5 tips på hur du överlever i ett öppet kontorslandskap om du är störningskänslig

Öppna kontorslandskap har blivit populära bland företag och ses som hippt, och största skälet är nog att lokalkostnaderna kan minskas om man inte behöver ge varje anställd eget kontor och företag gillar att minska kostnaderna.

Sen sägs det även att produktiviteten skulle öka eftersom det blir lättare för folk att kommunicera och att överhörning av andras samtal ger synergieffekter.

Det kan vara sant för du kan råka höra något som är till nytta för det du gör eller så kan du ge ett tips som löser det problem dina kollegor precis diskuterar, men det förutsätter att dina kollegor är öppna för det och inte av den intoleranta och prestigebundna besserwissertypen, för då kommer de bara bli irriterade om du lägger dig i deras diskussion och hela vitsen med att sitta i samma rum blir genast mindre.

Det blir också lättare för dig att fråga en kollega om något du vill veta ifall denne jobbar med något som även påverkar dig, eller vet mer om en viss sak, men återigen om kollegan bara blir irriterad och tycker du stör så går en stor del av vitsen med att sitta i samma rum förlorad.

I agila team ska man helst sitta i samma rum för dessa ska kommunicera och vara öppna, transparanta och prestigelösa mot varandra och många trivs med det men inte alla, och vissa behöver bara vänja sig vid det medans andra aldrig gör det.

Kontorslandskap och även små på kring tio personer kan öka folks stress nivå markant och kan sätta ner deras kognitiva förmåga med upp till 66% om de är störningskänsliga.

På det upp till 62% fler sjukdagar jämfört med de i eget rum som kostar ännu mer, och på denna punkt kan man dra slutsatsen att folk inte ska komma till jobbet sjuka vilket många gör, för då smittas resten av teamet.

I praktiken ger det en produktivitetsminskning för störningskänsliga i alla yrken där man behöver tänka och koncentrera sig en stor del av dagen, så tipsen i artikeln hjälper till att minimera nackdelarna med öppna kontorslandskap för er som är störningskänsliga.

Nyttan av överhörning och enklare kommunikation kan vara mindre än de negativa effekterna av kontorslandskap och kan sluta som en förlustaffär för företaget om inga förebyggande åtgärder vidtas ifall det finns för många störningskänsliga på er arbetsplats.

Dessutom är det så att på grund av att det oftast finns en eller flera i ett team som är lättstörda så kan man i t.ex. agila team inte kommunicera så mycket som det behövs för att dra maximal nytta av att sitta i samma rum annars.

Det bästa tipset jag kan ge er som är störningskänsliga är en modernare variant på hörselkåpor och in-ear lurar, vilket är att köpa ett par av Bose eller Sonys bästa brusreducerande trådlösa hörlurar för dessa stänger ute omgivningsljudet rätt bra, sen kanske ni kan tala om för era kollegor att ni när ni har dem på helst inte vill bli störda med frågor.

Sen kan ni även be att få sitta längst in i ett teamrum där det är minst spring och kanske få lite högre skärmar runt ert skrivbord ifall ni även störs av visuella intryck.

Då kan övriga medlemmar i ett agila team kommunicera utan att ni störs så mycket, och nyttan med att sitta i samma rum blir större för teamet, för i ett agilt team måste man få kommunicera i rimlig omfattning så ni kan inte kräva att era kollegor är knäpptyst jämt.

Vissa störs inte av kontorslandskap och jag störs inte heller så mycket och är inte en av dem som stör andra mest heller, men bloggartikeln nedan ger 5 tips för er som lider av kontorslandskap och inte har något annat val än jobba i dem, så kan ni tipsa era kollegor om dem med.

5 tips för att överleva i ett öppet kontorslandskap – Produktivitetsbloggen