Psykopaters favorittaktik är förtalskampanjer

”Bakom ”offrets” rygg inleder våldsverkaren en förtalskampanj utan like. För honom/henne finns inga spärrar. Den här våldsverkaren använder sig av allt och alla för att tillintetgöra sitt ”offer”. Därför bör man alltid ifrågasätta och ta reda på fakta när man hör illasinnade rykten. ”

Eftersom psykopati är ett rätt viktigt ämne då dessa kan ställa till med stor skada för både individer och företag kan det vara värt att känna till hur dessa agerar.

Renodlade psykopater med 30 eller mer på psykopatiskalan räknar forskningen med att ca 1 % är men även folk med minst 10 på skalan kan vara otäcka typer kapabla till dåligheter de med även om dessa oftast inte mördar folk utan nöjer sig med att förstöra deras liv.

Det verkar som en favorittaktik bland mer eller mindre psykopatiskt lagda människor är att smutskasta och förtala folk bakom deras rygg på ett synnerligen samvetslöst sätt. Sånt förekommer tyvärr lite överallt och alla har nog råkat ut för det, så hur många som har minst 10 på skalan kan man undra men betydligt fler än 1% i varje fall.

via Det angår oss alla