Vänners vänner är inte längre bästa sättet att få jobb

Intressant artikel om hur man lättast får jobb nuförtiden och det är visst genom rekommendationer från tidigare kollegor.

Rekommendationer från nån lokal kollega väger antagligen fortfarande tyngre än från någon okänd så viss betydelse har antagligen weak ties på det sättet fortfarande.

För er som är nya på arbetsmarknaden eller en ort innebär det att ni får svårare att få jobb om det inte råder arbetskraftsbrist inom ert område, och kanske måste vara lite kreativare i ert jobbsökande, eller ordna praktik eller ex-jobb på ett företag ni vill få in en fot på.

Rekrytering och jobbsökande har sina utmaningar och för en rekryterar kan närmast ett rent detektiv arbete behöva utföras i många fall för att utreda bästa valet.

via “A Friend of a Friend” Is No Longer the Best Way to Find a Job