Psykopaters favorittaktik är förtalskampanjer

”Bakom ”offrets” rygg inleder våldsverkaren en förtalskampanj utan like. För honom/henne finns inga spärrar. Den här våldsverkaren använder sig av allt och alla för att tillintetgöra sitt ”offer”. Därför bör man alltid ifrågasätta och ta reda på fakta när man hör illasinnade rykten.”

Eftersom psykopati är ett rätt viktigt ämne då dessa kan ställa till med stor skada för både individer och företag kan det vara värt att känna till hur dessa agerar.

Renodlade psykopater med 30 eller mer på psykopatiskalan räknar forskningen med att ca 1 % är men även folk med minst 10 på skalan kan vara otäcka typer kapabla till dåligheter de med även om dessa oftast inte mördar eller misshandlar folk utan nöjer sig med att förstöra deras liv på andra mer intrikata sätt sätt.

Enligt nedan sajt som inte är världens vackraste och lite ostrukturerad så antagligen gjord av en lekman som studerat ämnet, verkar det som en favorittaktik bland mer eller mindre psykopatiskt lagda människor är att smutskasta och förtala folk bakom deras rygg på ett synnerligen samvetslöst sätt, och jag får en känsla av att det är självupplevt och att personen blivit traumatiserad av det.

Sånt förekommer lite här och där, och alla har nog råkat ut för det någon gång, så hur många som har minst 10 på skalan kan man undra men betydligt fler än 1% i varje fall.

Tyvärr kan psykopatiska personer hinna ställa till med stor skada för dig med sitt baktalande och intrigrerande innan det upptäcks, så har du drabbats får vi hoppas du gjort det i tid och har möjligheter att åtgärda det.

Det angår oss alla

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.