5 tips på hur du överlever i ett öppet kontorslandskap om du är störningskänslig

Öppna kontorslandskap har blivit populära bland företag och ses som hippt, och största skälet är nog att lokalkostnaderna kan minskas om man inte behöver ge varje anställd eget kontor och företag gillar att minska kostnaderna.

Sen påstås det även att produktiviteten skulle öka eftersom det blir lättare för folk att kommunicera och att överhörning av andras samtal ger synergieffekter…

Tyvärr har forskningen börjat visa att det bästa för produktiviteten och även de anställdas trivsel och hälsa är egna kontor. Kontorslandskap och även små på kring tio personer ökar folks stress nivå markant och kan sätta ner folks kognitiva förmåga med upp till 66%. På det upp till 62% fler sjukdagar jämfört med de i eget rum som kostar ännu mer.

I praktiken ger det en produktivitetsminskning i alla yrken där man behöver tänka och koncentrera sig en stor del av dagen inklusive de där man jobbar i team. Nyttan av överhörning och enklare kommunikation är oftast mindre än de negativa effekterna av kontorslandskap och kan sluta som en förlustaffär för företaget.

Vissa störs inte av kontorslandskap och jag störs inte heller så mycket och är inte en av dem som stör andra mest heller, men här 5 tips för er som lider av kontorslandskap och inte har något annat val än jobba i dem så kan ni tipsa era kollegor om dem med.

5 tips för att överleva i ett öppet kontorslandskap – Produktivitetsbloggen