det beror nog mer på att de även vill bli agila och inte bara lean, och kanske köra hybriden scrumban.

Scrum och Scrumban har visat sig passa bra för utvecklings team som kan jobba incrementellt och itterativ i sprintar, och kanban för drifts och support team som jobbar löpande med ärenden, men kanban går även utmärkt att använda för utvecklingsteam.

De flesta scrum team använder även de en board för att visualisera sitt arbete även om metodiken de jobbar efter är scrums version av agilt och inte kanbans lean metodik.