Före detta Google chef avslöjar den ledarskapsstrategi hon lärde sig av Larry Page

Det finns ledare som försöker praktisera positivt ledarskap med högt i tak och en tolerant attityd och det finns ledare som praktiserar gammaldags militärinspirerat auktoritär och intolerant ledarskap som även kan kallas management by fear.

En del av hemligheten med Googles framgång enligt Kim Scott som är en tidigare chef på Google är uppenbarligen att de praktiserar positivt ledarskap som stärker människor och får dem att känna sig värdefulla och uppskattade, och även gör att de får gehör för sina idéer som nog ofta varit Google till nytta.

Alla företag och ledare kan lära sig mycket av hur Google gjort för att driva och bygga upp sin verksamhet för de är rollmodellen för det progressiva och moderna goda företaget och har visat att det fungerar, och en del av förklaringen är nog att denna form av ledarskap motverkar funktionell dumhet.

Deras toleranta ledarstil, deras 70-20-10 arbetsmodell, deras personalförmåner, deras interna motto ”do no evil” o.v.s visar hur man bär sig åt för att få så motiverad och produktiv personal som möjligt, vilket ger avkastning i slutändan.

Jag tror företag som styrs med den gammaldags auktoritära toppstyrande ledarskapsstilen där allt bara går ut på att utnyttja personalen på allt de har att ge samtidigt som man ger så lite som möjligt tillbaka eller hunsa och trycka ner dem kommer få allt svårare att rekrytera och behålla kompetent personal eftersom folk kommer välja att jobba för företag som behandlar dem väl istället.

Ex-Google exec on the leadership strategy she learned from Larry Page