Fördelar och nackdelar med olika scrum master roll kombinationer

I många organisationer kanske det inte är möjligt att ha en heltids scrum master och då måste man kompromissa och kombinera det med någon annan organisatorisk roll.

De roller som verkar vara direkt olämpliga att kombinera scrum master rollen med då dessa står i för stor intressekonflikt till varandra är roller som scrums produktägare eller traditionella som projektledare och andra roller på kravsidan.

Jag tror den roll som ligger i minst intressekonflikt till scrum master rollen faktiskt är rollen som utvecklare, så vill man ha en deltids scrum master ska det kanske vara en av utvecklarna.

För att detta ska fungera måste nog följande kriterier vara uppfyllda eller bli det med tiden:

1. Produktägarsidan måste vara så bra på sitt jobb att SM’en inte behöver coacha dem särskilt mycket utan mest organisera mötena med dem.
2. Teamet måste vara så pass vana vid att jobba enligt scrum att SM’en inte behöver coacha dem särskilt mycket heller.
3. I de fall när oförutsedda problem dyker upp som gör att en deltids SM måste jobba 100% som SM resten av den sprinten så får man helt enkelt lägga dennes utvecklaruppgifter på is och flytta tillbaka dem till backloggen.

Men ett bättre alternativ är kanske att ni går över till Kanban som är mindre resurskrävande, fast kanske kräver mer självdisciplin och agil mognad då det inte finns någon Scrum Master som upprätthåller reglerna?

via ScrumMaster Roles Combinations – Pros and Cons | Agile Velocity